КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ЕРГОНОМІКИ І ДИЗАЙНУ

ОСТАПЕНКО Наталія Валентинівна

д.т.н., професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0432 (викладацька)

Телефони для довідок: +38 044-256-21-84, +38 044-256-29-71

e-mail

Положення про кафедру ергономіки і дизайну

Програма розвитку кафедри

 

Сторінка кафедри в  https://www.instagram.com/p/CL4TajzFQ5v/?igshid=1ttee50uvk39a

Сторінка кафедри в  https://www.facebook.com/kepoknutd/ 

Сторінка кафедри в  https://www.linkedin.com/company/kepo/

Про кафедру
Місія кафедри

Формування всебічно розвинутої особистості, відданій своїй справі професіонала в науковій та творчій роботі у сфері дизайн-проектування естетичного, ергономічного одягу та ювелірних виробів з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку суспільства.

Історія

Історія становлення та розвитку випускової кафедри ергономіки і дизайну відображає загальну історію Київського національного університету технологій та дизайну. Підготовка художників-тестильників та конструкторів одягу розпочалася разом із створенням Київського політехнічного інституту шкіряної промисловості, Київського художнього інституту, Київського (Харківського) текстильного інституту, що у 1944 році були об’єднані з назвою Київський технологічний інститут легкої промисловості.У 1963 році на базі кафедри швейного виробництва було створено кафедру конструювання та художнього моделювання одягу, якою в різні часи завідували: 1963-1971 рр. – к.т.н., доц. Трухан Г. Л., 1974-1985 рр. – к.т.н., доц. Агошков Л.О., 1986-1996 рр. – к.т.н. доц. Кузнєцова Н.Д. У 1996 році кафедра проектування одягу увійшла до складу кафедри технології і конструювання швейних виробів, а у 2005 році відокремилась з назвою ергономіки і дизайну. Упродовж 2005-2014 роківкафедрою завідувала д.т.н., проф., Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Колосніченко МаринаВікторівна. За ці роки стабілізувався кадровий склад кафедри, намітилась чітка тенденція до зростання, реалізуються перспективні напрями діяльності, що забезпечило ефективну роботу кафедри.У 2014 році кафедру ЕД, яка увійшла до складу факультету дизайну, очолила д.т.н., проф. Н.В. Остапенко, що стимулювало подальший її розвиток.

Науково-педагогічні працівники

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких – 7 професорів, 10 доцентів, які здійснюютьі здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів з 38 навчальних дисциплін.

КОЛОСНІЧЕНКО Марина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну, член Спілки дизайнерів України, член Національної Спілки художників України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1982 р. за спеціальністю «Технологія швейних виробів». Працює в КНУТД з 1988 р. Профіль навчальної роботи: «Системно-структурне проектування виробів різного призначення», «Комфортність і безпечність одягу», «Ергономіка». В 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу». В 2005 р. Міністерством освіти і науки України їй присвоєно вчене звання професора. Сфера наукових інтересів «Теоретичні та практичні основи створення спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими ергономічними характеристиками та технологічних процесів раціонального використання матеріалів». Керівник наукової школи «Дизайн, ергономіка та технічна естетика», наукового напряму «Дизайн і мистецтво у створенні систем життєзабезпечення людини: ергономічні, естетичні, екологічні, етнокультурні аспекти», наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками».

Колосніченко М.В. – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Колосніченко М.В. є головним редактором наукового фахового журналу МОНУ «Art&Design» (категорія Б), членом редколегії журналу «Технічна естетика і дизайн» (КНУБА); електронного наукового журналу «Технології та дизайн». Член Експертної ради МОНУза фаховим напрямом секції «Технології будівництва, дизайн, архітектура». Опубліковано  понад 500 наукових робіт, в тому числі 12 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 9 монографій, 90 методичних розробок, 200 наукових статей в міжнародних і фахових виданнях, 15 патентів і тези доповідей на наукових конференціях різних рівнів. Підготувала 14 кандидатів та 4 докторів наук. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2002, 2006 рр.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005р.), Грамотою Верховної Ради України (2010р.), Нагрудним знаком МОНУ «Відмінник освіти України» (2008р.), Подякою Служби Державного протоколу Президента України, Подяками Київського міського голови (2001, 2004рр.), Нагрудним знаком НАПНУ «Ушинський К.Д.» (2015р.), Медаллю Національної академії педагогічних наук України «Леся Українка» (2020р.), Великою Срібною медаллю Національної академії мистецтв України (2019р.), Нагрудним знаком МОНУ «За наукові і освітні досягнення» (2020р.).

   

ОСТАПЕНКО Наталія Валентинівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ергономіки і дизайну. Член Спілки дизайнерів України, член Національної Спілки художників України.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998 р., спеціальність «Технологія і конструювання швейних виробів». Отримала кваліфікацію магістра легкої промисловості. З 2001 р. працює в КНУТД. В 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Розвиток наукових основ дизайн-проектування захисного одягу з використанням принципів трансформації». Профіль навчальної роботи «Промислове виробництво виробів». Проводить консультації та здійснює керівництво дипломними проектами і роботами магістрів. Ведучий лектор з дисципліни «Системно-структурне проектування виробів різного призначення». Є керівником наукового напряму «Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та виробів різного призначення», співкерівником наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками». Здійснює наукове керівництво аспірантами зі спеціальності 022 Дизайн. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06 КНУТД. Остапенко Н.В. є членом редколегії наукового фахового журналу МОНУ «Art&Design» (категорія Б). Член Експертної ради МОНУ за фаховим напрямом секції «Технології будівництва, дизайн, архітектура». Член експертної групи з проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО в частині провадження ними наукової діяльності за науковим напрямом «Технічні науки». Експерт Національного фонду досліджень України. Опубліковано понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 3 навчальних посібника з грифом МОНУ, 7 монографій, 70 наукових статей у міжнародних і фахових виданнях, отримано 14 патентів України, тези доповідей різного рівня. Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України (2009р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2021р.).

   

ПАШКЕВИЧ Калина Лівіанівна, доктор технічних наук, професор. Член Спілки дизайнерів України, член Національної Спілки художників України.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1997 р., отримала кваліфікацію магістр технології і конструювання швейних виробів. В КНУТД працює з 2002р. У 2017 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 05.01.03 – Технічна естетика (022 Дизайн) на тему «Теоретичні основи дизайну одягу на засадах тектонічного підходу». Ведучий лектор з дисциплін «Конструювання швейних виробів», «Комп’ютерний дизайн виробів». Співпрацює з розробниками САПР JULIVI (ф. САПРЛегпром, м. Одеса) та САПР Грація (ТОВ НВФ «Інформаційні комп’ютерні системи», м. Харків). Проводить консультації дипломних проектів і робіт магістрів та є керівником докторанта та 4 аспірантів зі спеціальності 022 Дизайн. Пашкевич К.Л. є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн, заступником головного редактора наукового фахового журналу МОНУ «Art&Design» (категорія Б), головним редактором журналу «Технічна естетика і дизайн» (КНУБА); членом редколегії електронного наукового журналу «Технології та дизайн»; науковий керівник навчально-наукової лабораторії «Дизайн-проектування одягу з різних матеріалів з використанням сучасних інформаційних технологій».  Член Експертної ради МОНУ за фаховим напрямом секції «Технології будівництва, дизайн, архітектура». Член експертної групи з проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО в частині провадження ними наукової діяльності за науковим напрямом “Гуманітарні науки та мистецтво”. Експерт Національного фонду досліджень України. Має більше 200 науково-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників з грифом МОНУ, 4 монографії, 4 патенти, 6 свідоцтв України на  комп’ютерні програми, більш ніж 100 наукових статей у виданнях різного рівня, більше 40 методичних розробок, конспекти лекцій з дисциплін та тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Науковий напрям: «Теоретичні основи дизайну одягу на засадах тектонічного підходу». З 2013 року керує роботою студентського наукового гуртка «Дизайн-проектування одягу із застосуванням комп’ютерних технологій». Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2020 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2021 р.).

