КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наші публікації Наукові статті Гуманітарні науки Видання України 2015

Тьопенко Ю. А. Перекладацька стратегія доместикації як чинник національної ідентифікації / Ю. А. Тьопенко, Ю. Г. Стежко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. – 2015. – Вип.18, № 2. – С. 184-189.

У статті йдеться про постмодерністські новації у царині художнього перекладу, які дають підставу для дискусій щодо доцільності глибокої доместикації першотвору на догоду сучасним культурним запитам читача. Наводяться міркування щодо бачення співмірності автора та перекладача у творенні смислу твору. Постмодернізм у заломленні на художній переклад позиціонується як новочасний гуманізм, як лібералізація засобів вираження самобутності, мовної культури українства. Добором прикладів із сучасних перекладів українських постмодерністів ілюструється ефективність доместикації у формуванні національної самосвідомості читача.

Завантажити