КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
АТЕСТАЦІЯ ЕНЕРГОАУДИТОРІВ В ЦЕНТРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА УЧАСТЬ В АТЕСТАЦІЇ

Реєстрація на участь в атестації відбувається відповідно до «Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 605.

Особа, що має намір пройти професійну атестацію, подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем будівель не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення атестації, визначеної графіком, за встановленою формою (Заява).

До заяви додаються:

  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);
  • копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);
  • копія трудової книжки;
  • стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;
  • інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

Особа, що має намір пройти професійну атестацію, може подавати документи особисто або надсилати їх поштою, зокрема електронною поштою. Під час створення електронних документів, які надсилаються електронною поштою, накладається електронний цифровий підпис кандидата відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

Подана заява розглядається протягом 3 (трьох) робочих днів. Заявнику, який бажає пройти атестацію, повідомляється про можливість допуску до участі в атестації та про час і місце її проведення.

Оплата здійснюється не пізніше ніж за два дні до атестації.

 

АДРЕСА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

Центр енергоефективності,  пров. Є. Гуцала, 4-а, корпус 5, м. Київ, Україна 01011

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ПОСЛУГИ

Отримувач: Київський національний університет технологій та дизайну

Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890

Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ

Код банку отримувача: 820172

Розрахунковий рахунок: 31252228103551

Призначення платежу: за атестацію енергоаудитора

 

ДОКУМЕНТИ