КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)
Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості
Про кафедру
БАБИНА Тетяна Геннадіївна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

Адреса: 18028 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефони для довідок: (0472) 64-62-77

E-mail:

Історія розвитку кафедри

Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості створена в 2004 році (до 2012 року – кафедра соціально-гуманітарних дисциплін).

За роки існування кафедри захищено 4 кандидатські дисертації, 3 особи навчаються в аспірантурах різних міст України (Київ, Переяслав-Хмельницький), 3 викладачів кафедри працюють над докторськими дисертаціями.

Поєднання наукових шкіл, методик, художніх технік різних регіонів нашої держави й дозволяє викладачам кафедри якнайглибше розкрити творчий потенціал студентів ФРІІТ КНУТД. Розвитку мистецьких здібностей фріїтівців сприяє педагогіка співробітництва.

Науково-педагогічні працівники

Професорсько-викладацький склад кафедри – 10 осіб. Із них: доцентів – 7, старших викладачів – 3.

БАБИНА Тетяна Геннадіївна, завідувач кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості, кандидат філософських наук, доцент.

У 1982 році закінчила Московський державний університет імені М.В. Ломоносова за спеціальністю «Філософія». Навчалася в очній аспірантурі Інституту філософії АН СРСР. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію з філософських проблем культури. У 1991 році отримала вчене звання доцента.

Педагогічний стаж – 31 рік.

Автор понад 98 наукових праць, 10 наукових посібників і підручників із проблем духовності, культурних інновацій, національного менталітету. Тема докторської дисертації: «Концепція національного ментального простору як філософська основа інтеграційного розвитку України».

Викладає дисципліни: «Філософія, політологія та соціологія», «Українська та зарубіжна культура».

 

ЄРШОВА Олена Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім.А.С. Макаренка за спеціальністю «Англійська та німецька мови» та отримала кваліфікацію «Вчитель англійської та німецької мов». У 1994 році закінчила аспірантуру Київського лінгвістичного університету по кафедрі граматики та англійської мови; захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови за темою «Семантико-функціональні особливості висловлювань, що передають подив (на матеріалі англійської мови)». Звання доцента отримала у 1997 році. Переможець трьох міжнародних грантів (JuniorFacultyEducationProgram (1996-1997), FreieUniversität, Berlin, InstitutfürNordamerikanischeStudien (2001), FulbrightProgram (2011). Проходила стажування у Бостонському університеті, штат Масачусетс, США, Інституті Північноамериканських досліджень Дж.Кенеді, м.Берлін, Німеччина, та Університеті Айови, штат Айова, США.

Стаж науково-педагогічної роботи – більше 20 років.

Автор близько 92 публікацій.

Наукова діяльність здійснюється за темами: «Історичний динамізм лексико-семантичних полів в англійській мові (когнітивний аспект)» та «Автономія українських університетів».

Викладає дисципліни: «Іноземна мова фахового спрямування», «Ділова іноземна мова».  

 

ЄФРЕМЕНКОВА Надія Андріївна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Товарознавство промислових товарів» у 1978 р. та у 1988 р. – Московський ордена Дружби народів кооперативний інститут.

Захистила кандидатську дисертацію (2007 р.) за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових товарів. Тема дисертації: «Товарознавча оцінка епоксидних лакофарбових матеріалів». Має патент на винахід № 81584 Україна, МПК С08L 63/02 Епоксидно-кремнійорганічна композиція для захисних покриттів.

Стаж науково-педагогічної роботи – 31 рік.

Автор понад 25 наукових статей у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Квалітологія швейного виробництва», «Інноваційні технології промислових виробів», «Технології швейного виробництва з використанням комп’ютерної техніки».

 

АЛЕКСАНДРОВИЧ Тетяна Зігфридівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література». Базова наукова спеціальність: «Українська література». Тема кандидатської дисертації: «Поетика прози Григорія Сковороди».

Загальний стаж педагогічної роботи – 21 рік, у ВНЗ ІV рівня акредитації – 13 років.

