КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)

Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості

ЄФРЕМЕНКОВА Надія Андріївна

к.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри

Адреса: 18028 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефони для довідок: (0472) 64-62-77

E-mail: 

Про кафедру
Історія розвитку кафедри

Кафедра гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості створена в 2004 році (до 2012 року – кафедра соціально-гуманітарних дисциплін).

За роки існування кафедри захищено 4 кандидатські дисертації, 3 особи навчаються в аспірантурах різних міст України (Київ, Переяслав-Хмельницький), 3 викладачів кафедри працюють над докторськими дисертаціями.

Поєднання наукових шкіл, методик, художніх технік різних регіонів нашої держави й дозволяє викладачам кафедри якнайглибше розкрити творчий потенціал студентів ФРІІТ КНУТД. Розвитку мистецьких здібностей фріїтівців сприяє педагогіка співробітництва.

Науково-педагогічні працівники

Професорсько-викладацький склад кафедри – 11 осіб. Із них: доцентів – 7, старших викладачів – 4.

ЄФРЕМЕНКОВА Надія Андріївна, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості.

Закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Товарознавство промислових товарів» у 1978 р. та у 1988 р. – Московський ордена Дружби народів кооперативний інститут.

Захистила кандидатську дисертацію (2007 р.) за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових товарів. Тема дисертації: «Товарознавча оцінка епоксидних лакофарбових матеріалів». У 2015 році отримала вчене звання доцента. Має патент на винахід № 81584 Україна, МПК С08L 63/02 Епоксидно-кремнійорганічна композиція для захисних покриттів.

Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.

Автор 30 наукових статей у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Менеджмент у сфері послуг», «Дизайн-графіка (за видами дизайну)», «Товарознавство та експертиза якості швейних виробів», «Технологія легкої промисловості та сфери обслуговування», «Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва з використанням комп’ютерної техніки».

 

БАБИНА Тетяна Геннадіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарно-мистецьких дисциплін та технологій легкої промисловості.

У 1982 році закінчила Московський державний університет імені М.В. Ломоносова за спеціальністю «Філософія». Навчалася в очній аспірантурі Інституту філософії АН СРСР. У 1987 році захистила кандидатську дисертацію з філософських проблем культури. У 1991 році отримала вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи – 35 років.

Співавтор 4 статей, які входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS, 2 статей, які входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science, 2 колективних монографій. Автор більше 100 наукових праць, 11 наукових посібників і підручників із проблем духовності, культурних інновацій, національного менталітету. Тема докторської дисертації: «Концепція національного ментального простору як філософська основа інтеграційного розвитку України». Має два свідоцтва авторського права на колективні монографії.

Викладає дисципліни: «Філософія, політологія та соціологія», «Українська та зарубіжна культура».

   

ЯКОВЕЦЬ Інна Олександрівна, доктор мистецтвознавства, доцент.

Закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут зі спеціальності «Приладобудування» (1992) та Херсонський національний технічний університет зі спеціальності «Дизайн» (2014). У 2008 р. захистила дисертацію й отримала диплом кандидата мистецтвознавства, а в 2018 – доктора мистецтвознавства. У 2011 році отримала вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

Автор 2 статей, які входять до міжнародної наукометричної бази бази Web of Science. Автор більше 30 наукових статей у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка (за видами дизайну)», «Композиція графіки та фірмовий стиль». 

АЛЕКСАНДРОВИЧ Тетяна Зігфридівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література» (2000 р.). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за творчістю Григорія Сковороди. У 2011 році отримала вчене звання доцента.

Загальний стаж педагогічної роботи – 24 роки, у ЗВО ІV рівня акредитації – 16 років.

Співавтор монографії, 3 колективних монографій і методичного посібника з грифом МОН України.

Автор більше 50 публікацій.

Викладає дисципліни: «Методологія сучасних наукових досліджень», «Художня та матеріальна культура», «Філософія, політологія та соціологія», «Тренінгові студії студента-дослідника».

