КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ХІМІЇ

В'ячеслав Зіновійович БАРСУКОВ

доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0301 - 1-0316; 1-0221; 1-0230

Контактні телефони: 

Завідувач кафедрою: +38044-256-21-02
Викладацька: +38044-256-29-81
Завідувач лабораторією:   +38044-256-29-16
Лабораторія: +38044-256-21-67

e-mail:   ,

Положення про кафедру ЕЕХ

Програма розвитку кафедри ЕЕХ на 2021-23 рр.

Про кафедру

На кафедрі електрохімічної енерге­тики та хімії КНУТД успішно здійснюється підго­товка бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та магістрів за освітньою програмою «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика» Запрошуємо вчитися до нас!


Кафедру очолює доктор хімічних наук, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем, Української екологічної академії, член Міжнародної асоціації водневої енергетики, професор В. З. Барсуков Наукові дослідження на кафедрі здійснюються з залученням студентів в тісному співробітництві з науковими установами не тільки України, а й США, Греції, Великої Британії, Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Польща, Румунії, Австрії, Швеції; ми постійно працюємо по декількох міжнародних грантах. КНУТД є членом Української Асоціації виробників хімічних джерел струму «Хімічні джерела струму України».

Нині, коли широко використовується та бурхливо розвиваєть­ся  комп'ютерна техніка, аудіо-, відео- та фотоапаратура, мобільні засоби зв'язку та побутова електроніка,  автоном­на електрохімічна енергетика (розроблення, виробництво та експлуатація паливних елементів та електрохімічних генераторів, первинних батарей, акумуляторів, супер­конденсаторів, фото-електрохімічних перетворювачів сонячної енергії в електричну) набуває виняткового значен­ня в сучасній техніці та повсякденному житті людини.

 

На тлі світової енергетичної кризи, у зв’язку з постійним вичерпанням традиційних видів палива є привабливим використання водню для широкого виробництва електроенергії та в автономних джерелах струму, що відрізняються не тільки надзвичайно високою ефективністю, а й абсолютною екологічною безпекою.

Електромобіль Тесла, найдоступ­ні­ша модель 3 на 7000 літій-іонних акумуляторах

Крім того, суспільство потребує розроблення сучасних методів та засобів для екологічного моніторингу навколишнього середовища та знешкодження токсичних речовин, найбільш ефективними з яких є електрохімічні технології та пристрої.

Тому підготовка фахівців відбувається за пріоритетними напрямка­ми світового розвитку.


Історія розвитку кафедри

Кафедру хімії було створено у 1930 році під час організації Київського інституту шкіряно-взуттєвої промисловості (це перша назва нашого університету).

У 2020 році кафедрі виповнилося 90 років!

Віхи історії кафедри електрохімічної енергетики та хімії – наступниці кафедри хімії

Період

Завідувач кафедри

Назва кафедри

Дисципліни, що викладалися на кафедрі

Співробітники кафедри

Напрями наукових досліджень

19301935

професор М.П. Котов

Кафедра хімії

 

Загальна, неорганічна, органічна, фізична, колоїдна хімії, хімія та технологія шкіри

Доценти: Н. С. Фокіна, А. С. Фокін,
Д. А. Поспехов; асистенти:
О. М. Мостова, І. Н. Буланже,
А. М. Ледньова

Хімія та технологія шкіри;

розроблення нового дешевого дубителя; Будівництво київського укріпрайону, робота на хромпіковому заводі, торфо- та лісозаготівлях, у шпиталі, збір врожаю в Омській області, розвантажування ешелонів з вугіллям

19351937

доцент Н.С. Фокіна

19371941

доцент А.С. Фокін

19411944

війна

професор М.П. Котов

Кафедра хімії

Загальна хімія, якісний та кількісний аналіз

 19441948

 професор Л.М. Кульберг

Кафедра загальної та аналітичної хімії

 Загальна, неорганічна, органічна, фізична, колоїдна хімії

Доценти: Г. С. Альтерзон,
А. М. Ледньова, І. Н. Буланже; лаборант К. Т. Снітківська

Повоєнна відбудова інституту та Києва; розроблення нових методів аналізу (напівмікро- та експрес-методи, крапельний аналіз) з впровадженням у заводські лабораторії для контролю технологічних процесів та якості продукції

  19481961

професор Я.І. Турченко

Доценти: Г. С. Альтерзон,
І. Н. Буланже, Н. С. Фокіна,
В. І. Уризко;
асистенти: А. М. Ледньова,
Г. А. Мельник, А. Я. Артюх,
Є. Ф. Жельвіс, А. Н. Моісеєнко; лаборант Г.Ф. Жила

  19611971

 професор П.М. Федосєєв

Доценти: Г. С. Альтерзон,
І. Н. Буланже, Н. С. Фокіна,
В. І. Уризко, А. М. Ледньова,
В. А. Духота, Ю.М. Марчевська; старші викладачі: Г. А. Мельник,
Т. К. Шелкопляс, В. П. Чеусова; асистенти: Т. С. Островська,
Л. І. Шепелева, Ю. В. Нікольська та інші

 

Розроблення методів якісного та кількісного аналізу з використанням реактивів на папері; дослідження в галузі кількісного елементоорганічного аналізу

  19711975

Заслужений діяч науки і техніки, професор  О.І. Юрженко

Кафедра загальної та аналітичної хімії

Загальна, неорганічна, аналітична, фізична, колоїдна хімії, кількісний аналіз; фізико-хімічні методи аналізу; хімія для підготовчого відділення

Доценти: В. А. Духота,
В. Д. Осадчий,
В. С. Твердохліб,
Ю.М. Марчевська,
Л. І. Шепелева, А. В. Голубєв,
А. Б. Холодковська,
В. З. Купрій, В. В. Крюков,
Г. М. Кабиш, Г. В. Даліпагіч;
старші викладачі:
Т. К. Шелкопляс,
В. П. Чеусова,
Г. А. Аністратенко,
Л. М. Чеховська; асистенти:
Т. С. Островська,
Ю. В. Нікольська та інші

Напрям «Отримання і дослідження властивостей поліуретанових латексів»; було створено поліуретанові латекси спеціального призначення, захищено 3 кандидатські дисертації, опубліковано більш 30 наукових праць, отримано 10 авторських свідоцтв. Удосконалювалися методи елементорганічного аналізу

  19751988

професор  К.І. Матковський

Кафедра загальної та аналітичної хімії

 До наведених вище дисциплін додалося викладання органічної хімії

В різні роки цього періоду працювали:
проф. П. А. Глубіш;
доценти: А. П. Строкань,
В. А. Духота, В. Д. Осадчий,
В. З. Купрій, А. О. Григоренко,
Г. М. Кабиш, Г. В. Даліпагіч,
Г. В. Данилко, А .П. Лободіна,
В. В. Крюков, Г. Г. Богданов,
В. С. Твердохліб, Т. А. Пальчевська,
О. В. Дашковська;
старші викладачі: Т. С. Островська,
Л. М. Чеховська, Г. Г. Куришко, асистенти:
Ю. В. Нікольська, Л. Г. Андреєва,
А. В. Маклакова;
завлабораторії:
О. Я. Смолянська, А. В. Карвацька,
Б. М. Дегтяр,
ст. лаборанти: Г. О. Байдуліна,
Ю. В. Борисенко, В. М. Пошукайло,
Л. А. Ананьєва, С. Ю. Медведєва,
С. О. Назарова, Т. Т. Катаєва,
Є. П. Велика;
склодув В. В.Тютюнников та інші

Удосконалення нових методів синтезу та хімічного аналізу мономерів та полімерів (поліуретанові водні дисперсії для нетканих матеріалів); дослідження з проблем вищої школи, робота в науково-методичній комісії Мінвузу УРСР з хімії

  19871988

професор В.М. Поляков

Кафедра хімії

Отримання та вивчення комплексних  бактерицидних та фунгіцидних сполук для тканин (медичні технології)

  19881998

професор А.В. Голубєв

Кафедра хімії

14 хімічних дисциплін для 13 спеціальностей інституту

 

Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості;

Науково-методичні проблеми вищої школи;
Виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт. Упроваджено 9 патентів на винаходи.

1998– 
по теперішній час

Заслужений діяч науки і техніки,

професор В.З. Барсуков

Кафедра електрохімічної енергетики та хімії

Хімія; Загальна та неорг. хімія, Фізична та колоїдна хімія; Електрохімія;

Альтернативні електрохім. системи; Фіз.-хім. методи при розробці акт. матеріалів ХДС; Хімічні технології; Теорія процесів та явищ; 

Методологія сучасних наукових досліджень; Заг. та неорг. хімія; Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії; Проектування та устаткування хім. та електрохім. виробництв; Технології електрохім. виробництв; Електрохім. захист навколишнього середовища; Сучасні засоби аналізу і контролю ел-хім. систем.

В різні роки цього періоду працювали:
професори: П. А. Глубіш,
А. В. Голубєв;
доценти: Г. Г. Богданов,
В. В. Крюков, В. З. Купрій,
В. Д. Осадчий, В. І. Лисін,
О. А. Крюкова, Ю. В. Борисенко,
І. С. Макеева, В. Г. Хоменко,
О. В. Кислова, В. С. Твердохліб,
О. В. Ткаченко;
асистенти:
І. В. Сеник, О. О. Бутенко,
А. С. Каташинський,
М. В. Андрейцева, О. В. Черниш,
завлабораторії:
С. Ю. Медвєдєва, С. О. Назарова; старші лаборанти: Г. О. Байдуліна,
Л. І. Іванець, К. П. Костюківська; майстри виробничого навчання:
О. М. Педченко, В. В. Маєвський; старший науковий співробітник
Я. В. Куриптя та інші

Наукова школа: Фундаментальні та прикладні електрохімічні дослідження та розробки в галузі електропровідних полімерів, нових композитів на основі графіту та вуглецевих матеріалів, недорогоцінних металів – каталізаторів для літієвих, літій-іонних, метал-повітряних батарей, паливних елементів, суперконденсаторів; розробка доступних та ефективних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання.

Наукові напрями: 1. Матеріали для електрохімічної енергетики.  2. З початком військових дій на сході України (2014 р.) на кафедрі започатковано новий напрям: «Матеріали і покриття для захисту від електромагнітного випромінювання». 3. Розробка нових технологічних процесів раціонального використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини.

 

Новітня історія

Із 1998 року кафедру хімії очолює В’ячеслав Зіновійович Барсуков доктор хімічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем, Української екологічної академії, член Міжнародної асоціації водневої енергети­ки, професор.

В серпні 2000 р. на базі загальноосвітньої кафедри хімії була ліцензована спеціальність «Технічна електрохімія». У 2011 р. відкрито спеціалізацію «Електрохімічна енергетика та екобезпека». Наразі, кафедра, випускає бакалаврів, магістрів та спеціалістів згаданої спеціальності із спеціалізацією в галузі електрохімічної енергетики та здійснює фундаментальну підготовку з хімічних дисциплін всіх студентів хімічного факультету. В зв'язку з цим кафедра отримує назву «Кафедра електрохімічної енергетики та хімії». Із січня 2017 року на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», згідно з освітньою програмою «Технічна електрохімія і електрохімічна енергетика».

Науково-педагогічні працівники

№ п/п

Фото
Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Науковий ступінь, вчене звання

Базова освіта (спеціальність за дипломом)

Дисципліни, які викладає, спеціальність

1

В'ячеслав Зіновійович 
БАРСУКОВ

Доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри

Вища.

У 1971 році Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».

«Електрохімія»;

«Теоретична електрохімія»;

«Альтернативні електрохімічні системи»;

«Автономні хімічні джерела струму»;

«Хімічні технології.Теорія процесів та явищ»; 

«Контроль та управління хіміко-технологічними процесами»;

Науково-дослідна практика;

Керує науковою роботою кафедри.

2

Віктор Степанович 
ТВЕРДОХЛІБ

Кандидат технічних наук, доцент

Вища.

У 1964 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні прилади».

Веде науково-дослідну роботу з фундаментальних та прикладних електрохімічних досліджень у галузі хімічних джерел струму.

3

Олена Анатоліївна 
КРЮКОВА

Кандидат технічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи

Вища.

У 1995 році Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія обробки шкіри та хутра».

«Фізична та колоїдна хімія»;

«Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

4

Юлія Володимирівна 
БОРИСЕНКО

Кандидат технічних наук, доцент

Вища.

У 1990 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія-аналітична хімія».

«Загальна та неорганічна хімія»;

«Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму»;

«Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії»;

«Електрохімія»;

«Корозія та окисна деструкція матеріалів»;

«Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування»;

Навчальна практика;

Переддипломна практика.

5

Ірина Сергіївна 
МАКЄЄВА

Кандидат хімічних наук, доцент

Вища.

У 1996 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технічна електрохімія».

«Електрохімія»;

«Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії»;

«Технології електрохімічних виробництв»;

«Захист матеріалів від руйнування»;

«Електрохімічний захист навколишнього середовища».

6

Ольга Володимирівна
КИСЛОВА

Кандидат біологічних наук, доцент

Вища.

У 1990 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Хімія-хімія природних сполук».

«Хімія»;

«Загальна та неорганічна хімія»;

«Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії»;

«Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних систем».

7

 

Володимир Григорович
ХОМЕНКО

Доктор технічних наук, доцент

Вища.

У 1996 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технічна електрохімія».

«Електрохімія»;

«Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв»;

«Альтернативна енергетика та екобезпека»;

Виробнича практика.

Веде науково-дослідну роботу по фундаментальним та прикладним електрохімічним дослідженням в галузі хімічних джерел струму.

8

Оксана Олександрівна
БУТЕНКО

Доктор філософії, доцент

Вища. Магістр.

У 2002 році Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія та обладнання опоряджувального виробництва».

