КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет підприємництва та права
КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я
Про кафедру
ДУДОРОВА Людмила Юріївна

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0004

Телефони для довідок: +38044 256 29 67

E-mail: 

Історія

Кафедра фізичного виховання була заснована у 1948 році. В цей період було багато зроблено для пропаганди фізичної культури та спорту у студентському середовищі.

Завідувачами кафедри працювали:

1948-1964 - Кисилевський Георгій Костянтинович;
1964-2000 - проф. Молодан Євгеній Миколайович;
2000-2014 - Ткаченко Володимир Петрович

З 2014 і по теперішній час кафедрою керує доктор педагогічних наук, доцент Дудорова Людмила Юріївна.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працюють шість викладачів: два професори, один доцент, три старших викладачі. Навчально-допоміжний персонал кафедри – два лаборанти: виконують роботи, які пов’язані із забезпеченням навчального процесу.

Значна частина викладачів мають багаторічний стаж та досвід роботи у вищому навчальному закладі, високу педагогічну кваліфікацію. 

На сьогоднішній день на кафедрі фізичного виховання працюють: 

ДУДОРОВА Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою фізичного виховання та здоров’я

У 1983 р. з відзнакою закінчила Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «фізична культура і спорт», присвоєно кваліфікацію «викладач фізичного виховання-тренер зі спорту». У 2009 р. захистила дисертацію на тему «Педагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи формування готовності майбутніх учителів до організації шкільного туризму» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науково-педагогічний стаж складає понад 25 років. Авторка більше 100 наукових та навчально-методичних праць спортивно-педагогічного профілю, в тому числі монографії, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми тощо.

 

КОЛУМБЕТ Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання та здоров’я

У 1981 з відзнакою закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «фізична культура і спорт», присвоєно кваліфікацію «викладач фізичного виховання-тренер зі спорту». У 1987 захистив дисертацію на тему «Структура змагальної техніки рухів велосипедистів як основа для їх моделювання та вдосконалення» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика фізичної культури, спортивного тренування та лікувальної фізичної культури. У 2015 р. захистив дисертацію на тему «Розвиток координаційних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Науково-педагогічний стаж складає понад 30 років. Має відзнаку Державного комітету СРСР з фізичної культури і спорту та Сертифікат Міжнародного Олімпійського комітету за вагомий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів галузі. Колумбет О.М. є провідним фахівцем України з теорії та методики розвитку координаційних якостей, теорії та методики спортивного тренування, біомеханіки велосипедного спорту, експлуатації спортивних споруд. Автор понад 155 наукових праць, серед яких монографія, 11 навчально-методичних посібників, 13 методичних рекомендацій, два патенти України.

 

БАЗИЛЮК Тетяна Антонівна,  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я

У 1989 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «фізична культура і спорт». У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Інноваційна технологія аквафітнесу з елементами баскетболу у фізичному вихованні студенток» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Педагогічний стаж складає понад 20 років. Майстер спорту СРСР з плавання. Базилюк Т.А. є одним з провідних фахівців України з теорії та методики спортивного тренування – плавання. Авторка понад 25 наукових та науково-методичних праць з теорії та методики спортивного тренування та наукових праць фізкультурно-оздоровчої спрямованості. Відповідальна за науково-дослідну роботу студентів на кафедрі фізичного виховання та здоров’я.

 

ЧЕРНОВСЬКИЙ Сергій Михайлович, старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я

У 1992 році закінчив Харківський державний інститут фізичної культури і спорту за спеціальністю «тренер–викладач з футболу». Має понад 20 років науково–педагогічного стажу. Має наукові та методичні роботи за напрямом «оздоровча фізична культура та розвиток фізичних якостей студентів ВНЗ засобами футболу». Є провідним фахівцем студентської ліги України з футболу. Член виконкому футбольної асоціації студентів Києва. Тренер збірної команди «Легпром» КНУТД, яка є бронзовим призером Чемпіонату України з футболу серед університетів. Відповідальний за спортивно–масову роботу на факультеті дизайну. Член профспілкового комітету КНУТД. Голова комісії з питань фізичного та духовного розвитку. Займається науковою роботою за темою: «Формування рухових умінь і навичок у юнаків та студентів засобами футболу».

