КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну (м. Черкаси)

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Надія Андріївна ЄФРЕМЕНКОВА

завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Адреса: 18028 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефони для довідок: (0472) 64-56-11, (093) 123-94-02

E-mail: 

Про кафедру
Історія

Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін створена в 2004 році (до 2021 року – кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості). 

За роки існування кафедри захищено  4 кандидатські дисертації, 3 особи навчаються в аспірантурах різних міст України (Київ, Переяслав), 2 викладачів кафедри працюють над докторськими дисертаціями.

Поєднання наукових шкіл, методик, художніх технік різних регіонів нашої держави й дає можливість викладачам кафедри якнайглибше розкрити творчий потенціал студентів ННІКТД КНУТД. Розвитку мистецьких здібностей наших здобувачів вищої освіти сприяє педагогіка співробітництва.

Стратегічні напрями розвитку кафедри:

– здійснення наукових досліджень, забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовка наукових кадрів та використання отриманих результатів в освітньому процесі;

– формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, сприяння закріпленню високих моральних цінностей, розвитку соціальної активності, чесної громадянської позиції та відповідальності, сприяння здоровому способу життя, вмінню вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

– забезпечення органічного поєднання освітнього, наукового та інноваційного складників в освітньому процесі;

– сприяння розкриттю здібностей та талантів учасників освітнього процесу, створення необхідних умов для цього;

– участь у програмах академічної мобільності, налагодження міжнародних зв’язків та впровадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.

Науково-педагогічні працівники

Професорсько-викладацький склад кафедри – 10 осіб. Із них: доцентів – 6, старших викладачів – 4.

Надія Андріївна ЄФРЕМЕНКОВА, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайну та гуманітарних дисциплін

Закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Товарознавство промислових товарів» у 1978 р. та у 1988 р. – Московський ордена Дружби народів кооперативний інститут. Захистила кандидатську дисертацію (2007 р.) за спеціальністю 05.19.08 – «Товарознавство промислових товарів». Тема дисертації: «Товарознавча оцінка епоксидних лакофарбових матеріалів». У 2015 році отримала вчене звання доцента. Має патент на винахід № 81584 Україна, МПК С08L 63/02 Епоксидно-кремнійорганічна композиція для захисних покриттів.

Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.

Автор 30 наукових статей у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Організація бізнесу у сфері послуг», «Основи проектування в дизайні середовища», «Дизайн-графіка (за видами дизайну)».

 

Інна Олександрівна ЯКОВЕЦЬ, доктор мистецтвознавства, доцент

Закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут зі спеціальності «Приладобудування» (1992) та Херсонський національний технічний університет зі спеціальності «Дизайн» (2014). У 2008 р. захистила дисертацію й отримала диплом кандидата мистецтвознавства, а в 2018 – доктора мистецтвознавства. У 2011 році отримала вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи – більше 25 років.

Автор 4 статей, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science. Автор понад 35 наукових статей у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Індустрія графічного дизайну», «Композиція графіки та фірмовий стиль», «Проектування та формоутворення в графічному дизайні», «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)».

 

Тетяна Зігфридівна АЛЕКСАНДРОВИЧ, кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» (2000 р.). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за творчістю Григорія Сковороди. У 2011 році отримала вчене звання доцента.

Загальний стаж педагогічної роботи – 25 років, у ЗВО ІV рівня акредитації –17 років.

Співавтор монографії, 4 колективних монографій і методичного посібника з грифом МОН України.

Автор понад 50 публікацій.

Викладає дисципліни: «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)», «Філософія, політологія та соціологія», «Тренінгові студії студента-дослідника», «Ділова українська мова».

 

Ольга Дмитрівна ГЛАДУН, кандидат мистецтвознавства, доцент

Закінчила Уральський державний університет ім. Горького у 1997 році зі спеціальності «Історія мистецтв». 2005 року захистила дисертацію зі спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та отримала диплом кандидата мистецтвознавства, а 2011 – вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи – 5 років.

Автор понад 20 наукових публікацій.