У 2017 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Технічна електрохімія і електрохімічна енергетика»

«Загальна та неорганічна хімія»;

Навчальна практика.

Веде науково-дослідну роботу в галузі розроблення покриттів для захисту від електромагнітного випромінювання.

9

Оксана Василівна
ЧЕРНИШ

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Вища. Магістр.

У 2006 році КНУТД за спеціальністю «Технічна електрохімія».

В 2017 році захистила кандидатську дисертацію по розробці активних матеріалів хімічних джерел струму.

Веде науково-дослідну роботу з фундаментальних та прикладних електрохімічних досліджень у галузі хімічних джерел струму.

10

Ілона Володимирівна 
СЕНИК

Кандидат технічних наук, старший
науковий співробітник

Вища. Магістр.

У 2011 році закінчила КНУТД за спеціальністю «Технічна електрохімія».

В 2016 році захистила кандидатську дисертацію по напрямку захисних покриттів від електромагнітного випромінювання.

Веде науково-дослідну роботу в галузі розроблення сучасних полімерних композиційних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання житлових приміщень, електронного обладнання та техніки на основі використання і дослідження характеристик нових наноструктурних матеріалів.

11

Ярослав Анатолійович
КУРИПТЯ

Кандидат технічних наук, старший
науковий співробітник

Вища. Магістр.

У 2012 році КНУТД за спеціальністю «Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів».

В 2017 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Технологія полімерних та композиційних матеріалів».

Веде науково-дослідну роботу в галузі розроблення сучасних полімерних композиційних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання житлових приміщень, електронного обладнання та техніки на основі використання і дослідження характеристик нових наноструктурних матеріалів.

12

Дмитро Володимирович
ПАТЛУН

Аспірант

Вища. Магістр.
У 2019 році закінчив КНУТД за спеціальністю 161 «Хімічні технологія та інженерія», за освітньою програмою «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика».

Веде науково-дослідну роботу в галузі розроблення суперконденсаторів нового типу з використанням п’єзоелектричного ефекту.

13

Світлана Юріївна
МЕДВЕДЄВА

завідувач лабораторії

Вища.

У 1987 році Київський державний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Технологія обробки шкіри та хутра».

Займається матеріально-технічним забезпеченням хімічних лабораторій кафедри.

14

Марина В'ячеславівна
АНДРЕЙЦЕВА

асистент

Вища. Магістр.

У 1986 році Іванівський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів».

У 2017 році закінчила магістратуру за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» (освітня програма «Технічна електрохімія і електрохімічна енергетика».

Асистує за дисциплінами:

«Фізична і колоїдна хімія»;

«Електрохімія»;

«Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму»;

«Хімія»;

«Альтернативні електрохімічні системи».

 

Навчальні й лабораторні приміщення

Матеріально-технічна база кафедри дає можливість проводити навчання студентів з урахуванням кращих вітчизняних та зарубіжних стандартів освіти. На кафедрі функціонують спеціалізовані науково-дослідні лабораторії, до роботи в яких залучаються найкращі студенти. Лаборато­рії, обладнані найсучаснішим устаткуванням, призначені: для розробки нових хімічних джерел струму — ХДС (з унікальним комп’ютеризованим боксом для збирання ХДС в інертній атмосфері), їх випробувань (з комп’ютеризованими багатоканальними стендами), для  проведення структурних методів досліджень нових матеріалів для ХДС (з електронним мікроскопом, атомно-абсорбційним та рентгенофлуоресцентним спектрофотометрами). У лабораторіях є також обладнання для моніторингу електромагнітного випромінювання та єдиний в Україні дослідний вимірювальний комплекс фірми Keycom (Японія), що дає змогу оцінювати захисні матеріали від електромагнітного випромінювання за стандартом ASTM D4935 у розширеному діапазоні частот (до 18 ГГц). Усебічній підготовці студентів сприяє можливість проходження виробничої та науково-дослідної практики на провідних підприємствах України.

1-0141А, 1-0141Б Науково-дослідна лабораторія мікроскопії;

1-0219 Науково-дослідна лабораторія з переробки відходів;

1-0221 Лабораторія фізичної та колоїдної хімії (навчальна);

1-0230, 1-0232 Лабораторія електрохімії (навчальна);

1-0223 Майстерня;

1-0225 Склодувна-майстерня;

1-0301 Лекційна;

1-0302 Навчальний кабінет для дипломного проектування;

1-0303, 1-0305 Лабораторія загальної хімії (навчальна);

1-0306, 1-0308 Лабораторія загальної та неорганічної хімії (навчальна);

1-0304 Екологічна науково-дослідна лабораторія;

1-0304А Науково-дослідна лабораторія атомної адсорбції та рентгенофлуоресцентного аналізу;

1-0310 Науково-дослідна лабораторія ХДС;

1-0312 Кабінет зав. каф. професора В.З. Барсукова;

1-0314А Викладацька;

1-0316 Науково-дослідна лабораторія з електрохімії.

 

Обладнання:

 • SOLAAR S4 — двопроменевий автоматичний атомно-адсорбційний спектрометр (виробник: ThermoElectron Co., США);;
 • настільний рентгенофлуоресцентний енергодисперсійний аналізатор X-Supreme8000 (виробник: Oxford Instruments Analytical, Велика Британія);
 • аргонний рукавичний бокс UNILAB (виробник: MBraun Inc., США);
 • три автоматичні 32-канальні системи для тестування хімічних джерел струму (виробники – Латвія та Україна);
 • автоматична 32-канальна батарейна система ARBIN (виробник: Arbin Instruments Co., Texas, USA);
 • автоматичний багатоканальний потенціостат/гальваностат VMP3 з електрохімічною імпедансною спектроскопією (виробник: Princeton Applied Research, Велика Британія);
 • дві електрохімічні установки з дисковим електродом, що обертається; (виробник: компанії Волта);
 • багатоканальний потенціостат-гальваностат для циклування акумуляторів і електрохімічних комірок (виробник компанії Neware Co., Ltd., Китай);
 • різноманітне технологічне обладнання для виробництва монетних джерел струму (типорозміри 2016, 2325);
 • загальнолабораторне обладнання для синтезу композитних матеріалів (два хімічних реактора для синтезу та очищення різноманітних матеріалів виробництва Simax Co., Чеська республіка; 2 пічки з контрольованою температурою та газовим середовищем, високооборотній міксер із віскозиметричним контролем, оптичні мікроскопи з цифровою камерою, віскозиметр — Fungilab, ультразвуковий диспергатор — УЗДН-А1200Т, тітратор Карл Фішера для визначення вмісту води та ін.);
 • прилад для моніторингу електромагнітного випромінювання SPECTRAN HW v3 (виробник: компанія Aaronia AG, Німеччина);
 • комплекс для вимірювання електромагнітних параметрів екранування матеріалів фірми Keycom Corp. (Японія), що базується на векторному аналізаторі Anritsu MS46122A-020;
 • високоефективна багатофункціональна раманівська спектрометрична система з можливістю дослідження кількісної флуоресценції (виробник – StellarNet, США);
 • ІЧ-Фур’є спектрофотометр Shimadzu IRAffinity-1S (Японія);
 • обладнання для експериментальних досліджень наноструктурних матеріалів для електрохімічних систем, що складається із системи фотонної кореляційної спектроскопії з аксесуарами для визначення розмірів наночастинок методом динамічного світлорозсіяння та системи термогравіметричного аналізу.
Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямами:

 1. Н/н №1.7.5.-13 Матеріали для електрохімічної енергетики.
 2. З початком військових дій на сході України (2014 р.) на кафедрі започатковано новий напрям: «Матеріали і покриття для захисту від електромагнітного випромінювання».
 3. Н/н №3.3.1.-13 Розробка нових технологічних процесів раціонального використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини.

Наукова школа: Фундаментальні та прикладні електрохімічні дослідження та розробки в галузі електропровідних полімерів, нових композитів на основі графіту та вуглецевих матеріалів, недорогоцінних металів – каталізаторів для літієвих, літій-іонних, метал-повітряних батарей, паливних елементів, суперконденсаторів; доступних та ефективних матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання.

Керівник: професор, доктор хімічних наук В.З. Барсуков, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії

Професор В'ячеслав Зіновійович Барсуков отримав диплом інженера в галузі хімічної технології в 1971 р., захистив кандидатську дисертацію по спеціальності «Електрохімія» в 1974 р., докторську дисертацію по спеціальності «Електрохімія» в 1985 р. (Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут), отримав наукове звання професора по спеціальності «Електрохімія»  в 1992 р. (Інститут загальної та неорганічної хімії Національної академії наук України). Працює в галузі фундаментальної та технічної електрохімії з 1971 р.

Наукова школа професора В. З. Барсукова широко відома за кордоном. Він є членом двох Міжнародних електрохімічних товариств: ISE – Internacional Society of  Electrochemistry, ECS – The Electrochemical Society, а також академіком-секретарем відділення моделювання енергетичних систем Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем (МАКНС), членом Міжнародної асоціації водневої енергети­ки, дійсним членом Української екологічної академії (УЕА), входить до редакційних колегій  наукових журналів та Організаційних комітетів конференцій вітчизняного та міжнародного рівня, до двох спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Проф. В. З. Барсуков підготував 9 кандидатів наук.

Професора В. З. Барсукова було залучено (головним чином – як керівника команди) до виконання понад 20 національних та міжнародних проектів, в тому числі 12 проектів програм ІНТАС, НАТО («Наука в ім'я миру»), CRDF, Міністерства енергетики США, 6-ї та 7-ої Рамкових програм ЄС.

Відповідальний виконавець більшості проектів — Володимир Григорович Хоменко, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник.

 

Міжнародна команда виконавців гранту Євросоюзу "Energy Caps" зі створення ефективних джерел струму для електромобіля.
Команда складається з представників Бельгії (SOLVAY), Польщі (Познанска політехніка), Франції (RECUPIL)
та України (КНУТД і мале підприємство ЮНАСКО - НАН України)

 

Кафедра електрохімічної енергетики та хімії добре оснащена необхідним обладнанням для наукових досліджень нових матеріалів для батарей, паливних елементів, суперконденсаторів, різноманітних електрохімічних реакторів та комірок, а також для досліджень нових матеріалів та покриттів для захисту від електромагнітного випромінювання. Дослідницька група має можливості для розробки концепції побудови елементів батарей, їх конструкції, технології, для пошуку «вузьких місць», аналізу несправностей, зокрема за допомогою внутрішнього та зовнішнього електродів порівняння.

Дослідники мають комплекс аналітичних і фізико-хімічних методик для аналізу та виготовлення електродних матеріалів для різних джерел струму й нових матеріалів та покриттів для захисту від електромагнітного випромінювання.

Науковою школою проф. В. З. Барсукова опубліковано близько 500 наукових праць, зокрема 9 монографій, 32 патенти, більш як 200 статей у реферованих журналах, зроблено понад 180 доповідей на Міжнародних конференціях.

Проф. В. З. Барсуков отримав Перший приз на Міжнародному патентно-інноваційному конкурсі в Німеччині (1994).

 

Основні публікації:

Книги:

 • Materials Today (2022) — додається
 •  Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry — 2020: Monograph. Barsukov V. Z.,  Borysenko Yu. V.,  Khomenko V. G.,  Linyucheva I. V.  Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020.  — 2020.  — с. 288. http://isestudents.knutd.edu.ua
 • Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії — 2019 : монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, В. Г. Хоменко, О. В. Лінючева; за заг. ред. В. З. Барсукова. — К.: КНУТД, 2019. — 285 с. https://drive.google.com/file/d/1TwwcFE4zzZgwEidit_pz3EPKDdCtwPwE/view
 • Materials Today: Proceedings (special issue): 3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine — Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. — V. 6, Part 2, 2019, рр. 25—304. https://www.sciencedirect.com/journal/materials-today-proceedings/vol/6/part/P2
 • Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry  — 2018 / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, I. V. Linyucheva; Кyiv. KNUTD. — 2018.  —  310 p.
 • Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry/ Ed’s: V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, O. V. Linyucheva, I. V. Senyk, V. G. Khomenko; Kyiv, KNUTD, 2017 — 270 pages; ISBN 978-966-7972-79-0; http://www.ise-online.org/books.php
 • Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії: монографія / В. З. Барсуков, Ю. В. Борисенко, О. А. Букет, В. Г. Хоменко; за заг. ред. В. З. Барсукова. — К.: КНУТД, 2016. —  284 с.
 • Перспективні полімерні матеріали та технології: монографія / В. П. Плаван, В. З. Барсуков, Н. М. Резанова, О. П. Баула; за заг. ред. В. П. Плаван. — К.: КНУТД, 2015. — 452 с.
 • Development of Novel Solid Materials for High Power Li Polymer Batteries / L. Zubizarreta, M. Gil-Agustí, M. Garcia, A. Quijano, A. F. Léonard, N. Job, R. Renzoni, A. Léonard, M. Cifrain, F. Pilcher, V. Khomenko, V. Z. Barsukov, [et al.]   // Chapter 2 in the book: Electric Vehicle Batteries: Moving from Research towards Innovation, Reports of the PPP European Green Vehicles Initiative, E.Briec, B.Müller (Eds.), Springer International Publishing, Switzerland,  — 2015. — pp. 19—32.  http://www.springer.com/us/book/9783319127057.
 • New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems// I. Barsukov, Ch. Johnson, J. Doninger, V. Barsukov (Eds.). NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry, Springer, Dordrecht, The Netherlands — 2006.  — 524 pages.