Науковий напрям роботи: «Українська філософська проза ХVІІІ ст.»

Викладає дисципліни: «Ділова українська мова», «Методологія сучасних наукових досліджень».

 

ГОРДОВА Тамара Федорівна, доцент, заслужений художник України, художник декоративно-прикладного мистецтва, член Національної спілки художників, член виставкового комітету Черкаської організації Національної спілки художників.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури (факультет мистецтвознавства та критики) у 2007 р.

Учасниця багатьох всесоюзних, всеукраїнських та міжнародних виставок.

Твори Гордової Т.Ф. (декоративні розписи, тематичні панно, писанки) зберігаються в музеях та приватних колекціях України та Англії, Болгарії, Німеччини, Ізраїлю, Канади, США, Франції, Молдови, Росії.

Має понад 80 персональних виставок.

Викладає дисципліни: «Художнє проектування костюму», «Образотворче мистецтво та художня творчість», «Основи композиції та кольорознавства», «Індустрія моди». 

ПОПОВА Ірина Іванівна, доцент.

Закінчила художньо-графічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту у 1990 р.

Загальний стаж педагогічної роботи – 32 роки, у ВНЗ ІV рівня акредитації – 13 років.

Автор низки наукових статей з проблем дизайнерської освіти.

Має методичні видання з дисциплін «Рисунок та живопис», «Дизайн інтер’єру та меблів», «Основи образотворчої грамоти».

Куратор культурно-освітніх програм мистецького спрямування для студентів спеціальності «Дизайн». Постійно бере участь в конференціях та виставках зі студентами спеціалізацій «Комп’ютерний дизайн інтер’єру та меблів» та «Графічний дизайн».

Художні твори знаходяться в приватних колекціях України, Німеччини, Італії.

Керівник дипломного проектування студентів спеціалізацій «Комп’ютерний дизайн інтер’єру та меблів» та «Графічний дизайн».

Викладає дисципліни: «Рисунок та живопис», «Дизайн інтер’єру та меблів»,  «Індустрія та технології інтер’єру», «Матеріалознавство та декор інтер’єру».

 

БАЙДАК Тетяна Володимирівна, доцент.

Закінчила Мелітопольський педагогічний інститут у 1985 р.

Загальний педагогічний стаж 32 роки, у ВНЗ IV рівня акредитації – 13 років.

Постійно бере участь в міських та міжнародних конкурсах зі студентами спеціальності: «Конструювання та технології швейних виробів».

Напрям наукового дослідження: «Ергономіка та проектування спеціального одягу».

Викладає дисципліни: «Проектування асортименту одягу різного призначення», «Конструювання швейних виробів», «Технологія швейного виробництва».

ЩЕРБИНА Наталія Миколаївна, старший викладач.

Закінчила Київський інститут легкої промисловості у 1975 р.

Загальний стаж педагогічної роботи – 39 років, у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 11 років.

Серед її учнів відомі українські модельєри – Айна Гассе, Віктор Антоненко. Творчий наставник багатьох авторських колекцій студентів спеціалізації «Художнє моделювання костюму».

Викладає дисципліни: «Матеріалознавство та декор костюму», «Художнє моделювання костюму».

МАЛИНКА Микола Миколайович, старший викладач.

Закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література».

Базова наукова спеціальність: «Українська література». Тема кандидатської дисертації: «Поетика Українського хронографа  ХVІ ст.».

Стаж науково-педагогічної роботи – 6 років.

Науковий напрям: «Система образів Українського хронографа ХVІ ст.».

Викладає дисципліни: «Ділова українська мова», «Професійні комунікації», «Українська та зарубіжна культура».

 

ДМИТРЮК Світлана Валеріївна, старший викладач.

Закінчила Черкаський державний університет ім. Б.Хмельницького у 1996 році.  Спеціальність – «Англійська та німецька мови», кваліфікація – «Вчитель англійської та німецької мов». У 2015 закінчила аспірантуру Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (спеціальність – 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти).