   

ЄЖОВА Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор. Член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1992 р. за спеціальністю «Конструювання швейних виробів». У 1996 роцізахистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка математичної моделі проектування базових конструкцій жіночого одягу на фігури з різною будовою тіла»за спеціальністю 05.19.04 Технологія швейних виробів. Доктор педагогічних наук з 2017 рокуза спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації «Теоретико-методологічні засади створення прогностичних моделей підготовки фахівців у професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю». Ведучий лектор з дисциплін «Конструювання швейних виробів», «Комп’ютерний дизайн виробів», «Сучасні методи дизайн-проектування одягу». Проводить консультації дипломних проектів і робіт магістрів. Є членом редколегії журналу, що індексується в наукометричній базі Web of Science: Romanian Journal of Multidimensional Education, а також фахових видань України категорії Б: «Art&Design», «Вісник післядипломної освіти»; «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». Має більш ніж 100 науково-методичних праць, серед яких 3 навчальних посібника з грифом МОНУ, 3 монографії, понад 60 наукових статей у виданнях різного рівня, близько 15 методичних розробок, конспекти лекцій з дисциплін та тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України (2019 р.), Подякою КНУТД (2021 р.).

   

СТРУМІНСЬКА Тетяна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998р., за спеціальністю «Технологія і конструювання швейних виробів». В КНУТД працює з 2000 року, захистила кандидатську дисертацію у 2013 р. на тему «Розробка захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища». Ведучий лектор з дисциплін: «Історія костюма і моди», «Історія художньої культури», «Комплексне дизайн-проектування», «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)», проводить консультації та є керівником дипломних магістерських робіт та дипломних магістерських проектів. Має понад 50 публікацій, серед яких навчальний посібник, розділи в колективних монографіях, статті у міжнародних і фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях, навчально-методичні розробки та патент України на корисну модель. Керує роботою студентського наукового гуртка «Методологія проведення дослідницької діяльності в сфері дизайну». Виконує обов’язки заступника декана факультету дизайну. Нагороджена Подякою КНУТД (2021 р.).

  

НІКОЛАЄВА Тетяна Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент. Член Cпілки дизайнерів України.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2004 р. за спеціальністю «Дизайн», отримала кваліфікацію магістра з дизайну. У 2013 р. захистила дисертацію на тему «Удосконалення методу художнього конструювання дитячого одягу на основі біонічних принципів формоутворення». У 2015 отримала вчене звання доцента. Викладає дисципліни - «Основи формоутворення та художнього проектування», «Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)», «Художнє проектування (за фаховим спрямуванням)», «Проектування та іміджелогія», «Pre-project and project analysis», «Structure base», «Art and material culture», «Integrated design». Учасник міжнародних проектів з академічної мобільності КНУТД, зокрема викладання англійською мовою дисциплін за напрямом «Дизайн візуальних комунікацій» в КНР та в рамках міжнародного освітнього Проекту Еразмус+ з Birmingham City University (Великобританія). Керує науковими дипломними роботами магістрів. Науковий керівних наукових та творчих студентських робіт, поданих на конкурси, олімпіади, виставки міжнародного та всеукраїнського рівня. Автор близько 100 науково-методичних праць, серед яких навчальні посібники, розділи колективної монографії, в т.ч. іноземною мовою, наукові статті, тези в українських та закордонних наукових фахових виданнях, науково-методичні матеріали, свідоцтва про реєстрацію авторського права. Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.), Почесною грамотою Ради національних асоціацій товаровиробників України (2010 р.), орденом «Флагман освіти України» (2019 р.) та Почесною грамотою (2019 р.) Інституту проблем виховання НАПН України, Почесною грамотою (2019 р.) за участь у Національному проекті «Флагман освіти України», Почесною грамотою Спілки дизайнерів України, Грамотою КНУТД (2019 р.), Подякою КНУТД (2021 р.).

 

ПРИХОДЬКО-КОНОНЕНКО Ірина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1997 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію: інженер-конструктор. Працювала модельєром-конструктором служби головного художнього керівника Республіканського будинку моделей трикотажних виробів «Хрещатик». В КНУТД працює з 2003 р. Захистила дисертаційну роботу у 2016 р. на тему «Дизайн-проектування форменого одягу провідників залізничного транспорту». Профіль навчальної роботи: «Дизайн-графіка», «Дизайн-проектування та формоутворення аксесуарів та ювелірних виробів», «Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)», «Художньо-графічна композиція», «Теорія моди і фешн-індустрія», «Проектна графіка аксесуарів та ювелірних виробів», «Проектування аксесуарів та ювелірних виробів», «Сучасні методи дизайн-проектування аксесуарів та ювелірних виробів», «Сучасні технології моделювання та художнього оздоблення виробів» «Навчальна практика», «Виробнича практика», керівництво та консультація дипломних та курсових проектів. Сфера наукових інтересів «Дизайн-проектування ювелірних виробів та аксесуарів». Є співкерівником наукового студентського гуртка «Дизайн-проектування ювелірних виробів та аксесуарів із застосуванням комп’ютерних технологій». Має 48 наукових та навчально-методичних праць, з яких 34 наукового і 14 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 35 праць, з них 28 наукового (3 розділи в колективних монографіях, 7 статей у фахових виданнях, 3 статті за кордоном, 15 тез доповідей, 4 статті у виданнях, включених до Scopus) і 7 навчально-методичного характеру, 1 патент України на промисловий зразок. Нагороджена Подякою КНУТД (2019 р., 2021 р.).

  

РУБАНКА Алла Іванівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2009 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію інженер-дослідник. У КНУТД працює з 2015 р. Дисертацію захистила у 2017 р. за темою «Удосконалення дизайн-проектування захисного одягу для аварійно-рятувальних робіт в авіації». Профіль навчальної роботи: «Основи проектування і виготовлення одягу», «Ергономіка», «Промисловий дизайн виробів», «Комп'ютерний дизайн виробів». Має 12-ти річний стаж роботи на посаді інженера-конструктора одягу. Член Експертної ради МОНУ за фаховим напрямом секції «Нові матеріали та виробничі технології: нові технології контролю якості матеріалів». Є співкерівником наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками». За результатами досліджень опубліковано понад 80 робіт, зокрема 1 навчальний посібник, 4 розділи в колективних монографіях, 20 наукових статей у виданнях різних рівнів, 3 патента України на корисні моделі, 1 авторське свідоцтво, понад 50 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Стипендіат Кабінету Міністрів України (2018-2020рр.). Нагороджена Подякою КНУТД (2021 р.).

   

ОЛІЙНИК Галина Миколаївна, доктор філософії, доцент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2012 р. за спеціальністю «Конструювання та технології швейних виробів». Отримала кваліфікацію інженера-дослідника. У КНУТД працює з 2016 р. Профіль навчальної роботи «Основи формоутворення одягу», «Конструювання швейних виробів». Дисертацію захистила у 2020 р. за темою «Удосконалення дизайн-проектування розвантажувального жилету для військовослужбовців». Ведучий лектор з дисциплін «Комфортність і безпечність одягу». Є співкерівником наукового студентського гуртка «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками». Має досвід практичної роботи на швейному підприємстві конструктором одягу. Опубліковано понад 30 наукових праць, зокрема 4 розділи в колективних монографіях, 5 статей у фахових виданнях України, 3 статті у закордонних виданнях, 5 методичних розробок, 25 тез доповідей на наукових конференціях, 1 патент України на корисну модель. Нагороджена Подякою КНУТД (2021 р.).