 

Статті, опубліковані  в наукових виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus

 • Chernysh O., Мakyeyeva І., Khomenko V., Barsukov V.. Alternative binders for electrodes of electrochemical capacitors: The transition to aqueous and alcohol based solvent electrode processing. Materials Today: Proceedings. Available online 24 November 2021. — Р.1—4.
  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.242  
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321072497 
 • Barsukov V., Khomenko V., Chernysh O. The Modeling of Battery Active Materials at Different Levels during Charge-Discharge Processes. Materials Today: Proceedings. Available online 4 December 2021.
  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.241 . Р.1—7.
 • Kyslova O., Monko A. Substituted Benzoic Acid Amides as the modifiers of the Ethanol Bioelectrooxidation Using NAD + -dependent Alcohol Dehydrogenase. Materials Today: Proceedings. Available online 02 December 2021. Р.1—5. 
  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.298 
 • Budko O., Butenko O., Chernysh O., Khomenko V., Tverdokhlib V. and Barsukov V. Effect of grain composition of natural graphites on electrical conductivity of graphite-based composite materials. Journal Materials Today: Proceedings. Available online 03 December 2021. P.1—5.
  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.311 
  https://www.researchgate.net/publication/356772161_Effect_of_grain_composition_of_natural_graphites_on_electrical_conductivity_of_graphite-based_composite_materials
 • Pyanko A. V., Makarova I. V.,  Kharitonov D. S., I Makeeva. S., Sergievich D. S. and Chernik A. A.. Physicochemical and Biocidal Properties of Nickel–Tin and Nickel–Tin—Titania Coatings. Protection of metals and physical chemistry of surfaces. Vol. 57, No. 1. 2021. Р. 88—96. DOI:10.1134/S2070205121010160  
  https://link.springer.com/article/10.1134/S2070205121010160
 • Barsukov V., Khomenko V., Chernysh O. On the processes of migration and diffusion in the systems with solid-state reagents // Journal of Electrochemical Science and Engineering 10(2), January 2020. DOI: 10.5599/jese.753. p.219 —227 
  https://pub.iapchem.org/ojs/index.php/JESE/article/view/753
 • Senyk І., Kuryptia Ya., Barsukov V., Butenko O., Khomenko V. Development and application of thin wide-band screening composite materials // Physics and Chemistry of solid state. — V.21. — No. 4 (2020). — pp. 771—778. ISSN 1729-4428. 
  https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/4451
 • Horodetska D. S.; Grishchenko L. M.; Diyuk V. E.; Boldyrieva O. Yu.; V. Zaderko V. Lisnyak; Novychenko N. S.; Skryshevsky V. A.; Khomenko V. G. Fluororganic Groups Grafted on Carbon Microspheres // 9th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), 2019 IEEE Odesa, Ukraine, 2019, pp. 01SSI02-1-01SSI02-7, doi: 10.1109/NAP47236.2019.216976.  
 • Dzyazko Yu. S., Palchik O. V., Ogenko V. M., Shtemberg L. Y., Bogomaz V. I., Protsenko S. A., Khomenko V. G., Makeeva I. S., Chernysh O. V., Dzyazko O. G. Nanoporous Biochar for Removal of Toxic Organic Compounds from Water // Springer Proceedings in Physics. 222 (2019), с. 209 —224. 
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17755-3_14
 • Pyanko, A. V., Makarova, I. V., Kharitonov, D. S., Makeeva I. S., Alisienok, O. A., Chernik, A. A. Tin–Nickel–Titania Composite Coatings //  Inorganic Materials 55(6), (2019), с. 568—575 https://link.springer.com/article/10.1134/S002016851906013X
 • Kobylianska S., Demchuk D., Khomenko V., Barsukov V., Belous A. Surface modification of the LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2 cathode by a protective interface layer of Li1,3Ti1,7Al0,3(PO4)3 // Journal of the Electrochemical Society 166(10), (2019), C.A1920-A1925 
  http://jes.ecsdl.org/content/166/10/A1920.abstract
 • Materials Today: Proceedings (special issue):  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, рр. 25 — 304.
  https://www.sciencedirect.com/journal/materials-today-proceedings/vol/6/part/P2
 • Barsukov V., Khomenko V., Linyucheva O., Borysenko Yu. Editorial Preface on the Proceedings of the 3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine // Materials Today: Proceedings: / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. — V. 6, Part 2, 2019, P. 25. 
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318327251 
  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.420
 • Chernysh O., Khomenko V., Makyeyeva I., Barsukov V. Effect of binder’s solvent on the electrochemical performance of electrodes for lithium-ion batteries and supercapacitors // Materials Today: Proceedings:  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, pp. 42 — 47. 
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318323678 
  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.073
 • Khomenko V., Barsukov V. Lithium-Ion Capacitor for Photovoltaic Energy System // Materials Today: Proceedings:  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine — Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. — V. 6, Part 2, 2019, pp. 116—120. 
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318323782 
  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.083
 • Dzyazko Yu., Kolomyets E., Borysenko Yu., Chmilenko V., Fedina I. Organic-inorganic sorbents containing hydrated zirconium dioxide for removal of chromate anions from diluted solutions // Materials Today: Proceedings:  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. — V. 6, Part 2, 2019, pp. 260 — 269. 
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318323988 
  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.103
 • Butenko O., Boychuk V., Savchenko B., Kotsyubynsky V., Khomenko V., Barsukov V. Pure ultrafine magnetite from carbon steel wastes // Materials Today: Proceedings:  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine – Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. – V. 6, Part 2, 2019, pp. 270 — 278. 
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478531832399X 
  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.104
 • Nyrkova L., Osadchuk S., Melnichuk S., Rybakov A., Ostapyuk S., Borysenko Yu. Influence of Electrochemical Destruction Products of Protective Coating On Properties of Pipe Steel in Neutral Medium // Materials Today: Proceedings:  3rd ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry in Ukraine — Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry-2018, 18th April, 2018, Ukraine (special issue) / Edited by V. Barsukov, V. Khomenko, O. Linyucheva, Yu. Borysenko. — V. 6, Part 2, 2019, pp. 279 — 287. 
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318324003 
  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.105
 • Smertenko P. S., Roshchina N. M.,   Kuznetsova D.A., Barsukov V.Z., Wisz G. Vitamin B12-functionalized patterned Si surface for solar energy conversion. —Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2018, v. 21, No 2, pp. 206 — 210.  (Web of Science).
 • Barsukov V., Senyk I., Kryukova O., Butenko O.  Composite Carbon-Polymer Materials for Electromagnetic Radiation Shielding. - Materials Today: Proceedings, v. 5, No. 8, Part 1, 2018, pp. 15909-159014.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318311738?via%3Dihub
 • Makyeyeva I. S.,   Katashinskii A. S. MnO2 nanoparticle a catalyst for air electrode of a Zn/Air battery. — Conference Proceeding, DOI: 10.1109/NAP.2017.8190235, Издатель:Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. ISBN: 978-153862810-2, Номер категорииCFP17F65-ART; Код 133771, Номер статьи 03NE04.
 • C/C composite anodes for long-life lithium-ion batteries/ L. Zubizarreta, M. Gil-Agustí, V. Khomenko, V. Barsukov // J. Solid State Electrochemistry — 2017. – v. 21 – No 9. - doi: 10.1007/s10008-017-3702-4.
 • Composite Carbon-Polymer Materials for Electromagnetic Radiation Shielding / V. Barsukov, I. Senyk, O. Kryukova, O. Butenko // Materials Today: Proceedings, Elsevier – 2017.
 • Zubizarreta Leire, Gil-Agustí Mayte, Khomenko Volodymyr, Barsukov Viacheslav. C/C composite anodes for long-life lithium-ion batteries. — Journal of Solid State Electrochemistry. — 2017, V. 21, No. 12, pp 3557–3566.
 • Katashynski A. S., Barsukov V. Z., Khomenko V. G. Reduction of molecular oxygen on the surface of transition metal complex oxide // Mat.-wiss. u. Werkstofftech. —2016 — Vol. 47 — P. 112—119.
 • Composite materials for protection against electromagnetic microwave radiation [Ел. ресурс] / I. V. Senyk, V. Z. Barsukov, B. M. Savchenko, K. L. Shevchenko, V. P. Plavan, Yu. V. Shpak and O. A. Kruykova //  Materials Science and Engineering (IOP Conf. Series). — 2016. — V. 111. — ID 012026. doi:10.1088/1757-899X/111/1/012026 — 6 pages.
 • Green Alternative binders for high-voltage electrochemical capacitors [Ел. ресурс] / V. Khomenko, V. Barsukov, O. Chernysh, I. Makyeyeva, S. Isikli and F. Gauthy// Materials Science and Engineering (IOP Conf. Series). — 2016. — V. 111. – ID 012025. doi:10.1088/1757-899X/111/1/012025 — 7 pages.
 • Mintsouli I., Georgieva J., Papaderakis O., Khomenko V. Methanol oxidation at platinized copper particles prepared by galvanic replacement// J. Electrochem. Sci. Eng. — 2016. — № 6. — V.1. — P.17-28.
 • Modeling of porous graphite electrodes of hybride electrochemical capacitors and lithium-ion batteries/ V. Barsukov, F. Langouche, V. Khomenko, I. Makyeyeva, O. Chernysh, F. Gauthy, J. Solid State Electrochemistry. — 2015. – v. 19. — No. 9. — pp. 2723—2732 http://link.springer.com/article/10.1007/s10008-015-2835-6?wt_mc=alerts.TOCjournals
 • Khomenko V., Lykhnytskyi K., Barsukov V., Chaban V. Composite Catalysts towards Oxygen Reduction in Aqueous Solutions // Key Engineering Materials —  2013. —  v. 559, — pp. 57—62.
 • Arbizzani C., De Giorgio F., Porcarelli L., Mastragostino M., Khomenko V., Barsukov V., Bresser D., Passerini S. Use of non-conventional electrolyte salt and additives in high-voltage graphite/LiNi0.4Mn1.6O4 batteries // Journal of Power Sources, —  2013. —  v.  238, — pp.17—20.
 • Khomenko V. G., Lykhnytskyi K. V., Barsukov V. Z. Oxygen reduction at the surface of polymer/carbon and polymer/carbon/spinel catalysts in aqueous solutions // Journal of the Inter-national Society of Electrochemistry “Electrochimica Acta”, —  2013. —  v. 104, — pp. 391—399.
 • Khomenko V., Barsukov V., Senyk I. Electrochemical Properties of Advanced Anodes for Lithium-ion Batteries Based on Carboxymethylcellulose as binder // Key Engineering Materials, —  2013. —  v. 559, —  pp. 49—55.
 • Glubish P.A. Structural-Mechanical properties of collagen destruction products // Polymer Science, Series D. Glues and Sealing Materials, —  2013. —  v. 6, — № 3, — р. 260—264.
 • Balducci A., Jeong S.S., Kim G.T., Passerini S., Winter M., Schmuck M., Appetecchi G.B., Marcilla R., Mecerreyes D., Barsukov V., Khomenko V., Cantero I., De Meatza I., Holzapfel M., Tran N. Development of safe, green and high performance ionic liquids-based batteries (ILLIBATT project)// J. Power Sources. – 2011. – Vol. 196, No 22 – P. 9719—9730. 
 • Barsukov V. Z., Illin E. A., Lykhnytsky K. V. et al. Graphites from the Zavalie Deposit as Active Materials for Lithium-Ion Batteries, J. "Elektrokhimiya", —  2008 —  v.44 — No.5 —  pp. 624—631.
 • Barsukov V., Khomenko V., Katashinskii A., Electroconductive polymers and exfoliated graphite composite as catalysts for oxygen reduction, In the book "Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials", Springer —  2007. —  pp. 833—837.
 • V. Z. Barsukov, A. S. Katashinskii, V. G. Khomenko, K. V. Likhnitskii. The electronic structure of polyaniline and influence of dopants on its structure and properties, Scientific Proceeding of Riga Technical University "Material Science and Applied Chemistry", —  2007. —  v.1, — №14, — pp. 92—100.
 • Khomenko V., Barsukov V., Doninger J., Barsukov I. Lithium-ion batteries based on carbon-silicon-graphite composite anodes, J. Power Sources, —  2007. —  v. 165, — №2, —  pp. 598—608.
 • V. Khomenko, V. Barsukov. Characterization of silicon- and carbon-based composite anodes for lithium-ion batteries, Electrochimica Acta, —  2007. —  v.52, — № 8 —  pp.  2829—2840.
 • Barsukov V., Doninger J. On the Theoretical Prerequisites for Application of Novel Materials in Promising Energy Systems. In the book "New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems". Springer, Dordrecht, The Netherlands, —  2006.  — pp. 297—308.
 • Barsukov V., Khomenko V. and Katashinskii A. New concept for the metal-air batteries using composites: conducting polymers/expanded graphite as gas-diffusion cathodes. In the book "New Carbon Based Materials for Electrochemical Energy Storage Systems". Springer, Dordrecht, The Netherlands, —  2006.  — pp.  89—104.

