КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ЯРМОЛЕНКО Михайло Вікторович

завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Адреса: 18003 м. Черкаси, вул. В. Чорновола 241/2

Телефон для довідок: (0472) 64-60-44

Про кафедру
Історія кафедри

В зв’язку з реорганізацією кафедри інформаційних та комп’ютерних технологій та кафедри фундаментальних дисциплін у 2012 році була створена кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін. Кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Ярмоленко Михайло Вікторович. 

Науково-педагогічні працівники

 

ЯРМОЛЕНКО Михайло Вікторович (1962 р.н.), кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін.

В 1985 році закінчив фізико-математичний факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Фізика і математика». Здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук у Московському науково-дослідному інституті металургії у 1990 році (тема дисертації «Закономірності взаємної дифузії та росту фаз у сплавах під дією змінних полів та температурних напруг»). Вчене звання доцента отримав на кафедрі фізики Черкаського інженерно-технологічного інституту в 1995 році, де був також керівником науково-дослідної держбюджетної теми. Є автором понад 50-ти наукових публікацій у фахових наукових журналах України та близького і далекого зарубіжжя. Брав участь і виступав з доповідями на багатьох міжнародних конференціях, як в Україні, так і за кордоном, влітку 2020 року зробив доповідь англійською мовою під час віртуальної міжнародної конференції DSL2020 VIRTUAL “Дифузія у твердому та розтопленому станах”. Загальна кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Scopus”, налічує наразі 17 одиниць, а кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Web of Science”, налічує 11 одиниць. Індекс Хірша у “Scopus” та “WoS” h=4, у “Google Академії” h=7.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 28 років.

Наукові інтереси: твердофазні реакції у композиційних, монокристалічних, волокнистих і плівкових матеріалах під впливом електромагнітних та механічних полів.

Викладає дисципліни: «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Алгоритми та методи обчислень», «Комп’ютерна електроніка», «Високопродуктивні комп’ютерні системи».

    

НАТРОШВІЛІ Світлана Геннадіївна, доктор економічних наук, професор.

Закінчила економічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка (1989 р.). Навчалася в аспірантурі Київського національного університету ім. Т.Шевченка та захистила кандидатську дисертацію (1995р.). Отримала звання доцента у 2004 році.

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Стратегія економічного розвитку вищого навчального закладу в умовах ринкових трансформацій» та отримала диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2011 році пройшла підготовку за курсом «Міжнародне бізнес-орієнтування» (International Business Orientation) у межах Програми співпраці в управлінні у Голландії (Netherlands Management Cooperation Program).

У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою Варшавського міжнародного інституту:The Program of the International Institute of Innovations “Science-Education-Development (Warsaw, Poland)  «Economics and Public Administration»

У червні 2018 року отримано сертифікат В2 на знання англійської мови.

У грудні 2018 року присвоєно вчене звання професора кафедри бізнес-економіки та туризму.

Отримано 2 свідоцтва авторського права в листопаді 2019 року:

1. Свідоцтво про авторське право № АПС/9579-19 від 12.11.2019 р. (Сучасні проблеми економічного розвитку України: монографія/ за ред. О.В. Ольшанської, А.О. Мельник, Т.Є.Воронкової – К. : ТОВ «ДКС центр», 2018. – 184 с.)

2. Свідоцтво про авторське право № АПС/9581-19 від 12.11.2019 р. (Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: монографія / за ред. д.е.н., проф. Денисенка М.П. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2019. – 464 с.)

Автор понад 100 наукових статей та 5 навчальних посібників. Загальна кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Scopus”, налічує наразі 3 одиниці, а кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Web of Science”, налічує 2 одиниці. Індекс Хірша у “Scopus” h=1 та у “WoS” h=1, у “Google Академії” h=4.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 25 років.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Організація виробництва», «Провайдинг інновацій», «Паралельні обчислення в комп’ютерних системах», здійснює керівництво дипломними і магістерськими роботами.

    

ЗАБОЛОТНІЙ Сергій Васильович, д.т.н, доцент.

Закінчив з відзнакою Черкаський державний технологічний університет у 1995 р, за спеціальністю «Радіотехніка». У 2015 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Інформаційна технологія ймовірнісного діагностування розладнання параметрів негаусових послідовностей». В квітні 2003 року отримав вчене звання доцента кафедри радіотехніки. Загальна кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Scopus”, налічує наразі 12 одиниць, а кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Web of Science”, налічує 8 одиниць. Індекс Хірша у “Scopus” h=2 та у “WoS” h=3, у “Google Академії” h=5.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 23 роки.

Наукові інтереси: методи та моделі розповсюдження шкідливого програмного забезпечення в комп'ютених системах.

