КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Всеукраїнський конкурс дипломних наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент»

Відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 20.06.2018 р. № 22.1./10-2041 Київський національний університет технологій та дизайну призначено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», за спеціалізацією «Менеджмент персоналу» (освітній ступінь «магістр»).

До участі у Конкурсі запрошуються студенти закладів вищої освіти України III-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у вищих навчальних закладах України.

Дипломні роботи з вищезазначеної спеціалізації, що подаються на конкурс, мають бути захищені чи захищатись у 2018 році. Подані на Конкурс роботи мають відповідати вимогам галузевих стандартів, містити всі додаткові матеріали, представлені на захист (тези, статті, акти впровадження тощо).

Термін подання дипломних робіт студентів (не більше трьох робіт від ЗВО) для участі у II турі Конкурсу – не пізніше 10.12.2018 року (дата відправлення встановлюється за поштовим штемпелем).

Дипломні роботи подаються в друкованому вигляді (з електронним варіантом на диску).

Положення про проведення Конкурсу.

Конкурсні дипломні роботи просимо надсилати за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, Київський національний університет технологій та дизайну, галузевій конкурсній комісії зі спеціалізації «Менеджмент персоналу», кафедра менеджменту, кім. 606, з приміткою «Всеукраїнський конкурс дипломних робіт «Менеджмент персоналу».

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (044) 256-84-50; (044) 256-29-95.

 

Контактні особи:

Касич Алла Олександрівна – завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор, т. (067) 532-85-87;

Бондаренко Світлана Михайлівна – доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент, т. (096) 355-62-59.