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка (за видами дизайну)», «Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)», «Образотворче мистецтво та художня творчість».

Максим Володимирович ГЛАДЬКО, заслужений художник України, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, доцент

Закінчив у 1987 р. Пензенське художнє училище ім. К. А. Савицького, живописне відділення, у 2017 р. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Образотворче мистецтво», а в 2019  р. – магістратуру Черкаського державного технологічного університету за спеціальністю «Дизайн» (ОП «Дизайн (за видами)». У 2019 році отримав звання «Заслужений художник України».

Стаж педагогічний – 16 років, науково-педагогічної роботи – 2 роки.

Організував 12 персональних виставок картин в музеях України та за кордоном, зокрема в Черкаському обласному художньому музеї, в Канівському національному художньому музеї, Кам’янському музеї.

Викладає дисципліну «Образотворче мистецтво та художня творчість».

Ірина Іванівна ПОПОВА, доцент, член Спілки дизайнерів України

Закінчила художньо-графічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту у 1991 р.

Загальний стаж педагогічної роботи – 35 років, у ЗВО ІV рівня акредитації – 17 років.

Автор низки наукових статей з проблем дизайнерської освіти.

Має методичні видання з дисциплін «Дизайн інтер’єру», «Дизайн меблів», «Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії».

Постійно бере участь у конференціях та виставках зі здобувачами вищої освіти спеціалізацій «Графічний дизайн» та «Дизайн середовища».

Художні твори знаходяться в приватних колекціях України, Німеччини, Італії.

Викладає дисципліни: «Дизайн інтер’єру», «Дизайн меблів», «Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії», «Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)», «Перспектива та тіні».

 

Микола Миколайович МАЛИНКА, старший викладач

Закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» (2005) та Університет менеджменту освіти НАПН України за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Магістр освітніх, педагогічних наук, викладач закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти») (2020).

У 2015 та 2016 рр. проходив стажування у Варшавському університеті, на факультеті «Вільних мистецтв і наук» («Artes Liberales»).

Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.

Співавтор методичного посібника з грифом МОНМС України та 4 колективних монографій.

Автор 30 публікацій.

Викладає дисципліни: «Ділова українська мова», «Українська та зарубіжна культура», «Психологія самопізнання та саморозвитку», «Тренінгові студії студента-дослідника».

 

Світлана Валеріївна ДМИТРЮК, старший викладач

Закінчила Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького у 1996 році. Спеціальність – «Англійська та німецька мови», кваліфікація – «Вчитель англійської та німецької мов». У 2015 закінчила аспірантуру Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (спеціальність – 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти»).

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 20 років.

Автор 17 публікацій, із них 2 колективні монографії.

Напрям наукової діяльності – професійно-педагогічна підготовка викладачів іноземних мов.

Викладає дисципліни: «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова», «Іноземна мова фахового спрямування».

 

Ольга Вікторівна ВАКУЛЕНКО, старший викладач

У 2009 році закінчила Черкаський державний технологічний університет зі спеціальності «Дизайн» і здобула кваліфікацію «Магістр з дизайну». У 2017 році завершила навчалася в аспірантурі Харківської державної академії дизайну і мистецтв зі спеціальності «Дизайн».

Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.

Автор більше 10 наукових статей у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Індустрія графічного дизайну», «Композиція графіки та фірмовий стиль».

Валентина Миколаївна МУЗИЧЕНКО, старший викладач

У 1987 році закінчила Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Машинобудування». Постійно розвивається як творча особистість завдяки участі у тренінгах, вебінарах, програмах підвищення кваліфікації з дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Херсонського національного технічного університету.

Загальний стаж педагогічної роботи – 33 роки, у ЗВО ІV рівня акредитації – 5 років.

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка (за видами дизайну), «Композиція графіки та фірмовий стиль», керівник виробничої та переддипломної практики здобувачів вищої освіти зі спеціальності 022 «Дизайн».

Навчальні і лабораторні приміщення

За кафедрою закріплено 7 навчальних аудиторій, які оснащені мольбертами, планшетами та наочним матеріалом. Для навчання використовуються комп’ютерні класи з сучасними комп'ютерами та ліцензійним прикладним програмним забезпеченням.