   

ГОЛОВЧАНСЬКА Євгенія Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2008 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримана кваліфікація: інженер-конструктор-технолог. У КНУТД працює з 2012 р. Дисертацію захистила у 2021 р. за темою «Дизайн жіночого одягу промислового виробництва: композиційні засоби та методи формоутворення». Наукові праці: опубліковано 11 статей у фахових виданнях, 1 стаття у закордонному виданні, 2 розділи в колективних монографіях за кордоном, 40 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях, в тому числі 7 – на міжнародних конференціях закордоном, є співавтором 5 авторських свідоцтв і 11 методичних розробок. Нагороджена Подякою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (2021 р.).

 

ГЕРАСИМЕНКО Олена Дмитрівнадоктор філософії, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2007 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію інженера-дослідника. У КНУТД працює з 2017 р. Профіль навчальної роботи: «Комп’ютерний дизайн виробів», «Конструювання швейних виробів», «Основи формоутворення одягу». Має досвід практичної роботи на швейному підприємстві модельєром-конструктором одягу. У 2021 р. захистила дисертацію зі спеціальності 022 – Дизайн за темою «Дитяча мода в Україні ХХ – початку ХХІ століть: еволюція, тенденції, проєктна практика». Співкерівник студентського наукового гуртка «Дизайн-проектування одягу із застосуванням комп’ютерних технологій». За результатами наукових досліджень опубліковано більше 10 статей у фахових виданнях, 3 статті у закордонних виданнях, стаття у WebofScience, близько 10 методичних розробок, 20 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Стипендіат Президента України у 2020-2021 рр. Нагороджена Подякою КНУТД (2021 р.).

  

ФРОЛОВ Іван Васильович, кандидат мистецтвознавства, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну у 2015 р. за спеціальністю «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості». У КНУТД працює з 2015 р. Профіль навчальної роботи «Теорія моди та фешн-індустрія», «Художнє проектування виробів легкої промисловості». Є переможцем Міжнародних конкурсів у сфері дизайну одягу «Печерські каштани», «Погляд у майбутнє», «To Be Next». Іван Фролов - відомий український дизайнер одягу, засновник бренду FROLOV. З 2013 р. постійний учасник показів Ukrainian Fashion Week. У 2014 та 2016 рр. отримав нагороду Best Fashion Awards у номінації «Відкриття року», у 2015, 2016, 2018 рр. у номінації «Краща постановка», а у 2020 р. у номінації «Прорив року». Дисертацію захистив у 2021 р. за темою «Авторська колекція сучасного одягу: методи створення та засоби ідентифікації». За результатами наукових досліджень опубліковано 6 статей у наукових виданнях, 1 свідоцтво про реєстрацію комп’ютерної програми, 6 патентів на корисну модель, 8 тез доповідей на наукових конференціях. Стипендіат Президента України у 2017-2018 рр.

 

ДРОЗД Тетяна Іванівна, кандидат геологічних наук, доцент кафедри ергономіки і дизайну.

Закінчила Полтавський університет споживчої кооперації в 2008 році за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі», здобула кваліфікацію магістра з товарознавства та експертизи в митній справі. У 2016 році захистила дисертацію на тему: «Конкреційні силіцити Волино-Поділля та їх гемолого-економічна оцінка» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Економічна геологія». У КНУТД працює з 2021 року. Профіль навчальної роботи: «Основи проектування і виготовлення аксесуарів та ювелірних виробів», «Художнє проектування аксесуарів та ювелірних виробів», «Дизайн проектування і формоутворення аксесуарів та ювелірних виробів». Є співкерівником наукового студентського гуртка «Дизайн-проектування ювелірних виробів та аксесуарів із застосуванням комп’ютерних технологій». Має 12-річний стаж роботи в сфері ювелірної індустрії та гемології (ювелірних прикрас та дорогоцінного каміння). Опубліковано понад 40 робіт, зокрема 20 наукових статей у виданнях різних рівнів, близько 20 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Дизайнер креативного авторського ювелірного бренду Павлін бутік, лауреат національної премії «Найкраща українка в професії 2020» в номінації «Гемолог».

 

НАЛБАТОВА Тетяна Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2002 р. Отримала кваліфікацію: інженер-дослідник за спеціальністю «Швейні вироби». В КНУТД працює з 2002 р. У 2007 р. захистила дисертацію на тему: «Удосконалення антропометричної інформаційної бази для проектування плечового одягу дівчат». Профіль навчальної роботи: «Конструювання швейних виробів», «Основи формоутворення одягу», «Конструкторська підготовка виробництва», «Системно-структурне проектування виробів різного призначення». Виконує керівництво магістерськими дипломними роботами і проектами. Має понад 30 науково-методичних праць, серед них навчальний посібник з грифом МОНУ, 18 наукових статей у фахових виданнях, 12 тез доповідей на наукових конференціях. З 2003 року - керівник народного ансамблю естрадного танцю «БУМ» КНУТД.

 

ОМЕЛЬЧЕНКО Ганна Віталіївна, кандидат технічних наук, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

У 2014 р. закінчила магістратуру КНУТД з відзнакою та здобула ступінь магістра за освітньо-професійною програмою «Дизайн». В КНУТД працює з вересня 2014 р. Профіль навчальної роботи: «Конструювання швейних виробів», «Комп’ютерний дизайн виробів», «Конструкторська підготовка виробництва». У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів на тему «Удосконалення дизайн-ергономічного проектування дитячого одягу для ролерів». За результатами досліджень опубліковано 15 робіт, зокрема 2 розділи в колективних монографіях, 6 наукових статей у виданнях різних рівнів, 1 патент України та 6 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

  

АВРАМЕНКО Тетяна Володимирівна, завідувач лабораторією.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2006 р. за спеціальністю «Швейні вироби» та отримала кваліфікацію інженер-конструктор-технолог. В 2003 р. закінчила Інститут післядипломної освіти КНУТД, отримала кваліфікацію магістра. В КНУТД працює з 2003 р. Викладає дисципліни: «Проектування пластичної форми одягу», «Навчальна практика». Завідувач лабораторією кафедри. Кандидатська дисертація виконується в рамках роботи наукової школи «Створення конкурентоспроможного термозахисного спеціального одягу», науковий керівник - д.т.н., проф. Колосніченко М.В. Опубліковано 3 статті у фахових та закордонних виданнях України, 7 тез доповідей на наукових конференціях, отримано 1 патент на корисну модель.

  

 

Викладачі кафедри

 

Навчальні і лабораторні приміщення

До складу кафедри входять 5 навчальних аудиторій, 2 навчально-наукові лабораторії, 2 навчальні майстерні для проходження практики.

В аудиторіях проектування нових форм одягу проходять заняття студентів з дисциплін «Проектування пластичної форми одягу», «Художньо-графічна композиція», «Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення виробів» тощо.

 

Заняття з дисципліни «Проектування пластичної форми одягу»

Заняття з дисципліни «Художньо-графічна композиція»

 

В навчально-науковій лабораторії з проблем створення засобів індивідуального захисту працюють фахівці наукової школи під керівництвом д.т.н., проф. Колосніченко М.В. за напрямом «Створення конкурентоспроможного спеціального захисного одягу». Виконуються роботи по формуванню раціональної структури асортименту захисного спеціального одягу для заданої сукупності виробництв із запровадженням сучасних інформаційних технологій. В лабораторії також проходять лабораторні і практичні роботи з дисциплін  «Системно-структурне проектування виробів різного призначення», «Комфортність і безпечність одягу» тощо.