 

ГЛАДУН Ольга Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Закінчила Уральський державний університет ім. Горького у 1997 році зі спеціальності «Історія мистецтв». 2005 року захистила дисертацію зі спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та отримала диплом кандидата мистецтвознавства, а 2011 – вчене звання доцента.

Стаж науково-педагогічної роботи – 5 років.

Автор понад 20 наукових публікацій.

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка (за видами дизайну)», «Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)».

ГЛАДЬКО Максим Володимирович, заслужений художник України, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, доцент.

Закінчив у 1987 р. Пензенське художнє училище ім. К.А. Савицького, живописне відділення, у 2017 р. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Образотворче мистецтво», а в 2019 р. – магістратуру Черкаського державного технологічного університету за спеціальністю «Дизайн» (ОП «Дизайн (за видами)». У 2019 році отримав звання «Заслужений художник України».

Стаж педагогічний – 16 років, науково-педагогічної роботи – 2 роки.

Організував 11 персональних виставок картин в музеях України та закордоном, зокрема в Черкаському обласному художньому музеї, в Канівському національному художньому музеї, Кам'янському музеї.

Викладає дисципліну «Образотворче мистецтво та художня творчість».

ПОПОВА Ірина Іванівна, доцент.

Закінчила художньо-графічний факультет Криворізького державного педагогічного інституту у 1990 р.

Загальний стаж педагогічної роботи – 35 років, у ЗВО ІV рівня акредитації – 16 років.

Автор низки наукових статей з проблем дизайнерської освіти.

Має методичні видання з дисциплін «Рисунок та живопис», «Дизайн інтер’єру та меблів», «Основи образотворчої грамоти».

Куратор культурно-освітніх програм мистецького спрямування для студентів спеціальності 022 «Дизайн». Постійно бере участь в конференціях та виставках зі здобувачами вищої освіти освітніх програм «Графічний дизайн» та «Дизайн середовища».

Художні твори знаходяться в приватних колекціях України, Німеччини, Італії.

Викладає дисципліни: «Основи проектування в дизайні середовища», «Образотворче мистецтво та художня творчість», «Дизайн інтер՚єру», «Дизайн меблів», «Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)».

 

МАЛИНКА Микола Миколайович, старший викладач.

Закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» (2005) та Університет менеджменту освіти НАПН України за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» (спеціалізація «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Магістр освітніх, педагогічних наук, викладач закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти») (2020).

У 2015 та 2016 рр. проходив стажування у Варшавському університеті, на факультеті «Вільних мистецтв і наук» («Artes Liberales»).

Стаж науково-педагогічної роботи – 9 років.

Співавтор методичного посібника з грифом МОНМС України та 3 колективних монографій.

Автор 30 публікацій.

Викладає дисципліни: «Ділова українська мова», «Професійні комунікації», «Українська та зарубіжна культура», «Психологія самопізнання та саморозвитку», «Тренінгові студії студента-дослідника».

 

ДМИТРЮК Світлана Валеріївна, старший викладач.

Закінчила Черкаський державний університет ім. Б.Хмельницького у 1996 році.  Спеціальність – «Англійська та німецька мови», кваліфікація – «Вчитель англійської та німецької мов». У 2015 закінчила аспірантуру Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (спеціальність – 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти).

Стаж науково-педагогічної роботи – 20 років.

Автор 14 публікацій.

Напрям наукової діяльності – професійно-педагогічна підготовка викладачів іноземних мов.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова фахового спрямування.

 

ВАКУЛЕНКО Ольга Вікторівна, старший викладач.

У 2009 році закінчила Черкаський державний технологічний університет зі спеціальності «Дизайн» і здобула кваліфікацію «Магістр з дизайну». У 2017 році завершила навчалася в аспірантурі Харківської державної академії дизайну і мистецтв зі спеціальності «Дизайн».

