КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наші публікаціїНаукові конференціїМіжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Бреус С. В., Книженко А. О. 


ОСНОВНІ ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Іванова І. О., Іщук Л. І. 


ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВНЗ

Бреус С. В., Корецький Є. В. 


ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Поляк Н. П. 


ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Шабатин Н. Ю., Брайлян І. В. 


ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Терещук Л. В., Шацька З. Я. 


ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Хлістунова Н. В., Ю. А. Теміндарова 


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА КРЕДИТНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мостовенко Н. А. 


ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Яковенко Н. М., Ляшенко Г. П. 


ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Білокінна Н. Ю., Шацька З. Я. 


ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Філімонюк Є. В., Тарасенко І. О. 


ПАРАДИГМАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Безверхий К. В. 


ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВНЗ

Бреус С. В., Почтаренко А. М. 


ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Матюха М. М. 


ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Бугас Н. В. 


ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Денисенко М. П., Білиця О. О. 


ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Волошенко О. О. 


РИЗИК – СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Хмурова В. В., Фаєр Н. 


РИНОК ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Євсейцева О. С., Потєха Д. С. 


РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Пирог О. В. 

345678