 

Cтатті, опубліковані в українських та зарубіжних наукових журналах:

 • Khomenko V., Chernysh О., Makyeyeva І., Barsukov V. The influence of rolling on characteristics of electrochemical capacitors. Technical research and development: collective monograph / Kalafat K., Vakhitova L., Drizhd V., etc.  Іnternational Science Group.  Boston: Primedia eLaunch, 2021. 616 р. — Р. 19—22.
  https://isg-konf.com/uk/monograph-archive/ 
 • Lisovskyi I., Barykin М., Solopan S., Belous A. Features of phase transformations in the synthesis of complex lithium-conducting oxide materials. Ukrainian Chemistry Journal. — 87 (9). — 2021. — P. 14—34.
  https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/351
 • Калюжин О. С., Кислова О. В. Особливості електроосадження хрому з розчину електролітів на основі сполук Cr(III). Технології та дизайн КНУТД. — No 1 (38). — 2021. — С.1—6.
  https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17365
 • Петрик Е. А., Кислова О. В. Особливості структури та властивостей блискучого хромового покриття. Технології та дизайн КНУТД. — No 1 (38). — 2021. — C. 1—6.
  https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17356
 • Кислова О. В. Порівняльна характеристика ефективності електрохімічних методів дослідження вмісту важких металів у стічних водах. Вісник КНУТД № 1 (154), 2021. — С. 54—59.
  http://vistnuk.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/54-59-1-154-2021-Кислова-3-хим.pdf
 • Куделко К. О., Рождественська Л. М., Борисенко Ю. В., Міхнюк А. О., Барсуков В. З. Формування та характеризація пористого анодованого оксиду алюмінію, синтезованого електрохімічно у присутності окисленого  графену. «Технології та інжиніринг». № 2. — 2021. — С. 48—59.
  http://vistnuk.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/48-59-2-2021.pdf
 • Ниркова Л. І., Лісовий П. Е., Гончаренко Л. В., Осадчук С. О., Клименко А. В., Борисенко Ю. В., Браточкин О. В. Закономірності корозійного розтріскування трубної сталі 10Г2ФБ у модельному грунтовому середовищі за катодної поляризації. «Технології та інжиніринг». — №2. — 2021. — С. 29—39.
  http://vistnuk.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/29-39-2-2021.pdf 
 • Nyrkova L. I., Osadchuk S. O., Labur T. M., Borуsenko Yu. V. Сorrosion resistance of the welded junction of aluminum alloy of the Al-Mg-Si-Cu system. Mechanics and Advаnced Technologies. — No.3(90). — 2020. — Р. 64—72.
  http://journal.mmi.kpi.ua/article/view/207069
 • Яблонський Р. В., Борисенко Ю. В. Особливості глибокого електролітичного оксидування алюмінію та його сплавів // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 1 (34). 2020. — С. 1—9.
 • Петрик Е. А., Борисенко Ю. В. Особливості електролітичного хромування та їх відображення в технологічному процесі // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 1 (34). 2020. — С. 1—8.
 • Черниш О., Хоменко В., Макєєва І., Барсуков В. Вибір активованого вугілля для виготовлення електродів електрохімічних конденсаторів // Вісник Львівського університету, серія хімічна, 2020, випуск 61. Ч. 2. — С. 461—469.
 • Лісовський І. В., Солопан С. О., Білоус А. Г., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. Розроблення та дослідження композитного електроліту на основі системи LATP/LIPF6 для літієвих акумуляторів // Український хімічний журнал. — 2020.— 86(10). — C. 75—87.
  https://doi.org/10.33609/2708-129X.86.10.2020.75-87
 • Лісовський І. В., Солопан С. О., Хоменко В. Г., Барсуков В. З., Білоус А. Г., В'юнов О. І. Синтез нанорозмірних Li -провідних часток зі структурою NASICON // УКР. ХІМ . ЖУРН ., 2019, т . 85, № 11, ISSN 0041-6045, С.28—40
 • Кислова О. В. Вплив заміщеного нікотинаміду та його можливих метаболітів на активність ферментів обміну етанолу // Вісник КНУТД. — 2020. — № 2 (144). — С.99—106.
 • Бутенко О. О., Черниш О. В., Хоменко В. Г., Твердохліб В. С., Барсуков В. З. Особливості впливу наноматеріалів на екранування електромагнітного випромінювання композитами // Вісник КНУТД. — 2020. — № 3 (146). — С.155—164.
 • Шматок Ю., Чикида Т., Глоба Н., Ліснича Т., Кириллов С. Eфективність циклування нанорозмірного TiO2 в натрієвих джерелах струму // Theoretical aspects of modern engineering: collective monograph / Hnes L., — etc. — Іnternational Science Group. — Boston : Primedia eLaunch, 2020, 71—76 pр.
  DOI- 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.III
 • Ниркова Л. І., Гончаренко Л. В., Борисенко Ю. В., Харченко Ю. О. Особливості локальної корозії зварного з’єднання трубної сталі Х70, обумовленої його електрохімічною гетерогенністю // Вісник КНУТД. — 2020. — № 3 (146). — С.117—129.
 • Будько О. В., Бутенко О. О., Черниш О. В., Хоменко В. Г., Твердохліб В. С., Барсуков В. З. Використання ультразвуку в процесі виготовлення електропровідних покриттів на основі вуглецевих матеріалів // Вісник КНУТД. — 2020. — № 4 (148). — С.130—139.
 • Рождественська Л. М., Куделко К. О., Огенко В. М., Пліско Т. В., Більдюкевич О. В., Борисенко Ю. В., Чміленко В.В. Мембрани, модифіковані нанокомпозитами  гідратованого діоксиду цирконію та  окисленого графену // Український хімічний журнал. — 2020. — Т. 86, № 4.  С. 91—107.
  https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/146
 • Дзязько Ю. C., Федіна І. В.,  Захаров В. В., Коломієць Є. О., Куделко К. О., Борисенко Ю. В. Композиційні іоніти для переробки рідких відходів молочної промисловості // Український хімічний журнал. — 2020. — Т. 86, № 5. С.38—52.
 • Ниркова Л. І., Осадчук С.О., Борисенко Ю. В., Макатьора Ф. C. Аналіз особливостей внутрішньої корозії нафтопроводу та методологія її дослідження методом поляризаційного опору // Вісник КНУТД, № 2(144), 2020, С.105—114.
 • Ниркова Л. І., Осадчук С. О., Борисенко Ю. В., Рудницька-Боцман М. О. Вплив режиму термооброблення на особливості локальної корозії нержавіючої сталі 08Х18Н10 у водному середовищі // Вісник КНУТД. — 2020. — № 3 (146). — С.175—185.
 • Ткаченко О. В., Майор В. О., Сауляк Т.І. Сучасні технології цинкування в лужних та пірофосфатних електролітах // «Технології та дизайн». Електронне наукове видання ISSN 2304-2605. Випуск № 1 (34). 2020. С.1—7.
 • Ткаченко О. В., Сорокіна О. Є. Економічно вигідні електроліти нанесення металевого срібла // «Технології та дизайн». Електронне наукове видання ISSN 2304—2605. Випуск № 1 (34). 2020. С.1—7.
 • Клянцко А. Р., Кислова О. В. Вплив технологічних параметрів процесу електрохімічного нікелювання на якість утворених покриттів // «Технології та дизайн». Електронне наукове видання ISSN 2304-2605. — Випуск № 3 (36). — 2020.
 • Lisnycha T. V., Globa N. I., Shmatok Yu. V., Chykyda T. Yu., Kirillov S. A. Cycling efficiency of nanosized TiO2 in lithium and sodium batteries // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry — 2020 : Monograph / V. Z. Barsukov,  Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. р.38—53.
 • Petryk E. A., Kyslova O. V. Investigation of electrodeposited shiny chrome coating structure // Електронне наукове видання ISSN 2304-2605. «Технології та дизайн». Випуск № 1 (34). 2020.  — С.1—8.
 • Senyk I., Butenko O., Khomenko V., Chernysh O.,  Barsukov V. Thin composite films based on carbongraphite materials for protection against electromagnetic radiation // Theoretical aspects of modern engineering: collective monograph / Hnes L., — etc. — Іnternational Science Group. — Boston : Primedia eLaunch, 2020, 65—70 pр. Available at : DOI-10.46299/isg.2020.MONO.TECH.III
 • Borysenko Yu. V., Barsukov V. Z. Department of electrochemical power engineering & chemistry KNUTD — the follower of department of chemistry: 90th ANNIVERSARY // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry — 2020: Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. — р.18—29.
 • Melnik O. G., Makyeyeva I. S. The investigation of the properties of the composite coating Sn-Ni-TiO2 // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry — 2020: Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. —  р. 117—1123.
 • Yevtushenko M. P., Makyeyeva I. S. The influence of composition of electrolyte and regime of electrolyses on the formation of zinc coating // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry — 2020: Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. — р. 108—116.
 • Tkachenko O., Kwasha O.,   Morozov A. The economic data of electrochemical coating by chromium in standard electrolytes and the electrolytes with Chromium (III) // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry — 2020: Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. — р. 124—130.
 • Tkachenko A., Yarmolenko S. Economic factors for considering of composition of alkaline and near-neutral electrolytes of Zinc plating // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry — 2020: Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. — р. 131—137.
 • Budko O. V., Butenko O. O., Chernysh O. V., Khomenko V. G., Barsukov V. Z., Tverdokhlib V. S. The role of graphite morphology on the surfase conductivity of polymer based composites // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry — 2020: Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. — р. 189—195.
 • Chernysh O. V., Zosimchuk O. M., Butenko O. O., Barsukov V. Z., Khomenko V. G. The optimization of coating material for electromagnetic interference (EMI) shielding // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry — 2020: Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. — р.198—203.
 • Butenko O. O., Godunko A. A., Chernysh O. V., Khomenko V. G., Barsukov V. Z. The role of iron in coating material for electromagnetic interference (EMI) shielding // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020: Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. — р. 219—223.
 • Krushevskyi O. V., Potapenko A. V., Potapenko O. V. The effect of water binder on electrochemical properties of silicon oxide as the anode material for lithium ion batteries // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry — 2020: Monograph / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, О. V. Linyucheva; editor-in-chief V. Z. Barsukov. Kyiv.: KNUTD, 2020. р. 31—37. 
 • Кислова О. В. Інгібування амідами заміщених бензойних кислот  цитоплазматичної алкогольдегідрогенази печінки щурів // Вісник КНУТД. —2019. — № 3. (134) — С. 88—93.
 • Д. В. Патлун, Л. Г. Щербакова. Дослідження процесів утворення та накопичення водню сплавами типу АВ5 при контактному заряді з цинковим електродом // Вісник КНУТД. — 2019. — № 5. (138) — С. 35—42.
 • Бутенко О. О., Місюра А. І., Мамуня Є. П., Барсуков В. З., Хоменко В. Г. Термомеханічний аналіз електропровідних композитних матеріалів на основі полівінілбутиралю // Вісник КНУТД. — 2019. — № 5. (138) — С. 55—65.
 • Будько О. В., Бутенко О. О., Хоменко В. Г., Короташ І. В., Твердохліб В. С., Барсуков В. З. Вплив морфології природніх графітів на екрануючі властивості композитних матеріалів // Вісник КНУТД. — 2019. — № 6. (140)  — С. 50—61.
 • Кислова О. Современные тенденции развития электрохимии с применением ионных жидкостей // МНТК «Современные электрохимические технологии и оборудование», 13—17 мая, 2019, Минск, Беларусь. — С. 276—279.