Стаж науково-педагогічної роботи – 7 років.

Автор більше 10 наукових статей у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Індустрія графічного дизайну», «Композиція графіки та фірмовий стиль».

МУЗИЧЕНКО Валентина Миколайович, старший викладач.

У 1987 році закінчила Вінницький політехнічний інститут зі спеціальність «Машинобудування». Постійно розвивається як творча особистість завдяки участі у тренінгах, вебінарах, програмах підвищення кваліфікації з дизайну від Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Херсонського національного технічного університету.

Загальний стаж педагогічної роботи – 33 роки, у ЗВО ІV рівня акредитації – 5 років.

Викладає дисципліну «Дизайн-графіка (за видами дизайну), «Композиція графіки та фірмовий стиль», керівник виробничої та переддипломної практики здобувачів вищої освіти зі спеціальності 022 Дизайн.

Навчальні і лабораторні приміщення

За кафедрою закріплені 7 навчальних аудиторій, які оснащені мольбертами, планшетами та наочним матеріалом, сучасним швейним обладнанням. Для навчання використовуються комп’ютерні класи з сучасними комп’ютерами та ліцензійним прикладним програмним забезпеченням.

Наукова діяльність кафедри

НДР кафедри проводиться у відповідності до плану наукової роботи кафедри, факультету, НДДКР КНУТД. Кафедра працює за таким науковим напрямом: «Стратегія розвитку закладів вищої освіти: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти». У межах зазначеного вище наукового напряму викладачі кафедри ГМДТЛП займаються наступними темами:

1) «Інновації в освіті як необхідна складова інтеграційного розвитку України»;

2) «Використання інноваційних методів у дизайні – вимога сучасного інформаційного суспільства».

За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано: 11 монографій, 314 науковіих статей (4 статті, які входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS, 2 статті, які входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science), 90 тез доповідей; 2 підручники з грифом МОН України, 1 методичний посібник із грифом МОНМС України, 117 методичних вказівок.

Отримано: два свідоцтва авторського права.

Підготовлено: 208 виступіви на міжнародних та всеукраїнських конференціях, вебінарах, семінарах; 101 презентаціїю творчих робіт викладачів на виставках (серед яких: Персональна художня виставка Тамари Гордової (Черкаський краєзнавчий музей, 27.01.2013 – 04.03.2013), Всеукраїнська художня виставка «Україна, Україна. славний край козачий» (Черкаський обласний художній музей, 9.10.2013, Гордова Т.Ф. і Попова І.І.). Персональна художня виставка Тамари Гордової до дня Святого Валентина «Тобі, з тобою і без тебе» (Черкаський обласний художній музей, лютий 2014),  виставка-аукціон «Черкаські художники воїнам АТО» (Черкаський обласний художній музей, 19 серпня 2014, Гордова Т.Ф.), виставка «Народний декоративний розпис України» (Чернігівський художній музей імені Григорія Галагана, 28.08.15 – 06.09.15, Гордова Т.Ф.), Всеукраїнська виставка до Дня художника (Черкаський обласний художній музей, жовтень 2015, Гордова Т.Ф.); 295 наукових доповідей здобувачів вищої освіти під керівництвом викладачів, у тому числі 64 – іноземною мовою;  320 студентських творчих робіт під керівництвом викладачів.

Із 01.06.15 по 30.06.15 та із 01.11.16 по 30.11.16 старший викладач Малинка М.М. пройшов стажування у Варшавському університеті на факультеті «Artes Liberales».

На кафедрі організована робота наукового семінару, матеріали якого щорічно видаються. Тема наукового семінару в 2016-2017 рр. – «Дослідження трансформаційних процесів сучасного українського суспільства: філософський, соціокультурний та креативний аспекти».

Кафедра є засновником (2005 р.) проведення на факультеті щорічної наукової студентської конференції «Соціокультурні та креативні інновації сучасного українського суспільства», з обов’язковою публікацією матеріалів.