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

Напрям наукової діяльності – професійно-педагогічна підготовка викладачів іноземних мов.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова фахового спрямування».

 

Навчальні і лабораторні приміщення

За кафедрою закріплені 7 навчальних аудиторій, які оснащені мольбертами, планшетами та наочним матеріалом, сучасним швейним обладнанням. Для навчання використовуються комп’ютерні класи з сучасними комп’ютерами та ліцензійним прикладним програмним забезпеченням.

Наукова діяльність кафедри

НДР кафедри проводиться у відповідності до плану наукової роботи кафедри, факультету, НДДКР КНУТД. Кафедра працює за таким науковим напрямом: «Стратегія розвитку вищих навчальних закладів: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти». У межах зазначеного вище наукового напряму викладачі кафедри ГМДТЛП займаються наступними темами:

1) «Концепція національного ментального простору як філософська основа інтеграційного розвитку України»;

2) «Ергономіка і проектування спеціального одягу та просторовий дизайн».  

За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано: 9 монографій, 282 наукові статті, 75 тез доповідей; 2 підручники з грифом МОН України, 1 методичний посібник із грифом МОНМС України, 105 методичних вказівок.

Підготовлено: 176 виступів на міжнародних та всеукраїнських конференціях; 93 презентації творчих робіт викладачів на виставках (серед яких: Персональна художня виставка Тамари Гордової (Черкаський краєзнавчий музей, 27.01.2013 – 04.03.2013), Всеукраїнська художня виставка «Україна, Україна. славний край козачий» (Черкаський обласний художній музей, 9.10.2013, Гордова Т.Ф. і Попова І.І.). Персональна художня виставка Тамари Гордової до дня Святого Валентина «Тобі, з тобою і без тебе» (Черкаський обласний художній музей, лютий 2014),  виставка-аукціон «Черкаські художники воїнам АТО» (Черкаський обласний художній музей, 19 серпня 2014, Гордова Т.Ф.), виставка «Народний декоративний розпис України» (Чернігівський художній музей імені Григорія Галагана, 28.08.15 – 06.09.15, Гордова Т.Ф.), Всеукраїнська виставка до Дня художника (Черкаський обласний художній музей, жовтень 2015, Гордова Т.Ф.); 268 наукових доповідей студентів під керівництвом викладачів, у тому числі 61 – іноземною мовою; 300 студентських творчих робіт під керівництвом викладачів.

Із 01.06.15 по 30.06.15 та із 01.11.16 по 30.11.16 старший викладач Малинка М.М. пройшов стажування у Варшавському університеті на факультеті «Artes Liberales».

На кафедрі організована робота наукового семінару, матеріали якого щорічно видаються. Тема наукового семінару в 2016-2017 рр. – «Дослідження трансформаційних процесів сучасного українського суспільства: філософський, соціокультурний та креативний аспекти».

Кафедра є засновником (2005 р.) проведення на факультеті щорічної наукової студентської конференції. У 2017 році конференція відбуватиметься під назвою «Соціокультурні та креативні інновації сучасного українського суспільства», з обов’язковою публікацією матеріалів.

Студенти кафедри взяли участь і стали дипломантами багатьох наукових фестивалів, конкурсів, серед яких: ХІV і ХV Міжнародний конкурс модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани» (Орлова Н. – І місце в номінації «Прикраси», 2014 р.); конкурс соціальної реклами «Сім’я та робота – наша турбота» (Коваленко С. – ІІ місце в номінації «Соціальна фотографія/малюнок», Амінова В. – ІІІ місце в номінації «Соціальна фотографія/малюнок»), Міжнародний фестиваль дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія» (Чабаненко М. – І місце в номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво», 13-17 січня 2016 р., Литва), VІІ Міжвузівська фотовиставка-конкурс «Гаряча крига» (Стасюк М. – 3 місце в номінаціях «Світ навколо тебе» та «Творчий пошук»), XXVI Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (Костомаха К. – диплом І ступеня, Свіргун А. – диплом ІІІ ст.; 25-26.10.17, Івано-Франківський технічний національний університет нафти і газу), міський конкурс «І оживає дух козацький», присвячений 525-річчю виникнення українського козацтва та 100-річчю створення Вільного козацтва, на кращу ілюстрацію до літературного твору про козацтво (Крикун А., диплом І ступеня, 23.03.17, м.Черкаси), ХІІІ Всеукраїнський студентський фестиваль реклами (Задворний Р. – диплом за ІІІ місце в номінації «Відеореклама», 23.11.2017, м. Київ).

