КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Гуманітарні науки Видання України 2015

Тьопенко Ю. А. Міжкультурний діалог як чинник рецепції української літератури у Великій Британії й в англомовному світі / Ю. А. Тьопенко // Гуманітарна освіта в технічних вищих закладах : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 32. – С. 189-201.

У статті на прикладі рецепції української літератури у Великій Британії розглянуто феномен міжкультурного діалогу  як один з чинників рецептивного дискурсу. Діалогізм потрактовано як елемент самоідентифікації національної культури. Звернуто увагу на такі аспекти досліджуваного явища, як: "перед-діалог", "крос-культурна" форма діалогу, кооперативність та конфліктність. Акцент зроблено на важливості для українсько-англійського діалогу "західно-східної" цивілізаційно-культурної парадигми та на українську приналежність до її пограниччя.

Завантажити