КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Гуманітарні науки Видання України 2015

Тьопенко Ю. А. Перекладацька стратегія доместикації як чинник національної ідентифікації / Ю. А. Тьопенко, Ю. Г. Стежко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. – 2015. – Вип.18, № 2. – С. 184-189.

У статті йдеться про постмодерністські новації у царині художнього перекладу, які дають підставу для дискусій щодо доцільності глибокої доместикації першотвору на догоду сучасним культурним запитам читача. Наводяться міркування щодо бачення співмірності автора та перекладача у творенні смислу твору. Постмодернізм у заломленні на художній переклад позиціонується як новочасний гуманізм, як лібералізація засобів вираження самобутності, мовної культури українства. Добором прикладів із сучасних перекладів українських постмодерністів ілюструється ефективність доместикації у формуванні національної самосвідомості читача.

Завантажити