 

Навчальна лабораторія з дизайн-проектування нових форм ергономічного одягу

 

Навчально-наукова лабораторія з проблем дизайн-проектування одягу 
із застосуванням комп'ютерних технологій

 

У навчально-науковій лабораторії з проблем дизайн-проектування одягу кафедри, яка обладнана сучасною комп’ютерною технікою та спеціалізованими програмами проводяться заняття з дисциплін  «Комп’ютерний дизайн виробiв» та виконуються курсові проекти студентів. Під час навчання студенти мають нагоду оволодіти сучасними системами автоматизованого проектування одягу JULIVI, Грація (Україна), Lectra Systems (Франція) та іншими, які є лідерами серед програмного забезпечення швейних підприємств України.

У 2016 році на кафедрі за підтримки ректора КНУТД д.е.н., проф. І. М. Грищенка створено навчально-дослідну лабораторію з дизайну аксесуарів та ювелірних виробів з сучасним обладнанням для освітнього процесу з підготовки фахівців за спеціальністю 022 Дизайн, освітньою програмою «Дизайн одягу (взуття)», фаховим спрямуванням “Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів”.

   

Проходження практики студентами-ювелірами на підприємстві Герольдмайстер

  

Навчальна лабораторія з виготовлення ювелірних виробів (Виконання бакалаврської дипломної роботи в матеріалі Матвєєвою Анастасією, гр.БДЮ-17)

Наукова діяльність

Участь викладачів у роботі  кафедри здійснюється у таких формах: науково-дослідна робота, участь у наукових конференціях, конкурсах; участь у винахідницькій діяльності; відображення результатів досліджень у наукових виданнях.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри здійснюють наукові дослідження за сучасними актуальними темами та беруть участь у регіональних та міжнародних конференціях, семінарах. За результатами наукових досліджень за останні роки співробітниками кафедри опубліковано біля більш ніж 1200 праць наукової та навчально-методичної літератури різними мовами. Ефективність наукової роботи підтверджена збільшенням за останні роки кількості наукових публікацій та їх цитованості у журналах і матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science тощо. За останні роки членами кафедри видано понад 50 монографій, підручників та навчальних посібників.

Державна премія України в галузі науки і техніки 2014 року за наукову роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями» присуджена професору Колосніченко М.В. з колективом науковців КНУТД.

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри виконується за трьома науковими напрямами:

 • Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини (науковий керівник: проф. Колосніченко М.В.);
 • Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та виробів різного призначення (науковий керівник: д.т.н., проф. Остапенко Н.В.);
 • Теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу (науковий керівник: д.т.н., проф. Пашкевич К.Л.).

Результати наукової роботи за напрямом «Створення конкурентоспроможного спеціального захисного одягу» покладено в основу ДСТУ 4366:2005 «Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробувань». Науковим колективом лабораторії якої удосконалено методи оцінки показників теплозахисних властивостей пакетів спецодягу, виготовлено оригінальні пристрої та запропоновано способи визначення теплозахисних характеристик матеріалів і пакетів, про що свідчать патенти України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Розроблені різновиди термозахисного спеціального одягу багаторазово демонструвалися в експозиціях виставок міжнародного і всеукраїнського рівня.

Результати досліджень розроблених термозахисних комплектів підтверджено актами впровадження, технічними умовами, патентами України на промислові зразки. Розробки впроваджено у пожежно-рятувальних підрозділах, нафтогазовому комплексі та експлуатується гірничорятувальниками при ліквідації аварій у підземних видобутках тощо.

Під керівництвом д.т.н., проф. Колосніченко М.В. проведені дослідження та впроваджені результати у виробництво відповідно госпдоговору №548 від 20.05.2008р. на тему «Розробка технічних умов на захисний одяг пожежника «Меркурій».

Викладачі кафедри працювали над науково-дослідною роботою ДБ 16.04.59 «Розробка раціональної структури асортименту ергономічного одягу військовослужбовців з прогнозованими властивостями із негорючих термостійких матеріалів» у Київському національному університеті технологій та дизайну 2017-2018 рр. Проводиться робота над науково-дослідною роботою ДБ 16.04.65 «Розробка дизайн-ергономічних рішень захисного, форменого одягу для військовослужбовців в умовах впливу різних видів небезпеки і оцінювання ризиків» (2019-2021 рр.), ДБ 16.04.68 «Проектування військового та корпоративного одягу на основі теоретичних засад ергономіки і дизайну» (2020-2022 рр.).

  

 

 Експозиції наукових і творчих розробок кафедри ЕД

 

Під керівництвом проф. Колосніченко М.В. і проф. Пашкевич К.Л. виконуються роботи з проектування моделей одягу на основі сучасних комп’ютерних технологій. У співпраці з розробниками САПР «JULIVI» (фірма САПРЛегпром, м. Одеса) виконуються наукові розробки у галузі автоматизації етапів проектування і тривимірного геометричного моделювання форми одягу.

На кафедри діють 5 наукових гуртків – «Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками» (проф. Колосніченко М.В.), «Дизайн-проектування одягу на засадах тектонічного підходу із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій» (проф. Пашкевич К.Л.), «Дизайн-проектування ювелірних виробів та аксесуарів із застосуванням комп'ютерних технологій» (доц. Винничук М.С.), «Методологія проведення дослідницької діяльності в сфері дизайну» (доц. Струмінська Т.В.).

 

Наукові та творчі розробки кафедри ЕД

В рамках Всеукраїнського проекту «Стиль сучасної школи», що був включений в програму Міжнародного фестивалю моди Kyiv Fashion викладачами та студентами кафедри розроблено колекцію шкільної форми в номінаціях «Шкільний стиль» та «Святковий настрій». Викладачі кафедри взяли участь у засіданні Круглого столу з обговорення проблемних питань та перспектив розвитку і стимулювання виробництва товарів шкільного асортименту,  відродження української індустрії шкільного одягу та взуття за участю виробників, дизайнерів, представників центральних органів виконавчої влади.

Колекція шкільної форми «Святкове повсякдення»

 

Результати наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри доповідались на конференціях різного рівня, семінарах, засіданнях круглих столів, в тому числі на Міжнародній науково-технічній конференції «Education and science in the 21st century» (27 жовтня 2016р., м. Вітебськ, ВГТУ), IІ Міжнародному науково-практичному конгресі «Міське середовище – ХХI ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн» (2016р., НАУ), XIV Міжнародній науково-технічній конференції Mat-Eco-Shoes 2016 «Innovations, Smart Technologies, Health And Ecology In Footwear And Leather Industry» (21-22 листопада 2016 р., м. Краків, Польща), Міжнародній науково-практичній конференції «Моделирование в технике и экономике» (2016р., м. Вітебськ, ВГТУ), Міжнародній науково-технічній конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (24-25 листопада 2016, м. Харків, Харківська державна академія культури), II Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність» (2016 р., ХНТУ, м. Херсон), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва» (16-18 травня 2016 р., м. Полтава), Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу» (2016, м. Київ, Інститут культурології НАМ України), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» (18-20 травня 2016 р., с. Мала Білозірка, Україна), ХV Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» (2016 р., НТУУ "КПІ", м. Київ) тощо.

Викладачі кафедри ЕД беруть активну участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», яку проводить факультет дизайну КНУТД. На конференції відбувається обмін досвідом та результатами наукових досліджень з актуальних проблем дизайну, творча співпраця дизайнерів, митців, науковців у галузі дизайну та мистецьких спеціальностей України, інших країн Європи та світу тощо.

Вже традиційними є наукові контакти на заходах різного рівня, на міжнародній науково-технічній конференції співробітників, докторантів і студентів (Молдова, м. Кишинів, Технічний Університет Молдови), ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика дизайну» (м. Київ, НАУ), IV міжнародній науково-практичній конференції наукової молоді і студентів «Сучасні проблеми розвитку легкої і харчової промисловості» (м. Євпаторія, Східноукраїнський НУ ім. В. Даля), ХХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХI сторіччя» (м. Запоріжжя), міжнародній науковій конференції «Новітні технології в текстильній промисловості» (м. Хмельницький, ХНУ), міжнародній науково-практичній конференції «Легкая и текстильная промышленность: современное состояние и перспективы» (м. Херсон, ХНТУ), всеукраїнській науково-практичній конференції за участю іноземних вчених «Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі» (м. Хмельницький, ХНУ), всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Дизайн-освіта майбутніх фахівців на сучасному етапі освітньої практики» (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) тощо.

