КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2016

Наші публікаціїНаукові статтіГуманітарні наукиВидання України2016

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Дворянчикова С. Е. База даних як інструмент дослідження та засіб створення моделей репрезентації комічного / С. Е. Дворянчикова // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ; м. Львів, 11-12 березня 2016 р. – Львів, 2016. – С. 19-21.


Дворянчикова С. Е. З історії вивчення мовних засобів комічного у контексті літературної ономастики / С. Е. Дворянчикова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 61. – С. 48–50. – Рос. мовою.


Дворянчикова С. Е. Реалізація методу проектів при навчанні російської мови як іноземної студентів немовних спеціальностей / С. Е. Дворянчикова // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – К., 2016. – С. 159–161. – Рос. мовою.