КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Лауреати державних премій

Указом Президента України №138/2018 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року» на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Державну премію України за роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» групі вчених:

КАПЛУНУ Віктору Володимировичу - докторові технічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну;

ЧАБАНУ Віталію Васильовичу - докторові технічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну;

ЗДОРЕНКУ Валерію Георгійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну;

ЧУБУКОВІЙ Ользі Юріївні - докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну;

ЩЕРБАНЮ Володимиру Юрійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну;

ПІПІ Борису Федоровичу - докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну;

ЩЕРБАНЮ Юрію Юрійовичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Київський коледж легкої промисловості".

Указом Президента № 686/2015 «Про присудження премій України в галузі науки і техніки 2014 року»  на підставі подання Комітету з Державних премій України в га­лу­зі на­у­ки і тех­ні­ки присуджено Державну премію України за  ро­боту «Волокнисті  матеріали та вироби  легкої промисловості  з прогнозованими бар’єрними  медико-біологічними властивостями» групі вче­них: 

БЕРЕЗНЕНКУ Сергію Миколайовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну;

ВЛАСЕНКО Вікторії Іванівні- кандидату технічних наук, завідувачу лабораторії Київського національного університету технологій та дизайну;

КОЛОСНІЧЕНКО Марині Вікторівні - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну;

КОСТРИЦЬКОМУ Валерію Всеволодовичу - докторові технічних наук, пенсіонеру;

СЛІЗКОВУ Андрію Миколайовичу - докторові технічних наук, професору кафедри Київського національного університету технологій та дизайну;

СУПРУН Наталії Петрівні - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну.

Указом Президента від 23.08.2014 р. №675/2014 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року» на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки присуджено Державну премію України за ро­боту «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали» групі вче­них Київського національного університету технологій та дизайну:

ГРИЩЕНКУ Івану Михайловичу - докторові економічних наук, ректорові Київського національного університету технологій та дизайну;

ГАРКАВЕНКО Світлані Степанівні - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну;

КАСЬЯНУ Едуарду Євгеновичу - докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну;

ДАНИЛКОВИЧУ Анатолію Григоровичу - докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну;

КОНОВАЛУ Віктору Павловичу - докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну;

МОКРОУСОВІЙ Олені Романівні - докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну;

ПЛАВАН Вікторії Петрівні - докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну.

Указом Президента № 1111/2011 від 09.12.2011 г., за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, присуджено щорічну премію Президента України для молодих вчених 2011 року за роботу «Синтез окислювальних барвників на текстильних матеріалах» групі молодих вчених Київського національного університету технологій та дизайну:

  • к.т.н. Гараніній Ользі Олександрівні;
  • к.т.н. Редько Яні Володимирівні.

Указом Президента № 1191/2007 від 10.12.2007 р., за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2007 року за цикл робіт «Наукові ос­нови, розроблення та впровадження конкурентноздатних, ресурсозберігаючих технологій волокнистих матеріалів та виробів» групі вчених Київського національного університету технологій та дизайну:

  • д.т.н., проф. Березненку Миколі Петровичу;
  • д.т.н., проф. Глубішу Петру Андрійовичу;
  • д.т.н., проф. Ірклею ВалеріюМихайловичу;
  • д.т.н., проф. Романкевичу Олегу Володимировичу;
  • д.х.н., проф. Цебренко Марії Василівні;
  • к.т.н., проф. Омельченку Василю Дмитровичу;
  • к.т.н., доц. Клейнеру Юрію Яковичу;
  • к.т.н., с.н.с. Резановій Наталії Михайлівні.