КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Грантова підримка від Міжнародного фонду “Відродження”

Суспільно значущі проекти можуть фінансуватися поза оголошеними конкурсами!

 

Програма «Верховенство права»

 • Реформування кримінальної юстиції
 • Доступ до інформації
 • Соціальна справедливість і посилення правових можливостей бідних
 • Протидія дискримінації
 • Безоплатна правова допомога
 • Інформаційна та просвітницька діяльність в інтересах прав людини
 • Підтримка місцевих правозахисних ініціатив

Фінансуються: • Недержавні, неприбуткові організації різнопланового спрямування;

 • Державні установи й організації, підтримка яких не суперечить вимогам Міжнародного фонду “Відродження”.

 

Програма «Громадське здоров'я»:

 • “Право та громадське здоров’я”
 • “Зменшення шкоди”
 • “Паліативна допомога”
 • “Адвокація доступу до лікарських засобів”
 • Кампанія доступу до знеболення
 • Інноваційні проекти у сфері громадського здоров’я.

Фінансуються: 

 • недержавні громадські організації;
 • незалежні експертно-аналітичні установи;
 • органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • ініціативні групи громадян.

 

Програма «Громадянське суспільство та належне врядування»:

 • Залучення громадськості до процесу розробки, впровадження та моніторингу виконання політики на загальнодержавному й місцевому рівнях
 • Розвиток потенціалу НУО щодо вироблення політики
 • Підтримка самоорганізації громад
 • Підвищення якості та спрощення доступу до адміністративних послуг
 • Розвиток електронного врядування / електронної демократії

Фінансуються:

 • недержавні громадські організації;
 • незалежні експертно-аналітичні установи;
 • органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • органи самоорганізації населення (ОСН);
 • об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
 • ініціативні групи громадян.

 

Європейська програма:

Пріоритет 1. Громадський вплив на відносини Україна - ЄС

Пріоритет 2. Свобода пересування між Україною та ЄС

Пріоритет 3. Інтеграція громадянських суспільств України та ЄС

Пріоритет 4. Розвиток професійної журналістики на тему європейської інтеграції

 

Пограма «Засоби масової інформації»:

 • Підтримка розвитку нових медіа та впровадження нових платформ у діяльності традиційних ЗМІ
 • Громадський моніторинг стану свободи слова, а також правова підтримка незалежних ЗМІ та журналістів
 • Підтримка журналістських розслідувань
 • Підвищення медіа-грамотності громадян
 • Підвищення фахового рівня журналістики в Україні.

Фінансуються:

 • ЗМІ та журналісти;
 • професійні асоціації журналістів та об’єднання ЗМІ;
 • громадські організації, діяльність яких пов’язано з медіа-тематикою;
 • аналітичні центри;
 • правозахисні НУО.

 

Освітня програма:

 • Забезпечення впливу громадськості (суспільства) й експертного середовища на розвиток системи контролю / моніторингу якості освіти
 • Сприяння змінам в освітньому законодавстві, які наблизять його до європейських стандартів; покращення правових знань освітян
 • Створення передумов для рівного доступу до якісної освіти
 • Сприяння формуванню ефективної, прозорої та демократичної системи фінансування й управління освіти
 • Створення моделі громадянської освіти на принципах культурної та етнічної толерантності, громадянської солідарності
 • Залучення громадськості до вироблення стратегії реформування дошкільної освіти

Фінансуються:

 • учні та їхні батьки
 • викладачі та студенти вищих навчальних закладів
 • учителі загальноосвітніх шкіл
 • громадські організації й аналітичні центри, що займаються проблемами освіти
 • наукові й освітні інституції

 

Програма «Схід-Схід: Партнерство без кордонів»: програма підтримки стратегічного партнерства між представниками міжнародної громадськості задля подолання проблем суспільств посттоталітарних країн світу, що виникають у трансформаційний період

Пріоритетні напрямки – належне врядування, верховенство права та антидискримінаційні політики, європейська інтеграція, охорона здоров‘я, освіта тощо.

Фінансуються: організації громадянського суспільства, діяльність яких відповідає місії Міжнародного фонду “Відродження”

 

З переліком поточних конкурсів та умовами участі можна ознайомитись на сайті організації: http://www.irf.ua/