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 1. Графічний дизайн
 2. Декорування об’єктів дизайну
 3. Дизайн інтер’єру та меблів
 4. Ділова іноземна мова
 5. Ділова українська мова
 6. Індустрія графічного дизайну
 7. Індустрія моди
 8. Індустрія та технології інтер’єру
 9. Інноваційні технології промислових виробів
 10. Іноземна мова
 11. Іноземна мова фахового спрямування
 12. Історія мистецтва
 13. Квалітологія (Експертиза якості швейних виробів)
 14. Комплексне дизайн-проектування (за спеціалізацією)
 15. Комп’ютерне моделювання (за спеціалізацією)
 16. Конструкторська підготовка виробництва
 17. Конструювання швейних виробів
 18. Матеріалознавство
 19. Матеріалознавство та декор інтер’єру
 20. Матеріалознавство та декор костюму
 21. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 22. Моделювання та формоутворення
 23. Образотворче мистецтво та художня творчість
 24. Організація та планування швейного виробництва
 25. Основи WEB дизайну
 26. Основи виготовлення швейних виробів
 27. Основи композиції та кольорознавства
 28. Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії
 29. Основи проектування та проектна графіка
 30. Передпроектний аналіз в дизайні
 31. Проектна графіка
 32. Проектування (за спеціалізацією)
 33. Проектування асортименту одягу різного призначення
 34. Проектування пластичної форми одягу
 35. Професійні комунікації
 36. Рисунок та живопис
 37. Технології швейного виробництва з використанням комп’ютерної техніки
 38. Технологія швейного виробництва
 39. Українська та зарубіжна культура
 40. Фізичне виховання
 41. Філософія, політологія та соціологія
 42. Фотографія та індустрія графічного дизайну
 43. Хімія
 44. Художнє моделювання костюму
 45. Художнє проектування (за фаховим спрямування)
 46. Художня та матеріальна культура
Навчально-методичне забезпечення 

Для кожної навчальної дисципліни, яка викладається на кафедрі, формується комплект методичної документації, що включає в себе: програми дисциплін, опорні конспекти лекцій, методичні вказівки до семінарських і практичних занять, лабораторних та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання; тестові завдання для модульного та підсумкового контролю, методичні вказівки до самостійної роботи студентів тощо.


п/п

Автор

Назва

1

Бабина Т.Г.

Філософія, політологія та соціологія: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 Економіка, 123 Комп’ютерна інженерія, 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості / Упор. Т.Г. Бабина, Т.З. Александрович. – К.: ФРІІТ КНУТД,  2016. – 23 с.

2

Бабина Т.Г.

Філософія, політологія та соціологія: Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 Економіка, 123 Комп’ютерна інженерія, 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості / Упор. Т.Г. Бабина, Т.З. Александрович. – К.: ФРІІТ КНУТД,  2016. –  23 с.

3

Бабина Т.Г.

Філософія, політологія та соціологія: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 Економіка, 123 Комп’ютерна інженерія, 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості / Упор. Т.Г. Бабина, Т.З. Александрович. – К.: ФРІІТ КНУТД,  2016. –  17 с.

4

Єршова О.П.

Іноземна мова фахового спрямування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента (для студентів дфн галузі 0305 "Економіка та підприємництво", напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" (3 курс). – К.: ФРІІТ КНУТД, 2014. – 57 с.

