КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну (м. Черкаси)

Світлана Геннадіївна НАТРОШВІЛІ

директор ННІКТД, доктор економічних наук, професор

Адреса: 18028, м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефони для довідок: 

Директор інституту 0472 64-56-11
Приймальна комісія 096 456-19-36
093 783-05-65
Навчальний відділ 0472 64-56-11

e-mail:

Сторінка ННІКТД у   https://www.facebook.com/ictd.knutd

Положення про інститут комп'ютерних технологій та дизайну

Про інститут

Інститут здійснює підготовку високоосвічених фахівців у сфері дизайну, економіки, комп’ютерної інженерії, які є успішними, мають попит на українському і світових ринках праці, здатні швидко реагувати на виклики сучасності та компетентно розв’язувати нагальні проблеми.

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну є флагманом столичної освіти в м. Черкаси та області.

Місія: формування нової бізнес-еліти, яка орієнтується на гуманістичні цінності, сприяє розвитку соціально відповідального вітчизняного бізнесу, є високоосвіченою, зі знаннями іноземних мов та сучасних IT-технологій, що дає їй можливість ефективно конкурувати у світовому соціально-економічному просторі й захищати інтереси України.

Стратегічні напрями розвитку інституту:

– надання якісних освітніх послуг, які дають можливість підтримувати високий рівень репутації університету і конкурувати інституту на освітянському ринку, як проводирю столичної освіти в регіоні;

– формування креативного освітнього середовища, інформатизація та диджиталізація освітнього процесу, упровадження інновацій та високих технологій в освітній процес із метою підвищення якості професійної освіти;

– поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності у контексті реалізації їх учасниками всебічних здібностей і талантів;

– залучення до освітнього процесу та науково-інноваційної діяльності регіональної бізнес-еліти, провідних програмістів, архітекторів, художників із метою реалізації концепції «корпоративної освіти» та «підприємницького університету»;

– провадження наукової діяльності через проведення наукових досліджень (із публікацією результатів у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних SCOPUS та WOS), підготовки наукових кадрів та використання отриманих результатів в освітньому процесі;

– підтримка міжнародної наукової репутації КНУТД, через участь у держбюджетних та госпдоговірних темах, наукових та освітніх грантах;

– участь у програмах академічної мобільності та співпраця із зарубіжними партнерами в галузі освіти, науки, мистецтва, спорту;

– здійснення іміджевої політики ННІКТД через цілеспрямовану систему заходів і позиціювання себе в Черкаському регіоні як інституту КНУТД, який є одним із інноваційних освітніх та наукових центрів країни; центром освітнього просвітництва та інтелектуальної культури,

– створення умов для реалізації рівних можливостей доступу до навчання та інфраструктури інституту для осіб з особливими потребами.

Імплементація поставлених завдань дасть можливість Навчально-науковому інституту комп’ютерних технологій та дизайну здійснювати якісну підготовку фахівців у Черкаському регіоні, гармонійно поєднуючи традиції та інновації.

Відомі випускники: к.е.н., доц. Н. О. Бабіна – науково-педагогічний працівник КНУТД, к.е.н., доц. Г. Р. Натрошвілі – науково-педагогічний працівник КНУТД, П. О. Голуб – увійшов до рейтингу 100 найкращих аграріїв України, М. Панкратьєва – дизайнер «Rubarb-digital studio» (займає третє місце у Всеукраїнському рейтингу молодих креативних дизайнерів), М. Сокур – головний дизайнер Епіцентру (м.Черкаси), Т. М. Скорик – директор, власник ПП «Скорик Т. М.» (пошив виробів із натурального хутра), А. Карлінська – директор, власник ПП «Карлінська» (пошив танцювальних костюмів), Р. В. Горбенко – начальник відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міністерства доходів і зборів у Кіровоградській області, А. С. Запорожець – старший державний податковий ревізор в управлінні аудиту в ДПА Черкаської області, С. Божко – заступник директора меблевої фабрики «ЛІВС», Р. О. Іщенко – начальник центру дистанційно-заочного навчання Східноєвропейського університету економіки та менеджменту з 2010 р. та ін.