Наукова діяльність кафедри

НДР кафедри проводиться відповідно до планів наукової роботи кафедри, факультету, НДДКР КНУТД. Кафедра працює за таким науковим напрямом: «Стратегія розвитку закладів вищої освіти: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти». У рамках зазначеного вище наукового напряму викладачі кафедри ДГД займаються наступними темами:

1) «Інновації в освіті як необхідна складова інтеграційного розвитку України»;

2) «Використання інноваційних методів у дизайні – вимога сучасного інформаційного суспільства».

За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано: 15 монографій, 314 наукових статей (6 статей, які входять до міжнародної наукометричної бази Scopus, 2 статті, які входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science), 90 тез доповідей; 2 підручники з грифом МОН України, 1 методичний посібник із грифом МОНМС України, 117 методичних вказівок.

Отримано: два свідоцтва авторського права.

Підготовлено: 208 виступів на міжнародних та всеукраїнських конференціях, вебінарах, семінарах; 101 презентацію творчих робіт викладачів на виставках (з-поміж яких: Персональна художня виставка Тамари Гордової (Черкаський краєзнавчий музей, 27.01.2013 – 04.03.2013), Всеукраїнська художня виставка «Україна, Україна. славний край козачий» (Черкаський обласний художній музей, 9.10.2013, Т. Ф. Гордова та І. І. Попова). Персональна художня виставка Тамари Гордової до дня Святого Валентина «Тобі, з тобою і без тебе» (Черкаський обласний художній музей, лютий 2014),  виставка-аукціон «Черкаські художники воїнам АТО» (Черкаський обласний художній музей, 19 серпня 2014, Т. Ф. Гордова), виставка «Народний декоративний розпис України» (Чернігівський художній музей імені Григорія Галагана, 28.08.2015 – 06.09.2015, Т. Ф. Гордова), Всеукраїнська виставка до Дня художника (Черкаський обласний художній музей, жовтень 2015, Т. Ф. Гордова); 295 наукових доповідей здобувачів вищої освіти під керівництвом викладачів, у тому числі 64 – іноземною мовою; 320 студентських творчих робіт під керівництвом викладачів.

Із 01.06.2015 по 30.06.2015 та із 01.11.2016 по 30.11.2016 старший викладач М. М. Малинка пройшов стажування у Варшавському університеті на факультеті «Artes Liberales».

На кафедрі організовано роботу наукового семінару, матеріали якого щорічно видаються. Тема наукового семінару в 2021–2022 рр. – «Дослідження трансформаційних процесів сучасного українського суспільства: філософський, соціокультурний та креативний аспекти».

Студенти кафедри постійно беруть участь і стали дипломантами багатьох наукових фестивалів, конкурсів, з-поміж яких: Міжнародний фестиваль дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія» (М. Чабаненко – І місце в номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво», 13–17 січня 2016 р., Литва), VІІ Міжвузівська фотовиставка-конкурс «Гаряча крига» (М. Стасюк – 3 місце в номінаціях «Світ навколо тебе» та «Творчий пошук»), XXVI Міжнародний огляд-конкурс дипломних проєктів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (К Костомаха – диплом І ступеня, А. Свіргун – диплом ІІІ ступеня; 25–26.10.2017, Івано-Франківський технічний національний університет нафти і газу), міський конкурс «І оживає дух козацький», присвячений 525-річчю виникнення українського козацтва та 100-річчю створення Вільного козацтва, на кращу ілюстрацію до літературного твору про козацтво (А. Крикун, диплом І ступеня, 23.03.2017, м. Черкаси), ХІІІ Всеукраїнський студентський фестиваль реклами (Р. Задворний – диплом за ІІІ місце в номінації «Відеореклама», 23.11.2017, м. Київ), конкурс архітектурного рисунка «КАР-2018» (Я. Пащенко – диплом за ІІ місце), ХХVІІІ огляд-конкурс дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України за міжнародною участю (01-04.12.2019, м. Київ; дипломи І (Г. Кришталь), ІІ (Я. Пащенко), ІІІ ступенів (А. Моргуненко), Х Міжнародний студентський фотоконкурс «Гаряча крига» (15.11.2019, КНУТД; М. Васильченко – диплом за ІІ місце), конкурс архітектурного рисунка «КАР-2019» (23.10.2019, м. Полтава; А. Грива, А. Швець – 2 місце), конкурс архітектурного рисунка «КАР-2021» (23.04.2021, м. Полтава, А. Грива – диплом за І місце, А. Діденко – диплом за ІІ місце).