Студенти кафедри взяли участь і стали дипломантами багатьох наукових фестивалів, конкурсів, серед яких: ХІV і ХV Міжнародний конкурс модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани» (Орлова Н. – І місце в номінації «Прикраси», 2014 р.); конкурс соціальної реклами «Сім’я та робота – наша турбота» (Коваленко С. – ІІ місце в номінації «Соціальна фотографія/малюнок», Амінова В. – ІІІ місце в номінації «Соціальна фотографія/малюнок»), Міжнародний фестиваль дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія» (Чабаненко М. – І місце в номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво», 13-17 січня 2016 р., Литва), VІІ Міжвузівська фотовиставка-конкурс «Гаряча крига» (Стасюк М. – 3 місце в номінаціях «Світ навколо тебе» та «Творчий пошук»), XXVI Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (Костомаха К. – диплом І ступеня, Свіргун А. – диплом ІІІ ст.; 25-26.10.17, Івано-Франківський технічний національний університет нафти і газу), міський конкурс «І оживає дух козацький», присвячений 525-річчю виникнення українського козацтва та 100-річчю створення Вільного козацтва, на кращу ілюстрацію до літературного твору про козацтво (Крикун А., диплом І ступеня, 23.03.17, м.Черкаси), ХІІІ Всеукраїнський студентський фестиваль реклами (Задворний Р. – диплом за ІІІ місце в номінації «Відеореклама», 23.11.2017, м. Київ), конкурс архітектурного рисунку «КАР-2018» (Пащенко Я. – диплом за ІІ місце), ХХVІІІ огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України за міжнародною участю (01-04.12.19, м.Київ; дипломи І (Кришталь Г.), ІІ (Пащенко Я.), ІІІ ступенів (Моргуненко А.), Х Міжнародний студентський фотоконкурс «Гаряча крига» (15.11.19, КНУТД; Васильченко М. – диплом за ІІ місце), конкурс архітектурного рисунку «КАР-2019» (23.10.19, м. Полтава; Грива А., Швець А. – 2 місце).

Навчально-методичне забезпечення 

Для кожної навчальної дисципліни, яка викладається на кафедрі, формується комплект методичної документації, що включає в себе: програми дисциплін, опорні конспекти лекцій, методичні вказівки до семінарських і практичних занять, лабораторних та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання; тестові завдання для модульного та підсумкового контролю, методичні вказівки до самостійної роботи студентів тощо.

Спеціальності кафедри ГМДТЛП

На кафедрі здійснюється підготовка студентів за спеціальностями «Дизайн», «Технології легкої промисловості».

Спеціальність

Назва освітньої програми/спеціалізації

Шифр

Назва

 

Бакалавр:

 

022

Дизайн

Графічний дизайн

Дизайн середовища

182

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів

Захист фахового курсового проекту на здобуття ступеня бакалавр 
(«Комп’ютерний дизайн інтер’єру та меблів»(Дизайн середовища)») 

 

Захист фахового курсового проекту на здобуття ступеня бакалавр («Графічний дизайн»)

Студенти

Творчі роботи та виставкова діяльність студентів

Студенти протягом навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми, створюючи індивідуальні й колективні колекції одягу, беручи участь у конкурсах студентських робіт.

Студенти спеціальності 022 «Дизайн» отримали дипломи І (Кришталь Г.), ІІ (Пащенко Я.), ІІІ ступенів (Моргуненко А.) на ХХVІІ огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей закладів вищої освіти України з міжнародною участю (01-04.10.19, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Київ).

  

На Х Міжнародному фотоконкурсі «Гаряча крига» (15.11.19, КНУТД) студент 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» Васильченко М. отримав диплом за ІІ місце в номінації «Творчий пошук».

Студентки спеціальності 022 «Дизайн» Грива А. і Швець А. отримали 2 місця на конкурсі архітектурного рисунку «КАР-2019» (23.10.19, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).

