КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Гуманітарні науки Видання України

Методологія дослідження тенденцій іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей з позицій рівневого підходу

О.В.Хоменко 

У статті йдеться про методологічне забезпечення іншомовної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Зокрема з позицій рівневого підходу до методологічного знання розглядаються філософський та загальнонауковий рівні. Зазначено, що кожна галузь науки базується на наукових підходах, які є загальними для всіх або більшості наук. Перш за все, до загальнонаукових підходів належить системний підхід. В педагогіці і методиці навчання іноземних мов системний підхід розглядають як сукупність загальнонаукових методологічних принципів (вимог), в основу яких покладено розуміння об’єктів як систем. Завантажити

Ключові слова: методологія, рівневий підхід, діалог культур, системний підхід, синергетика.