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

Спеціальність

Назва освітньої програми/спеціалізації

Випускова кафедра

Шифр

Назва

Бакалавр 

123

«Комп’ютерна інженерія»

«Комп’ютерна інженерія»

Кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

051

«Економіка»

«Економіка»

Кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

022

«Дизайн»

«Дизайн (за видами) / Графічний дизайн»

Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін

«Дизайн (за видами) / Дизайн середовища»

Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін

 Магістр

123

«Комп’ютерна інженерія»

«Комп’ютерна інженерія»

Кафедра комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін

Професії

ІНЖЕНЕР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/5436/

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/569/5439/

Нові технології постійно змінюють світ, тому популярність фахівців із комп’ютерної інженерії з кожним днем зростає. Отримані знання дають можливість упроваджувати модерні комп’ютерні технології у великих ІТ-компаніях та на підприємствах, створювати програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж, відповідно до надсучасних світових вимог.

Хто володіє інформацією, той володіє світом!

ЕКОНОМІСТ

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/5428/

Професія економіста є універсальною та затребуваною в наш час, оскільки будь-яка галузь виробництва потребує економічного аналізу та розрахунку прибутку. Здобуті фундаментальні знання в галузі сучасної економіки, що базуються на новітніх комп’ютерних технологіях та професійній іноземній мові, дають змогу працевлаштуватися як в Україні, так і за кордоном, долучитися до європейських та світових інтеграційних процесів.

ДИЗАЙНЕР

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/5379/

https://knutd.edu.ua/admissions_main/obrati-profesiju/567/5418/

Дизайнер – одна з найпрестижніших і високооплачуваних професій у світі. Специфічна проєктна діяльність, що поєднує художньо-предметну творчість та інженерну практику, створення красивого і функціонального, втілення актуальних тенденцій моди на основі сучасних технологій дадуть вам реалізувати творчий потенціал та бути успішним на світовому ринку праці.

Історія інституту

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну (ННІКТД) (м. Черкаси) (з 2004 по 2021 рр. – факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій) створено за наказом ректора Київського національного університету технологій та дизайну від 31 серпня 2021 року № 229.

Формування контингенту студентів за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія», 051 «Економіка», 022 «Дизайн» відбувається відповідно до наданої базовому університету ліцензії.

Навчання студентів забезпечують фахівці двох кафедр – комп’ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін, дизайну та гуманітарних дисциплін і навчальної лабораторії комп’ютерної інженерії.

Освітній процес відбувається відповідно до затверджених навчальних планів спеціальностей і графіка освітнього процесу.

Бібліотека інституту нараховує понад 8215 примірників навчальної літератури, а також близько 25000 примірників навчальних та навчально-методичних розробок на електронних носіях. Кожна навчальна дисципліна забезпечена (відповідно до норм) посібниками та підручниками, у тому числі електронними. Бібліотека має читальний зал на 50 місць.

Під час викладання дисциплін для студентів спеціальності «Дизайн» використовуються спеціальні програми: Adobe llustrator, Adobe Photoshop, Archicad, Auto CAD, Corel Draw, Ar Con, 3D Studio Max.

Лекційні та спеціалізовані аудиторії обладнані необхідною апаратурою для мультимедійного транслювання навчальних програм. Три дизайнерські майстерні обладнані 82 мольбертами та планшетами, а також гіпсовими моделями і світлотехнікою.

В інституті створено комп’ютерну мережу, під’єднану до електронної бібліотеки та мережі «Internet», яка охоплює 95 комп’ютерних робочих місць (81 комп’ютер розміщено у шести комп’ютерних класах, а 14 – у кафедральних викладацьких та приміщеннях відповідних служб).

Наукові напрями інституту

Стратегія розвитку закладів вищої освіти: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти

Науковий керівник – Світлана Геннадіївна НАТРОШВІЛІ, доктор економічних наук, професор

Напрями:

  • парадигмальні засади стратегій економічного розвитку суб’єктів господарювання в сучасній трансформаційній економіці (міжнародний, загальнодержавний та регіональні аспекти);
  • розвиток сучасних інформаційних технологій;
  • використання інноваційних методів у дизайні – необхідна вимога сучасного інформаційного суспільства;
  • інновації в освіті як необхідний складник інтеграційного розвитку України.

