КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Грантова підтримка в рамках Міжнародної Європейської інноваційної науково-технічної програми EUREKA

Кому: представникам малого та среднього бізнесу, великим промисловим компаніям та науковим організаціям, котрі бажають взяти участь у спільній розробці технологій та реалізації отриманої продукції на території Європейського континенту.

Цілі фінансування: налагодження міжнародного науково-технічного співробітництва між країнами-учасницями з метою підвищення продуктивності та конкурентоспроможності європейської промисловості та економіки, створення у такий спосіб основи для поліпшення якості життя та зайнятості населення (виконання проекту забезпечується, якщо з різних причин це неможливо зробити зусиллями однієї країни). Науково-технологічні проекти програми EUREKA виконуються в цивільній сфері та передбачають комерційну реалізацію на ринках, як приватного, так і державного секторів.

Розмір стипендії (гранту): залежить від типу проекту

Спеціалізація (галузі): інформаційні технології; - телекомунікації та зв’язок; -енергетика; -медицина та біотехнології; -транспортні технології; -перспективні метеріали; -робототехніка та промислова автоматизація; -лазерна техніка;                -оточуюче середовище (екологія).

Типи проектів: 1. Звичайні проекти. Незалежні проекти, котрі формуються в одній з перерахованих областей і виконуються в рамках загальних процедур Програми.

2. Зонтичні проекти (Umbrella projects). Проекти, котрі об’єднуються в рамках певних технологічних галузей, але мають самостійні цілі та завдання. Об’єднання полегшує процес ініціювання проектів та підбору партнерів. В наш час в рамках програми функціонує 9 “зонтиків” (EUROMAR, EUROENVIRON, EUROAGRI, EUROSURF, CARE ELECTRONICS, FACTORY, WOOD-INITIATIVE, LOGCHAIN, EUROTOURISM).

3. Кластерні проекти (Cluster projects). На відміну від зонтичних проектів кластери являються стратегічними напрямками співробітництва в рамках програми ЕВРИКА. Проекти, що входять до кластеру, поєднані спільною метою. На сьогодні реалізується 6 таких кластерів. Один з них –  Інформаційні технології для європейського розвитку, ITEA.

4. EUROSTARS – європейська програма розвитку та інновацій серед малих та средніх підприємств. Програма стосується досліджень в будь-якій технологічній галузі, та  має за мету розвиток нового продукту, процес або обслуговування. Eurostars проекти являються спільними, тобто вони повинні включати не менш, ніж 2 участники (юридичні особи) з 2 різних країн-учасниць.

Термін: визначається окремо за проектом

Останній строк подання документів: для різних проектів зазначається окремо, на індивідуальні проекти (2014 р.) заявка може подаватися протягом року

Сайт організації: http://www.eurekanetwork.org

 

На 2014 рік приймаються заявки за наступними проектами:

EUREKA (індивідуальні проекти) – без обмежень, протягом року

EURIPIDES проекти – кінц. строк подання 4 березня 2014 (інтелектуальні системи та технології – інформаційні системи, сенсори та їхнє виростання в різних галузях)

Eurostars проекти – кінц. строк подання 13 березня 2014

ACQUEAU projects -– кінц. строк подання 8 квітня 2014 (технології/інновації, що стосуються водних ресурсів)

CELTIC плюс – кінц. строк подання 23 квітня 2014

EUROGIA 2020 – кінц. строк подання 16 травня 2014 (безпечні дешеві не забруднюючі технології/розробки для паливно-енергетичного сектору – технології з низьким викидом карбону в атмосферу)

ITEA (3 проекти) – кінц. строк подання 31 жовтня 2014 (інформаційні технології – програмно-інтенсивні системи та системи обслуговування)

CATRENE - кінц. строк подання 5 квітня 2014, проект починається 1 січня 2015 (наноелектроніка)