 • Мазур Б. П., Макеева И. С. Оксидный электродный материал для литиевых источников тока // МНТК «Современные электрохимические технологии и оборудование», 13—17 мая, 2019, Минск, Беларусь. — С. 141—146.
 • Савенко Н. П., Ткаченко О. В. Нанесення хрому на деталі з алюмінію та його сплавів // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 2 (31). 2019. — С. 1—6.
 • Шевченко А. A., Крюкова О. А. Особливості процесу цинкування сталевих деталей // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 1 (30). 2019. — С. 1—8.
 • Власенко Т. М., Крюкова О. А. Прогресивні електроліти цинкування // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 1 (30). 2019. — С. 1—7.
 • Рульова А. В., Кислова О. В. Модифікація кислотних розчинів хімічного нікелювання алюмінію та його сплавів // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 1 (30). 2019. — С. 1—7.
 • Ткаченко О. В., Мусієнко Н. В. Вплив адсорбції формаліну, речовин з  двома  групами  С=О  та  препарату  ДС-10  на  якість  блискучих  осадів  олова // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 2 (31). 2019. — С. 1—7.
 • Толочко Й. В., Крюкова О. А. Нові аспекти процесу анодування алюмінію // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 3 (32). 2019. — С. 1—7.
 • Логвинчук У. В., Гаврилюк Т. В., Макєєва І. С. Отримання мідного покриття з електроліту з добавками в електролітах блискучного олов’янування // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 3 (32). 2019. — С. 1—7.
 • Маринич А. Л., Крюкова О. А. Прогресивні електроліти хромування // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 3 (32). 2019. — С. 1—7.
 • Слюсар М. А., Крюкова О. А. Сучасні електроліти та методи хромування // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 3 (32). 2019. — С. 1—8.
 • Кремлянець І. М., Кислова О. В. Переваги та технологічні особливості процесу блискучого багатошарового нікелювання // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 3 (32). 2019. — С. 1—7.
 • Товарницький О. Я., Кислова О. В. Вплив нових органічних блискоутворюючих добавок на процес цинкування з застосуванням цинкатних електролітів // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 3 (32). 2019. — С. 1—7.
 • Борисенко Ю. В. Організація щорічного студентського наукового міжнародного симпозіуму на кафедрі електрохімічної енергетики та хімії КНУТД // Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії. — 2019 : монографія /  V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, I. V. Linyucheva – К.: КНУТД, 2019. —  17—30 с.
 • Бабюк Н. В., Барсуков В. З. Обґрунтування вибору електроліту і розрахунок режиму матового цинкування деталей не дуже складного профілю // Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії. — 2019 : монографія / V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, I. V. Linyucheva — К.: КНУТД, 2019. —  76—86 с.
 • Возненко І. І., Крюкова О. А. Метод гарячого цинкування: переваги та недоліки // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 4 (33). 2019. — С. 1—7.
 • Марченко Д. С., Крюкова О. А. Електроліти нікелювання: огляд // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 4 (33). 2019. — С. 1—7.
 • Ткаченко О. В., Дерлюк В. О. Ефективні основний та допоміжний електроліти в технології чорного хромування // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 4 (33). 2019. — С. 1—7.
 • Ткаченко О. В., Новік Н. О. Сумісний розряд іонів міді та цинку // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 4 (33). 2019. — С. 1—7.
 • Яремчук В. М., Кислова О. В. Порівняльна характеристика комплексних електролітів міднення // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 4 (33). 2019. — С. 1—7.
 • Свистун Р. М., Борисенко Ю. В. Переваги застосування комплексних електролітів електрохімічного міднення в порівнянні з простими кислими електролітами // Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск  № 4 (33). 2019. — С. 1—8.
 • Бутенко О. О., Місюра А. І., Мамуня Є. П., Барсуков В. З., Хоменко В. Г. Термомеханічний аналіз електропровідних композитних матеріалів на основі полівінілбутиралю // Вісник КНУТД. — 2019. — № 5. (138) — С. 141—149.
 • Будько О. В., Бутенко О. О., Хоменко В. Г., Короташ І. В., Твердохліб В. С., Барсуков В. З. Вплив морфології природніх графітів на екрануючі властивості композитних матеріалів // Вісник КНУТД. — 2019. — № 6. (140) — С. 50—61.
 • Черевач Я. Ф., Кислова О. В. Сучасні методи цинкування: переваги та недоліки. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 1 (26). 2018. — С. 1—7.
 • Шевчук А. В., Крюкова О. А. Порівняльна характеристика електролітів блискучого олов’янування. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 1 (26). 2018. — С. 1—7.
 • Кульбовська О. А. Процес анодування алюмінію. - Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 1 (26). 2018. — С. 1—7.
 • Шестерик А. С. Процес олов’янування: огляд. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 1 (26). 2018. — С. 1—9.
 • Гондзьо О. В., Кислова О. В. Особливості гальванічного хромування в електролітах різного складу. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 2 (27). 2018. — С. 1—7.
 • Гаврильчик Н. В., Козаренко О. А., Дядюн В. С. Електрохімічні характеристики механохімічно одержаних нанокомпозитів на основіполіаніліну та наноструктурованих дисудьфідів молібдену та вольфраму як електродів суперконденсаторів. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 2 (27). 2018. — С. 1—14.
 • Каташинський А. С., Хоменко В. Г., Барсуков В. З., Черниш О. В. Адсорбційні властивості комозиту поліпірол — шпінель NiCo2O4. - Вісник КНУТД. — 2018. — № 3. (122) — С. 25—32.
 • Кислова О. В. Перспективи застосування іонних рідин в електрохімії. — Вісник КНУТД. — 2018. — № 3. (122) — С. 38—45.
 • Черниш О. В., Макєєва І. С., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. Полімерні зв’язуючі матеріали на водній та спиртовій основі для електродів електрохімічних конденсаторів. — Вісник КНУТД. — 2018. — № 5. (126). — С.80—88.
 • Сова Н. В., Савченко Б. М., Хоменко В. Г., Талалай О. В. Дослідження особливостей присорного розкладу вторинних поліолефінів. — Вісник КНУТД. — 2018. — № 3. (122) — С. 32—38.
 • Дендура О. В., Черниш О. В., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. Можливості використання вітчизняного природного графіту для виготовлення літій-іонних акумуляторів. — Вісник КНУТД. — 2018. — № 2. (120) — С. 45—55.
 • Ниркова Л. І., Лабур Т. М., Рябико О. М., Борисенко Ю. В. Кореляція між електрохімічними властивостями зварного з’єднання алюмінієвого сплаву системи Аl-Mg-Cu-Si та його стійкістю проти локальної корозії. — Вісник КНУТД. — 2018. — № 6 (128). — С. 71—77.
 • Ниркова Л. І., Гаврилішина О. В. Борисенко Ю. В. Електрохімічні та корозійно-механічні властивості трубної сталі різної категорії міцності в модельному грунтовому електроліті. — Вісник КНУТД. — 2018. — № 5. (126). С.99—105.
 • Katashinskii A. S., Khomenko V. G., Barsukov V. Z. The electrochemical reduction of oxygen on electrodeposited Palladium catalist // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". — К: КNUTD. — 2017. — P. 35—41.
 • Khomenko V. G. Multifunctional composite materials for alternative energy storage // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". —К: КNUTD. — 2017. — P. 170—174.
 • Khomenko V. G. Influence of polymer materials on the electrochemical performance of activated carbon based electrodes // Monograph "Advanced polymer materials and Technologies".  — К: КNUTD. — 2017. Електронний ресурс.
 • Nyrkova L.I., Melnychyk S.L., Borysenko Yu.V. Influence of strength properties of pipe steel on its corrosion resistance and electrochemical characteristics in solutions of different corrosivity // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". — К: КNUTD. — 2017. — P. 110—118.
 • Makyeyeva I. S., Katashinskii A. S., Andreitseva M. V. Manganese dioxide as a cathode catalyst in metal-air cells // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". — К: КNUTD. — 2017. — P. 49—55.
 • Butenco O. O., Senyk I. V., Barsukov V. Z. Developing composite polymer shelding materials for the UHF range // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". — К: КNUTD. — 2017. — P. 253—259.
 • Khomenko V. G., Barsukov V. Z., Makyeyeva I. S., Chernysh O. V. Carbon materials for high power negative electrodes of lithium-ion batteries and capacitors // Monograph "Promising materials and processes in applied electtrochemistry". — К: КNUTD. — 2017. — P. 16—21.
 • Смик А. О., Ткаченко О. В. Адсорбційна поведінка деяких речовин з карбонільними групами та використання їх в електролітах блискучного олов’янування. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 4 (25). 2017. — С. 1—7.
 • Турунцева К. О., Кислова О. В. Порівняльна характеристика сучасних електролітів блискучого нікелювання. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 4 (25). 2017. — С. 1—7.
 • Черниш О. С., Кислова О. В. Залежність електрохімічних властивостей композиційних матеріалів для електродів хімічних джерел струму від ступеня дисперсності графіту. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 4 (25). 2017. — С. 1—7.
 • Осипенко О. Ю., Ткаченко О. В. Розробка конструкцій та удосконалення параметрів роботи деяких літієвих хімічних джерел струму. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 1 (22). 2017. — С. 1—7.
 • Зюзюн А. А., Ткаченко О. В. Енергозберігаючі електроліти нікелювання. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 2 (23). 2017. — С. 1—6.
 • Верес А. Р., Ткаченко О. В. Перспективи сучасного анодування та оксидування. — Електронне наукове видання «Технології та дизайн». Випуск № 3 (24). 2017. — С. 1—6.
 • Barsukov V. Z., Butenko O. O., Savchenko B. M, Kryukova O. A. The state of art and further perspectives of graphite-carbon-polymer shielding coatings // Monograph "Advanced polymer materials and Technologies". — К: КNUTD. — 2017. —Електронний ресурс.
 • Каташинський А. С, Барсуков В. З., Сеник І. В. Адсорбційні властивості шпінелі MnCo2O4 // Вісник КНУТД. — 2017. — № 2. (108)   — С. 134—139.
 • Барсуков В. З., Сеник І. В.,    Куриптя Л. А., Савченко Б. М. Дослідження електрофізичних характеристик композитів "ПВХ-вуглець" для захисту від електромагнітного випромінювання. — Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Луцьк 2017. Випуск № 59. — С.22—26.
 • Лисін В. І., Коваленко І. В., Макєєва І. С. Вплив морфології та дисперсності твердих наповнювачів ТіО2 та SnО2 на електропровідність сольових систем. — Вісник КНУТД. — 2017. — № 1. (106) — С. 94—102.
 • Лисін В. І., Коваленко І. В., Макєєва І. С. Вольтамперометрія як метод визначення електронної складової електропровідності розплавів. —Вісник КНУТД. — 2017. — № 2. (108) — С. 45—51.
 • Кислова О. В. Сучасні способи модифікації електрохімічних сенсорів із застосуванням наноматеріалів та нанотехнологій. — Вісник КНУТД. — 2017. — № 2. (108) — С. 140—147.
 • Лисін В. І., Макєєва І. С, Коваленко І. В., Радчук Ю. В. Фізико-хімічні властивості сольових та олігомерних електролітних композицій. — Вісник КНУТД. — 2017. — № 5. (114) — С. 209—215.