 

НИЧИПОРЕНКО Ігор Васильович, старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я

У 1994 році закінчив Київський державний університет фізичної культури і спорту за спеціальністю «викладач фізичного виховання – тренер з футболу». Має понад 20 років науково–педагогічного стажу. Має понад 15 методичних розробок за напрямом фізичне виховання студентів та оздоровча фізична культура. Є провідним фахівцем з футзалу (міні-футболу). Відповідальний за спортивно-масову роботу на факультеті ТСМ, відповідає за навчальну роботу на кафедрі фізичного виховання та здоров’я. Тренер збірної команди з футзалу (жінки та чоловіки ).

 

БУТ Костянтин Володимирович, старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я

У 1996 році закінчив Український національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Має понад 10 років науково-педагогічного стажу. Має понад 10 методичних вказівок та статей за напрямом розвитку силових якостей людини. Тренер з пауерліфтингу, а також інструктор у тренажерному залі. Відповідальний за спортивно-масову роботу на факультеті ФЕБ.

 

Навчальні приміщення та спортивні зали

Кафедра має в своєму розпорядженні чотири спортивних зали для практичних занять, футбольне поле з легкоатлетичними доріжками (спортивну арену), стрілецький тир, тренажерний зал, три викладацькі кімнати, наукову лабораторію.