Важливим показником діяльності кафедри є кількість і якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Збільшується питома вага науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені та вчені звання. За останні роки під керівництвом викладачів кафедри захищено 15 дисертацій, серед яких 8 кандидатів технічних наук є членами кафедри. У рамках діяльності викладачів кафедри, організовуються круглі столи, конференції, семінари та здійснюється наукове співробітництво з іншими студентськими організаціями України та світу.

 

Наукові школи

Керівник наукової школи – Колосніченко Марина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

У витоках наукової школи стоїть к.т.н., професор Третьякова Л.І. (1931-1994рр.), яка підготувала к.т.н. Колосніченко М.В. та більш ніж 17 кандидатів технічних наук, що продовжили та розвинули науковий напрям. Засновником наукової школи «Дизайн, ергономіка та технічна естетика» є доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну Колосніченко Марина Вікторівна.

Науковцями проводяться теоретичні та експериментальні дослідження за відповідною науковою тематикою, що дозволило сформувати проектну концепцію та прогностичні моделі формування та дослідження творів дизайну; розширення творчих та наукових пошуків, концептуальних підходів, методів створення дизайн-об’єктів на основі використання синтезу традиційних та новітніх методів моделювання.

У складі наукової школи 19 кандидатів та 4 доктори наук. Спадкоємність в напрямах досліджень забезпечена кількісною і якісною підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації. Колосніченко М.В. підготувала 4докторів (Третякова Л.Д., Остапенко Н.В., Пашкевич К.Л., Чупріна Н.В.) та 13 кандидатів наук (Полька (Барковська) Т.О., Остапенко Н.В., Слітюк О.О., Кожушко Р.Ю., Цесельська (Луцкер) Т.В., Струмінська Т.В., Винничук М.С., Ніколаєва Т.І., Васильєва О.С., Приходько-Кононенко І.О., Омельченко Г.В., Фролов І.В., Головчанська Є.О.). Професор Остапенко Н.В. підготувала 2 кандидатів наук (Рубанка А.І., Токар Г.М.). Професор Пашкевич К.Л. підготувала 2 докторів філософії: Герасименко О.Д., Лю Цзянсінь (громадянка КНР). Готуються до захисту 2 докторських дисертації.

Активна педагогічна діяльність наукової школи підтверджена також підготовкою кадрів вищої кваліфікації керівниками наукових напрямів за спеціальностями «Дизайн», «Технології легкої промисловості».

Про багаторічну наукову діяльність свідчить публікаційна активність представників наукової школи (більш ніж 900 наукових праць, зокрема монографії, навчальні посібники, Державні стандарти, патенти України на корисні моделі та винаходи тощо).

 

Наукове співробітництво

Кафедра виконує Договори про стратегічне партнерство між інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»», Технічним університетом Молдови та нашим університетом.

Кафедра співпрацює у сфері освітньої та наукової діяльності з фахівцями фірми САПРЛегпром (м. Одеса, Україна), які є розробниками (САПР) JULIVI, НВО Грація, розробниками САПР Грація (м. Харків, Україна), ТОВ «Дана – Мода» (м. Київ), ТОВ «Укртекстиль» (м. Київ), «Будинок моди Стельмашов» (м. Київ), концерном «Воронін» (м. Київ), ТОВ НВП «ТЕМП-3000» (м. Ворзель), ТОВ «НВП «Ікар» (м. Київ), ТОВ «Зовнішторгбуд» (м. Київ), Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту, на яких наукові розробки викладачів, аспірантів та магістрів кафедри впроваджуються у виробництво та експлуатацію.

Разом з фахівцями фірми САПРЛегпром на кафедрі створено та облаштовано навчально-наукову лабораторію сучасною комп’ютерною технікою та периферійними пристроями: плоттером і дигитайзером.

З метою просування розробок КНУТД на ринок легкої промисловості, зокрема, в сфері забезпечення обороноздатності країни, встановлення нових контактів з підприємствами - учасниками ринку, активізації розповсюдження інформації про університет підготовлено експонати та апробовано на Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека» (2016-2019 рр.):комплект захисного одягу пожежника «Меркурій», комплект спеціального захисного одягу пожежника, комплект аварійно-рятувального спеціального одягу «ТАРК-12», комбінезон чоловічий для танкістів та членів екіпажів бойових броньованих машин тощо.

За ініціативи Торгово-промислової палати України та Київської міської державної адміністрації 27 травня 2016 року у конгресно-виставковому центрі Chamber Plaza ТПП відбулась виставка «Зроблено у Києві» у рамках національного проекту серії виставкових заходів «Зроблено в Україні», де вперше єдиною експозицією було представлено інноваційну і наукоємну продукцію учасниківКластеру легкої промисловості, а саме вироби спеціального призначення, одяг для комунальних служб міста.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

У відповідності до діючих навчальних планів на кафедрі ергономіки і дизайну викладаються такі професійно-орієнтовані дисципліни:

 1. Дизайн та ергономіка
 2. Дизайн-графіка (за видами дизайну)
 3. Дизайн-проектування та формоутворення аксесуарів та ювелірних виробів
 4. Ергономіка
 5. Інноваційні технології в дизайні виробів
 6. Інноваційні технології промислових виробів
 7. Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень
 8. Історія костюма і моди
 9. Комп'ютерний дизайн виробів з текстилю
 10. Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)
 11. Комп'ютерний дизайн (вибіркова)
 12. Комп'ютерний дизайн виробів
 13. Комфортність і безпечність одягу
 14. Конструкторська підготовка виробництва
 15.  Конструювання швейних виробів
 16. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 17. Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)
 18. Основи проектування і виготовлення аксесуарів та ювелірних виробів
 19. Основи проектування і виготовлення одягу
 20. Основи формоутворення одягу
 21. Проектна графіка аксесуарів та ювелірних виробів
 22. Проектування аксесуарів та ювелірних виробів
 23. Проектування пластичної форми одягу
 24. Проектування художніх систем одягу
 25. Промислове виробництво виробів
 26. Системно-структурне проектування виробів різного призначення
 27. Сучасні методи дизайн-проектування аксесуарів та ювелірних виробів
 28. Сучасні методи дизайн-проектування одягу
 29. Сучасні методи досліджень матеріалів та виробів легкої промисловості
 30. Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами дизайну)
 31. Сучасні технології моделювання та художнього оздоблення виробів
 32. Теорія і практика фешн-індустрії
 33. Теорія моди і фешн-індустрія (вибіркова)
 34. Художнє оздоблення і моделювання колекцій виробів (вибіркова)
 35. Художнє проектування аксесуарів і ювелірних виробів
 36. Художнє проектування виробів  легкої промисловості
 37. Художньо-графічна композиція
 38. Художня і матеріальна культура (за видами дизайну) 
 39. Художнє оздоблення і моделювання колекцій виробів
Навчально-методичне забезпечення

Про публікаційну активність колективу за останні роки свідчить науковий доробок більш ніж 1200 праць наукової та навчально-методичної літератури різними мовами із дотриманням принципів і норм академічної доброчесності. Ефективність наукової роботи підтверджена збільшенням за останні роки кількості наукових публікацій та їх цитованості у журналах і матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science тощо.За останні роки членами кафедри видано понад 50 монографій, підручників та навчальних посібників, серед яких найбільш вагомими є:

 1. Інноваційні технології виробництва текстильних матеріалів і виробів спеціального та військового призначення: монографія / О.В. Чепелюк, Ю.Г. Сарібєкова, О.Я. Семешко, П.І. Ванкевич,  А.Д. Черненко, Н.В. Остапенко,  О.В. Колосніченко,  А.С. Прохоровський. Херсон, Олді-Плюс, 2021. 408 с.
 2. Вироби спеціального та військового призначення: дизайн і технології / Остапенко Н.В., Колосніченко О.В., Колосніченко М.В., Третякова Л.Д., Луцкер Т.В., Рубанка А.І., Токар Г.М. К.: КНУТД, 2021. 231 с.
 3. Fashion design in a multicultural space: Monograph / М. V. Kolosnichenko, К. L. Pashkevich, Т. F. Krotova et al. – Publisched by Academic Society of Michal Baludansky, Printed by UK Technical University of Košice, Slovakia, 2020 – 258 p.
 4. Дизайн одягу в полікультурному просторі: монографія / М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та ін. – Київ: КНУТД, 2020. – 268 с.
 5. Основи живопису та кольорознавства / В.О. Мусієнко, М.В. Колосніченко, Н.В. Остапенко.  – Київ, КНУТД, 2018. – 250 с.
 6. Основи охорони праці на підприємствах індундустрії моди / В.О. Мусієнко, І.В. Панасюк, О.О. Романюк О.О. – Київ, КНУТД, 2018. – 660 с.
 7. Розробка колекцій одягу: навчальний посібник. / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко – К.: ПП «НВЦ Профі», 2018. – 140 с.
 8. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник / М.В. Колосніченко, К.Л. Пашкевич. – К.: ПП «НВЦ Профі», 2018. – 237 с.
 9. Сучасні технології дизайн-діяльності / Н.В. Чупріна, Т.В. Струмінська. – К.: КНУТД. - 2017 р. - 416 с.
 10. Дизайн-проектування виробів спеціального призначення: Навчальний посібник / Н.В. Остапенко, М.В. Колосніченко, Т.В. Луцкер, О.В. Колосніченко, А.І. Рубанка. – К.: КНУТД, 2016. – 320 с.
 11. Проектування тектонічних форм одягу з урахуванням властивостей тканин: монографія / [К.Л. Пашкевич]. – К.: НВЦ «Профі», 2015. – 364 с.
 12. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / Кожушко Р.Ю., Колосніченко М.В., Остапчук І.П., Винничук М.С. – К.: КНУТД. – 2014. – 107 с.
 13. Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями: монографія: в 2 ч. Ч. 1 / Теоретичні засади технологій виробництва волокнистих матеріалів з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями / Березненко С.М., Власенко В.І., Ігнатьєва І.А., Колосніченко М.В та інші. – К.: КНУТД, 2014. – 404 с.
 14. Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями: монографія: в 2 ч. Ч. 2 / Теоретичні засади технологій виробництва волокнистих матеріалів з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями / Березненко С.М., Власенко В.І., Ігнатьєва І.А., Колосніченко М.В та інші. – К.: КНУТД, 2014. – 220 с.
 15. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу: навчальний посібник / [Колосніченко М.В., Зубкова Л.І., Пашкевич К.Л, Полька Т.О., Остапенко Н.В., Васильєва І.В., Колосніченко О.В.] – К.: ПП «НВЦ «Профі», 2014. – 386 с.
 16. Розробка колекцій одягу: навчальний посібник. / А.М. Малинська, К.Л. Пашкевич, М.Р. Смирнова, О.В. Колосніченко – К.: ПП «НВЦ Профі», 2014. – 140 с.
 17. Пашкевич К.Л. Конструювання дитячого одягу: навчальний посібник / К.Л. Пашкевич, Т.М. Баранова. – К.: НВЦ «Профі», 2012. – 320 с.
 18. Проектування виробництв трикотажної промисловості: підруч. для студ. вищ. навч. закл.В.Д. Омельченко, Є.О. Романюк, Н.М. Литвиненко. – К.: КНУТД, 2012. – 252 с.
 19. Геометрія поверхонь одягу / [О.А. Богушко, В.І. Маліновський, А.Є. Святкіна]. – К.: «Освіта України», 2011. – 188 с.
 20. Комп’ютерне проектування одягу / М.В. Колосніченко В.Ю. Щербань, К.Л. Процик – К.: «Освіта України», 2010. – 236 с.
 21. Енциклопедія швейного виробництва: навч. посібник / [Волков О.І., Березненко М.П., Колосніченко М.В. та ін.]. – К.: Самміт-книга, 2010. – 968 с.
 22. Методи обробки швейних виробів: навч. посібник / [Г.Г. Білоусова, М.В. Колосніченко, Л.О. Масловська, А.В. Курганський]. – К.: МВЦ «Медінформ», 2009. – 292 с.
 23. Високотехнологічні, конкурентоспроможні і екологічноорієнтовані волокнисті матеріали та вироби з них: моногр. / [П.А. Глубіш, В.М. Ірклей, Ю.Я. Клейнер, Н.М. Резанова, М.В. Цебренко, С.М. Кернер, В.Д. Омельченко, Ю.Т. Турчаненко]. – К.: Арістей, 2007. – 263 с.
 24. Засоби індивідуального захисту: виготовлення та застосування: навчальний посібник. / Г.Є. Литвиненко, Л.Д. Третьякова. – К.: «Лібра», 2008. – 320 с.
 25. Сучасні технології моделювання і художнього оздоблення одягу: навчальний посібник / Л.М. Гайдук, І.В. Васильєва. – К.: КНУТД. –2008. – 130 с.
 26. Конструктивне моделювання одягу. Корсетні вироби: навчальний посібник / І.В. Васильєва, Л.М. Гайдук. – К.: КНУТД. – 2008. – 110с.

Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичною літературою. Підготовлено електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт, навчальні посібники та підручники з дисциплін. На кафедрі постійно здійснюється робота з оновлення матеріалів модульного середовища освітнього процесу КНУТД.


Видання кафедри ЕД останніх років

Спеціальності

Кафедра є випусковою і проводить підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю: 

«182 Технології легкої промисловості» відповідно до освітньо-професійної програми «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості».  (бакалаврмагістр)

Студенти, що навчаються за цією освітньою програмою набувають знання з дизайн-проектування одягу, художнього і конструктивного моделювання одягу з тканин, шкіри та хутра, трикотажу, конструювання жіночого, чоловічого та дитячого одягу, головних уборів, білизни, корсетних виробів. Вони мають можливість отримати практичні навички з розробки колекцій моделей одягу, моделювання одягу складних форм і покроїв, комп’ютерного дизайну одягу, що дає можливість стати кваліфікованими фахівцями високого ґатунку та працювати в індустрії моди.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців в Університеті працюють спеціалізовані класи, навчально-творчі майстерні, студентський Будинок моделей. Студенти беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих модельєрів-дизайнерів: «Печерські каштани, «KyivFashion» (м. Київ)  тощо.

Ми пропонуємо сучасну систему навчання (денну, заочну, скорочену, дистанційну):

 • бакалавр:денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання – 4 роки;
 • магістр: денна, заочна, заочно-дистанційна форми навчання – 1,5 роки. 

На кафедрі відкрито спеціалізацію: “022 Дизайн” відповідно до освітньої програми “Дизайн одягу (взуття)” фахового спрямування «Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів» 

З 2015 року єдина в Україні кафедра ергономіки і дизайну КНУТД готує дизайнерів-ювелірів за спеціалізацією«Дизайн одягу» (Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів) спеціальності 022 «Дизайн». Студенти, що навчаються за цією спеціалізацією,отримують кваліфікацію бакалавр і магістр мистецтва , проектують та виготовляють естетично виразні колекції прикрас та твори ювелірного мистецтва, розкриваючи свій креативний потенціал в проектній діяльності об'єктів дизайну, технології їх виготовлення та реставрації, створенні і просуванні унікальних неповторних елементів, що роблять образ гармонійним і завершеним – головних уборів, сумок, ювелірних виробів, рукавичок, поясів, шарфів, шалей, краваток тощо. З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі функціонують спеціалізовані класи, навчально-творчі майстерні та навчально-дослідні лабораторії.

