КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Гуманітарні науки Видання, які входять до наукометричних баз (Scopus) 2015

Тьопенко Ю. А. Т. Шевченко у сприйнятті англійців: поміж В. Шекспіром і Р. Бернсом / Ю. А. Тьопенко // Japanese Educational and Scientific Review, №1(9), January-June 2015. – Tokyo University Press. – Vol. XII – Р. 605–611.

У статті висвітлено специфіку сприйняття творчості та постаті Тараса Шевченка як поета й як національного генія України в Англії крізь призму порівняння його англійцями з В. Шекспіром і Р. Бернсом. Зроблено спробу зіставного аналізу фрагментів українського й англійського зразків культури.

Завантажити