КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наші публікаціїНаукові конференціїМіжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Кучер Н. М.,  Денисенко М. П. 


ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Лишенко М. О.


ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ЗАХОДИ

Семененко О. В. 


ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ПОКРАЩЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Лишенко М. О., Суярова Ж. Ф. 


ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВНЗ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Нефедова Т. М. 


ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Комановська К. М., Шацька З. Я. 


ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Васильєва М. О., Денисенко М. П. 


АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ, ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Кіцай В. А., Денисенко М. П. 


АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Сугак Т. О. 


АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ З УРАХУВАННЯМ СФЕРИ ОСВІТИ

Бреус С. В., Савон М. В. 


АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Шульга В. М., Гаврисевич А. С. 


АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ

Бунда О. М. 


АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Бичковський Р. В., Лойко В. В. 


БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Бреус С. В., Ткаченко С. М. 


ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мамонтова Н. А. 


ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Хаустова Є. Б. 


ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Бліннікова К. Є., Денисенко М. П. 


ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ІМІДЖЕВОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Власюк Т. М., Макатьора Д. А


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Квасова О. П., Куксюк Т. В.


ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАГАЛЬНА ПОТРЕБА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Оксенюк К. І., Салівончик О. М. 

123456