 

Результати:

  • захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій;
  • 7 монографій (3 за кордоном);
  • 317 наукових статей, у тому числі 113 за кордоном (із них 8 внесено до міжнародної наукометричної бази Web of Science Core Collection, 21 стаття – у Scopus);
  • отримано 2 свідоцтва авторського права на колективні монографії.

Зарубіжне партнерство

Навчально-науковим інститутом комп’ютерних технологій та дизайну налагоджено партнерські зв’язки з університетами Грузії, Польщі, Литви, Угорщини, Німеччини, Австрії, Болгарії, Чехії, Китаю, Казахстану та з іншими країнами світу.

Студенти та науково-педагогічні працівники інституту мають високу академічну мобільність, беручи участь у роботі Міжнародних науково-практичних конференцій, закордонних стажуваннях завдяки підписаним угодам з університетами-партнерами.

Студенти ННІКТД можуть отримати подвійний диплом у провідних європейських закладах вищої освіти.

Студенти

В Інституті комп’ютерних технологій та дизайну діють студентські наукові гуртки: «Дослідження сучасних інформаційних технологій» (кафедра КІФД, керівник гуртка – к.ф.-м.н., проф. М. В. Ярмоленко) і «Складові професійного зростання сучасного фахівця» (кафедра ДГД, керівник гуртка – к.т.н., доц. Н. А. Єфременкова). Мета діяльності наукових гуртків – виховання і розвиток інтелектуального потенціалу особистості.

Студенти активно долучаються до вирішення питань, які стосуються життя інституту. У цьому їм допомагає студрада ННІКТД.

Здобувачі вищої освіти Інституту комп’ютерних технологій та дизайну протягом навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми, створюючи індивідуальні й колективні колекції одягу, беручи участь у конкурсах студентських робіт, наукових конференціях, олімпіадах.

Так, у березні 2014 року в приміщенні КНУТД відбулася виставка «10 років ФРІІТ Черкаси», на якій студенти і викладачі факультету представили свої найкращі творчі здобутки.

 

Студентка спеціальності «Дизайн» М. Чабаненко виборола І місце в номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво» на Міжнародному фестивалі дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія», який проходив у Вільнюсі 13–17 січня 2016 року.

 

Студентка спеціальності «Дизайн» А. Крикун отримала диплом І ступеня на міському конкурсі «І оживає дух козацький», присвяченому 525-річчю виникнення українського козацтва та 100-річчю створення Вільного козацтва, за кращу ілюстрацію до літературного твору про козацтво (23.03.2017, м. Черкаси).

Студентки спеціальності «Дизайн» К. Костомаха та А. Свіргун взяли участь у XXVI Міжнародному огляді-конкурсі дипломних проєктів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (25–26.10.2017, Івано-Франківський технічний національний університет нафти і газу) та вибороли дипломи І та ІІІ ступенів.

 

До рейтингу аграрних підприємств України «100 найкращих аграріїв еліти України» увійшов засновник ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» Павло Голуб, випускник 2018 р. тоді ще факультету РІІТ (з 2021 р. – ННІКТД) (напрям підготовки «Економіка підприємства»).

 

http://www.agrotimes.net/journals/journal/27-agrarna-elita-ukrayiny

Студентка 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» Я. Пащенко отримала диплом за друге місце на конкурсі архітектурного рисунку «КАР-2018» у номінації «Архітектурна фантазія» (06.11.2018, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).

Студенти спеціальності 022 «Дизайн» отримали дипломи І (Г. Кришталь), ІІ (Я. Пащенко), ІІІ ступенів (А. Моргуненко) на ХХVІІ огляді-конкурсі дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України з міжнародною участю (01–04.10.2019, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Київ).

  

На Х Міжнародному фотоконкурсі «Гаряча крига» (15.11.19, КНУТД) студент 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» Васильченко М. отримав диплом за ІІ місце в номінації «Творчий пошук».