КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Студентський виставковий Клуб «КНУТД-ЕКСПО»

Про Клуб
Заходи
Партнери

 

Виставковий Клуб «КНУТД-ЕКСПО» (Клуб) є громадським об’єднанням, яке об’єднує на добровільній основі та спільності інтересів студентів Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) для спільної реалізації цілей і задач, що визначаються цим Статутом.

1.2. Діяльність Клубу здійснюється на основі самоуправління, гласності, відкритості, законності, вибірності всіх його керівних органів, регулярній звітності перед членами Клуба, рівних прав його членів.

1.3. Клуб створюється на базі КНУТД при Центрі розвитку та впровадження виставкових технологій (Центру РВВТ) без утворення юридичної особи.

Місцезнаходження Клубу: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

1. Цілі та задачі Клуба

2.1. Цілі Клуба:

 • розвиток у студентів здібностей співробітництва та взаємодії, вміння користуватися різноманітними засобами комунікації та презентації, вміння ефективно навчатися у своїй професійній області;
 • створення умов для розкриття та реалізації особистісних творчих здібностей студентів;
 • придбання майбутніми спеціалістами предметно-професійного досвіду;
 • розвиток професійного, теоретичного та практичного мислення;
 • активізація наукової діяльності студентів, навчання навичкам самостійної наукової роботи, оволодіння сучасною технікою, методикою наукових досліджень;
 • застосування у студентських наукових дослідженнях новітніх інформаційних технологій;
 • виховання з числа найбільш обдарованих та успішних студентів резерву вчених, дослідників та викладачів;
 • популяризація наукових знань серед студентів.

2.2. Задачі Клуба:

 • пропаганда сучасних виставкових технологій;
 • підвищення освітнього, професійного, творчого та морального потенціалу своїх членів;
 • об’єднання прихильників виставкових технологій;
 • організація, проведення, участь у студентських наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах і т. п.;
 • участь у виставкових заходах;
 • підготовка та розміщення публікацій у спеціальних виданнях;
 • участь у науково-дослідних роботах;
 • підтримка зв’язків та співробітництво з іншими громадськими організаціями.

 

Контакти:

Україна, 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, к. 306, Клуб «КНУТД-ЕКСПО»,

тел./факс +38044-230-60-68,

www.knutd.com.ua/knutd-expo