КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Гуманітарні науки Міжнародні видання 2016

Дворянчикова С. Е. Сукупна поетика онимів і контекстів у турецьких анекдотах / С. Е. Дворянчикова // International Symposium on «Culture Dialogue of the Silk Road Countries» : Erzurum, 5-6 th May 2016. – Turkey, 2016. – P. 182–185. – Рос. мовою.

Статтю присвячено вивченню формальних і змістових проявів поетики оніма у контекстах турецьких анекдотів. Доведено, що комічне з'являється під час взаємодії поетоніма й особливого контексту як результат нашарування, взаємодії і сегрегації окремих сем, накопичених компонентами висловлювання. Комічне в контекстах із власними іменами слід вивчати з урахуванням його репрезентації в мові та в літературі.

Завантажити