 

Студентка 4 курсу спеціальності 022 «Дизайн» Пащенко Я. отримала диплом за друге місце на конкурсі архітектурного рисунку «КАР-2018» в номінації «Архітектурна фантазія» (06.11.18, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка).

Студентки спеціальності «Дизайн» Костомаха К. та Свіргун А. взяли участь у XXVI Міжнародному огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл (25-26.10.17, Івано-Франківський технічний національний університет нафти і газу) та вибороли дипломи І та ІІІ ступенів.

  

Студентка спеціальності «Дизайн» Крикун А. отримала диплом І ступеня на міському конкурсі «І оживає дух козацький», присвяченому 525-річчю виникнення українського козацтва та 100-річчю створення Вільного козацтва, за кращу ілюстрацію до літературного твору про козацтво (23.03.17, м. Черкаси)

 

Студентка спеціальності «Дизайн» Чабаненко М. виборола І місце в номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове та прикладне мистецтво» на Міжнародному фестивалі дитячо-молодіжної творчості «Литовська феєрія», який проходив у Вільнюсі 13-17 січня 2016 року.

 

На базі ФРІІТ КНУТД проходять майстер-класи (члена Спілки художників України Світлани Устименко, члена Спілки художників України Олександри Теліженко).

Олександра Теліженко

 

З метою підвищення рівня професійної майстерності студенти ФРІІТ співпрацюють зі всесвітньо відомими художниками-модельєрами Віктором Черкаським та Айною Гассе.

Віктор Черкаський

 

 

Майстер-клас в салоні високої моди Айни Гассе

 

Студенти відвідують виставки професійного спрямування з метою ознайомлення із сучасними тенденціями в рекламі та графічному дизайні.

Персональна виставка та майстер-клас Гордової Тамари Федорівни

 

Підготовка фахівця на сучасному етапі передбачає поєднання теоретичних навичок із практичними, тому студенти спеціальностей «Технології легкої промисловості» і «Дизайн» проходять виробничу практику на підприємствах Черкаського регіону (меблева фабрика «Лівс» м. Сміла, Черкаський деревообробний комбінат, Черкаська майстерня друку, рекламні агентства міста, ТОВ «Вайсе-Стиль», швейна фабрика «Space», хутрова фабрика «АНТ»).

У червні 2015 р. та в листопаді 2016 р. старший викладач Малинка М.М. перебував на стажуванні у Варшавському університеті.

 

Робота з науковими джерелами в бібліотеці Народовій у Варшаві (2015 р.).

 

Із науковим керівником – габілітованим доктором, професором Варшавського університету П.Стемпнєм (2016 р.).

Зустріч зі студентами та викладачами кафедри україністики Варшавського університету.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання з комп’ютерного дизайну інтер’єру і меблів випускник знатиме:

 • методику розробки технічної документації для проектів (ескізні й робочі креслення, демонстраційні рисунки, схеми, робочі проекти, моделі);
 • технічні характеристики матеріалів;
 • властивості і типи сировини;
 • технології виробництва меблів;
 • порядок і правила використання систем автоматизованого проектування (САПР);
 • основи менеджменту і маркетингу;
 • поточні та перспективні тенденції у дизайні інтер’єру.

Вмітиме:

 • вільно володіти технікою професійного малюнка;
 • користуватися типовими методиками виготовлення меблів та розробляти нові;
 • володіти навичками креслення, технічного малюнка тощо;
 • розробляти художньо-конструкторські проекти виробів побутового і виробничого призначення, оформлення інтер’єру приміщень, офісів;
 • здійснювати підбір матеріалів для оздоблення інтер’єрів і меблів.

Отримання диплому дасть можливість:

 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну інтер’єру і виготовлення меблів;
 • відкрити свою справу за даним напрямком;
 • викладати у вищих та середніх навчальних закладах.