5

Єршова О.П.

Іноземна мова фахового спрямування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студента (для студентів дфн галузі 0305 "Економіка та підприємництво", напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" (4 курс). – К.: ФРІІТ КНУТД, 2014. – 74 с.

6

Єршова О.П.

Іноземна мова фахового спрямування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни (для студентів дфн та зфн галузі 0305 "Економіка та підприємництво", напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" (3 курс). – К.: ФРІІТ КНУТД, 2014. – 74 с.

7

Єршова О.П.

Іноземна мова фахового спрямування. Методичні вказівки до вивчення дисципліни (для студентів дфн галузі 0305 "Економіка та підприємництво", напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" (4 курс). – К.: ФРІІТ КНУТД, 2014. – 49 с.

8

Єфременкова Н.А.

Матеріалознавство: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.051602 "Технологія виробів легкої промисловості" / Упор. Н.А. Єфременкова. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2015. – 67 с.

9

Єфременкова Н.А.

Матеріалознавство: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 6.051602 "Технологія виробів легкої промисловості" денної та заочної форм навчання / Упор. Н.А. Єфременкова. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2015. – 10 с.

10

Єфременкова Н.А.

Матеріалознавство: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, напряму 6.051602 "Технологія виробів легкої промисловості" / Упор. Н.А. Єфременкова. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2015. – 16 с.

11

Єфременкова Н.А.

Хімія. Фізико-хімія полімерів: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, напряму 6.051602 "Технологія виробів легкої промисловості" / Упор. Н.А. Єфременкова. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2015. – 15 с.

12

Єфременкова Н.А.

Хімія. Фізико-хімія полімерів: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму 6.051602 "Технологія виробів легкої промисловості" / Упор. Н.А. Єфременкова. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2015. – 57 с.

13

Єфременкова Н.А.

Хімія. Фізико-хімія полімерів: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів напряму 6.051602 "Технологія виробів легкої промисловості" / Упор. Н.А. Єфременкова. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2015. – 14 с.

14

Александрович Т.З.

Історія мистецтва: Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання, напряму 6.020207 "Дизайн" / Упор. Т.З. Александрович. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2015. – 20 с.

15

Александрович Т.З.

Історія мистецтва: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання, напряму 6.020207 "Дизайн" / Упор. Т.З. Александрович. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2015. – 11 с.

16

Попова І.І.

Основи рисунка та живопису: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" / Уклад. І.І. Попова. – Черкаси, 2015. – 16 с.

17

Попова І.І.

Основи рисунка та живопису: Методичні вказівки до практичних занять (1 - 4 змістові модулі) для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" / Уклад. І.І. Попова. – Черкаси, 2015. – 45 с.

18

Попова І.І.

Рисунок та живопис: Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" / Уклад. І.І. Попова. – Черкаси, 2015. – 140 с.

19

Попова І.І.

Рисунок та живопис: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" / Уклад. І.І. Попова. – Черкаси, 2015. – 85 с.

20

Дмитрюк С.В.

Іноземна мова: Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 Економіка, 123 Комп’ютерна інженерія, 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості / Упоряд. С.В. Дмитрюк. – Черкаси: ФРІІТ КНУТД, 2016. – 60 с.

21

Дмитрюк С.В.

Іноземна мова: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 Економіка, 123 Комп’ютерна інженерія, 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості / С.В. Дмитрюк. – Черкаси: ФРІІТ КНУТД, 2016. – 25 с.

22

Малинка М.М.

Українська та зарубіжна культура: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 Економіка, 123 Комп’ютерна інженерія, 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості / Упор. М.М. Малинка. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2016. – 11 с.

23

Малинка М.М.

Українська та зарубіжна культура: Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 Економіка, 123 Комп’ютерна інженерія, 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості / Упор. М.М. Малинка. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2016. –  21 с.

24

Малинка М.М.