Спортивний зал №1 (баскетбольний) Спортивний зал №2 (волейбольний)
Спортивний зал №5 (настільний теніс)  Спортивний зал №6 (настільний теніс)
Стрілецький тир Тренажерний зал
Стадіон
Навчально-методичне забезпечення
 1. Ничипоренко І.В. Вплив сучасних фітнес-технологій на фізичний стан студентів / І.В. Ничипоренко, А.М. Холопова,  // Фізична культура, спорт та здоров'я нації». Вип. 19, Т.І. – Вінниця: ВДПУ, 2015. – С. 459-463.
 2. Ничипоренко І.В. Педагогічні умови використання інноваційних технологій у фізичному вихованні студентів / І.В. Ничипоренко , А.Б. Бусигін, О.С. Савчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – Вип. 119 – С. 3-6. – (Серія: Педагогічні науки).
 3. Бут К.В. Особливості розвитку витривалості студентів у Вузі : методичні рекомендації для практичних занять з фізичного виховання для студентів всіх спеціальностей / упор.: К.В. Бут. – К.: КНУТД, 2012. – 15с.
 4. Бут К.В. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес фізичного виховання студентів / К.В. Бут, А.Б. Бусигін // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції (18-19 червня 2015 р.). – К.: НАУ. 2015. – С. 21-23.
 5. Черновський С.М. Фізичне виховання і спорт. Особливості розвитку швидкісно-силових якостей у студентів ВНЗ (на прикладі групи спортивного вдосконалення з футболу) : методичні рекомендації для студентів напрямів підготовки «Бакалавр» / упор.: С.М.Черновський. – К.: КНУТД, 2015. – 15 с.
 6. Черновський С.М. Фізична підготовленість студентів як показник способу життя і рівня здоров’я / С.М. Черновський,
 7. Черновський С.М. Контроль на заняттях з фізичного виховання у вищому навчальному закладі / С.М.Черновський, І.В. Ничипоренко // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції (18-19 червня 2015 р.). – К.: НАУ. 2015. – С. 123-125.
 8. Дудорова Л.Ю. Соціально-педагогічні аспекти здорового способу життя студентськлї молоді : навч.-метод. посіб. / Л.Ю.Дудорова. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – 57 с.
 9. Дудорова Л.Ю. Організація краєзнавчо-туристичної діяльності. Курс лекцій : навч.-метод. посіб. для студ. ін-ту фіз. вих. і спорту / Л.Ю.Дудорова. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2009. – 116 с.
 10. Дудорова Л.Ю. Формування готовності майбутніх учителів до організації шкільного туризму (теоретико-методичний аспект) : монографія / Л.Ю. Дудорова. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2014. – 422 с.
 11. Дудорова Л. Ю. Методологические требования компетентностного подхода в туристическом образовании будущих учителей / Л. Ю. Дудорова // «Физическое воспитание студентов» : научн. журнал / гол. ред. Ермаков С. С., ХООНОКУ; ХГАДИ, 2014. – № 2. – С. 13–17.
 12. Дудорова Л. Ю. Відповідність туристичного навчання сучасним тенденціям професійної підготовки майбутніх учителів / Л.Ю. Дудорова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Н.П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. ЗК (44) 14. – С. 224–228. – (Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт).
 13. Дудорова Л. Ю. Діагностування критеріїв і рівнів готовності майбутніх учителів до туристичної діяльності / Л. Ю. Дудорова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. – № 1. – Додаток 1 : Наука і вища освіта. – Київ, 2014. – С. 68-72.
 14. Дудорова Л. Ю. Технология подготовки педагогов – организаторов школьного образовательного туризма / Л. Ю. Дудорова // «Здоровье для всех» : научн.-практ. журнал / научн. ред. Сухобокова С. В. – Пинск : Полес ГУ, – 2014. – № 1. – С. 35 – 39.
 15. Дудорова Л. Ю Традиции и инновации в образовательном туризме / Л. Ю. Дудорова // Revista de ştiinţe socioumane. – Chişinău, 2014. – Nr. 2 (27). – 126–133.
 16. Дудорова Л. Ю. Технология инновационной деятельности в образовательном туризме / Л. Ю. Дудорова // Общественные и гуманитарные науки : тез. 78-й науч.-техн. конф. профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с межд. участием), (Минск, 12-13 февраля 2014 г.). – Минск : БГТУ, 2014. – С. 81.
 17. Дудорова Л. Ю. Вплив занять туризмом на рівень фізичної підготовленості студентів / Л. Ю. Дудорова // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : матер. звітної наук. конф. викладачів ін-ту фізичного виховання і спорту, (Вінниця, 15–16 квітня 2014 р.). – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2014. – С. 18–25.
 18. Дудорова Л.Ю. Модель формування готовності майбутніх учителів до професійно-туристичної діяльності / Л. Ю. Дудорова // Вісник ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип.118. Т. ІІ / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 116-120.
 19. Дудорова Л.Ю. Формування у студентів спеціальних рухових навичок засобами фітнесу / Л.Ю. Дудорова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації». Вип. 19, Т.І. – Вінниця: ВДПУ, 2015. – С. 150-155.
 20. Дудорова Л.Ю. Направленість та структура процесу навчання фізичних вправ студентів ВНЗ у процесі занять оздоровчою фітнес-аеробікою / Л.Ю. Дудорова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – Вип. 119. – С. – 11-14. ( Серія: Педагогічні науки).
