КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Підсумки акредитаційної експертизи 2019

Експертні висновки освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Експертний висновок освітньо-професійної програми Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертний висновок освітньо-професійної програми Підприємництво та сервісна діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність другого (магістерського) рівня вищої освіти

Експертні висновки напряму підготовки 6.015401 Біотехнологія освітнього ступеня бакалавр

Експертні висновки освітньо-професійної програми Індустрія моди спеціальності 182 Технології легкої промисловості за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки освітньо-наукової програми Технології легкої промисловості спеціальності 182 Технології легкої промисловості за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки освітньо-професійної програми Біотехнологія спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Експертні висновки освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти