КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наші публікаціїНаукові конференціїМіжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ІНСТРУМЕНТАМИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Білошкурський М. В. 


ЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВНЗ ТА ДЕРЖАВИ

Бреус С. В. 


ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА УГЛЕВОДОРОДОВ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Бендахман Ясин Реданович


КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кононенко Г. І. 


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВНЗ

Вергун М. О. 


ЛОГІСТИЧНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Костюк Г. В. 


МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Омельяненко В. А.


МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Крахмальова Т. А., Лойко В. В. 


МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ЗАЛОГ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Борздова Т. В., Устюшенко Н. А. 


МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ З ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Дідик А. М. 


МЕХАНІЗМ РЕКАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ПІД ЧАС КРИЗИ

Коваленко Д. І. 


МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Рибчинська С. В. 


МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Матюшко Н. Г., Денисенко М. П. 


МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Кияшко А. Ю., Лойко В. В. 


МСФО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Минковская Ю. В.


НАПРЯМИ БЮДЖЕТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

Шулик Ю. В. 


НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

Сметанкіна А. О. Тарасенко І. О. 


НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Хом’як І. В. 


ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Іовенко М. І., Лойко В. В. 


ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Нікуліна К. С., Тарасенко І. О. 

234567