 

Презентації і тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 • Кислова О. В. Исследования модификатора активности алькогольдегидрогеназы как потенциального стабилизатора фермента при иммобилизации. Материалы Международной Научно-Технической Конференции «Современные электрохимические технологии и оборудование». 18—21 мая 2021. — Минск. —  С. 45—49.
  https://mete.belstu.by/wp-content/uploads/2021/06/METE-2021.pdf
 • Куделко К. О., Рождественська Л. М., Борисенко Ю. В., Федіна І. В., Міхнюк А. О., Фролова І. В. Анодування алюмінію у щавлевому електроліті, що містить оксид графену. Колективна монографія: ІХ Українського з’їзду з електрохімії «Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи». Київ, 21—23 вересня 2021. — С. 84—85.
  http://ionc.com.ua/PDF/Book-IX-EX-2021.pdf
 • Горохолінський О. О., Бутенко О. О., Черниш О. В. Суперконденсатори:  для чого потрібні і де використовуються. Збірник робіт ІІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості». — С.225—232.
 • Гаган М., Бутенко О. О. Блискуче хромове покриття. Збірник робіт ІІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості». — С.220—224.
 • Бугайова К. С., Барсуков В. З. Використання водорозчинних полімерів в композитах для захисту від електромагнітного випромінювання. Збірник робіт ІІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості». — С.213—219.
 • Козак С. Р., Кислова О. В. Технологічні характеристики та екологічна безпека сучасних електролітів цинкування. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. Актуальні проблеми сучасної хімії:  Миколаїв: Видавець Торубара В. В., 2021. — С. 52—53.
  http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/25358/1/Bezsonnyi_monitoring.pdf
 • Макеева И. С., Смилянец Д. Ю.  Оценка защитных свойств покрытий емкостно-омическим методом.  Материалы Международной Научно-Технической Конференции «Современные электрохимические технологии и оборудование». 18—21 мая, 2021. — Минск. — C. 230—233.
  https://mete.belstu.by/wp-content/uploads/2021/06/METE-2021.pdf
 • Черниш О. В., Макєєва І. С., Хоменко В. Г. Барсуков В. З. Залежність характеристик електрохімічних конденсаторів від ущільнення композитного матеріалу. Збірник тез XVIII Наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2021» присвяченої 360-річчю Львівського Університету. — С. З19.
  https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zbirnyk-tez_LKHCH-2021.pdf
 • Barsukov V., Senyk I., Kuryptia Ya., Butenko O., Khomenko V. Thin wide-band composite films for electromagnetic shielding. International conferences and Exhibition on Nanotechnologies, Organic Electronics and Nanomedicine. 3—10 July 2021, Thessaloniki, Greece. — P2—30.
 • Barsukov V.,  Khomenko V., Tudose I., Muratis K., Ionescu O., Butenko O., Chernysh O., Tverdokhleb V., Suchea M., Koudoumas E. Carbon-Graphene-Polymer Nanostructured Paints for Electromagnetic Interference Shielding. International conferences and Exhibition on Nanotechnologies, Organic Electronics and Nanomedicine. 3—10 July 2021, Thessaloniki, Greece. — P.2—31.
 • Suchea M., Tudose I., Muratis K., Ionescu O., Romanitan C., Popescu M., Khomenko V., Butenko O., Chernysh O., Kenanakis G., Barsukov V. and Koudoumas E. Novel composite materials for electromagnetic shielding applications. Global Summit on Future of Materials Science and Research. Virtual Event. Theme: To codify revamping innovations in Materials Science and Engineering. Future Materials. Vancouver, Canada. 29—30 July 2021. — Р. — 34.
  https://materialsscience.peersalleyconferences.com
 • Кислова О. В. Біотехнологічні аспекти дослідження модулятора активності альдегіддегідрогенази. Матеріали І міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. Проблеми та досягнення сучасної біотехнології: (25 березня 2021 р., м. Харків). Електрон. дані. — Х.: НФаУ, 2021. — C.180—181.
 • Barsukov V., Khomenko V., Senyk I., Kuryptia Ya., Butenko O., Chernysh O., Tverdokhleb V., Tudose I., Muratis K., Ionescu O., Suchea M. and Koudoumas E. Nanostructured Composite Paints for Electromagnetic Shielding. 13-та Міжнародна конференція з фізики перспективних матеріалів (ІСРАМ-13) та 4-та осіння школа по фізиці перспективних матеріалів (PAMS-4) у місті Sant Feliu de Guixols, Spain. 24—30 вересня 2021 р. Т-10-1. — P.107.
  https://icpam.ro/
 • Barsukov V., Senyk І., Kuryptia Y., Chernysh O., Khomenko V. Composite Paints for Electromagnetic Shielding. Book of Abstracts APMAS 2021 "11th International Advances in Applied Physics & Materials Science Congress & Exhibition". Fethiye, Turkey. 17 — 23 Oct 2021. — P.—12.
  https://dergipark.org.tr/en/pub/actamat/issue/65721
 • Gagan M., Borysenko Yu. Cвойства электролитических осадков хрома в зависимости от условий электролиза.   The 1st International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects”. (July 4—6, 2021) MDPC Publishing, Berlin, Germany. — 2021. — p. 72—74.
  https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-ACHIEVEMENTS-INNOVATIONS...-4-6.07.21.pdf
 • Lisovskyi I., Barykin M., Solopan S., Khomenko V., Barsukov V. Modification of the surfase of the cathode material NMC 622 using Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3(LATP). 13-та Міжнародна конференція з фізики перспективних матеріалів (ІСРАМ-13) та 4-та осіння школа по фізиці перспективних матеріалів (PAMS-4) у місті Sant Feliu de Guixols, Spain. 24—30 вересня 2021 р. PAMS-P3. — P.194.
  https://icpam.ro/
 • Макєєва І. С., Смілянець Д. Ю.  Антимікробне покриття з нанооксидом металу. Матеріали ХХ Міжнародної науково-технічної конференції фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів. 12—14 листопада 2021 р. — Кременчук. С.28—29.
  http://cis.kdu.edu.ua/sites/default/files/DOCs/Conferences/XX_FIZPOLYA_2021_v5_end_all.pdf.pdf
 • Круглик Ю., Твердохліб В., Барсуков В. Використання магнетиту у захисних екранах. Матеріали Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології». — С.88—89.
  https://udhtu.edu.ua/h-yuvilejna-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferencziya-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-ta-molodyh-uchenyh-himiya-ta-suchasni-tehnologiyi
 • Патлун Д. В., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. Гнучкі полівініліденфторидні сепаратори для суперконденсаторів. Матеріали Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології». — С.103—104.
  https://udhtu.edu.ua/h-yuvilejna-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferencziya-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-ta-molodyh-uchenyh-himiya-ta-suchasni-tehnologiyi
 • Ниркова Л. І., Лісовий П. Е., Гончаренко Л. В., Осадчук С. О., Клименко А. В., Борисенко Ю. В., Браточкин О. В. Корозії під напруженням сталі трубного сортаменту в умовах, що моделюють експлуатаційні. Матеріали Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології». — С.33—35.
  https://udhtu.edu.ua/h-yuvilejna-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferencziya-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-ta-molodyh-uchenyh-himiya-ta-suchasni-tehnologiyi
 • Кислова О. В. Вплив модифікатора активності алкогольдегідрогенази на біоелектроокиснення етанолу // ХIX Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»: матеріали конференції, 6—8 листопада 2020 р. — Кременчук: КрНУ, 2020. — С. 59—61.
 • Черниш О. В., Макєєва І. С., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. Вплив вальцювання на електрохімічні характеристики конденсаторів // Збірник наукових праць  III Міжнародної наукової конференції «Перспективні матеріали і технології»
  14—15 травня 2020. — С.116—121.
 • Chernysh O., Khomenko V., Barsukov V., Makyeyeva I. Some physic-chemical properties of binders for composite polymeric materials // Book of Abstracts: " V International of scientific and practical conference "Eurasian scientific congress", Barcelona, Spain, 17—19 may, 2020. — p. 227—233.
 • Senyk I., Butenko O., Barsukov V. Thin carbon-based composite films for microwave shielding // Book of Abstracts: IX international scientific and practical conference “Science and practice of today” 16—19 November 2020 р., Ankara, Turkey, 635—636 pp.
 • Senyk I. V., Kuryptia Ya. A., Barsukov V. Z., Butenko O. O. Multi-carbon water-based paints for protection against electromagnetic radiation // Book of Abstracts: " V International of scientific and practical conference "Eurasian scientific congress", Barcelona, Spain, 17—19 may, 2020. — p. 263—272.
 • Потапенко О. В., Крушевський О. В. Вплив природи розчинника у складі водорозчинного зв’язуючого на електрохімічні характеристики оксиду кремнію // Abstract of XIII International Scientific and Practical Conference "SOCIAL FUNCTION OF SCIENCE, TEACHING AND LEARNING", 14 – 17 December, 2020. Bordeaux, France. — P.35—40.
 • Будько О. В., Твердохлеб В. С., Барсуков В. З. Влияние ультразвука на структуру  и свойства технического углерода // Abstract of XIII International Scientific and Practical Conference "SOCIAL FUNCTION OF SCIENCE, TEACHING AND LEARNING",  14 – 17 December, 2020. Bordeaux, France. —  P.494—495.
 • Barsukov V., Butenko O., Senyk I., Chernysh O., Khomenko V. Usage of magnetic materials in the polymer composite paints for electromagnetic shielding // Proceedings of 3rd International Congress on MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 16—17 October, 2019, Spain (Barcelona). — P.18.
 • Barsukov V., Khomenko V. On the Processes of Migration and Diffusion in the Systems with Solid-State Reagents // Book of Abstracts: International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials June 16—21, 2019, Borovets, Bulgaria, р.74.
 • Khomenko V., Barsukov V., Butenko O. Electromagnetic shielding behavior of composite films prepared with carbon materials and conducting polymers // Book of Abstracts: International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials June 16—21, 2019, Borovets, Bulgaria, р.142.
 • В’юнов О. І., Лісовський І. В., Коваленко Л. Л., Солопан С. О., Білоус А. Г., Хоменко В. Г., Барсуков В. З. Композитні тверді електроліти на основі неорганічних наночастинок зі структурою NASICON і полімеру // Тези VI Наукової конференції «Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології» — НАНСИС 2019 — Київ, Україна: НАН України, 4—6 грудня, 2019. — C. 23.
 • Smertenko P. S., Roshchina N. M., Solntsev V. S., Katashinski A. S., Barsukov V. Z. Some features of electronic struсture of tetracene - silicon claster with halogens // Book of Abstracts: XVII International Conference „Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems”, May 20—25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine, p.343.
 • Kremlianets I., Kislova О., Barsukov V. The search for optimal conditions for galvanic Nickel plating in an acidic medium // HORYZONTY NAUKI: FORUM PRAC DYPLOMOWYCH 2019. Horizones of science Forum of Diploma Theses 2019. Krakow, 21—22.05.2019. — p.74.
 • Mazur B., Makyeyeva I., Barsukov V. Oxide electrode material for lithium current sources // HORYZONTY NAUKI: FORUM PRAC DYPLOMOWYCH 2019. Horizones of science Forum of Diploma Theses 2019. Krakow, 21—22.05.2019. — p.75.
 • Patlun D., Barsukov V. Using of internal electrolysis method for hydrogen production and it subsequent accumulation by hydrogen storage alloys of the AB5-type // HORYZONTY NAUKI: FORUM PRAC DYPLOMOWYCH 2019. Horizones of science Forum of Diploma Theses 2019. Krakow, 21-22.05.2019, p.77.
 • Barsukov V., Khomenko V., Butenko O. On the validity of using the diffusion coefficient in characterization of charge transfer reactions in systems with a solid-phase reagent // Book of Abstracts: 7th Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe and 8th Kurt Schwabe Symposium,  May 27 — 30, 2019, Split, Croatia, p.24.
 • Черниш О., Макєєва І., Хоменко В., Барсуков В. Вибір активованого вугілля для виготовлення електродів електрохімічних конденсаторів // Збірник наукових праць XVII наукової конференції «Львівські хімічні читання–2019». Секція матеріалознавство та наноструктуровані системи, с. 8.
 • Barsukov V., Khomenko V., Butenko O., Senyk I. An interaction of nanostructured carbon based composites with electromagnetic waves in the wide frequency range // Book of Abstracts: 7th Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe and 8th Kurt Schwabe Symposium, May 27 — 30, 2019, Split, Croatia, p.164. 
 • Бутенко О. О., Місюра А. І., Мамуня Є. П., Барсуков В. З. Термомеханічний аналіз електропровідних композитів на основі полівінілбутиралю // Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні технології одержання та переробки полімерних матеріалів» 6—8 листопада 2019, Львів. — С.50.
 • Barsukov V., Butenko O., Khomenko V., Senyk I., Chernysh O. Organic/inorganic Composite Films for Electromagnetic Shielding // Book of Abstracts: 12th International Symposium on Flexible Organic Electronics. 1-4 july 2019, Thessaloniki, Greece. — P.8.
 • Кобилянська С., Хоменко В., Барсуков В., Демчук Д., Білоус А.  Твердотільний літійєвий акумулятор на керамічному твердому електроліті зі структурою Nasicon // Збірник наукових праць VIII Українського з'їзду електрохімії та VI Науково-практичного семінару студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу». Львів, 4—7 червня 2018 р. —С.206—208.
 • Makyeyeva I. S.,   Katashinskii A. S. MnO2 nanoparticle a catalyst for air electrode of a Zn/Air battery // Proceedings of the 2017 IEEE 7th International conference on nanomaterials: Applications and properties (NAP-2017), part 3, September 10-15, Zatoka, Odesa region, Ukraine. — P. 248—251.
 • Barsukov V., Katashynskii A., Khomenko V. Quantum-Chemical Modelling the Mechanisms of Oxygen Reduction on the Conductive Polymers and Transition Metal Spinels // Abstract 1st International Symposium on Quantum Science & Technology, 24—27 June 2018, Aberdeen, Scotland, United Kingdom. — P. 1108.
  https://conferences-nscj.co.uk/abstract/files/11/abstract/qt01_A1108.pdf
 • Barsukov V., Khomenko V. Lithium-Ion Batteries and Electrochemical Capacitors: The Main Issues and Perspectives. // Abstract eight International Symposium on Energy, 6—9 August 2018, Aberdeen, Scotland, United Kingdom. — P. A1116.
  https://conferences-nscj.co.uk/abstract/files/8/abstract/en08_A1116.pdf
 • Khomenko V., Barsukov V. High Energy Density Lithium Ion Batteries and Supercapacitors with Electrodes Based on Silicon Nanocomposites // Abstract of 12th International Conference on Advanced Materials, September 22—28, 2018, Heraklion, Greece, p. 171.
  https://www.icpam.ro/files/2018/BoA_ICPAM12.pdf
 • Макєєва І. С. Система фотокаталитической дезинфекции на основе диоксида титана // Матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об’єктів».  2—4 листопада 2018 р. м. Кременчук, С. 97—98.
 • Demchuk D., Kobylianska S., Khomenko V., Barsukov V.,  Belous A. Synthesis of nanoparticles of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode materials for Li-ion batteries // International research and practice conference NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2018), 27—30 August 2018, Kyiv, Ukraine, p. 269.
 • Demchuk D., Kobylianska S., Khomenko V., Barsukov V.,     Belous A. Synthesis of core/shell LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 cathode materials for Li-ion batteries // Abstract of International research and practice conference NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS (NANO-2018), 27—30 August 2018, Kyiv, Ukraine, p. 270.
 • Файчук В. О., Кислова О. В. Перспективи застосування нанотехнологій в косметології // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції «Біотехнології: звершення та надії» (29—30 листопада 2018 р., м. Київ). — НУБіП: КОМПРИНТ. — Т.3. — С.108—110
 • Barsukov V., Butenko O., Senyk I., Kryukova O. Synergetic Effect on the Interphase Boundary for Particles of Different Morphology During the Interaction of Nanostructured Carbon Composites with Electro-Magnetic Radiation // Book of Abstracts 5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquide Interface. June 6-8, 2018, Krakow, Poland, L10, p. 28—29.
 • Barsukov V., Butenko O., Senyk I. Carbon-graphite polymer paints for electromagnetic shielding of electronic equipment // Abstract of 12th International Conference on Advanced Materials, September 22—28, 2018, Heraklion, Greece, p. 226—227. https://www.icpam.ro/files/2018/BoA_ICPAM12.pdf
 • Senyk I., Barsukov V., Krukova O., Butenco O. SMART-composite for electromagnetic shielding. // International Scientific Conference Humboldt-Kolleg “Limits of Knowledge”, Cracow, 22—25 June 2017. — p.231—232.
 • Barsukov V., Khomenko V. Horizons for Development of Modern Electrochemical Power Engineering. // International Scientific Conference Humboldt-Kolleg “Limits of Knowledge”, Cracow, 22—25 June 2017. — p.255—258.
 • Кислова О. В. Модернизация электрохимических сенсоров с использованием наноматериалов // Материали международной научно-технической конференции: «Современные электрохимические технологии и оборудование» (METE-2017-Modern Electrochemical Technologies and Equipment-2017). — Минск. — С.317—321.
 • Barsukov V. Z., Khomenko V. G. Horizons for development of modern electrochemical power engineering // The book contains the abstracts of contributions to the Homboldt-Kolleg (International Scientific Conference) "Limits Knowledge". 22—25 June, 2017, Cracow, Poland. — P.255—258.
 • Макеева И. С.,  Андрейцева М. В.,  Медведева С. Ю., Герасимович А. С. Исследование катодного материала на основе электрохимического диоксида марганца для химических источников тока // Материалы международной научно-технической конференции: «Современные электрохимические технологии и оборудование» (METE -2017-Modern Electrochemical Technologies and Equipment -2017). — Минск. — С.276—280.

 

 Патенти:

 • Патент на винахід «Композиція для формування композиційного матеріалу для захисту від електромагнітного випромінювання та спосіб одержання  композиційного матеріалу на субстраті», №117949, поданий 02.09.2016, опублікований 25.10.2018, Бюл. №20.
 • Патент України на корисну модель «Композиційний матеріал для захисту від електромагнітного випромінювання», №114444, поданий 02.09.2016, опублікований 10.03.2017, Бюлл. №5.
 • Барсуков В. З., Лисін В. І., Лихницький К. В., Хоменко В. Г., Скрипник Ю. О., Твердохліб В. С. Спосіб хімічної очистки графіту. — Патент України на 20 років. № 98691, 11.06.2012.
 • Коваленко С. В., Коваленко В. В., Глубіш П. А., Валетдинов Р. Ф. Комплексна добавка в бетонні суміші і будівельні розчини — Патент України на 20 років. № 98691, 11.06.2012.
 • Глубіш П. А. Комплексна добавка для бетонної суміші — Патент України на корисну модель №68704, 10.04.2012.
 • Барсуков В. З., Лисін В. І., Хоменко В. Г., Лихницький К. В. Спосіб хімічної очистки графіту. — Патент України на корисну модель №56888, 10.02.2011.

 

За результатами щорічних конкурсів на кращу постановку науково-дослідної роботи кафедра займає 1 місце серед випускаючих кафедр Університету  в 2001-2021 роках.

