КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Гуманітарні науки Міжнародні видання

ФОРМУВАННЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗ

Хоменко Олександр Вікторович

Стаття розкриває проблему формування вторинної комунікативної професійної особистості в умовах немовного ВНЗ. Основна увага автором акцентується на аналізі понять "мовна" і "вторинна мовна особистість”. Відзначається, що критерії сформованості такої особистості ще не знайшли достатнього висвітлення в комплексних, системних дослідженнях у сфері іншомовної професійної комунікації. Автором робиться спроба окреслити основні параметри вторинної комунікативної професійної особистості. Завантажити

Ключові слова і фрази: іншомовна підготовка, економічний ВНЗ, міжкультурна комунікація, вторинна комунікативна професійна особистість, параметри.