КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наші публікаціїНаукові конференціїМіжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Нетребська Н. В. 


РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Йожикова М. М., Янковець Т. М. 


РОЗРОБКА САЙТУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Войтович С. М., Потьомкіна О. В. 


САМОРЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА

Квасова О. П. 


СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Лорві І. Ф. 


СИСТЕМНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вергун А. М. 


СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кайданник О. Б. 


СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кацовець А. В., Шацька З. Я. 


СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Гнатюк Є. І., Гавриленко Т. В. 


СТАЛИЙ РОЗВИТОК: ГРУЗИНСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ: МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Сафонов П. Є., Шульга В. М. 


СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ганзюк Т. Д. Шацька З. Я. 


СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Шацька З. Я. 


СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Стороженко О. В., Лойко Д. М. 


СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Воронкова Т. Є. 


СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Музиченко А. С.


СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Курмаєв П. Ю. 


ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Бевзюк Н. А. 


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ

Никишин Е. В., Терехов В. И.


ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Вердух О. О., Іщук Л. І. 


УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ УКРАЇНИ

Зазимко О. В., Денисенко М. П.

45678