КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наші публікаціїНаукові конференціїМіжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


ДОСВІД КИТАЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бебко С. В. 


ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Бреус С. В., Драгієва Є. Г. 


ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ЧИНИИКИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВНЗ

Матюх С. А. 


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК ВАГОМА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Тендюк А. О., Стрижеус Л. В. 


ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДІТЕЙ З БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ ДО ЯКІСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВНЗ

Бреус С. В., Кульова Т. В. 


ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Бреус С. В., Одинець Р. В. 


ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВНЗ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Бреус С. В., Ковальчук М. А. 


ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДО СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Малютін О. К. 


ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ, ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Доманська Т. О., Шацька З. Я. 


ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Лойко Д. М. 


ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Длугунович Я. Ю., Янковець Т. М. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Курдельчук Т. М., Барилюк М. В., Сипкова А. Ю. 


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Русіна Ю. О., Стріжко К. В. 


ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Матюшко Н. Г., Шацька З. Я. 


ЗАГРОЗИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Чаленко Н. В., Черняховська М. В. 


ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Нагорна Ю. А., Янковець Т. М. 


ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тимченко І. В., Шацька З. Я. 


ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Матвійчук І. О. 


ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Слободянюк К. В., Денисенко М. П. 


ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧОГО БІЗНЕСУ РІВНЕНЩИНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Гаврилюк І. В., Потьомкіна О. В. 

123456