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі посібників та довідників.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка», «Цифрова обробка сигналів».

    

ОДОКІЄНКО Світлана Миколаївна, к.т.н., доцент.

В 1994 році закінчила з відзнакою Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Електронно-обчислювальна техніка» та отримала кваліфікацію спеціаліста «інженер-системотехнік».

В березні 2007 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

В квітні 2011 року отримала вчене звання доцента кафедри загально-технічних дисциплін. Загальна кількість публікацій, які наявні у “Google Академії”, налічує наразі понад 30 одиниць. Індекс Хірша у  “Google Академії” h=2.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 24 роки.

Наукові інтереси: математичне моделювання динамічних об'єктів та сучасні технології дистанційного навчання. Автор понад 70 наукових праць, в тому числі посібників.

Викладає дисципліни: «Архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерна логіка», «Паралельні обчислення в комп’ютерних системах», «Комп’ютерні мережі», «Технологія проектування програмних систем», «Дослідження і програмування інтерфейсів користувача».

 

БАБІНА Наталя Олександрівна, к.е.н., доцент

У 2008 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки. Навчалася в аспірантурі КНУТД з грудня 2009 по листопад 2012 року з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 24 грудня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Управління економічною безпекою підприємства в умовах посткризового зростання». Здобула освітній ступінь магістра комп’ютерної інженерії у 2018 році.

У 2016 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою Варшавського міжнародного інституту:The Program of the International Institute of Innovations “Science-Education-Development (Warsaw, Poland) «Economics and Public Administration».

У червні 2018 року отримано сертифікат В2 на знання англійської мови.

У вересні 2018 року присвоєно вчене звання доцента кафедри бізнес-економіки та туризму.

У листопаді 2019 року отримано свідоцтво про авторське право № АПС/9581-19 від 12.11.2019 р. (Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва: монографія / за ред. д.е.н., проф. Денисенка М.П. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2019. – 464 с.)

Загальна кількість публікацій, які наявні у “Google Академії”, налічує наразі понад 50 одиниць. Загальна кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Scopus”, налічує наразі 2 одиниці, а кількість публікацій, які проіндексовані в наукометричній базі даних “Web of Science”, налічує 5 одиниць. Індекс Хірша у “Scopus” h=1 та у “WoS” h=1, у “Google Академії” h=4.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 12 років.

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи та технології на підприємствах», «Менеджмент та маркетинг», «Економічний механізм функціонування підприємства», «Бізнес-планування», «Безпека життєдіяльності та цивільний захист».

    

ЗАХАРОВА Марія В’ячеславівна, к.т.н., доцент.

Закінчила з відзнакою Черкаський інженерно-технологічний інститут у 2001 р. за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». У 2010 р захистила дисертацію за темою: «Синтез механізмів захисту інформаційних ресурсів від кібератак»». У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри інформатики та інформаційної безпеки. Загальна кількість публікацій, які наявні у “Google Академії”, налічує понад 60 одиниць. Індекс Хірша у “Google Академії” h=3.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 19 років.

Наукові інтереси: розробка та застосування методів криптографії для захисту комп'ютерних систем, моделювання систем захисту інформації.

Автор понад 60 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Надійність та захист інформації у комп’ютерних системах», «Програмне забезпечення мереж», «Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем».

ЧЕПИНОГА Анатолій Володимирович, к.т.н, доцент

Закінчив з відзнакою Черкаський державний технологічний університет у 2005 р. за спеціальністю «Радіотехніка». У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи” за темою: “Методи поліноміального оцінювання параметрів полігаусових моделей при моментно-кумулянтному описі”. В 2019 році отримав вчене звання доцента кафедри інформатики, інформаційної безпеки та документознавства.

Сертифікований інструктор мережевої академії Cisco, керівник Центру підтримки академій та центру підготовки інструкторів Cisco.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 15 років.

Наукові інтереси: методи та моделі тестування на проникнення комп’ютерних систем та мереж, аналіз трафіку в комп’ютерних мережах.

Автор понад 20 наукових праць, 4 патентів на корисну модель.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна схемотехніка», «Комп’ютерні мережі».

   

БУРМІСТРОВ Сергій Владиславович,  к.т.н, доцент

Закінчив Черкаський державний університет за спеціальністю “Учитель фізики, математики та обчислювальної техніки” (1997 рік); Черкаський державний університет за спеціальністю “Учитель англійської мови і літератури” (2003 рік). У 2016 році в Черкаському державному технологічному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти».

Викладацький стаж – понад 25 років.

Викладає дисципліни: «Технології проектування комп’ютерних систем».

Є автором понад 40 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: булеві функції та системи числення.

Загальна кількість публікацій, які наявні у “Google Академії”, налічує наразі понад 40 одиниць. Індекс Хірша у  “Google Академії” h=3.