 21. Дудорова Л.Ю. Формування ціннісної орієнтації студентів на здоровий спосіб життя / Л.Ю. Дудорова // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Філософія, психологія, педагогіка. – К. : ВПК «Політехніка», 2014. – № 3. – С. 27-34.
 22. Дудорова Л.Ю. Характеристика проведення занять з фізичного виховання за традиційною формою освітнього процесу у ВНЗ / Л.Ю. Дудорова // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти: Матеріали Х Міжнародної науково-методичної конференції (18-19 червня 2015 р.). – К.: НАУ. 2015. – С. 10-11.
 23. Колумбет О.М. Розвиток координаційних здібностей молоді : монографія / О.М. Колумбет. – К.: Освіта України, 2014. – 420 с.
 24. Колумбет О.М. Науково-дослідна робота студентів зі спеціальності “Фізичне виховання”: методичні рекомендації /
 25. О.М. Колумбет. – К.: КМПУ ім.. Б.Д. Грінченка, 2005. – 32 с.
 26. Колумбет О.М. Математичні методи в теорії і практиці фізичного виховання: навчальний посібник / О.М. Колумбет,
 27. Т.Є. Містулова. – К.: КМПУ ім.. Б.Д. Грінченка, 2006. – 88 с.
 28. Колумбет О.М. Основи наукових досліджень у фізичному вихованні: навчальний посібник / О.М. Колумбет. – К.: КМПУ ім.. Б.Д. Грінченка, 2006. – 150 с.
 29. Колумбет О.М. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів: навчальний посібник / О.М. Колумбет,
 30. Н.Ю. Максимович. – К.: КМПУ ім.. Б.Д. Грінченка, 2009. – 128 с.
 31. Колумбет О.М. Фізичне виховання. Вступ до спеціальності. Модуль 2.: навчальний посібник / Олександр Колумбет, Тетяна Диба, Тетяна Нестерова. – Київ: Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2011. – 108 с.
 32. Колумбет О.М. Теоретичні і методичні основи обробки та аналізу результатів досліджень у фізичному вихованні та спорті: навчально-методичний посібник / О.М. Колумбет. – К.: РВУФК, 2013. – 88 с.
 33. Колумбет О.М. Координаційні здібності студентів (теоретичні та методичні основи стимульованого розвитку): навчально-методичний посібник / О.М. Колумбет. – К.: РВУФК, 2013. – 122 с.
 34. Колумбет О.М. Теорія і методика фізичного виховання. Опорні схеми: навчально-методичний посібник / О.М. Колумбет. – К.: РВУФК, 2013. – 186 с.
 35. Колумбет О.М. Вплив методики стимульованого розвитку спритності на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів / О.М. Колумбет // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Випуск 129. – Том І. – Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧДПУ, 2015. – С. 124-129.
 36. Колумбет О.М. Вплив фізичної культури і спорту на стан соціально-економічного розвитку суспільства / О.М. Колумбет // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : Спецвипуск (серія «Економічні науки». - Київ: КНУТД - 2015. С. 62-72.
 37. Kolumbet A.N. Influence of methods of the stimulated development of flexibility is on the indexes of coordinating internalss of students of pedagogical institutes of higher. / A. N. Kolumbet // Physical Education of Students, 2015. - Vol. 6. - P. 54-61.
 38. Базылюк Т.А., Козина Ж.Л. Игровой аквафитнес в физическом воспитании студенток : учебное пособие для студентов высших учебных заведений /Т.А. Базылюк, Ж.Л. Козина. – Харьков: Точка, 2013. – 144 с.
 39. Al Ravashdeh, Abdel Baset, Kozina Zh.L., Kramskoy S.I., Bazylyuk T.A. Application of interdisciplinary connections and information technologies for development of motor skills in light athletic of girls - senior form pupils/ Al ¬Ravashdeh Abdel Baset, Zh.L. Kozina, S.I. Kramskoy, T.A. Bazylyuk // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical http://www. sportpedagogy.org.ua/html/arhive-e.html, 2015,vol.8, pp.9-16 6. doi:10.6084/m9.fgshare.735943.
 40. Al Ravashdeh Abdel Baset, Kozina Zh.L., Bazylyuk T.A., Ilnickaya A.S. Influence of skills' training methodic with the application of interdisciplinary connections on motor fitness of senior pupils in light athletic / Al -Ravashdeh Abdel Baset, Zh.L. Kozina,
 41. T.A. Bazylyuk, A.S. Ilnickaya // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical http://www.sportpedagogy.org.ua/html/arhive-e.html, 2015,vol.9, pp.3-11 6. doi:10.6084/m9.fgshare.735943.
Студенти КНУТД - кращі спортсмени
 1. Костевич Олена - заслужений майстер спорту України з кульової стрільби. Чемпіонка Олімпійських ігор, Світу, Європи.
 2. Сергієнко Наталя - заслужений майстер спорту України, чемпіонка Дефлімпійських ігор, чемпіонка світу, Європи, Універсіади з настільного тенісу.
 3. Остапенко Павло - майстер спорту Міжнародного класу України, срібний призер молодіжного чемпіонату Світу і бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу, гравець основного складу команди суперліги «Локомотив» Київ з волейболу.
 4. Холод Георгій - майстер спорту України з фехтування. Чемпіон Універсіади України.
 5. Гладских Олексій - майстер спорту України з грекоримської боротьби. Чемпіон Універсіади України.
 6. Косташенко Анастасія - кандидат в майстри спорту України з легкої атлетики. Збірниця молодіжної команди України. Відмінниця навчання.
 7. Стоянович Мар’яна - майстер спорту Міжнародного класу України з дзюдо та сумо. Срібна призерка молодіжного чемпіонату Європи.
 8. Гончаренко Богдан – майстер спорту Міжнародного класу України з карате. Багаторазовий чемпіон України, Європи та Світу. 

