КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Гуманітарні науки Видання України

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

О.В. Хоменко 

В статті йдеться про основні форми реалізації процесу інтернаціоналізації вищих навчальних закладів та простежується взаємозв’язок даних форм з процесом іншомовної підготовки суб’єктів інтернаціоналізації: студентів та професорсько-викладацького складу. Завантажити

Ключові слова: інтернаціоналізація, академічна мобільність, міжнародний студент, іноземний студент, англомовні програми, професійна іншомовна комунікативна компетентність.