Навчальні програми розвивають індивідуальне сприйняття і креативне мислення, а висококваліфіковані викладачі кафедри надають різнобічні знання у сфері дизайнерсько-мистецтвознавчої діяльності, а також комерційно успішної індустрії моди аксесуарів та ювелірних виробів і їх колекцій.

Студенти мають можливість опанувати такі сучасні спеціалізовані дисципліни:

 • основи проектування і виготовлення аксесуарів та ювелірних виробів;
 • рисунок та живопис;
 • художнє проектування виробів;
 • макетування аксесуарів та ювелірних виробів;
 • основи композиції та кольорознавства;
 • індустрія мистецтва і моди;
 • естетика художньої творчості аксесуарів та ювелірних виробів;
 • перспектива і тіні;
 • дизайн-графіка та комп'ютерний дизайн виробів;
 • наукові дослідження в дизайні;
 • комплексне дизайн-проектування аксесуарів та ювелірних виробів тощо. 

Більш детально за посиланням:

Студенти

Сьогодні на кафедрі навчаються студенти денної, заочної, заочно-дистанційної форм навчання.

Підготовка фахівця сучасного рівня є відповідальною і важливою справою. Одним з етапів підготовки студента та в той же час перевірки рівня його знань є проведення олімпіади зі спеціальності. Щорічно за наказом Міністерства освіти і науки України на базі кафедри ергономіки і проектування одягу проводиться Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів». Змагання зі спеціальності проводяться з теоретичних та практичних питань, за різними номінаціями, по яких визначаються переможці. Під час олімпіади проводяться круглі столи, покази моделей одягу провідних дизайнерів. Переможцями Всеукраїнської олімпіади із спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» за загальними показниками у 2018-2019 н.р. визнано Петросяна Д.Г., у 2017-2018 н.р. - Северіну Є.А., у 2015-2016 н.р. – Губаль Н.Р., Щербань Л.О., у 2014–2015 н.р. - Смачило Х.А., у 2013–2014 н.р. – Горіславець І.В., у 2012–2013 н.р – Назарова О.С., Плаксіна М.С., у 2011–2012 н.р. – Нагорна К.С., Руденька Д.М. 

Фрагменти проведення Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів» 

 

В 2014 р. кафедра ЕД у співпраці з кафедрою дизайну за підтримки Північноамериканського Хутрового Аукціону «NAFA» (Канада) взяла на себе організацію І Міжнародного конкурсу студентських дизайнерських робіт з хутра «ВСЮДИСУЩЕ ХУТРО», фінал якого успішно пройшов на базі КНУТД з 27 по 29 жовтня 2014 р. Переможці конкурсу, студенти Фінік М.В. та Галушка М., були нагороджені тижневим стажуванням у м. Торонто (Канада).

 

 

Студенти кафедри на стажуванні  у «NAFA» (Канада, м. Торонто)

 

Магістри кафедри Т. Богомазюк і Н. Губаль представили університет на ІІІ-му міжнародному конкурсі молодих дизайнерів виробів з хутра «REMIX-EURASIA» (2016р.). За підтримки Української асоціації хутровиків дівчата пройшли стажування на одному з найкращих хутрових підприємств України «Tykafurlux» (м. Тисмениця), де виготовили конкурсні вироби. За участь у конкурсі студентки нагороджені іменними сертифікатами міжнародного рівня.

Упродовж 2015-2020рр. кращі студенти кафедри проходять виробничу практику протягом місяця за кордоном в рамках співробітництва між кафедрою ергономіки і проектування одягу та швейним підприємством «Flaxpol» (м. Ключборг, Польща), завдяки чому повною мірою вивчають європейський досвід виготовлення одягу різного призначення з застосуванням сучасних технологій. У 2019р. успішно пройшли науково-дослідну та переддипломну практику магістри в Дангарінському державному університеті (Таджикистан).

Проходження практики студентами кафедри ЕД на підприємстві «Flaxpol» (Польща)

 

Вже традиційно викладачі та студенти кафедри беруть участь у Міжнародній спеціалізованій ювелірній виставці «ЮвелірЕкспо Україна», що відбувається щорічно в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ).

 

Відвідуваннястудентами- ювелірами  Скарбниці національно музею історії України

 

Зустріч з дизайнером-ювеліром, ментором-Станіславом Дрокіним

 

 

Творча зустріч відомого дизайнера-ювеліра Станіслава Дрокіна зі студентами-ювелірами

 

 

 

Відвідування студентами-ювелірами експозиції мінералів та гірських порід в музеях геологорозвідувального коледжу та
Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка.

 

 

Відвідування студентами-ювелірами Національного музею історії України лекції «Часова симетрія: 2020-2021. Творчість сучасних українських ювелірів», яку проводила
старший науковий співробітник Скарбниці національного музею історії України та куратор сучасного ювелірного мистецтва Ірина Удовиченко.

 

  

Виконання в матеріалі бакалаврських дипломної роботи студентів- ювелірів групи БДЮ-17

У рамках виконання лабораторних, курсових і дипломних магістерських проектів і робіт студенти мають можливість розкрити свій потенціал, отримати нові знання щодо проектування нових моделей одягу, втілити свої творчі задуми у власних колекціях.

   

 

Графічні роботи студентів-ювелірів

 

 

 

Творчі роботи студентів кафедри

 

Творчі колажі студентів Домарацької Яни, Олешко Ірини, Боржнюк Вікторії, Максимова Романа, Шевченко МаріїКолекція пальт, створених з цілого куска тканини «Композиція 1, 2, 3, 4, 5». Студентська робота М. Брухлій

Авторська колекція моделей жіночих суконь «Жінка у футлярі». Студентська робота К. Ющенко

Колекція «Весела Солоха», розроблена за мотивами українського національного костюма:
а – ескізи моделей; б – моделі, виконані у матеріалі (студентська робота Л. Бреус)

 

Результати своєї творчої роботи студенти щорічно представляють на Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські Каштани»,Міжвузівському конкурсі одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я «Каштан», Всеукраїнському конкурсі «Погляд у майбутнє», на конкурсі ескізів ювелірних виробів в рамках виставки «Ювелір Експо» тощо.

Моделі з колекцій студентів кафедри на конкурсах «Печерські каштани» і «Сузір’я «Каштан»

Колекція «BSD» Fall/Winter'13-14. Студентська робота, автор Фролов І.

Колекція «Симфонія №9». Студентська робота, автор Оренчина Я.

Колекція «Рассвет внутри нас». Студентська робота, автор Оренчина Я.

Колекція «Сирин». Студентська робота, автор Тульских М.

Колекція «Frigus Gothicam».
Студентська робота, автори Гориславець І, Олексюк І.

Колекція «Undine»
Студентська робота, автор Тульских М.

Колекція «Whiteness» Студентська робота, автор – Корсінов Р.

Колекція «Quarzy»
Студентська робота, автор Ткачук М.

Колекція «Polimita Picta»
Студентська робота, автор Незнайко Є.

Колекція «Душевні захцянки»
Студентська робота, автор Мігус Р.

Колекція «Сангрія»
Студентська робота, автори Чебуніна М., Мороко О.