 

ПІДЛАСИЙ Андрій Іванович, к.пед.н., доцент

Закінчив у 1991 році Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фізика» і отримав кваліфікацію «Фізик. Викладач». У 1995 році успішно захистив дисертацію на тему «Педагогічні умови створення та застосування діагностичних експертних систем» та отримав диплом кандидата педагогічних наук. У 2003 році отримав атестат доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 25 років.

Викладає дисципліни: «Програмне забезпечення мереж», «Конструювання апаратних засобів». 

Загальна кількість публікацій, які наявні у “Google Академії”, налічує наразі понад 25 одиниць. Індекс Хірша у  “Google Академії” h=4.

  

ЛЮТА Майя В’ячеславівна, старший викладач.

Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет у 2001 р. за спеціальністю «Технологія машинобудування». У 2011 році закінчила Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». З 2020 року навчається в магістратурі Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Загальна кількість публікацій, які наявні у “Google Академії”, налічує наразі понад 25 одиниць. Індекс Хірша у “Google Академії” h=1.

Стаж науково-педагогічної роботи – понад 14 років.

Наукові інтереси: дослідження та розробка методів кодування та обробки інформації.

Автор понад 20 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи та технології», «Основи програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Надійність та захист інформації у комп’ютерних системах».

 

МАРЧЕНКО Станіслав Віталійович, старший викладач.

У 2012 році закінчив ННІ фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Прикладна математика». Автор 8 наукових праць, з них 3 статті та 5 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Стаж педагогічної роботи – понад 8 років.

Наукові інтереси: моделі твердофазних реакцій та пороутворення в умовах різких градієнтів хімічних та електричного потенціалів у наноматералах.

Викладає дисципліни: «Бази даних та інженерія програмного забезпечення», «Системне програмне забезпечення».

 

ВИДРИГАН-ЛАВРУК Альона Миколаївна, старший викладач

У 2004 році закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». У 2014 році закінчила Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Стаж педагогічної роботи – понад 16 років.

Викладає дисципліни: «Операційні системи та програмування під Windows», «Системне програмне забезпечення».

КУРІЙ Ксенія Костянтинівна, старший викладач

У 2018 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» та отримала диплом магістра.

Викладає дисципліну “Паралельні обчислення в комп’ютерних системах”.

Освітні програми

Освітня програма

ступеня «Бакалавр»

зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

Ступінь вищої освіти та кваліфікація мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма – Комп’ютерна інженерія

Офіційна назва освітньої програми

 Комп’ютерна інженерія

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки

Диплом бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки

Наявність акредитації

Сертифікат акредитації спеціальності Серія НД-ІІ № 2484682 від 03.07.2017 р. термін дії до 1 липня 2027 р.

Цикл/рівень

НРК України: бакалавр – рівень 7

Передумови

Повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 01 07 2027 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

https://knutd.edu.ua/files/ekts/friit_bchki/2.1.1_friit_bchki_profile.pdf

Освітня програма

ступеня «Магістр»

зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін

Ступінь вищої освіти та кваліфікація мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма – Комп’ютерна інженерія

Офіційна назва освітньої програми

Комп’ютерна інженерія

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію освітнього-професійної програми Комп’ютерна інженерія за спеціальностю 123 Комп’ютерна інженерія Серія УД № 11007056 від 10.07.2018 р. термін дії до 1 липня 2023 р.

Цикл/рівень

НРК України: магістр – рівень 8

Передумови

Ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 01.07.2023 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

https://knutd.edu.ua/files/ekts/friit_mgchki/2.1.1_friit_mgchki_profile.pdf

Навчальні і лабораторні приміщення

На кафедрі під навчально-лабораторні приміщення виділено та обладнано дві спеціалізовані лабораторії та 2 сучасних комп’ютерних класи, що сприяє забезпеченню належного рівня підготовки фахівців. Кафедра також співпрацює (згідно договору) з Черкаським фізико-математичним ліцеєм (ФІМЛІ), який оснащений сучасною лабораторною базою загальної фізики та хімії.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за напрямом:

 - 35 «Стратегія розвитку вищих навчальних закладів: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти»

Команда студентів старших курсів спеціальності “Комп’ютерна інженерія” під керівництвом викладачів кафедри постійно бере участь у Всеукраїнській олімпіаді з програмування, що проходить за сприянням Міжнародної організації International Collegiate Programming Contest та Міністерства освіти і науки України. Команда та тренери нагороджуються сертифікатами учасників міжнародного зразка.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • Фізика
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Комп’ютерна логіка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Інформаційні системи та технології
 • Основи програмування
 • Комп’ютерна електроніка
 • Системне програмування
 • Алгоритми та методи обчислення
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Бази даних та інженерія програмного забезпечення
 • Надійність та захист інформації у комп’ютерних системах
 • Комп’ютерні мережі
 • Паралельні обчислення в комп’ютерних системах
 • Технології проектування комп’ютерних систем
 • Системне програмне забезпечення
 • Цифрова обробка сигналів
 • Операційні системи та програмування під Windows
 • Програмне забезпечення мереж
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Конструювання апаратних засобів
 • Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем на ПЛІС
 • Системи управління програмними проектами
 • Програмовані пристрої зв'язку з об'єктом
 • Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем
 • Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем
 • Високопродуктивні комп’ютерні системи
 • Технологія проектування програмних систем
 • Дослідження і програмування інтерфейсів користувача
 • Дослідження і програмування комп’ютерних мереж
 • Математичні методи моделювання інформаційних систем
Навчально-методичне забезпечення

Навчальні посібники видані викладачами кафедри:

 • Богорош О. Т., Воронов С. О., Якименко Ю. І. Нові речовини і матеріали: навч. посібник – В ПІ ВПК «Політехніка» 2010.– 800с.
 • Поплавко Ю.М., Ільченко В.І., Воронов С. О., Якименко Ю. І.. Фізичне матеріалознавство. Частина IV. Напівпровідники: навч. посібник з грифом МОН – ВПІ ВПК «Політехніка» 2010.– 240с.
 • Богорош О.Т., Воронов С.О., Шайко-Шайковський О.Г. Управління властивостями сполук та їх прогнозування. Фізико-хімічна інформатика: навч. посібник -Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. –232 с.
 • Шадхін В. Ю., Колесніков К. В. Основи інформаційної безпеки: навч. посібник – Черкаси: ЧДТУ, 2011.–  450 с.
 • Шадхін В. Ю., Колесніков К. В. Основи мережевих технологій: навч. посібник – Черкаси: ЧДТУ, 2011.– 343 с.
Студентські гуртки

На кафедрі діє науковий гурток «Дослідження сучасних інформаційних технологій». 

Метою гуртка «Дослідження сучасних інформаційних технологій» є: виховання і розвиток інтелектуального потенціалу особистості. Завдання гуртка полягає в наступному: тренування навичок проведення дослідження та вміння формулювати запитання, розвиток комунікативних здібностей, розширення знань в області ІТ.

Студенти гуртка беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і олімпіадах (Всеукраїнська олімпіада з програмування за сприянням International Collegiate Programming Contest). Результатами студентської наукової роботи є публікації тез доповідей та статей у наукових виданнях.

Перспективи для студентів

Кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та фундаментальних дисциплін є випусковою.

Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» можуть працювати на таких посадах:

Магістри

 1. Науковий співробітник (програмування).
 2. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (Провідний).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (І-ІІ кт.).
 4. Інженер-програміст (Провідний).
 5. Інженер-програміст (І-ІІ кт.).
 6. Наукові співробітники (інші галузі обчислень).
 7. Викладач.

Бакалаври

 1. Інженер з  комп’ютерних систем.
 2. Інженер з  комп’ютерних систем (ІІІ кт.).
 3. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів.
 4. Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ІІІ кт.).
 5. Інженер-електронік.
 6. Інженер-електронік (ІІІ кт.).
 7. Інженер-конструктор.
 8. Інженер-конструктор (ІІІ кт.).
 9. Інженер-системотехнік.
 10. Інженер-системотехнік (ІІІ кт.).
 11. Інженер-програміст.
 12. Інженер-програміст ІІІ кт. ().
 13. Технік-програміст (І кт.).
 14. Технік обчислювального центру (І кт.).
 15. Оператор електронно-обчислювальних машин.
 16. Лаборант.

 

Найкращі випускники мають можливість подальшого професійного зростання в якості стажиста-дослідника, наукового співробітника, інженера-дослідника, викладача-стажиста, асистента, а після успішного захисту дисертацій - обіймати посади доцента та професора.

Випускники
 • Божко С. – заступник директора меблевої фабрики «ЛІВС»;
 • Іщенко Р.О. – начальник центру дистанційно-заочного навчання Східноєвропейського університету економіки та менеджменту з 2010 р.
 • Компанієць В.О. – провідний інженер АСУВ ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»;
 • Теличко В.Ю. – інженер з програмного забезпечення АСУВ ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ»;
 • Дель Д.Г. – заступник директора приватного підприємства;
 • Піддубна Я.Ю. – викладач відділення програмування Черкаського державного бізнес-коледжу;
 • Скрипка Я.С. – асистент кафедри ІКТ та ФД Київського національного університету технологій та дизайну;
 • Діхтяр О.А. – програміст з 1С ПП «ІНКОМБУД».