КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мистецтв і моди

КАФЕДРА ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА

Антоніна Петрівна ДУБРІВНА

завідувачка кафедри цифрового мистецтва,
кандидатка мистецтвознавства, членкиня Національної спілки художників України, членкиня Спілки дизайнерів України

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0809

Контактні телефони: +38 (044) 256-84-19

e-mail:

 

Положення про кафедру цифрового мистецтва

 

  https://www.instagram.com/d_art22/

  https://www.facebook.com/digitalartknutd             

Про кафедру
Історія

У 2022 році в КНУТД створена кафедра цифрового мистецтва, метою якої є підготовка студентів до успіху в індустрії творчих технологій і надання фундаментальної художньої освіти, що наповнена сучасними технологіями та експериментальним духом. Отримані знання  допоможуть створити всебічне портфоліо та закласти основу для подальшого розвитку в цифровому виробництві. Кафедру цифрового мистецтва очолює кандидатка мистецтвознавства, практикуюча мисткиня, учасниця вітчизняних і зарубіжних художніх виставок, організаторка міжнародних культурно-мистецьких проєктів, дослідниця в галузі сучасних мистецьких практик та дизайну Антоніна Дубрівна.

Навчальні курси кафедри були розроблені з урахуванням зв’язків з галуззю цифрового виробництва, що дозволяють розвинути фундаментальні навички та розкрити творчі здібності, які є будівельними блоками у створенні сучасного цифрового художника. Студенти відкриють для себе техніки та методи, які використовуються в образотворчому мистецтві та дизайні в широкому творчому діапазоні засобів. Від академічного рисунку, анатомії людини та тварини, скетчінгу, розуміння роботи з кольором та композицією до цифрового живопису, скульптінгу, 2D та 3D проєктуванні персонажів, середовища та фантазійних об'єктів різного призначення.

Стрімкий злет цифрових технологій формує нові умови існування сучасного суспільства, де віртуальний простір виявляється одним з найбільш значущих чинників впливу на характер і якість його розвитку. Гармонійне поєднання естетичних та технічних компонентів у створенні візуального контенту відбувається шляхом синтезу образотворчих принципів та новітніх технологічних досягнень. Розуміння сучасної світоглядної парадигми диктує вектори розвитку кафедри, що допомагає розуміти актуальні тренди і активно реагувати на запити в сфері мистецької освіти.

Науково-педагогічний колектив кафедри

Антоніна Петрівна ДУБРІВНА, завідувачка кафедри цифрового мистецтва,

кандидатка мистецтвознавства, членкиня Національної спілки художників України, членкиня Спілки дизайнерів України, авторка більше 75 наукових праць у наукових фахових виданнях з мистецтвознавства та культурології, затверджених МОН України і включених до міжнародних науково-метричних баз (в тому числі Web of Science) та наукової монографії «Абстракція як феномен образотворчого мистецтва України» (2022), організаторка міжнародних культурно-мистецьких проєктів, постійна учасниця міжнародних і вітчизняних художніх виставок. Викладацький досвід нараховує 20 років і включає понад 15 навчальних дисциплін, що викладалися студентам кафедр рисунка та живопису, мистецтвознавчої експертизи, образотворчого мистецтва та графічного дизайну, visual communication design. Дослідницькі інтереси та практичний досвід знаходяться в сфері безпредметних арт-практик сучасного образотворчого мистецтва, процесів міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації світу, застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні мистецьких дисциплін в системі вищої освіти, формуванні художнього образу в традиційній та цифровій мистецький практиці.

Освіта:

2017 – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, аспірантура;

1998 – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури.

    

Даря Андріївна ЧЕМБЕРЖІ, доцент.

Кандидат мистецтвознавства, художниця графік, мистецтвознавець. Авторка наукових статей, що досліджують проблеми образотворчого мистецтва, учасниця низки українських та міжнародних виставок. Художні твори знаходяться в приватних колекціях України та за кордоном. Дослідницькі інтереси та практичний досвід знаходяться в сфері contemporary art, інсталяції, графічного дизайну, UX/UI design та в сфері  цифрових мистецьких практик.

Освіта:

2017 – Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, аспірантура;

2014 – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури.

Інга Олександрівна ЄРМАК, доцент.

Працює в сфері образотворчого мистецтва,  digital art, скульптури, арт дизайну. Роботи зберігаються в Україні та за кордоном. Має низку методичних розробок та наукових публікацій з проблем впровадження цифрових технологій в систему мистецької освіти. Дослідницькі інтереси знаходяться в сфері цифрових мистецьких практик та дизайну. Опубліковано 14 наукових праць.

Освіта:

2020 – Академія педагогічних наук України, аспірантура;

2009 – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури.

 

Микола Володимирович ОСИПЧУК, доцент.

Член Національної спілки художників України. Сфера діяльності – станковий та монументальний живопис, графічний дизайн. Основна спеціалізація – станковий живопис. Експериментальна робота з пошуку нових форм вираження в живопису, дослідження в сфері колористики, законів кольорознавства та їх вплив на психофізичний стан людини. Автор навчального посібника «Рисунок» та упорядник методичних розробок з рисунка та живопису, а також з  пластичної анатомії. Твори Осипчука М.В. зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 17 наукових праць. Учасник всеукраїнських, міжнародних виставок симпозіумів та конференцій. Наукові інтереси знаходяться в сфері кольорознавства, образотворчого мистецтва і  цифрового мистецтва.

Освіта:

1987 – Київський державний художній інститут. 

 

Олександра Петрівна БАСАНЕЦЬ, доцент.

Членкиня Національної спілки художників України. Співавторка навчального посібника «Рисунок», має методичні розробки у галузі живопису. Працює у галузі станкового живопису. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Розробниця навчально-методичного комплексу з дисципліни «Академічне образотворче мистецтво». Напрями практичних і теоретичних досліджень в сфері образотворчого мистецтва. Викладацький досвід нараховує 22 роки. Опубліковано 15 наукових праць, включених до міжнародних науково-метричних баз. 

Освіта:

1992 – Київський державний художній інститут.

  

Юрій Петрович БАСАНЕЦЬ, старший викладач.

Член Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового живопису. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Організатор та учасник міжнародних, благодійних  культурно-мистецьких проєктів. Напрями практичних і теоретичних досліджень в сфері образотворчого мистецтва, та художньої графіки. Має низку опублікованих наукових праць. Опубліковано 14 наукових праць.

Освіта:

1987 – Київський державний художній інститут.

 

Світлана Георгіївна ПАШУКОВА, старший викладач.

Працює у галузі станкового живопису та графіки.  Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Має низку опублікованих наукових праць. Розробниця навчально-методичного комплексу з дисциплін «Композиція в образотворчому мистецтві», «Теорія і практика кольору». Напрями практичних і теоретичних досліджень в сфері образотворчого мистецтва, скетчінгу, цифрового мистецтва.

Освіта:

2019  – Київський національний університет технологій та дизайну;

2002 – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

 

Оксана Вікторівна ПОЛУЦЬКА - завідувачка лабораторією.

Освіта:

1994 – Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Для забезпечення освітнього процесу та наукових досліджень на кафедрі цифрового мистецтва оснащено спеціалізовані аудиторії:

4-0806 – Лабораторія-майстерня образотворчого мистецтва;

4-0808 – Навчально-наукова лабораторія цифрового мистецтва;

4-0810 – Навчальна аудиторія проєктування та мистецьких практик;

1-0425 – Навчальна аудиторія класу композиції;

1-0427 – Лабораторія-майстерня декоративного мистецтва;

1-0429 – Навчальна аудиторія класу пластичної анатомії;

1-0431 – Навчальна аудиторія основи рисунку та живопису;

1-0435 – Навчальна аудиторія історії мистецтва;

1-0436 – Лабораторія-майстерня з скульптингу.

В навчальних лабораторіях і аудиторіях студенти кафедри, очолювані керівниками – досвідченими фахівцями в сфері образотворчої діяльності та цифрового мистецтва, втілюють у практику знання про науково-практичні принципи генерування та реалізації творчих концепцій в комплексних проєктах, удосконалюють володіння художніми техніками і методами, створюють візуальну атмосферу для продуктів цифрового виробництва і набувають навички формування стилю віртуального світу та його мешканців.

Навчально-методичне забезпечення

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та діючих положень Київського національного університету технологій та дизайну розроблено і затверджено навчальний план підготовки фахівців для сфери сучасного образотворчого мистецтва. У повній відповідності до стандартів і нормативних вимог розроблено робочі навчальні програми дисциплін. На кафедрі цифрового мистецтва постійно вдосконалюється навчально-методичні та практичні комплекси, навчальними планами передбачено теоретичну і практичну підготовку студентів, визначено час для проведення практик та виконання кваліфікаційних робіт. Також  передбачені майстер-класи відомих арт митців України та світу, пленери та виставки.

Спеціальності, освітні програми та спеціалізації

Кафедра цифрового мистецтва є однією з випускаючих кафедр Київського національного університету технологій і дизайну на факультеті мистецтва і моди.

Кафедра забезпечує підготовку кадрів в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Бакалаврська освітня програма:

Спеціальність: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Освітньо-професійна програма: Цифрове мистецтво

Ступінь вищої освіти: «Бакалавр»

Факультет: Мистецтв і моди

Термін навчання: 8 семестрів (3 роки 10 місяців)

Кредити ECTS: 240

Мова навчання: українська

 

Активне вивчення запитів споживачів навчальних продуктів та розуміння вимог ринку праці, спрямувало команду розробників освітньої програми у бік цифрового мистецтва. Цифрове мистецтво раніше називали комп’ютерним мистецтвом або мистецтвом нових медіа, створеного за допомогою програмного забезпечення, комп’ютерів чи інших електронних пристроїв. Все, створене на цифрових носіях, наприклад анімація, фотографії, ілюстрації, відео, цифрові картини тощо, можна класифікувати як цифрове мистецтво. З розвитком технологій з’являється все більше видів цифрового мистецтва. Сьогодні цифрове мистецтво стало частиною повсякденного життя та сильно впливає на традиційне образотворче мистецтво. Порівняно з традиційним мистецтвом найважливішою перевагою цифрового мистецтва є його зручність: цифрове мистецтво легко носити з собою на електронному пристрої, легко поширювати, легко друкувати і, що дійсно важливо, легко виправляти. Цифрове мистецтво також має перевагу над традиційним мистецтвом, враховуючи його економічну вартість і потенційний дохід.

Студенти

Для професорсько-викладацького колективу кафедри важливим завданням є виховання у студентів високих професійних і моральних якостей, культурного рівня, креативного мислення, активної громадянської позиції та патріотизму.

Викладачі кафедри запроваджують найбільш сучасні види навчальних занять: онлайн лекції, практичні заняття, арт зустрічі, круглі столи, стажування, контрольні, курсові та дипломні роботи, а також різні види практик в сфері образотворчого мистецтва. Паралельно з освітнім процесом викладачі кафедри організовують екскурсії, пленери та відвідування різних арт заходів.

Перспективи для студентів

В ході навчання на кафедрі цифрового мистецтва студенти оволодівають знаннями в галузі проєктування віртуального дизайну предмету, героя або середовища у жанрі фантастики та фентезі, вивчають фундаментальні складові образотворчого мистецтва, формоутворення, колористики, композиції, стилізації тощо. Студенти знайомляться з досягненнями в галузі digital арту та з сучасними методиками наукових досліджень. В процесі викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін активно застосовуються сучасні методи навчання, з урахуванням творчих розробок відомих концепт-художників та ілюстраторів, використовується комп’ютерна техніка та фахово-орієнтоване програмне забезпечення. Студенти кафедри отримують знання як в рамках загально-університетських циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які постійно модернізуються з метою відповідності міжнародним стандартам підготовки фахівців різних напрямів мистецької діяльності. Майбутні фахівці, digital-художники, можуть бути залучені до створення концепт-арту у великих проектах. Отримані навички можна застосовувати у різних галузях, а саме у створенні комп'ютерних ігор та кіноіндустрії.