КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наші публікаціїНаукові конференціїМіжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Волинчук Ю. В. 


УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Воронкова Т. Є., Мельник Д. М. 


ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE IN THE MODERN CONTEXT

Vyshnevska M. O.


FACTORS AFFECTING ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

Topenko Julia


INTERNAL CONTROL ORGANIZATION AS AN ELEMENT OF ENTERPRISE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT

Skrypnyk M. 


PROBLEMS OF INNOVATIVE PROJECTS IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTIONS

Prokofieva A. M., T. N. Iankovetz


ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ

Манько А. В., Денисенко М. П. 


ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЇ – ШЛЯХ ДО ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Бондаренко А. С., Янковець Т. М.


ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВНЗ

Бреус С. В., Петрик Л. Ю. 


ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Бродюк І. В. 


ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Григоренко Я. О., Шацька З. Я. 


ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ісак Н. В., Шацька З. Я. 


ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Паніка Н. О., Чаленко Н. В. 


ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЇЇ ПРИНЦИПИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Ткаченко С. М., Денисенко М. П. 


ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Дем’янчук О. І. 


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сиволапов В. В., Денисенко М. П. 


ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Чаленко Н. В., Дзуцев А. Ф.


ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Мулик О. М. 


ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Тимченко І. В., Денисенко М. П. 


ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Бреус С. В., Лялька А. В. 

123456