 

Навчально-методичне забезпечення

Навчальні посібники:

 • Макєєва І. С., Кислова О. В., Андрейцева М. В. Електрохімічна екологія та її застосування: навчальний посібник.  — К. : КНУТД, 2018. — 200 с.
 • Борисенко Ю. В., Барсуков В. З. Навчальна практика: навчальний посібник. —   К. : КНУТД, 2017. — 156 с.
 • Кислова О. В., Макєєва І. С. Основи електрохімії: навчальний посібник для практики. — К. : КНУТД, 2017. — 128 с.
 • Борисенко Ю. В. Навчальний посібник «Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності «Технічна електрохімія». — Київ, КНУТД, 2016. — 112 с.

Методичні рекомендації:

 • Makyeyeva. I. S. Іnorganic chemistry and experiment [Електронний ресурс] : experimental laboratory manual for students of higher education in the fields of biotechnology/English. — Кyiv : KNUTD, 2021. — 60 p.
  http://biblio.knutd.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe
 • Kyslova O. V. General and Inorganic chemistry (part 1): Methodical guidelines  on General and Inorganic chemistry experiments for students  full-time, part-time and distance learning of first level of higher education (bachelor) specialties 226 Pharmacy, Industrial Pharmacy educational program Industrial Pharmacy / English. — K.: KNUTD, 2021. — 61 p.
  http://biblio.knutd.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe
 • Kyslova O. V. General and Inorganic chemistry: Methodical guidelines to practical works on General and Inorganic chemistry for students  full-time, part-time and distance learning of first level of higher education (bachelor) specialties 226 Pharmacy, Industrial Pharmacy educational program Industrial Pharmacy / English. — K.: KNUTD, 2021. — 71 p.
  http://biblio.knutd.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe
 • Makyeyeva I. S. Analytical chemistry and experimentExperimental laboratory manual for students of higher education in the fields of biotechnology/ English text. K.: KNUTD, 2021. 40 p.
  http://biblio.knutd.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe
 • Makyeyeva S. Inorganic Chemistry Experiments. Laboratory practice for students of higher education in the fields of chemical technology and engineering. — Kyiv.: KNUTD, 2020, pages 77.
 • Борисенко Ю. В. Загальна та неорганічна хімія (змістовий модуль «Неорганічна хімія»): методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». — Київ : КНУТД, 2020. — 40 с.
 • Борисенко Ю. В. Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньої програми «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика» денної та заочної форм навчання. Змістовий модуль 4: Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування.  — Київ : КНУТД, 2020. — 40 с.
 • Борисенко Ю. В. Електрохімія: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньої програми «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика» денної та заочної форм навчання. Змістовий модуль 4: Кінетика електродних процесів. — Київ : КНУТД, 2020. — 36 с.
 • Кислова О. В.  Загальна та неорганічна хімія [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія»; 162 «Біотехнології та біоінженерія освітніх програм» «Біотехнології», «Технологія та експертиза шкіри та хутра, Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика, Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів» — Электрон. текстовые дан.  — Київ : КНУТД, 2020. — 76 с.
 • В. З. Барсуков,      М. В. Андрейцева.  Електрохімія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки бакалаврів напряму 161 «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика» / упор.: В. З. Барсуков, М. В. Андрейцева. — Электрон. текстовые дан.  —  Київ : КНУТД, 2020. — 64 с.
 • Макєєва І. С., Андрейцева М. В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії». Змістовий модуль 1. Технічна електрохімія // — К.: КНУТД, 2019. —  72 с.
 • Борисенко Ю. В. Загальна та неорганічна хімія (змістовий модуль 1, семестр 1) : методичні вказівки до лабораторних робіт  для студентів денної та заочної форм навчання першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 226 «Фармація», освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів» / упор. Ю. В. Борисенко.  Змістовий модуль 1: Загальна хімія // — К.: КНУТД, 2019. — 60 с.
 • Борисенко Ю. В. Загальна та неорганічна хімія: методичні вказівки до самостійної роботи за темою «Будова речовини» для студентів денної та заочної форм навчання першого рівня вищої освіти (бакалавр) спеціальності 226 «Фармація», освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів» // — К. КНУТД, 2019. — 40 с.
 • Кислова О. В. Хімія : методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 18 «Виробництво та технології» зі спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» для освітніх програм «Експертиза текстильних матеріалів та виробів», «Конструювання та технології швейних виробів», «Експертиза процесів та товарів швейного виробництва» «Проектування взуття та галантерейних виробів», «Технології та дизайн трикотажу» // — Київ : КНУТД, 2019. — 44 с.
 • Кислова О. В. Хімія : методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 18 «Виробництво та технології» зі спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» для освітніх програм «Експертиза текстильних матеріалів та виробів», «Конструювання та технології швейних виробів», «Експертиза процесів та товарів швейного виробництва», «Проектування взуття та галантерейних виробів», «Технології та дизайн трикотажу» // — Київ : КНУТД, 2019. — 60 с.
 • Борисенко Ю. В. Общая и неорганическая химия: методические рекомендации к лабораторным работам для иностранных студентов дневной и заочной форм обучения первого уровня высшего образования (бакалавр) специальности 226 «Фармация» (на русском языке) — К.: КНУТД, 2018. — 72 с.
 • Борисенко Ю. В. Общая и неорганическая химия: методические рекомендации для подготовки к модульным, поточным, итоговым контролям  для иностранных студентов дневной формы обучения первого уровня высшего образования (бакалавр) специальности 226 «Фармация» (на русском языке) — К. : КНУТД, 2018. — 80 с.
 • Кислова О. В. Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії.  Фізика та хімія твердого тіла (змістовий модуль 2): методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньої програми «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика». — К. КНУТД, 2018. — 59 с.
 • Кислова О. В. Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних процесів: методичні рекомендації для самостійної  роботи для студентів денної та заочної форм  навчання спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньої програми  «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика» — К. КНУТД, 2018. — 63 с.
 • Ткаченко О. В, Яцюк Л. А.  методичні вказівки до курсового проектування з курсу «Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв» для студентів спеціальності «Технічна електрохімія». — К.: КНУТД, 2018. — 51 с.
 • Андрейцева М. В., Медведєва С. Ю. Альтернативні електрохімічні системи. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньої програми «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика» денної форми навчання. — К.: КНУТД, 2018. — 35 с.
 • Крюкова О. А, Барсуков В. З. Дипломна магістерська робота та дипломний магістерський проект. — [Электронный ресурс] : методичні рекомендації для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 161  «Хімічні технології та інженерія», освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика».  — К.: КНУТД, 2018. — 34 с.
 • Кислова О. В, Бутенко О. О. Загальна та неорганічна хімія. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». Ч.2.  — К.: КНУТД, 2017. — 59 с.
 • Борисенко Ю. В. Загальна та неорганічна хімія: методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу спеціальності 226 «Фармація», освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів» денної форми навчання. —  К.: КНУТД, 2017. — 59 с.
 • Борисенко Ю. В. Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії (змістовий модуль 4 — Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування) : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньої програми «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика» денної форми навчання.  — К.: КНУТД, 2017. — 68 с.
 • Андрейцева М. В., Черниш О. В., Медвєдєва С. Ю. Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів хімічних джерел струму: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньої програми «Технічна електрохімія» денної форми навчання. — Ч.3. — К. КНУТД, 2017. — 27 с.
 • Андрейцева М. В., Черниш О. В., Медвєдєва С. Ю. Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів хімічних джерел струму: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньої програми «Технічна електрохімія» денної форми навчання. — Ч.3. — К. КНУТД, 2017. — 31 с.
 • Кислова О. В. Хімія та матеріалознавство : методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 17  «Електроніка та телекомунікації» спеціальності  171  «Електроніка», освітньої програми  «Електронні пристрої та системи». — К.: КНУТД, 2017. — 47 с.
 • Кислова О. В. Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних процесів : методичні рекомендації до індивідуальних контрольних робіт для студентів заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 16  «Хімічна та біоінженерія» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньої програми  «Технічна електрохімія». — К.: КНУТД, 2017. — 31 с.

Спеціальності

Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

Спеціальність  161 «Хімічні технології та інженерія»

Освітня програма «Хімічні технології та інженерія»

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

Спеціальність  161 «Хімічні технології та інженерія»

Освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

Рівні вищої освіти:

перший (бакалаврський)

другий (магістерський)

Кафедра випускає бакалаврів, магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія»  за освітньою програмою ««Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика».

Організація підготовки на кафедрі фахівців сприяє активному залученню студентів до виконання наукових робіт, органічній інтеграції наукових досліджень та освітнього процесу, розширенню міжнародних зв'язків у напрямі студентських обмінів, практик.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

освітня програма «Хімічні технології та інженерія»

Перший (бакалаврський) рівень

«Загальна та неорганічна хімія»;

«Фізична та колоїдна хімія»;

«Теоретична електрохімія»;

«Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв»;

«Контроль та управління хіміко-технологічними процесами»;

«Корозія та окисна деструкція матеріалів»;

«Захист матеріалів від руйнування»;

Навчальна практика (1 курс)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

«Загальна та неорганічна хімія»;

«Фізична та колоїдна хімія»;

«Електрохімія»;

«Фізико-хімічні методи при розробці активних матеріалів електрохімічних джерел струму»;

«Контроль та управління хіміко-технологічними процесами»;

«Конструкційні матеріали та способи захисту від корозії»;

«Проектування та устаткування хімічних та електрохімічних виробництв»;

Навчальна практика;

Виробнича практика

«Альтернативні електрохімічні системи»;

«Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»;

«Технології електрохімічних виробництв»;

«Сучасні засоби аналізу та контролю електрохімічних процесів»;

«Електрохімічний захист навколишнього середовища»;

Науково-дослідна практика;

Переддипломна практика

 

Дисципліни вільного вибору для бакалаврів та магістрів КНУТД

«Автономні хімічні джерела струму»;

«Альтернативна енергетика та екобезпека»;

«Матеріали сучасної техніки та захист від руйнування»

 

Студенти

У всіх студентів, хто навчався за державним замовленням — 100 % працевлаштування.

 

Студенти беруть активну участь у науковій роботі кафедри, щорічно здійснюють апробацію наукових результатів на Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікують, під керівництвом викладачів кафедри наукові статті та тези доповідей. Здобувачі освіти беруть участь у  І та ІІ турах Всеукраїнських олімпіад з електрохімії, де посідають призові місця.  У 20142016  роках на базі кафедри електрохімічної енергетики та хімії  КНУТД було поведено ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з технічної електрохімії, що свідчить про високий авторитет кафедри в Україні.

У травні 2016 року з ініціативи кафедри було організовано Міжнародний науковий симпозіум молодих вчених, аспірантів та студентів «Регіональний сателітний студентський симпозіум міжнародного електрохімічного товариства (МЕТ) з електрохімії – перший регіональний студентський симпозіум МЕТ в Україні», у якому прийняли участь 17 організацій України та Польщі. За результатами роботи конференції опубліковано колективну монографію, в якій представлено понад 50 статей, авторами яких є майже 130 молодих учених. Робочі моменти симпозіуму представлено на фото нижче.

В 2020 роках на кафедрі відбулися ІІ-ІV Студентські сателітні регіональні симпозіуми Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE) «Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії», наукові матеріали яких опубліковані в колективних монографіях – 2020 та в спеціальних випусках Elsevier Journal «Materials Today: Proceedings» – 2019, (2020 – подано до друку), (referred in Scopus, Web of Sciences). Офіційний сайт симпозіуму: http://isestudents.knutd.edu.ua/. На ньому можна ознайомитись з програмами, публікаціями та фотозвітами роботи Симпозіуму 2016-20 років. В 2022 році буде проведено VI Симпозіум «Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії» під егідою Міжнародного Електрохімічного Товариства, що свідчить про високий авторитет кафедри в світі.

Кращі студенти-електрохіміки, починаючи з 3-го курсу, займаються науковою роботою не тільки на кафедрі, а також в інститутах НАН України, дослідних підрозділах підприємств.

 

Кафедра тісно співпрацює з Міжвідомчим відділенням електрохімічної енергетики (МВЕЕ) НАН України в напрямку покращення катодних матеріалів літієвих джерел струму (щорічно наукове стажування проходять декілька бакалаврів та магістрів; 4 випускника кафедри ЕЕХ вже працюють у відділенні та навчаються в аспірантурі), а також з Інститутом фізичної хімії НАН України в напрямі дослідження графену, композитних каталізаторів (наукове стажування щорічно проходять 2-3 магістра; 2 випускники кафедри вже працюють в інституті та навчаються в аспірантурі). Крім цього, стажування студентів і аспірантів здійснюється сумісно з Інститутом проблем матеріалознавства НАН України (2 випускники кафедри вже працюють в інституті та навчаються в аспірантурі), з Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (дослідження корозії металів, 1 випускниця працює в інституті та навчається в аспірантурі) та з Інститутом надтвердих матеріалів (сумісні дослідження в галузі нанотехнологій). В ході співпраці сумісно використовується унікальне наукове обладнання як наукових установ НАН України, так і кафедри ЕЕХ КНУТД.

Перспективи для студентів

В наших випускниках зацікавленні провідні наукові установи України та світу, приладо- та машинобудівні фірми та підприємства, нафто-газотранспортні установи та численні лабораторії екологічного контролю. Бажаючі можуть  продовжити своє навчання в аспірантурі.

Ми готуємо універсальних хіміків, про що свідчить перелік первинних посад (виписка з нормативно-правового документа), що може займати магістр-електрохімік:

2113.2 – хімік;

2113.2 – хімік-аналітик,

2113.2 – інженер-дослідник;

2146.2 – інженер-технолог,

2146.2 – інженер (хімічні технології);

2146.2 – інженер-хімік;

2146.2 – інженер з електрохімічного захисту:

2146.2 – інженер-технолог з очищення води;

2310.2 – викладач вищого та професійно-технічного навчальних закладів;

2113.2 – інженер з охорони навколишнього середовища;

2310.1 – асистент.