Навчально-методичне забезпечення 

Для кожної навчальної дисципліни, яку викладають на кафедрі, формується комплект методичної документації, яка охоплює: програми дисциплін, опорні конспекти лекцій, методичні вказівки до семінарських і практичних занять, лабораторних та контрольних робіт для студентів заочної форми здобуття освіти; тестові завдання для модульного та підсумкового контролю, методичні вказівки до самостійної роботи студентів тощо.

Спеціальності кафедри ДГД

На кафедрі здійснюється підготовка студентів за спеціальністю 022 «Дизайн».

Спеціальність

Назва освітньої програми/спеціалізації

Шифр

Назва

Бакалавр 

022

«Дизайн»

«Дизайн (за видами) / Графічний дизайн»

«Дизайн (за видами) / Дизайн середовища»

Захист фахового курсового проєкту на здобуття ступеня бакалавр 
(«Комп’ютерний дизайн інтер’єру та меблів»(Дизайн середовища)») 

 

Захист фахового курсового проєкту на здобуття ступеня бакалавр («Графічний дизайн»)

 

Бази практики кафедри ДГД

Підготовка фахівця на сучасному етапі передбачає поєднання теоретичних навичок із практичними, тому здобувачі вищої освіти спеціальності «Дизайн» проходять практику на підприємствах Черкаського регіону: КУ «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради, КП «Благоустрій» ЧМР, ТОВ «ТУРБОПЛЮС», ТОВ «Новий Світ», ТОВ «ЮАПП», ПП «ДІ ПРОЕКТ», ПП «АМТ-Групп», ПП «Кассіопея Стар», ФОП Карлінська А.О. ФОП Ганжа О.А., ФОП Вовк І.А., ФОП Третяков О.М., ФОП Орлова Н.В.,  ФОП Забелін Ю.В., ФОП Нечитайло О.Ф., ФОП Шульга М.В., ФОП Железняк О.В.

Студенти

Творчі роботи та виставкова діяльність студентів

Студенти протягом навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми, створюючи індивідуальні й колективні колекції одягу, беручи участь у конкурсах студентських робіт.

Студентка спеціальності «Дизайн» М. Чабаненко виборола І місце в номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво» на Міжнародному фестивалі дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія», який проходив у Вільнюсі 13–17 січня 2016 року.

 

Студентка спеціальності «Дизайн» А. Крикун отримала диплом І ступеня на міському конкурсі «І оживає дух козацький», присвяченому 525-річчю виникнення українського козацтва та 100-річчю створення Вільного козацтва, за кращу ілюстрацію до літературного твору про козацтво (23.03.2017, м. Черкаси)

 

Студентки спеціальності «Дизайн» К. Костомаха та А. Свіргун взяли участь у XXVI Міжнародному огляді-конкурсі дипломних проєктів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (25–26.10.2017, Івано-Франківський технічний національний університет нафти і газу) та вибороли дипломи І та ІІІ ступенів.

  

Студентка 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» Я. Пащенко отримала диплом за друге місце на конкурсі архітектурного рисунку «КАР-2018» у номінації «Архітектурна фантазія» (06.11.2018, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).

Студенти спеціальності 022 «Дизайн» отримали дипломи І (Г. Кришталь), ІІ (Я. Пащенко), ІІІ ступенів (А. Моргуненко) на ХХVІІ огляді-конкурсі дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України з міжнародною участю (01–04.10.2019, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Київ).

