КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Гуманітарні науки Видання України 2016

Дворянчикова С. Е. Реалізація методу проектів при навчанні російської мови як іноземної студентів немовних спеціальностей / С. Е. Дворянчикова // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – К., 2016. – С. 159–161. – Рос. мовою.

У повідомленні розглядено метод проектів як засіб реалізації основоположних засад блочно-модульного подання навчальної інформації: динамічності, дієвості, оперативності знань та їх системи, гнучкості, усвідомленої перспективи, різнобічності методичного консультування, паритетності.

Завантажити