 

Професійна діяльність майбутніх фахівців електрохіміків може здійснюватися у напрямах:

 • розробка нових та виробництво і вдосконалення існуючих джерел струму, в тому числі, паливних елементів, акумуляторів, гальванічних елементів, суперконденсаторів;
 • моніторинг забруднення довкілля токсичними викидами;
 • розробка та впровадження нових технологічних процесів електрохімічного очищення виробничих відходів;
 • електролітичне одержання високочистих металів;
 • одержання хімічних речовин методом електролізу;
 • забезпечення корозійної стійкості металів та конструкцій, зокрема ─ газопроводів, нафтопроводів;
 • нанесення декоративних, захисних та спеціальних металевих покриттів, виготовлення точних копій поверхні, деталей складної форми, зокрема, для потреб ювелірної справи, декоративного мистецтва;
 • мініатюрне приладобудування (електрохімічні сенсори, хемотронні пристрої).

 

Додаткові можливості:

Під час навчання в університеті наші студенти можуть здобути військову спеціальність та пройти навчання в магістратурі й аспірантурі.

Крім того, наші студенти можуть здобути другу освіту в провідних університетах Європи. Так, студенти В. Кузьмик та О. Тимків (група спТЕ-09) здобули другу вищу освіту в Люблінській політехніці в 2015 р. 

   

Студентські гуртки

На кафедрі працює студентський гурток: «Електрохімія та нанотехнології». Керівник гуртка доц. В. С. Твердохліб.


Гурток сприяє засвоєнню тематичного матеріалу, підвищенню зацікавленості студентів у вивченні хімічних наук, розвитку хімічного мислення та ерудиції, застосуванню здобутих навичок у повсякденному житті, формуванню майбутніх науковців. Члени гуртка щорічно успішно захищають магістерські наукові дипломні роботи, публікують статті у фахових журналах, виступають на всеукраїнських наукових конференціях, займають призові місця на олімпіадах різних рівнів.

Випускники

Наші випускники роблять гідний внесок у розвиток електрохімічної енергетики та покращення екологічної ситуації і є надійними партнерами у міжнародній співпраці.

Випускники кафедри за спеціальністю «Технічна електрохімія», які успішно працюють у  галузі за фахом:

Ірина Володимирівна Коваленко (відмінниця навчання, магістр хімік-технолог, випускниця 2005 року).

Захистила кандидатську дисертацію на кафедрі загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету України «КПІ» (наук. керівник д. х. н. проф. Андрійко О.О.).

Доцент, викладає загальну та неорганічну хімію студентам хіміко-технологічних спеціальностей в НТУУ «КПІ».

Займається розробкою методів синтезу та дослідженням фізико-хімічних властивостей нанодисперсних матеріалів на основі оксидів Титану, Танталу і Стануму. Виступила з доповідями на багатьох міжнародних та українських наукових конференціях. Є видавцем екологічного журналу «Дана».

Мар’яна Ігорівна Сподарик (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року) – успішно захистила дисертацію в Інституті проблем матеріалознавства НАН України в 2015 р. У 2015 році розпочала PostDoc програму у всесвітньо відомому дослідницькому центрі Energypolis (EPFL, Sion, Switzerland).

Ілона Володимирівна Сеник (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року).  У 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію по напряму розробки захисних покриттів від електромагнітного випромінювання під керівництвом проф. В.З. Барсукова. Працювала декілька років за фахом за кордоном, тепер працює старшим науковим співобітником кафедри.

Оксана Василівна Черниш (Заєць) (відмінниця навчання, магістр хімік-технолог, випускниця 2006 року). В 2017 році успішно захистила кандидатську дисертацію по розробці активних матеріалів хімічних джерел струму під керівництвом проф. В.З. Барсукова. Старший науковий співробітник кафедри електрохімічної енергетики та хімії КНУТД.
Іван Григорович Зінченко (випускник 2007 року). Працює в будівельній фірмі «Engineering building group» координатором проєктів та спеціалістом із захисту від корозії будівельних конструкцій.
Віктор Мелах (випускник 2007 року). Працює інженером-дослідником в Інституті проблем матеріалознавства НАН України.
Володимир Володимирович Косілов (випускник 2008 року). Працює інженером у Міжвідомчому відділенні електрохімічної енергетики  НАН України.

Олег Богданович Пушик (випускник 2011 року). Працює інженером у Міжвідомчому відділенні електрохімічної енергетики  НАН України.

Юрій Володимирович Шматок (випускник 2011року). Успішно захистив кандидатську дисертацію. Працює в Міжвідомчому відділенні електрохімічної енергетики  НАН України.

Олена Олександрівна Уставицька (відмінниця, магістр, випускниця 2011 року). Успішно захистила кандидатську дисертацію. Працює в Інституті фізичної хімії ім. Писаржевського НАН України.

Ігор Володимирович Удод (випускник 2012 року) працює інженером по нанесенню гальванічних покрить на заводі «Радар».

Роксолана Михайлівна Білан (відмінниця, магістр, випускниця 2012 року) – науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства НАН України.

Максим Ігорович Кірюх (відмінник, магістр, випускник 2013 року) – інженер-технолог приватного підприємства «Сервіс О.К.», яке спеціалізується на водоочищенні та водопідготовці питної та промислової води.

Володимир Васильович Власенко (магістр, випускник 2015 року). Старший судовий експерт лабораторії дослідження матеріалів, речовин і виробів відділу дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Юлія Анатоліївна Кравець (магістр, випускниця 2017 року) - успішно захистила PhD дисертацію на факультеті хімічних та геологічних наук в Єльському університеті імені Фрідріха Шиллера (Німеччина). Тематика досліджень — електродні матеріали та електроліти для натрій-іонних акумуляторів.


Артем Валерійович Криницький  (відмінник, магістр, випускник 2018 року). Судовий експерт відділу дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів лабораторії дослідження матеріалів, речовин та виробів Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.


Зарубіжне партнерство (гранти та проєкти)

Основні напрями для співпраці такі: Фундаментальні та прикладні дослідження з розробки і вивчення нових матеріалів для перспективних літій-іонних акумуляторів (до 200 Вт•год/кг); метал-повітряних (Li-повітря, Zn-повітря, Al-повітря і т.д.) батарей, що перезаряджаються (500—800 Вт•год/кг); гібридних суперконденсаторів (що можуть поєднувати високу питому потужність порядку 3—5 кВт/кг одночасно з прийнятною питомою енергією близько 30—40 Вт•год/кг залежно від режиму розряду-заряду від десятків секунд до десятків хвилин). 

Кафедра щорічно плідно співпрацює в рамках 3-5 міжнародних грантів та двосторонніх договорів з наступними зарубіжними партнерами: Asociacion Instituto Technologio de la Energia (ITE), Іспания; Universite de Liege (ULG), Бельгія; Kompetenzzentrum – Das virtuelle Fahrzeug Forschungsgesellschaft mbH (VIF), Aвстрія; Institute of Chemistry Timisoara of Romanian Academy (ICT), Румунія; Cleancarb SARL (CCB), Люксембург; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cienteficas (CSIC), Іспанія; Recupyl SAS (Recupyl), Франція; Accurec-Recycling GMBH (AC) Німеччина; Lithium Balance A/S (LB), Данія; Celaya Emparanza Y Galdos Sa (Cegasa), Іспанія; UMICORE NV (UMICORE), Бельгія; ATOS origin sociedad anonima Espanola (ATOS), Іспанія; Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster (WWU), Німеччина; Tel-Aviv University (TAU), Ізраїль; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cienteficas (CSIC); University of Bologna (UNIBO), Італія; University of Southampton (SOTON); SAES Getters S.p.A. (SAES) Chemetall; AVL List GmbH (AVL); European Research Services GmbH (ERS) – Німеччина; SOLVAY SOLEXIS S.P.A (SOLVAY), Бельгія; Institut Polytechnique de Grenoble, Франція; ERAS Labo (ERAS); ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA`DI BOLOGNA (UNIBO) Італія; Automotive Electric Motors GmbH (CONTINENTAL Corporation)/CONTI; Commissariat l`Energie Atomique, Grenoble (CEA), Франція; RENAULT S.A.S Франція; VOLVO Technology Corporation (VOLVO) Швеція; Volkswagen (VW), Німеччина; Prayon S.A. (PRAYON) – Німеччина; Dontech Global, Inc.,  США; Focus Graphite Inc., Канада.

 

Таблиця. Основні Міжнародні Гранти з участю команди КНУТД (за останні роки):

№ пп

Назва гранта (абревіатура)

Дослідницька програма

Координатор гранта / основні партнери

1

Joint Project of Engineering of Laboratory Scale Equipment to Assemble Carbon/Zinc, Zinc-Alkaline Manganese and Lithium-Ion Batteries; Award UE2-5006-KV-03

US CRDF, First Step to Market Program

Dr. Joe Doninger, Superior Graphite Co., Chicago, IL, USA

 

2

Nanocomposite conducting polymer materials and electrolytes for lithium and zinc-air batteries.

Project 2045

Science & Technology Center in Ukraine (STCU)

Dr. Pedro Gómez-Romero, Materials Science Institute, Barcelona, Spain;

UNAS academician Viacheslav Koshechko, L. V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry Ukrainian National Academy of Sciences (UNAS), Kiev, Ukraine

3

Process Development: Low Cost, Continuous Nano-Scale Purification Technology of Powdered Carbonaceous Materials for Applications in Electrochemical Energy Storage Systems. Partner project # ANL-T2-0229-UA/P-154

US DOE’s Initiatives for Proliferation Prevention (IPP Program)

Dr. Jim Noble,  US Department of Energy (DOE),

Dr. N. Gopalsami, Argonne National Laboratory,

Mr. E. Carney, President of Superior Graphite Co., Chicago, USA

4

Novel Type Electrocatalysts for Fuel Cells and Air-Metal batteries

Bi-lateral cooperation,

Ukraine-Greece

Prof.Dr. G. Kokkinidis,

Prof.Dr. S.Sotiropoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

5

lonic Liquid based Lithium Batteries (ILLIBATT)

 

The 6th Framework Programme of the European Community,

Prof.Dr. M. Winter, Graz University (Austria) and 6 other partners from Italy, Spain, Germany, Austria, France and Sweden

6

Advanced Fluorinated Materials for High Safety, Energy and Calendar Life Lithium Ion Batteries (AMELIE)

The 7th Framework Programme of the European Community,

Dr. Thierry Baert, SOLVAY (Belgium) and 9 other European partners

7

Lithium-Air Batteries with split Oxygen Harvesting and
Redox processes (LABOHR)

The 7th Framework Programme of the European Community,

Prof.Dr. Stefano Passerini, Wilhelms-Universitaet Muenster (WWU), Germany and 11 other European partners

8

Development of novel SOlid MAterials for high power Li polymer BATteries (SOMABAT). Recyclability of components.

The 7th Framework Programme of the European Community,

Dr. Mayte Gil, Instituto de Tecnología Eléctrica (ITE), Spain and 10 other European partners

9

Development of a sustainable and safe hybrid supercapacitor with high specific energy and maintained high specific power and cyclability (Energy Caps).

Horizon 2020 Programme of the European Community

Dr. Fernand Gauthy, SOLVAY (Belgium) and 4 other European partners

10

Determine how Effective KNUTD's Chemical Purification Processes are in Upgrading Canadian Lac Knife Graphite.

Projects P588 and P588a

Science & Technology Center in Ukraine (STCU)

Programme of Partner projects

Dr. Joseph  Doninger, Dontech Global, Inc., Lake Forest, USA

Dr. Gary Economo,  Focus Graphite Inc., Ottawa, Canada

11

Nanostructured composite paints for electronics electromagnetic shielding.

NATO SPS project number: G5477

NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme

Prof. Emmanouel Koudoumas

Electrical Engineering Department

Technological Educational Institute of Crete, Greece

 

З січня 2013 року кафедрою виконується міжнародний проєкт “Energy Caps” під назвою «Розробка енергоефективного та безпечного гібридного суперконденсатора з високою питомою енергією, високою потужністю та здатністю до перезарядки», за рахунок якого тільки в 2015 р. на рахунок КНУТД перераховано 3,5 млн грн.

Тільки за період 2008—2016 роках кафедрою виконано 6 держбюджетних тем загальним обсягом фінансування 1,973 млн грн, 8 міжнародних грантів на суму 8,627 млн грн, придбано сучасне наукове обладнання за грантами на суму 0,99 млн грн, 2 госпдоговірні теми загальним обсягом фінансування 110 тис. грн, 3 ліцензійні угоди на суму 283,5 тис. грн. Кафедра ЕЕХ сумарно заробила за цей період понад 11,8 млн грн!

Від початку військових дій на сході України на кафедрі народився новий дуже актуальний для країни напрям – розробка композитних матеріалів і покриттів для захисту людини і електронного обладнання від електромагнітного випромінювання. Розроблені полімерні графіт-вуглецеві композити наносяться у вигляді фарби на внутрішню поверхню полімерного корпусу електронного обладнання (наприклад, тепловізора, оптичного прицілу) і забезпечують надійне екранування від внутрішнього електромагнітного випромінювання електронних пристроїв. Отже, крім вирішення актуальних для світової науки проблем «помітності» та «взаємного впливу» електронного обладнання, на порядки зменшується шкідливий вплив електромагнітного випромінювання на здоров’я людини. Роботи в цьому напрямі фінансуються за держбюджетною тематикою, а також за рахунок прямих госпдоговорів із виробниками спеціального електронного обладнання.