 

У 2014-2015 р. аспірант кафедри Фролов І. отримав нагороду Best Fashion Awards у номінаціях «Відкриття року» та «Краща постановка». Також Фроловим розроблено авторську сукню для співачки Джамали, яка представляла нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі Евробачення-2016. Пізніше цю сукню було передано до музею ABBA The Museum, м. Стокгольм, Швеція. Також відмічено участь І. Фролова і бренду FROLOV в фестивалі молодих дизайнерів International Fashion Showcase 2016, організованому Британською радою в Україні і Радою британської моди у рамках Тижня моди у Лондоні 04 лютого 2016 року. Іван Фролов нагороджений престижною премією української фешн-індустрії Best Fashion Awards у двох номінаціях «Відкриття року» та «Найкраща fashion-постановка» на VІІ церемонії української премії в галузі моди (19.09.2016 р. м. Київ).

З метою пропагування творчих розробок і фахової майстерності в рамках міжнародного фестивалю моди «Kyiv Fashion» силами викладачів та студентів кафедри чотири роки поспіль (2010 – 2013рр.) організовано і реалізовано проект «Експрес-ательє», виготовлено 20 швейних виробів для показу колекцій у виставковому центрі «Експо-Плаза».

З метою просування розробок КНУТД на ринок легкої промисловості та індустрії моди, встановлення нових контактів з підприємствами - учасниками ринку, активізації розповсюдження інформації про університет традиційно в рамках виставки 31-го Міжнародного фестивалю моди «Kyiv Fashion» представлено нові моделі дитячої шкільної форми, розроблені викладачами та студентами університету. 

 

Колекції «Експрес-ательє» (автори і моделі)

 

Традиційно щороку до різних форм науково-дослідної роботи кафедри залучаються студенти, зокрема до участі у Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів. 

 

Доповіді студентів на Всеукраїнських наукових конференціях

 

З метою проходження виробничої і переддипломної практики студентів університетом укладаються довготривалі договори з провідними підприємствами, організаціями, установами тощо.

Також слід зазначити, що в рамках навчальної практики студенти в майстернях кафедри під керівництвом досвідчених викладачів виготовляють вироби різного призначення для потреб університету.

У рамках співробітництва між КНУТД та швейним підприємством «Flaxpol» (м.Ключборг, Польща) та угоди про направлення студентів університету денної форми навчання на проходження практики з повним їх забезпеченням щодо проживання, харчування та компенсацією витрат на проїзд у 2015 р. виробничу і переддипломну практику пройшли  і достойно представили наш славетний заклад студенти – Горіславець І.В. і Величко О.М. . А протягом місяця лютого 2016р. студентка Щербань Л., у 2019 році магістрант Фесюк І. Я., у 2020р. – Весела Ю., Алєксєєнко В.

В рамках академічної мобільності та угоди про співпрацю між Київським національним університетом технологій та дизайну  та Дангарінським державним університетом  (смт. Дангара, Таджикистан), студенти освітнього ступеня «магістр» факультуту дизайну кафедри ЕД – Бабієнко А.В. та П'ятигіна К. Г у 2019 року проходили навчально-педадогічну та переддипломну практики в Республіці Таджикистан.

Метою візиту  був  обмін знаннями та досвідом викладання у  закладах вищої освіти. А саме проведення магістрантами лекційних та лабораторних занять з дисциплін “Конструювання та моделювання виробів легкої промисловості” та “Комп’ютерний дизайн” для студентів, що навчаються на бакалаврських програмах.

На підвищення культурно-освітнього рівня студентів та науково-педагогічних працівників кафедри спрямовані різні культурно-просвітницькі заходи. Неодноразово кафедрою організовано виїзні екскурсії студентівта викладачів університету до Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника в художні галереї де постійно проходить експозиція відомого українського художника к.т.н., проф. Мусієнка В.О. 

 

Проф. Мусієнко В.О. проводить ексукурсію виставкою власних робіт

Перспективи для студентів

Місцем професійної діяльності дизайнера аксесуарів та ювелірних виробів є:підприємства, будинки моделей, дизайнерські студії, ательє мод, арт-студії, салони краси; наукові установи i фірми, які займаються дизайн-проектуванням у сфері дизайну аксесуарів та ювелірних виробів, індустрії моди; підприємства, фірми i організації, які займаються модельним бізнесом, бізнесом у галузі індустрії моди, засоби масової інформації, що висвітлюють питання моди та проектування аксесуарів та ювелірних виробів; освітянські навчальні заклади різних рівнів, де вивчаються питання дизайну.Освітня діяльність на кафедрі ЕД здійснюється в напрямі підготовки модельєрів, конструкторів, дизайнерів сучасного модного одягу, які після закінчення університету з успіхом працюють в промисловому швейному виробництві, дизайнерами, конструкторами, технологами, експертами в індустрії моди, керівниками швейних підприємств різної потужності, займаються проектуванням одягу за індивідуальним замовленням та працюють в творчих майстернях провідних українських дизайнерів. 

Студенти кафедри ергономіки і дизайну мають можливість пройти навчання в аспірантурі за спеціальностями 022 «Дизайн» та 182 «Технології легкої промисловості» захистити дисертацію та отримати науковий ступінь доктора філософії (PhD). Термін навчання в аспірантурі 4 роки.

У 2017 р. в КНУТД створено спеціалізовану вчену раду Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн (голова спеціалізованої вченої ради – д. мист., доц. Т.Ф. Кротова).

Випускники

Випускниками кафедри є відомі українські дизайнери брендів BOBKOVA (Христина Бобкова), SEREBROVA (Альона Сереброва), ALEXANDR GAPCHUK (Олександр Гапчук), POUSTOVIT (Лілія Пустовіт) тощо, а також конструктори-модельєри, технологи, керівники багатьох українських швейних підприємств різних форм власності. Кафедра підтримує зв’язки зі своїми випускниками, підприємства яких стають платформами для практичної підготовки студентів та подальшого працевлаштування випускників: бренди FROLOV (Іван Фролов), КАСС (Богдан Касс), АНДРЕ ТАН (Андре Тан), DOMANOFF (Дмитро Доманов) тощо.

    

На фото: Випускник кафедри ЕД Андре Тан у власній творчій майстерні (ліворуч) та на захисті дипломних проектів студентів кафедри; проф. кафедри М.В. Колосніченко з дизайнером
Л. Пустовіт в журі фіналу конкурсу «Печерські Каштани», дизайнер Domanoff у  власній майстерні

Зарубіжне партнерство

Здійснюється міжнародне співробітництво в сфері освітньої та наукової діяльності з закладами вищої освіти та установами: Технічний університет Молдови, Ясський технічний університет ім. Георгія Асакі (Румунія), Чанчуньський педагогічний університет (Китай), Кутаїський державний університет імені Акакія Церетелі (Грузія), Технічний університет Кошице (Словаччина), Державний педагогічний університет ім. І. Крянге (Молдова) та іншими провідними закладами світу. Київським національним університетом технологій та дизайну підписано проекти ERASMUS+ з Ясським технічним університетом ім. Георгія Асакі (Румунія) та Балтійською міжнародною академією (Латвія), у рамках яких передбачена студентська та викладацька мобільність.

Результати наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри доповідались на конференціях різного рівня, семінарах, засіданнях круглих столів, в тому числі на міжнародній науково-технічній конференції співробітників, докторантів і студентів (Молдова, м. Кишинів, Технічний університет Молдови).

У 2017 р. професори кафедри Пашкевич К.Л., Остапенко Н.В. представляли наш університет на Міжнародному симпозіумі у Технічному університеті Молдови (м. Кишинів, Молдова). Результатом такої поїздки було підписання договору про стратегічне партнерство. Одним з напрямів підвищення іміджу університету на міжнародному просторі є показ колекцій моделей студентами у міжнародних конкурсах.

З 2018 року НПП кафедри проходять міжнародне стажування та підвищення кваліфікації в Європейських Університетах Словацької та Чеської республік «European education in the context of sustainable development: advanced experience and global trends», в Економічному університеті Польщі «New and innovative teaching methods» та отримують сертифікати.