КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Архів матеріалів конференцій

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»

  

  

  

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС

Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України»

  

 

 

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління»

  

 

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»

 

 

Науково-практична конференція «Цивільно-правове законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку»

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку»

  

 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні»

  

Міжвузівська конференція «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світ

 

ІІ Міжвузівська конференція «Діалог культур у Європейському освітньому просторі»

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ»

Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг»

Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Наука та освіта в умовах трансформації суспільства"