КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.01

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Зенкін Анатолій Семенович (професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.01.02, тел. 256-29-07)

Заступник голови ради – д.т.н., професор Хімічева Ганна Іванівна, (професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.01.02, тел. 256-29-14)

 Секретар – к.т.н., доцент Скрипка Костянтин Ігорович (доцент кафедри метрології, стандартизації та сертифікації, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.01.02, тел. 256-29-14)

Члени ради

Термін повноважень ради: 13.07.2015 р. – 13.07.2017 р.

Атестація за спеціальностю:

05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Ролько Ольга Романівна

Формування методичних і нормативних засад для впровадження інтегрованих систем управління
на базі стандартів ISO (на прикладі харчового підприємства)

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук,
професор Віткін Леонід
Михайлович, директор
Департаменту технічного
регулювання Міністерства
економічного розвитку
та торгівлі України
Кандидатська,
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
18 листопада 2016 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.102.01 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України
за адресою: 01011,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, конференцзал 1 корпусу 3 поверх

Доктор технічних наук, професор Бойко Тарас Георгійович, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації
Національного університету «Львівська політехніка»,

текст відгуку

Кандидат технічних наук, доцент Грабовський Олег Вікторович,
декан факультету якості, стандар-тизації та сертифікації Одеської державної академії технічного регулювання та якості

текст відгуку

2 Ткаченко Тарас Ігорович

Багаторівнева ієрархічна система контролю якості продукції на комбікормових підприємствах

текст дисертації

текст автореферату

Доктор економічних наук, професор Єфіменко Надія Анатоліївна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри якості, стандартизації та управління проектами Кандидатська,
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
16 грудня 2016 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.102.01 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України
за адресою: 01011,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, конференцзал 1 корпусу 3 поверх

Доктор технічних наук, професор Кошева Лариса Олександрівна, професор кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини,
Національного авіаційного університету

текст відгуку

Доктор технічних наук, доцент Гордієнко Тетяна Богданівна,
завідувач кафедри стандартизації, оцінки відповідності та якості, Одеської державної академії технічного регулювання та якості

текст відгуку

3 Ковальов Олексій Іванович

Наукові основи оцінювання якості функціонування електропостачальних підприємств на базі ефективного використання техніко-економічної інформації

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, професор Зенкін Анатолій Семенович, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну Докторська
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
23 червня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.102.01 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України
за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2 конференцзал
1 корпусу 3 поверх

Доктор технічних наук, професор Бойко Тарас Георгійович, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка»,

текст відгуку

Доктор технічних наук, професор Дядюра Костянтин Олександрович, завідувач кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів Сумського державного університету,

текст відгуку

Доктор технічних наук, професор Волошко Анатолій Васильович, професор кафедри електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,

текст відгуку