Українська та зарубіжна культура: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 Економіка, 123 Комп’ютерна інженерія, 022 Дизайн, 182 Технології легкої промисловості / Упор. М.М. Малинка. – К.: ФРІІТ КНУТД, 2016. – 10 с.

25

Малинка М.М.

Професійні комунікації: Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму 6.020207 Дизайн / Упоряд. М.М. Малинка. – К. : ФРІІТ КНУТД, 2016. – 7 с.

26

Малинка М.М.

Професійні комунікації: Методичні вказівки до семінарських занять студентів денної форми навчання напряму 6.020207 Дизайн / Упоряд. М.М. Малинка. – К. : ФРІІТ КНУТД, 2016. – 13 с.

Спеціальності кафедри ГМДТЛП

На кафедрі здійснюється підготовка студентів за напрямами «Технологія виробів легкої промисловості» і «Дизайн»; за спеціальностями «Технології легкої промисловості», «Дизайн».

«Технологія виробів легкої промисловості»

Випускники отримують кваліфікацію:

Бакалавр «Технолог» – 4 роки навчання.

 

«Дизайн»

Випускники отримують кваліфікацію:

Бакалавр «Дизайн» – 4 роки навчання.

Захист фахового курсового проекту на здобуття ступеня бакалавр 
(«Комп’ютерний дизайн інтер’єру та меблів») 

 

Захист фахового курсового проекту на здобуття ступеня бакалавр («Графічний дизайн»)

  

Захист фахового курсового проекту на здобуття ступеня бакалавр («Художнє моделювання костюма»)

Студенти

Творчі роботи та виставкова діяльність студентів

Студенти протягом навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми, створюючи індивідуальні й колективні колекції одягу, беручи участь у конкурсах студентських робіт.

Студентки спеціальності «Дизайн» Костомаха К. та Свіргун А. взяли участь у XXVI Міжнародному огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (25-26.10.17, Івано-Франківський технічний національний університет нафти і газу) та вибороли дипломи І та ІІІ ступенів.

  

Студентка спеціальності «Дизайн» Крикун А. отримала диплом І ступеня на міському конкурсі «І оживає дух козацький», присвяченому 525-річчю виникнення українського козацтва та 100-річчю створення Вільного козацтва, за кращу ілюстрацію до літературного твору про козацтво (23.03.17, м. Черкаси)

 

Студентка спеціальності «Дизайн» Чабаненко М. виборола І місце в номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво» на Міжнародному фестивалі дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія», який проходив у Вільнюсі 13-17 січня 2016 року.

 

Студенти факультету спеціальності «Технології легкої промисловості» з власними колекціями одягу взяли участь у заході «LUBAVA FASHION DAY» (14 березня 2015 р.).

 

Студентка спеціальності «Технології легкої промисловості» представила власні колекції одягу «Трипільські ілюзії» та «Подих з минулого» на XV Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани», що проходив 19-20 травня 2015 року в КНУТД.

Науково-педагогічні працівники кафедри ГМДТЛП та студенти спеціальності «Технології легкої промисловості» представили творчі здобутки на «Ярмарку освіти», який відбувся в Черкасах у ТРЦ «Любава» 29-30 травня 2015 року.

 

 

Студенти спеціальності «Дизайн» взяли участь у конкурсі соціальної реклами «Сім’я та робота – наша турбота» (за підтримки «Представництва ЄС в Україні»), який відбувся 12 березня 2014 р., м. Київ.

 

Студентка Коваленко С. зайняла ІІ місце (конкурс «Сім’я та робота – наша турбота») в номінації «Соціальна фотографія/малюнок».

Третє місце (конкурс «Сім’я та робота – наша турбота») в номінації «Соціальна фотографія/малюнок» виборола студентка Амінова В.

 

У березні 2014 року в приміщенні КНУТД відбулася виставка «10 років ФРІІТ Черкаси», на якій студенти і викладачі факультету представили свої найкращі творчі здобутки.

