КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення»

Наші публікаціїНаукові конференціїМіжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення»

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Пашенько Я. В., Янковець Т. М. 


ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ФОРМА НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Терес Н.І., Бреус С.В. 


ІННОВАЦІЇ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ

Щиголева А.Р., Денисенко М.П. 


АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДІТЕЙ З БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ ДО ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

 Кульова Т.В., Денисенко М.П. 


БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА У XXI СТОЛІТТІ

Шацька З.Я., Юденок І.М. 


ВІТЧИЗНЯНА ВИЩА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ДОСТУПУ ДО НЕЇ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Перетятко І.О., Бреус С.В.


ВИЩА ОСВІТА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ РЕСУРС РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Бродюк І.В. 


ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Ковальчук Я.О. 


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Новашевський В.В., Денисенко М.П. 


ДОДАТКОВА ОСВІТА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Колос І.В., Фартуков О.О. 


ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ АДАПТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Островецький В.І. 


ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ковальчук М.А., Бреус С.В.


ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В КИТАЇ

 Бебко С.В.  


ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Лойко В.В. 


ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Шевченко О.О., Кібець М.Г. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ДО ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Кияшко А.Ю., Бреус С.В. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Турянська І.В., Гавриленко Т.В. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Турянська І.В., Гавриленко Т.В. 


ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Голубєва Т.С., Вітко В.Ю. 


ЗНАЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ДОСТУПУ ВСІХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ДО ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ,ЇЇ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Кириченко О.В. , Бреус С.В. 

1234