Після закінчення навчання з графічного дизайну випускник знатиме:

 • методи і способи графічного дизайну і реклами;
 • Інтернет-технології, основи верстки та програмування;
 • нормативні документи з проектування;
 • поліграфію і видавничу справу.

 Вмітиме:

 • користуватися відомими методами проектування рекламних виробів;
 • володіти графічними і текстовими редакторами;
 • працювати з видавничими системами (наприклад, QuarkPress);
 • працювати з графічними програмами (наприклад, AdobeIllustrator);
 • контролювати весь процес підготовки проекту.

Отримання диплому дає можливість:

 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну реклами і виготовлення поліграфічних виробів;
 • відкрити свою справу за даним напрямком;
 • викладати у вищих та середніх навчальних закладах.

Високий рівень професійної підготовки випускників спеціальності «Технології  легкої промисловості» завдяки вдалому поєднанню практичних навиків із теоретичними здобутками сприяє їхньому працевлаштуванню після закінчення університету на підприємствах міста та області («Вайсе-Стиль», «Space», «Ростекс», «Леся», «Лівс»).

Після закінчення навчання за спеціальністю «Технології легкої промисловості» випускник знатиме:

 • сучасні технології виготовлення швейних виробів;
 • шляхи підвищення якості швейних виробів;
 • алгоритм створення конкурентоспроможності продукції.

Вмітиме:

 • моделювати, проектувати та конструювати швейні вироби;
 • втілити свої конструкторські задуми в конкретні вироби.

Випускники кафедри можуть працювати:

 • інженерами, конструкторами, технологами швейних підприємств;
 • науковцями в науково-дослідних установах.
Випускники
 1. Панкратьєва Марія – дизайнер «Rubarb-digital studio», займає третє місце у Всеукраїнському рейтингу молодих креативних дизайнерів
 2. Сокур Микола – головний дизайнер Епіцентру (м. Черкаси)
 3. Басиста Юлія – дизайнер  компанії ТМ «Професійне насіння» (м. Київ)
 4. Царенко Інна – дизайнер аутсортингової ІТ-компанії
 5. Савчук Наталія – дизайнер компанії «Естель Україна»
 6. Кучер Валентина – дизайнер-модельєр салону високої моди Айне Гассе
 7. Моцна Яна – дизайнер-модельєр Одеської швейної фабрики
 8. Рожкова Катерина – конструктор ТОВ «Вайсе-Стиль»
 9. Тимченко Людмила – конструктор ТОВ «Вайсе-Стиль»
 10. Чинбай Марина – конструктор ТОВ «Вайсе-Стиль»
 11. Работягова Ріта – конструктор ТОВ «Вайсе-Стиль»
 12. Горобець Ірина – майстер ТОВ «Вайсе-Стиль»
 13. Кошова Валентина – конструктор ТОВ «Space»
 14. Йохна Дарина – конструктор ТОВ «Space»
 15. Цисар Олена – конструктор ТОВ «Space»
 16. Коваль Іра – майстер ТОВ «Space»
 17. Пазинич Надія – технолог ТОВ «Space»
 18. Горохова Наталія – майстер Черкаського Вищого професійного училища № 13
 19. Подимська Вікторія – методист Черкаського Вищого професійного училища № 13
 20. Коваленко Валентина – майстер Черкаського Вищого професійного училища № 13 
 21. Махинько Тетяна – майстер Черкаського художньо-технічного коледжу
 22. Скорик Тетяна – директор, власник ПП «Скорик Т.М.» (пошив виробів із натурального хутра)
 23. Карлінська Аліна – директор, власник ПП «Карлінська» (пошив танцювальних костюмів)
 24. Чорна Інна – технолог швейної фабрики «Вайсе-Стиль»
 25. Руденко Руслана – конструктор хутряної фабрики «АНТ»
 26. Руда Анастасія – майстер Черкаської виставкової галереї