 

Студентка ФРІІТ КНУТД Орлова Н. стала переможцем ХІV Міжнародного конкурсу модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани» у номінації «Прикраси» з колекцією «Природа та мистецтво».

 

 

На базі ФРІІТ КНУТД проходять майстер-класи (члена Спілки художників України Світлани Устименко, члена Спілки художників України Олександри Теліженко).

Олександра Теліженко

 

З метою підвищення рівня професійної майстерності студенти ФРІІТ співпрацюють зі всесвітньо відомими художниками-модельєрами Віктором Черкаським та Айною Гассе.

Віктор Черкаський

 

 

Майстер-клас в салоні високої моди Айни Гассе

 

Студенти відвідують виставки професійного спрямування з метою ознайомлення із сучасними тенденціями в рекламі та графічному дизайні.

Персональна виставка та майстер-клас Гордової Тамари Федорівни

 

Підготовка фахівця на сучасному етапі передбачає поєднання теоретичних навичок із практичними, тому студенти спеціальностей «Технології легкої промисловості» і «Дизайн» проходять виробничу практику на підприємствах Черкаського регіону (меблева фабрика «Лівс» м. Сміла, Черкаський деревообробний комбінат, Черкаська майстерня друку, рекламні агентства міста, ТОВ «Вайсе-Стиль», швейна фабрика «Space», хутрова фабрика «АНТ»).

У червні 2015 р. та в листопаді 2016 р. старший викладач Малинка М.М. перебував на стажуванні у Варшавському університеті.

 

Робота з науковими джерелами в бібліотеці Народовій у Варшаві (2015 р.).

 

Із науковим опікуном – габілітованим доктором, професором Варшавського університету П.Стемпнєм (2016 р.).

Зустріч зі студентами та викладачами кафедри україністики Варшавського університету.

Перспективи для студентів

Високий рівень професійної підготовки випускників спеціальностей «Технології легкої промисловості» завдяки вдалому поєднанню практичних навиків із теоретичними здобутками сприяє їхньому працевлаштуванню після закінчення університету на підприємствах міста та області («Вайсе-Стиль», «Space», «Ростекс», «Леся», «Лівс»).

Після закінчення навчання за спеціальністю «Технології легкої промисловості» випускник знатиме:

 • сучасні технології виготовлення швейних виробів;
 • шляхи підвищення якості швейних виробів;
 • алгоритм створення конкурентоспроможності продукції.

Вмітиме:

 • моделювати, проектувати та конструювати швейні вироби;
 • втілити свої конструкторські задуми в конкретні вироби.

Випускники кафедри можуть працювати:

 • інженерами, конструкторами, технологами швейних підприємств;
 • науковцями в науково-дослідних установах.

Після закінчення навчання з комп’ютерного дизайну інтер’єру і меблів випускник знатиме:

 • методику розробки технічної документації для проектів (ескізні й робочі креслення, демонстраційні рисунки, схеми, робочі проекти, моделі);
 • технічні характеристики матеріалів;
 • властивості і типи сировини;
 • технології виробництва меблів;
 • порядок і правила використання систем автоматизованого проектування (САПР);
 • основи менеджменту і маркетингу;
 • поточні та перспективні тенденції у дизайні інтер’єру.

Вмітиме:

 • вільно володіти технікою професійного малюнка;
 • користуватися типовими методиками виготовлення меблів та розробляти нові;
 • володіти навичками креслення, технічного малюнка тощо;
 • розробляти художньо-конструкторські проекти виробів побутового і виробничого призначення, оформлення інтер’єру приміщень, офісів;
 • здійснювати підбір матеріалів для оздоблення інтер’єрів і меблів.

Отримання диплому дасть можливість:

 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну інтер’єру і виготовлення меблів;
 • відкрити свою справу за даним напрямком;
 • викладати у вищих та середніх навчальних закладах.

Після закінчення навчання з графічного дизайну випускник знатиме:

 • методи і способи графічного дизайну і реклами;
 • Інтернет-технології, основи верстки та програмування;
 • нормативні документи з проектування;
 • поліграфію і видавничу справу.