  

Студентки спеціальності 022 «Дизайн» А. Грива та А. Швець отримали 2 місця на конкурсі архітектурного рисунку «КАР-2019» (23.10.2019, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).

 

На Х Міжнародному фотоконкурсі «Гаряча крига» (15.11.2019, КНУТД) студент 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» М. Васильченко отримав диплом за ІІ місце в номінації «Творчий пошук».

Здобувачів вищої освіти спеціальності 022 «Дизайн» А. Грива та А. Діденко отримали 1 і 2 місця на конкурсі архітектурного рисунка «КАР-2021» (23.04.2021, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»).

 

Студенти відвідують виставки професійного спрямування з метою ознайомлення із сучасними тенденціями в рекламі та графічному дизайні.

Персональна виставка та майстер-клас Т. Ф. Гордової

 

У червні 2015 р. та в листопаді 2016 р. старший викладач М.М. Малинка перебував на стажуванні у Варшавському університеті.

 

Робота з науковими джерелами в бібліотеці Народовій у Варшаві (2015 р.).

 

Із науковим керівником – габілітованим доктором, професором Варшавського університету П.Стемпнєм (2016 р.).

Зустріч зі студентами та викладачами кафедри україністики Варшавського університету.

Перспективи для випускників

Після закінчення навчання з дизайну середовища випускник

знатиме:

 • методику розробки технічної документації для проєктів (ескізні й робочі креслення, демонстраційні рисунки, схеми, робочі проєкти, моделі);
 • технічні характеристики матеріалів;
 • властивості і типи сировини;
 • технології виробництва меблів;
 • порядок і правила використання систем автоматизованого проєктування (САПР);
 • основи менеджменту і маркетингу;
 • поточні та перспективні тенденції у дизайні інтер’єру.

умітиме:

 • вільно володіти технікою професійного малюнка;
 • користуватися типовими методиками виготовлення меблів та розробляти нові;
 • володіти навичками креслення, технічного малюнка тощо;
 • розробляти художньо-конструкторські проєкти виробів побутового і виробничого призначення, оформлення інтер’єру приміщень, офісів;
 • здійснювати підбір матеріалів для оздоблення інтер’єрів і меблів.

Отримання диплому дасть можливість:

 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну інтер’єру і виготовлення меблів;
 • почати свою справу за даним напрямком.

Після закінчення навчання з графічного дизайну випускник

знатиме:

 • методи і способи графічного дизайну і реклами;
 • Інтернет-технології, основи верстки та програмування;
 • нормативні документи з проєктування;
 • поліграфію і видавничу справу.

 умітиме:

 • користуватися відомими методами проєктування рекламних виробів;
 • володіти графічними і текстовими редакторами;
 • працювати з видавничими системами (наприклад, QuarkPress);
 • працювати з графічними програмами (наприклад, AdobeIllustrator);
 • контролювати процес підготовки проєкту.

Отримання диплому дає можливість:

 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну реклами і виготовлення поліграфічних виробів;
 • відкрити свою справу за даним напрямком.
Кращі випускники кафедри
 1. Марія Панкратьєва – дизайнер «Rubarb-digital studio», займає третє місце у Всеукраїнському рейтингу молодих креативних дизайнерів.
 2. Микола Сокур – головний дизайнер Епіцентру (м. Черкаси).
 3. Юлія Басиста – дизайнер компанії ТМ «Професійне насіння» (м. Київ).
 4. Інна Царенко – дизайнер аутсортингової ІТ-компанії.
 5. Наталія Савчук – дизайнер компанії «Естель Україна».
 6. Валентина Кучер – дизайнер-модельєр салону високої моди Айне Гассе.
 7. Яна Моцна – дизайнер-модельєр Одеської швейної фабрики.
 8. Тетяна Махинько – майстер Черкаського художньо-технічного коледжу.
 9. Тетяна Скорик – директор, власник ПП «Скорик Т. М.» (пошив виробів із натурального хутра).
 10. Аліна Карлінська – директор, власник ПП «Карлінська» (пошив танцювальних костюмів).
 11. Анастасія Руда – майстер Черкаської виставкової галереї.