КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародна заочна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам соціально-економічного розвитку України»

Наші публікаціїНаукові конференціїМіжнародна заочна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам соціально-економічного розвитку України»

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


CУЧАСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ

Гречан А.П. 


ІMPROVEMENT OF TEACHING METHODS OF ACCOUNTING DISCIPLINES AS A CONSTITUENT OF HIGH-QUALITY PREPARATION OF SPECIALISTS OF ECONOMIC AREA

Skrypnyk M.I. 


ІНВЕСТИЦІЇ У РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бродюк І.В. 


ІННОВАЦІЇ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ

Пашенько Я.В., Янковець Т.М. 


ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОФІЛЮ НА ЗАСАДАХ КВАЗІПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Касярум С.О. 


АКМЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДСНС УКРАЇНИ

Мукомел С.А. 


АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ В ОСВІТУ

Лук`янчук І.В. 


АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Дінь Чунг Ань, Денисенко М.П. 


БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА У XXI СТОЛІТТІ

Юденок І.М., Шацька З.Я. 


ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Молнар Н.В. 


ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ (ПРАЦІВНИКІВ) В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Зобенько Н.А. 


ВЗАЄМОДІЯ ВИХОВАТЕЛЯ З БАТЬКАМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Сіренко А.Є. 


ВИДИ РІШЕНЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Бунда О.М. 


ВИЩА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ

Стеценко К.В., Денисенко М.П. 


ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Чепурна Д.О., Денисенко М.П. 


ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Н.І. Терес, С.В. Бреус 


ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Норкіна О.В. 


ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ІНВАЛІДІВ ДО ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В.А. Кіцай, М.П. Денисенко


ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДІТЕЙ З БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ ДО ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кульова Т.В., Денисенко М.П. 


ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДІТЕЙ-СИРІТ ДО ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

М.А. Ковальчук, С.В. Бреус

12345