 Вмітиме:

 • користуватися відомими методами проектування рекламних виробів;
 • володіти графічними і текстовими редакторами;
 • працювати з видавничими системами (наприклад, QuarkPress);
 • працювати з графічними програмами (наприклад, AdobeIllustrator);
 • контролювати весь процес підготовки проекту.

Отримання диплому дає можливість:

 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну реклами і виготовлення поліграфічних виробів;
 • відкрити свою справу за даним напрямком;
 • викладати у вищих та середніх навчальних закладах.

Після закінчення навчання з художнього моделювання костюму випускник знатиме:

 • технологію виробництва виробів, методики їх моделювання та конструювання;
 • технічні характеристики готових виробів, властивості і типи сировини, матеріалів;
 • поточні та перспективні напрямки моди;
 • асортимент виробів, конструкцію і деталі виробів, методи і способи виконання моделей у матеріалі;
 • пристрій і принципи роботи швейних машин тощо.

Вмітиме:

 • користуватися обладнанням, інструментом та пристроями, застосовуваними при виконанні робіт;
 • вільно володіти технікою професійного малюнка;
 • володіти навичками креслення, технічного малюнка тощо;
 • проектувати за допомогою програм графічних редакторів.

Отримання диплому дає можливість:

 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну  і  виготовлення костюма;
 • відкрити свою справу за даним напрямком;
 • викладати у вищих та середніх навчальних закладах.

Студентські гуртки

На кафедрі діє студентський гурток «Психологічні, етичні та мовленнєві аспекти професійної комунікації», керівниками якого є к.ф.н., доц. Бабина Т.Г., к.філол.н., доц. Єршова О.П.

Випускники
 1. Панкратьєва Марія – дизайнер «Rubarb-digital studio», займає третє місце у Всеукраїнському рейтингу молодих креативних дизайнерів
 2. Сокур Микола – головний дизайнер Епіцентру (м. Черкаси)
 3. Басиста Юлія – дизайнер  компанії ТМ «Професійне насіння» (м. Київ)
 4. Царенко Інна – дизайнер аутсортингової ІТ-компанії
 5. Савчук Наталія – дизайнер компанії «Естель Україна»
 6. Кучер Валентина – дизайнер-модельєр салону високої моди Айне Гассе
 7. Моцна Яна – дизайнер-модельєр Одеської швейної фабрики
 8. Рожкова Катерина – конструктор ТОВ «Вайсе-Стиль»
 9. Тимченко Людмила – конструктор ТОВ «Вайсе-Стиль»
 10. Чинбай Марина – конструктор ТОВ «Вайсе-Стиль»
 11. Работягова Ріта – конструктор ТОВ «Вайсе-Стиль»
 12. Горобець Ірина – майстер ТОВ «Вайсе-Стиль»
 13. Кошова Валентина – конструктор ТОВ «Space»
 14. Йохна Дарина – конструктор ТОВ «Space»
 15. Цисар Олена – конструктор ТОВ «Space»
 16. Коваль Іра – майстер ТОВ «Space»
 17. Пазинич Надія – технолог ТОВ «Space»
 18. Горохова Наталія – майстер Черкаського Вищого професійного училища № 13
 19. Подимська Вікторія – методист Черкаського Вищого професійного училища № 13
 20. Коваленко Валентина – майстер Черкаського Вищого професійного училища № 13 
 21. Махинько Тетяна – майстер Черкаського художньо-технічного коледжу
 22. Скорик Тетяна – директор, власник ПП «Скорик Т.М.» (пошив виробів із натурального хутра)
 23. Карлінська Аліна – директор, власник ПП «Карлінська» (пошив танцювальних костюмів)
 24. Чорна Інна – технолог швейної фабрики «Вайсе-Стиль»
 25. Руденко Руслана – конструктор хутряної фабрики «АНТ»
 26. Руда Анастасія – майстер Черкаської виставкової галереї