Кафедра здійснює таку діяльність

Серед різноманітних засобів підвищення працездатності, зниження стомлюваності та профілактики відхилень у стані здоров’я одним із найбільш ефективних справедливо вважається фізична підготовка.

У нашому університеті фізичному вихованню та спорту відводиться помітне місце. Програма фізичного виховання студентів, крім фізичної підготовки загального спрямування, передбачає розділ професійно-прикладної фізичної підготовки. Фізичним вихованням охоплене практично все студентство. Заняття проводяться з видів спеціалізації: футбол, волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс, ритмічна, атлетична гімнастика та обов’язкового проходження медичного огляду. Заняття проводяться як практичні, так і теоретичні з урахуванням індивідуального підходу до тих, що займаються. 

Основним завданням підготовки, загальними для студентів є:

 • Підвищення фізичної динамічної працездатності за рахунок вдосконалення фізичних якостей: витривалості, сили, гнучкості, координації рухів, спритності та ін.;
 • Забезпечення високого рівня функціонування серцево-судинної, дихальної, кістково-м’язової систем організму, його вестибулярного апарату;
 • Розвиток психічних якостей та навичок;
 • Вироблення стійкості до несприятливих погодних умов.

 

Спортивний колектив КНУТД постійний учасник спартакіади Печерського району міста Києва «Під золотими куполами Печерська» та «Спартакіади здоров’я Печерського району» з 12 видів спорту. В загальному підсумку є багаторазовими чемпіонами спартакіади.

Високі показники мають збірні ігрові команди з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу та кульової стрільби.

 • Збірна команда «Легпром» з футболу є призером чемпіонату України серед ВНЗ України, постійний учасник чемпіонатів м. Києва.
 • Збірна команда «Легпром» з баскетболу бере участь в чемпіонатах України, є чемпіоном клубу Студентської профспілкової асоціації м. Києва.
 • Збірна команда «Легпром» з волейболу бере участь в Студентській лізі чемпіонату України, фіналісти Універсіади України.

Педагогічний колектив кафедри приділяє велику увагу питанням навчально-методичного забезпечення навчального процесу. Викладачі кафедри підготували багато наукових розробок, які опубліковані на організацію теоретичної та практичної підготовки студентів, їх самостійної роботи.

З 1958 функціонує університетський спортивно-оздоровчий табір «Молодіжний» в с. Плюти.  Щорічно у таборі, і в літку і в зимовий період, проводяться змагання з різноманітних видів спорту, туристичні походи та інші спортивні заходи.  

Змагання з перетягування канату Футбольні змагання між командами
Змагання з настільного тенісу Змагання з волейболу
Зарубіжне партнерство

Футбольна збірна «Легпром» КНУТД підтримує зв’язки з польськими студентськими командами, з якими брала участь в турнірі «СТУД-ЄВРО 2012», в м.Києві. В турнірі брали участь команди:

 1. Політехніки  Шльонська, м. Глівіце;
 2. Університет Ягельонські, м. Краків;
 3. Університет Шльонський, м. Катовіце;
 4. Університет ім. Адама Міцкевича, м. Познань.

Також кафедра підтримує зв’язки із Приватною Вищою Школою Охорони Середовища, Польша, м. Радом.