КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Актуальні проблеми інженерної механіки»

Наші публікаціїНаукові конференціїІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Актуальні проблеми інженерної механіки»

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


ПЛОСКОПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ВОЛНЫ В РЕГУЛЯРНО–СЛОИСТОЙ СРЕДЕ ПРИ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИИ НА ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛА СВОЙСТВ

 В.В. Левченко


ПОВЫШЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ПОКРЫТИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Лисняк А.Г. Закора В.В.


ПОСТАНОВКА ТА ЧИСЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗКУ ДИНАМІЧНИХ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ТРИШАРОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ЕЛІПТИЧНОГО ПЕРЕРІЗУ З ДИСКРЕТНИМ РЕБРИСТИМ НАПОВНЮВАЧЕМ

Мейш В.Ф., Павлюк А.В.


ПРИВІД РУКАВИЧНОГО АВТОМАТА З ПРИСТРОЄМ ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Чабан О.В.  


ПРО ДВІ ПРОЦЕДУРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ДИНАМІЧНОСТІ ПРУЖНИХ СИСТЕМ КОНСОЛЬНА БАЛКА-СТРИЖЕНЬ

Анік’єв І.І., Максимюк В.А., Михайлова М.І., Сущенко Є.О. 


ПРО ДЕФОРМУВАННЯ ДОВГОЇ ТОНКОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЕЛІПТИЧНОГО ПЕРЕРІЗУ

Абросов Ю.Ю., Максимюк В.А.


ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ТЕОРІЇ ОБОЛОНОК ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДЕФОРМУВАННЯ НЕКРУГОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК

Сторожук Є.А.


ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА КРУПНОГАБАРИТНЫХ НЕСУЩИХ РАМ

Лазарева Д.В., Дурнопьянов И.И.


РЕШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С ГРУНТОВЫМИ СРЕДАМИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

Мейш В.Ф., Мейш Ю.А.  


РОЗРАХУНОК ОВАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТРУБ З ВРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНИХ ФАКТОРІВ

Комарчук С.М., Піголь О.В., Сторожук Є.А.


РОЗРОБКА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МАШИНИ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗІ СКЛАДНИМ РУХОМ РОБОЧОЇ ЄМКОСТІ

Панасюк І.В.,  Залюбовський М.Г.


ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ В КОРПУСАХ АВТОКЛАВОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кожухарь А.А., Белоус П.А.


ЧИСЕЛЬНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ НА ОСНОВІ ВАРІАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ І СПЛАЙН АПРОКСИМАЦІЙ

Безверхий О.І., Григор’єва Л. О.


ЧИСЛОВИЙ АНАЛІЗ НАПРУЖЕНЬ У СТРИЖНЯХ ПРИ КРУЧЕННІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ КОНФОРМНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

Максимович О.В, Максимович Я.В, Іллюшин О.В.,  Багнюк Н.В.

12