КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Фінансування за програмою MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA): Horizon -2020

Бюджет програми: 6,162 млн. євро

Мета: підтримка кар’єрного зростання та рівня освіти (проведення тренінгів) дослідників усіх наукових напрямків (з акцентом на інноваційні навики)

  • Інноваційні мережі підвищення кваліфікації (INNOVATIVE TRAINING NETWORKS, ITN)

ITNs підтримують спільні дослідницькі стажування (тренінги) та/або докторські програми (в рамках співробітництва ЄС та університетів, науково-дослідних установ, неакадемічних організацій
Дослідницькі програми підвищення кваліфікації дають додатковий досвід, сприяють розробці інновацій та підвищенню рівня працездатності. ITNs включає промислові докторати (industrial doctorate) та спільні докторські ступені (joint doctoral degrees), котрі надаються багатьма університетами. Організації з країн, що не являються членами ЄС, можуть брати участь в діяльності мережі як додаткові партнери,  і у такий спосіб надавати своїм науковцям можливість набувати досвіду за межами Європи протягом їхнього стажування.  

Кінцевий термін подання: 13 січня 2015

  • індивідуальні стипендії (Individual Fellowships, IF)

Вони забезпечують мобільність дослідників в межах і поза межами Європи, а також сприяють залученню найкращих іноземних дослідників до роботи в ЄС. Грант покриває 2 річну стипендію, витрати на мобільні заходи та проведення досліджень, накладні витрати університету, що приймає дослідника.

Кінцевий термін подання: 11 вересня 2014, 10 вересня 2015

  • Обмін науковцями та інноваторами (Research and Innovation Staff Exchange, RISE)

RISE – підтримує програму короткострокової мобільності науковців та інноваторів на всіх рівнях їхнього кар’єрного розвитку (від наймолодших до провідних, включаючи адміністративний та технічний персонал). Програма відкрита для співробітництва університетів, дослідницьких інститутів та неакадемічних організацій Європи та світу.  

Кінцевий термін подання: 24 квітня 2014, 28 квітня 2015

  • спільне фінансування регіональних, національних та міжнародних програм (Co-funding of regional, national and international programmes, COFUND)

MSCA пропонує додаткове фінансування регіональним, національним та міжнародним програмам для проведення дослідницьких стажувань та підвищення кваліфікації дослідників. Програми COFUND підтримують «міграцію» дослідників за кордон  та створюють гарні умови для виконання роботи. За цією схемою фінансуються докторські та стипендіальні програми.

Кінцевий термін подання: 2 жовтня 2014, 1 жовтня 2015

 

Сайт програми : http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions