КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович

завідувач кафедри, д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1- 0263

Телефон для довідок: +38044-256-21-86

e-mail

Положення про кафедру ТКШВ 18.04.2017 року.

Про кафедру
Історія

Кафедра технології та конструювання швейних виробів була створена в 1944 році як кафедра швейного виробництва. З 1944 по 1947 рр. кафедрою завідував Дибренко М.С. З 1947 по 1954 рр. кафедра була реорганізована в кафедру швейного та взуттєвого виробництва, завідувачем якої спочатку був Тополянськнй Н.Г., а потім Афанасьєв О.О. З 1954 року по 1959 рр. знов існує кафедра швейного виробництва, завідувач кафедрою Орлов І.В.

В період з 1959 по 1981 рр. створено кафедру технології одягу, з якої в 1963 році відокремлюється кафедра проектування одягу. Завідуючими кафедрою технології одягу протягом цього часу були:

1959-1963 рр. — к.т.н., доц. Трухан Г.Л.,
1963-1971 рр. — к.т.н. Іванова Л.П.,
1971-1974 рр. — к.т.н., доц. Орлов І.В.,
1974-1982 рр. — к.т.н., доц. Березненко М.П.

А кафедрою проектування одягу завідували:

1963-1971 рр. к.т.н., доц. Трухан Г.Л.,
1974-1985 рр. к.т.н., доц. Агошков Л.О., 
1986-1996 рр. к.т.н., доц. Кузнєцова Н.Д.

З 1981 по 1988 рр. на базі існуючої кафедри технології одягу створена кафедра швейного виробництва. З 1982 по 1988 рр. завідував кафедрою д.т.н. проф. Якуб В.Ю. З 1988-1996рр. кафедра мала назву - кафедра технології швейних виробів, а її завідувачем був к.т.н. проф. Мігальцо І.І.

З 1996 року на базі кафедр технології швейних виробів та проектування одягу створюється кафедра технології та конструювання швейних виробів. З того часу кафедрою завідував Заслужений діяч науки та техніки України, доктор технічних наук, професор, академік двох громадських Академій Березненко Микола Петрович. З 2003 року завідує кафедрою доктор технічних наук, професор Березненко Сергій Миколайович.

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів веде висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, у якому працює 2 професори, 10 доцентів та 5 асистентів. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації ведеться на кафедрі на основі власного кадрового складу через відділ аспірантури та докторантури КНУТД.

Кожна зі спеціальних дисциплін закріплена за викладачем-лектором — професором та доцентом, які мають великий досвід викладацької роботи.

Майбутнє поповнення та омолодження складу викладачів кафедри планується за рахунок випускників КНУТД.

БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри технології та конструювання швейних виробів, академік АІН України.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1981 р. Отримав спеціальність — інженер по автоматизації хіміко-технологічних процесів. Працює в КНУТД з 1993 р. Тема докторської дисертації: «Основы теории ресурсосберегающих технологических процессов формования и формозакрепления деталей одежды с учётом анизотропии текстильных материалов». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру. Під його керівництвом захищені 5 кандидатських дисертацій. Являється науковим керівником держбюджетної теми. Викладає дисципліни: «Інноваційні технології швейного виробництва», «Основи технології виробів», «Митна експертиза», «Спецдисципліна за напрямом випускної  роботи». Нагороджений почесною грамотою МОН України «Відмінник освіти МОН України» та подякою Київського міського голови. Член експертної комісії МОН України і член експертної ради ВАК України з технології харчової та легкої промисловості.

  

ЗУБКОВА Людмила Іванівна, кандидат технічних наук, професор університету, декан факультету індустрії моди

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1980 р. Отримала спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Захистила кандидатську дисертацію в 1997 р. Тема дисертації: «Розвиток принципів підвищення технологічності конструкцій одягу промислового виробництва». Викладає дисципліни: «Антропометрія та основи біомеханіки», «Особливості проектування товарів різного призначення», «Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва». Член експертних комісій МОНУ з проведення акредитаційної експертизи навчальних закладів освіти. Заступник головного редактора науково-виробничого журналу «Індустрія моди. Freshen industry».

  

АРАБУЛІ Арсеній Торелевич, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну в 2002 р. Отримав спеціальність: «Швейні вироби». Працює в КНУТД з 2005 р. Захистив дисертацію в 2006 р. Тема дисертації: «Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів». Викладає дисципліни: «Квалітологія швейного виробництва», «Конкурентоспроможність швейних виробів», «Підтвердження відповідності у швейній галузі», «Квалітологія текстильного виробництва». Стипендіат Кабінету міністрів України 2009–2011р.р. З 2014р. голова профкому КНУТД.

  

БІЛОЦЬКА Лариса Борисівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1990 р. Отримала спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 1990 р. Стаж науково-педагогічної роботи — з грудня 1998 р. Захистила кандидатську дисертацію в 1998 р. Тема дисертації: «Забезпечення високої якості швейних виробів з натурального хутра на основі системного підходу та принципів оптимізації». Викладає дисципліни: «Основи технології швейних виробів», «Основи технології виробів», «Креативні технології в галузі», «Основи виготовлення швейних виробів», «Основи технології виготовлення виробів із різних матеріалів».

  

ВОДЗІНСЬКА Оксана Іванівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України у 1995 р. Отримала спеціальність технологія та конструювання швейних виробів та кваліфікацію – інженер-технолог. Працює у КНУТД з 1998 р. Захистила дисертацію у 2012 р. Тема дисертації: «Вдосконалення технологічного процесу формоутворення деталей вузла «окат рукава-пройма» верхнього плечового одягу». Викладає дисципліни: «Основи технології швейних виробів», «Дизайн-технології швейних виробів», «Основи проектування швейних підприємств». 

  

ВАСИЛЕНКО Вікторія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

У 2012 році з відзнакою закінчила Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) за спеціальністю «Швейні вироби» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Здобула кваліфікацію «інженер-дослідник» на кафедрі технології та конструювання швейних виробів.

Вікторія Василенко – стипендіат Президента України. У 2015 році захистила дисертацію на тему «Розробка композиційних текстильних матеріалів з використанням регенерованих волокон».

За матеріалами її досліджень опубліковано понад 60 наукових праць. Деякі з цих наукових робіт індексовані в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

З 2013 року Василенко В. М. працює в КНУТД. Провадить викладацьку діяльність із таких дисциплін: «Особливості технології виготовлення виробів із різних матеріалів», «Основи технології швейних виробів», «Виробнича практика». Здійснює керівництво науково-дослідних робіт магістрів.

Основний напрям наукової діяльності Вікторії Василенко – «Комплексні дослідження технологічних процесів виготовлення швейних виробів із композиційних текстильних матеріалів».

   

ДОНЧЕНКО Світлана Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1993 р. Отримала спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 1994 р. Стаж науково-педагогічної роботи — з 2000р. Тема дисертації: «Розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією». Викладає дисципліни: «Конструювання швейних виробів з елементами САПР», «Проектування трудових процесів швейного виробництва», «Основи проектування швейних підприємств», «САПР технологічних процесів ПРВ»,  «Проектування швейних підприємств», «Проектування автоматизованих технологічних процесів підготовчо - розкрійного виробництва». Має диплом 3 премія учасника III конкурсу науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву» та подяку Київського міського голови.

  

МОЙСЕЄНКО Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1990 р. Спеціальність: інженер-технолог швейних виробів. Працює в КНУТД з 1979 р. Стаж науково-педагогічної роботи — з 1988р. Захистив дисертацію в 1995 р. Тема дисертації: «Разработка средств индивидуальной защиты органов дыхания полярников от низких температур». Викладає дисципліни: «Основи технології виробів», «Проектування швейних підприємств», «Проектування автоматизованих технологічних процесів підготовчо-розкрійного виробництва», «Основи проектування швейних підприємств». Має подяку Київського міського голови за активну винахідницьку діяльність.

  

ПРОДАНЧУК Ірина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, академік УТАЛП. 

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2004 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію інженер-технолог-конструктор. В КНУТД працює з 2001 р. Дисертацію захистила в 2010 р. на тему: «Удосконалення процесу проектування форменого одягу учнів молодшої шкільної групи».

Профіль навчальної роботи: «Основи технології виробів», «Виробниче навчання», «Ергономічна експертиза швейних виробів», «Експертиза швейних виробів та процесів їх виготовлення». Проводить консультації та є керівником курсових проектів та магістерських робіт.

Науковий напрям: «Дизайнерське проектування виробів з хутра та поєднання його з різними матеріалами», «Проектування ергономічно-комфортного форменого одягу для учнів».

Має більше 50 науково-методичних праць, серед яких один навчальний посібник, 4 патенти України, 25 наукових статей у виданнях різного рівня, 25 методичних розробок, конспекти лекцій з дисциплін та тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

В 2010 р. отримала від Української асоціації підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» відзнаку за участь у Всеукраїнському конкурсі «Стиль сучасної школи». В 2013 р. отримала сертифікат від Kopenhagenfur за проходження курсу з виготовлення виробів з хутра за власним дизайном під керівництвом Mikaeil Holm.

Одна з організаторів міжнародного студентського конкурсу дизайну хутрової моди сумісний з північноамериканським хутровим аукціоном NAFA та міжнародного конкурсу молодих дизайнерів хутрової моди «Ремікс-Евразія».

Член журі конкурсу шкільної форми на виставці дитячої моди BABY Fashion.

  

САДРЕТДІНОВА Наталія Василівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України (1999р.) за спеціальністю «Швейні вироби».  2000р. була нагороджена стипендією Німецької служби академічних обмінів (DAAD) на проведення наукових досліджень у Німеччині. З 2003р. працює на кафедрі ТКШВ. Кандидатську дисертацію захистила за темою: «Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин» (2005р.). Співвиконавець фламандсько-українського проекту NetTex (2007-2008рр.). На сьогодні є регіональним представником Дрезденського технічного університету в Україні. Має більше 50-ти публікацій, серед яких 22 статті, 2 патенти України, тези, методичні доробки. Викладає дисципліни Проектування та конструювання одягу, Товарознавство швейних виробів. Коло наукових інтересів – проектування одягу поліфункціонального призначення.

  

ЦИМБАЛ Тетяна Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1985 р. за спеціальністю «Конструювання швейних виробів». Отримала кваліфікацію інженер-конструктор-технолог. В КНУТД працює з 1985 р. У 2004 р. захистила дисертацію за темою: «Антропометричне забезпечення процесу проектування жіночого плечового одягу». Профіль навчальної роботи: «Конструювання виробів», керівництво та консультація дипломних проектів, магістрів, аспірантів. Ведучий лектор з дисциплін: «Антропометрія та основи біомеханіки», «Виробниче навчання», «Основи конституційної біології та антропометрії», «Особливості проектування товарів різного призначення». Керує роботою аспірантів. Підготувала 1 кандидата наук – Артеменко М.П. (2011 р.). На даний час працює над докторською дисертацією в рамках наукового напряму.

Одна з організаторів та членів журі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Конструювання і технології швейних виробів» з 1999 р. Голова науково-методичної Ради факультету ТСМ. Член спеціалізованої вченої ради К 70.052.03 Хмельницького національного університету. Має більше 60 наукових праць та винаходів, серед яких: 1 монографія, 1 навчальний посібник з грифом МОНУ, 28 статей, 15 патентів, 12 навчально-методичних розробок, конспекти лекцій з дисциплін, більше 30 тез виступів на конференціях. Має державні нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України та Знак «Відмінник Освіти України».

ЯЦЕНКО Марина Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2006 р. Отримала спеціальність: «Швейні вироби», інженер-дослідник. Працює в КНУТД з 2006 р. Захистила дисертацію в 2010р. Тема дисертації: «Удосконалення технологічних процесів виготовлення швейних виробів з натуральної шкіри». Викладає дисципліни: «Експертиза виробів в індустрії моди», «Проектування складових елементів костюма», «Товарознавство та експертиза якості швейних виробів», виконує керівництво та консультацію науково-дослідних робіт магістрів. Основний напрямок наукової діяльності – «Комплексні дослідження технологічних процесів виготовлення швейних виробів із шкірматеріалів».

  

АРТЕМЕНКО Тетяна Петрівна, асистент. 

Закінчила національний педагогічний університет  ім. М.П. Драгоманова у 2002 р., в  інститут гуманітарно-технічної освіти, спеціальність  «Педагогіка і методика освіти» зі спеціалізацією «Конструювання і моделювання одягу». Працює в КНУТД з 2004 р. Викладає дисципліни: «Основи технології виробів», «Основи технології виробів з різних матеріалів», «Товарознавство швейних виробів», «Креативні технології», «Навчальна практика», «Основи конструювання виробів».

  

ДЯЧОК  Тетяна Миколаївна, асистент. 

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2006р. Отримала спеціальність: «Швейні вироби» та здобула кваліфікацію інженера-технолога-конструктора. Працює в КНУТД з 2006 р.  Викладає дисципліни: «Квалітологія швейного виробництва», «Експертиза якості швейних виробів». Навчається в аспірантурі.

  

ЛОЗОВЕНКО Світлана Юріївна, асистент.

У 2000 р. закінчила з відзнакою магістратуру Київського державного університету технологій та дизайну (нині КНУТД) за спеціальністю «Швейні вироби». У 2000-2005 роках працювала конструктором швейних виробів на підприємствах м. Києва та позаштатним інспектором „Бюро Верітас Україна”. З 2005 р. викладає на кафедрі технології та конструювання швейних виробів КНУТД. З 2010 до 2013 р. навчалась в аспірантурі КНУТД за спеціальністю 05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів. Науковий напрямок – «Вдосконалення технологічних процесів виготовлення швейних виробів із натурального хутра». Профіль навчальної роботи: дисципліни «Основи технології виробів», «Креативні технології в галузі», «Дизайн-технології швейних виробів», «Особливості технології виготовлення виробів із різних матеріалів», «Основи технології швейних виробів», «Технології швейних виробів», «Сучасна техніка та технології сервісу та моди», є керівником навчальної практики та курсових робіт студентів, консультантом конструкторських розділів дипломів магістрів.

Є автором 77 друкованих праць наукового та навчально-методичного характеру, серед яких  10 статей у фахових наукових журналах, 4 статті у збірниках наукових праць міжнародних конференцій (дві із них опубліковані за кордоном), 2 довідкові посібники, 22 методичні рекомендації. Приймала участь у розробці 6 електронних освітніх ресурсів, розміщених у модульному середовищі освітнього процесу КНУТД.

  

ЦИМБАЛ Наталія Анатоліївна, асистент.  

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2005 р. Отримала спеціальність «Швейні вироби», інженер-технолог-конструктор. Працює в КНУТД з 2005р. Стаж науково-педагогічної роботи – з 2005р. Викладає дисципліни: «Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва з використанням комп'ютерної техніки», «Комп’ютерні технології в галузі», «Основи САПР одягу», «Конструювання швейних виробів з елементами САПР», «Основи проектування технологічних процесів масового виробництва одягу», «Проектування автоматизованих технологічних процесів підготовчо-розкрійного виробництва», «Квалітологія швейного виробництва», «Навчальна практика».

  

Навчальні і лабораторні приміщення

До складу кафедри входять 4 навчальних аудиторії, 1 лекційна аудиторія, 2 навчально-наукові лабораторії та комп'ютерний клас:

 1. Навчально-наукова лабораторія синтетичних волокон, матеріалів і нових технологій та процесів.
 2. Навчально-наукова лабораторія експертизи якості процесів та швейних виробів.
Наукова діяльність

Науково-дослідна робота проводиться як у проблемній лабораторії, так і на сучасному обладнанні підприємств при виконанні бюджетної та госпдоговірної тематики та за рахунок другої половини робочого дня викладачів.

Визначені основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Дослідження процесів поверхневої модифікації волокнистих матеріалів із натуральної сировини з довготривалими біоцидними властивостями (проф. БЕРЕЗНЕНКО С.М., проф. БАКАН Л.А., доц. БІЛОЦЬКА Л.Б., доц. АРАБУЛІ А.Т., доц. САДРЕТДІНОВА Н.В., доц. ВОДЗІНСЬКА О.І.);
 • Створення виробів спеціального призначення з використанням  мобільних сенсорних систем контролю та реєстрації даних (проф. БЕРЕЗНЕНКО С.М.);
 • Створення виробів індивідуального захисту людини від впливу навколишнього середовища (к.т.н., доц. МОЙСЕЄНКО С.І., к.т.н., доц. ДОНЧЕНКО С.В.);
 • Проектування ергономічного одягу різного призначення  (к.т.н., доц. ЦИМБАЛ Т.В., к.т.н., проф. ЗУБКОВА Л.І. к.т.н., доц. ПРОДАНЧУК І.В.).

 

Наукові розробки кафедри ТКШВ на всеукраїнських та міжнародних виставках, 2018 р.

 

Діяльність навчально-наукових лабораторій кафедри ТКШВ:

 1. Навчально-наукова лабораторія  дослідження ниткових з’єднань та процесів волого – теплової обробки (науковий керівник к.т.н., доцент САДРЕТДІНОВА Н.В.).
 2. Навчально-наукова лабораторія експертизи якості та оцінювання відповідності швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення (науковий керівник к.т.н., доцент АРАБУЛІ А.Т.).
 3. Навчально-наукова лабораторія дослідження теплозахисних властивостей одягу (науковий керівник к.т.н., доцент МОЙСЕЄНКО С.І.).
 4. Навчально-наукова лабораторія синтетичних волокон, матеріалів і нових технологічних процесів (науковий керівник к.т.н., доцент ВЛАСЕНКО В.І.).

Завдяки плідній співпраці Асоціації хутровиків України з університетом  та особисто ректором І.М. Грищенко на кафедрі ТКШВ створено та обладнано лабораторію по виготовленню хутряних виробів.

 

 

 

Відкриття науково-дослідної лабораторії «Дизайн-технології хутряних виробів», 2018 р.

 

На кафедрі щорічно виконуються науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок держбюджету. Виконуються також договори про наукову співпрацю: в сфері розробки та застосування нанотехнологій в легкій промисловості, в області мікробіологічних досліджень текстильних матеріалів.

Кафедра має договори про науково-технічну діяльність з різними організаціями України.

Вже більше 20 років кафедра ТКШВ є співорганізатором Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», в яких приймають участь студенти із різних учбових закладів України (Хмельницький національний університету, Херсонський національний технічний університет, Мукачівський державний університет та ін.).

 

Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», 2018 р.

 

VIII - науково-технічна конференція «Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах», 2018 р.

 

 

ІІ Міжнародна конференція KyivТex&Fashion, 2018 р.

 

Наукові школи

І школа — наук. керівник д.т.н., проф., зав. каф. ТКШВ Березненко С.М.
Тематичний напрямок: «Наукові засади створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів з прогнозованими властивостями».

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення дисциплін базується на основі освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів. Згідно навчальних планів на кафедрі також розроблені програми практик, тематика курсових та дипломних робіт та методичні вказівки до їх виконання.

Вся методична література видається українською мовою і всі викладачі кафедри ведуть заняття українською мовою. Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі згідно навчального плану, забезпечені необхідною навчально-методичною документацією: типова і робоча програми, методичні вказівки, конспекти лекцій, тестові питання та ін., які періодично поновлюються. З усіх навчальних дисциплін розроблено конспекти лекцій на електронних носіях. У відповідності з університетським планом викладачами кафедри готуються до видання навчальні посібники та підручники.

Вперше в системі вузів, які ведуть підготовку кадрів по профілю спеціальності, видано підручник з грифом МОН України («Квалітологія швейного виробництва») та Енциклопедія швейного виробництва. За останні роки видано більше 16 навчальних посібників та 30 найменувань методичних вказівок. Підготовлено проекти стандартів освіти зі спеціальності «Швейні вироби» напряму «Технологія виробів легкої промисловості».

Спеціальності, освітні програми та спеціалізації

Кафедра технології та конструювання швейних виробів є однією з випускаючих кафедр Київського національного університету технологій і дизайну факультету  індустрії моди.

Кафедра технології та конструювання швейних виробів забезпечує підготовку кадрів у галузі знань 18 – Виробництво та технології за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості за трьома рівнями вищої освіти:

 • першим (бакалаврським), освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів» (термін  навчання 3 роки 10 місяців, скорочена форма – 1 рік 10 місяців);
 • другим (магістерським), освітньо-професійна програма «Конструювання та технології швейних виробів» (термін  навчання 1 рік 6 місяців);
 • другим (магістерським), освітньо-наукова програма «Технології легкої промисловості» (термін  навчання 1 рік 10 місяців);
 • третім (освітньо-науковим, доктор філософії), освітньо-наукова програма «Технології легкої промисловості» (термін  навчання 2 роки (освітня складова)).

Форми навчання: денна, заочна та заочно-дистанційна.

 В рамках освітньої програми «Конструювання та технології швейних виробів» у відповідності  з потребами ринку праці в галузі швейного виробництва та індустрії моди  на кафедрі здійснюється викладання наступних блоків дисциплін, що розширюють загальні компетенції молодих фахівців:

 • «Конструювання та технології швейних виробів із різних матеріалів»;
 • «Моделювання, конструювання та технології виготовлення швейних виробів із шкіри та хутра»;
 • «Експертиза процесів та товарів швейного виробництва»;
 • «Технологічні процеси швейного виробництва з використанням комп’ютерної техніки»

Вибір студентами вищезазначених блоків відбувається на етапі визначення дисциплін вільного вибору студента спеціальної професійної підготовки.

Студенти

Всі групи студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр закріплені за викладачами кураторами, які ознайомлюють студентів із нормативно-методичними матеріалами, що регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою; здійснюють групові та індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних навчальних планів студентів; здійснюють контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів студентів; захищають навчальні інтереси студентів; допомагають молоді брати участь у культурному житті столиці. Впроваджуються культурно-масові заходи, регулярно відвідуються театри, виставки, музеї та галереї. В рамках КНУТД діють гуртки, де кожен зі студентів може віднайти себе в творчій діяльності, спортивних змаганнях та театральних гуртках.

Студенти ведуть активне громадське та наукове життя, відвідують спеціалізовані виставки, беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях різного рівня.

Вже більше 15 років кафедра ТКШВ є щорічним організатором Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості освітньої програми «Конструювання та технології швейних виробів» в якій приймають участь студенти із різних учбових закладів України, зокрема Хмельницького національного університету, Херсонського національного технічного університету, Мукачівського державного університету, Української інженерно-педагогічної академії, Луцького національного технічного університету та ін.

 

  

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості освітньої програми «Конструювання та технології швейних виробів», 2019 р.

 

Кафедра ТКШВ тісно співпрацює із підприємствами України у питанні вдосконалення практичної підготовки студентів. Виробнича та переддипломна практики проходять на підприємствах галузі: ТОВ «Дамо», ПАТ ШФ «Воронін» (м. Київ), ВАТ «Володарка» (м. Вінниця), ПП «Ярослав»(м. Київ); ВАТ «Маяк» (м. Львів), ПАТ «Луга» (м. Володимир-Волинський); ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» (м. Бердичів), ТОВ «Весна» (м. Біла Церква) та ін. Також існує можливість працевлаштування на зазначених та інших підприємствах галузі на старших курсах навчання.

В контексті бюджетної тематики, госпдоговірних робіт та ліцензійних угод ведеться тісна співпраця фахівців Університету із фахівцями галузі: проводяться наукові дослідження на замовлення виробників, впроваджуються наукові розробки у технологічні процеси підприємств.

Для розвитку творчого та наукового потенціалу студентської молоді та викладачів в рамках стратегічного партнерства із провідними фахівцями галузі на кафедрі ТКШВ проводяться науково-практичні семінари із залученням провідних зарубіжних фірм «Coats», «Hänsel Textil», «KUFNER» (Німеччина), «СamelaPL» (Польша), «NOVATEX UA» (Чехія), «LainieredePicardie» (Франція),НППООО «Лакшми» (Білорусь), «GERBER TECHNOLOGY» (США), НПО «Грація», компанією «САПРЛЕГПРОМ» тощо, а також майстер-класи із відомими фахівцями сфери моди, серед яких Даніїл Грачов, Jannet von Klingen та інші.

Щорічно співробітники кафедр ТКШВ та студенти, представники факультету  Індустрія моди і української асоціації хутровиків приймали участь у міжнародній спеціалізованій виставці взуття, хутра та шкіри LEATHER AND SHOES.

 

Міжнародна спеціалізована виставка взуття, хутра та шкіри LEATHER AND SHOES – 2017

 

Наші студенти на Kyiv Fashion, 2017 р.

 

 

Творчі роботи студентів, виставка «Весна та Україна», 2017 р.

 

 

Виставка творчих робіт студентів та співробітників кафедри, присвячена Міжнародному форуму FUR Futures, 2018 р.

 

 

IV Міжнародний форум FUR Futures Ukraine «Натуральне хутро – відповідальний вибір», 2019, КНУТД

 

Кожного року студенти кафедри ТКШВ приймають участь у престижному Міжнародному конкурсі дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани». Викладачі кафедри всіма силами намагаються допомогти молоді, яка дійсно відчуває в собі покликання дизайнера.

 

Колекція «Чорна вдова» розроблена студенткою для виконання дипломної роботи

 

Колекція "Ілюзія незрівнянного Чарлі"

Перспективи для студентів

Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах швейної галузі України і за кордоном, обіймаючи посади президентів фірм, директорів, головних інженерів, інженерів-технологів, інженерів-конструкторів, інженерів з якості та стандартизації. У відмінників навчання є можливість стажування за кордоном (Чехія, Польща, Німеччина тощо).

Інженер технолог-конструктор, що має спеціалізацію «Експертиза процесів та товарів швейного виробництва» може бути працевлаштованим в якості:  провідного фахівця у відділі технічного контролю швейного виробництва; менеджера з якості; експерта в центрах та випробувальних лабораторіях, що виконують експертизу товарів для захисту прав споживачів;  експерта або керівника в лабораторіях Державної митної служби України, Державної податкової служби України; експерта, наукового співробітника чи керівника в центрах сертифікації продукції та послуг; товарознавця-експерта як на виробництві, так і в торгівельній мережі; менеджера з продажу та закупівель товарів; експерта-аудитора.

Окрім цього, студенти, які добре себе зарекомендували на науковій ниві, мають можливість подальшого професійного зростання в якості стажиста-дослідника, наукового співробітника, інженера-дослідника, аспіранта, викладача-стажиста, асистента, а після успішного захисту дисертацій — обіймати посади доцента та професора.

Студенти мають можливість здобути військову освіту.

Студентські гуртки

На кафедрі функціонують такі гуртки:

 1. Поліфункціональний одяг (зав. кафедри Березненко С.М., доцент Садретдінова Н.В., асистент Артеменко Т.П.).
 2. Теплозахисний одяг  (доцент Мойсеєнко С.І.,  доцент Донченко С.В.).
Випускники

Випускниками кафедри є відомі українські модельєри: Михаїл Воронін, Андре Тан, О. Гапчук, Лілія Пустовіт, Крістіна Бобкова, Айна Гассе, Діана Дорожкіна, Альона Сереброва, директори ЗАТ «Вікторія» Матуляк О.С., ВАТ «Елегант» Вільшанська Н.І., генеральний директор Черкаського виробничого швейного об'єднання Бойко К.В., голова правління Чернівецького АТВТ «Трембіта» Станкевич С.О., голова АТ «Смірнова-Ласточкіна» Чуренова Е.П., директор будинку моделей Корсуненко Г.І., заступник голови Київської міської державної адміністрації та Радник Прем'єр-міністра України Денисюк Л.В., головний технолог ВАТ «Каштан» Константиненко Т. І., конструктори-технологи швейних виробів, технологи багатьох українських підприємств легкої промисловості.

А також випускники останніх років:

 

Каріна Костенко випускниця кафедри ТКШВ 2016р, провідний менеджер фірми ARGO.
Працювала Гранд-Текстиль, Welfare, м. Київ

  

Анастасія Красуліна випускниця к афедри ТКШВ 2017р., автор та власник бренду Founder в «Krasulina design»

Тетяна Туз власник бренду Design studio “TUZ”
    авторський одяг м.Львів

 

Дидирко Олена приватний підприємець, власник бренду «ELN», дизайнер трикотажного одягу та одягу для танцювальних і спортивних колективів, випускник 2018 року освітньої програми Конструювання та технології швейних виробів

 

Костюк Анна знайшла себе у професії конструктора, працює над створенням нових моделей одягу разом з дизайнером Ольгою Трищанович. Випускниця 2017 року кафедри технології та конструювання швейних виробів

 

Різик Юлія технолог-контролер якості у відділі технологічного контролю продукції торгової марки JASMINE LINGERIE. Випускниця 2018 року кафедри технології та конструювання швейних виробів КНУТД

Зарубіжне партнерство

Вперше в практиці роботи вузу кафедра започаткувала проведення науково-практичних семінарів по новим матеріалам та технологіям виготовлення одягу для працівників промисловості, викладачів та студентів за участю провідних зарубіжних фірм «Lainiere de Picardie» (Франція), «Freudenberg», «HANSEL Textil», «KUFNER» (Німеччина), «NOVATEX UA» (Чехія), «CAMELA» (Польща) та ін.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки  та здійснює підготовку студентів та аспірантів для ряду країн світу, серед яких Молдова, Узбекистан, Грузія, Азербайджан, Китай, Польща, В'єтнам, Болгарія, Чехія, Німеччина.

Викладачі, аспіранти кафедри здійснюють наукові дослідження за сучасними актуальною тематикою, включаючи розробку ресурсозберігаючих технологій переробки лубоволокнистих матеріалів, натуральної і штучної шкіри, створення полі функціональних матеріалів та виробів, в тому числі для охорони здоров'я персоналу та довкілля. Започатковані дослідження в сфері застосування нанотехнологій при виробництві виробів різного призначення.

Викладачі, аспіранти беруть участь у міжрегіональних та міжнародних конференціях, науково-методичних семінарах, підтримують творчі зв'язки з Кишинівським державним університетом, Ясським технічним університетом, Політехнікою Радомською (Польща), Дрезденським текстильним університетом, Ліберецьким технічним університетом (Чехія), Ташкентським інститутом текстильної та легкої промисловості (Узбекистан), університетом Туреччини та іншими провідними навчальними закладами світу, активно співпрацює з коледжами та технікумами, які входять в науково-методичний комплекс університету.

Студенти кафедри успішно пройшли практику у рамках співробітництва між університетом та швейним підприємством «Flaxpol» (м. Ключборг, Польща) та угоди про направлення студентів університету денної форми навчання на проходження практики з повним їх забезпеченням щодо проживання, харчування та проїзду.

Працелюбність, наполегливість і компетентність наших випускників по достоїнству були оцінені керівництвом підприємства, про що свідчать пропозиції щодо подальшого працевлаштування випускників університету на вказаному підприємстві.

 

 

Кафедрою було проведено Міжнародний семінар «Світ докладних матеріалів на Vilene InSights», де було продемонстровано сучасні матеріали для виготовлення одягу високої якості.

 

Міжнародний семінар «Світ докладних матеріалів на Vilene InSights»

 

Під керівництвом к.т.н., с.н.с. В.І. Власенко виконується міжнародний проект за договором №М/218-2017/889 E! 10710 UV-SHIELD «Проектування і розробка текстильних матеріалів для захисту від УФ випромінювання» (терміни виконання:  03.2017р. – 03.2020р.)

 

Міжнародний проект «EUREKA», 2017-2020 рр.