КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мистецтв і моди

КАФЕДРА МОДИ ТА ОДЯГУ

Сергій Миколайович БЕРЕЗНЕНКО

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1- 0316

Контактний телефон: +38044-256-21-86

e-mail

Положення про кафедру МО від 22.03.2023 року

Програма розвитку кафедри моди та одягу

 

Про кафедру
Історія

Кафедра моди та одягу була створена в 1944 році як кафедра швейного виробництва. Із 1944 по 1947 рр. кафедрою завідував М.С. Дибренко. У 1947–1954 рр. кафедра була реорганізована в кафедру швейного та взуттєвого виробництва, завідувачем якої спочатку був  Н.Г. Тополянський, а потім О.О. Афанасьєв. Із1954 року по 1959 рр. кафедра швейного виробництва, завідувач кафедрою Орлов І.В.

У період з 1959 по 1981 рр. створено кафедру технології одягу, з якої у 1963 році відокремлюється кафедра проектування одягу. Завідуючими кафедрою технології одягу протягом цього часу були:

1959-1963 рр. — к.т.н., доц. Г.Л.Трухан Г.Л.
1963-1971 рр. — к.т.н. Л.П. Іванова,
1971-1974 рр. — к.т.н., доц.  І.В. Орлов,
1974-1982 рр. — к.т.н., доц. М.П. Березненко

А кафедрою проектування одягу завідували:

1963-1971 рр. к.т.н., доц. Г.Л. Трухан,
1974-1985 рр. к.т.н., доц. Л.О. Агошков, 
1986-1996 рр. к.т.н., доц. Н.Д. Кузнєцова

Із 1981 по 1988 рр. на базі кафедри технології одягу створено кафедру швейного виробництва. У 1982–1988  рр. завідував кафедрою д.т.н. проф. В.Ю. Якуб. У 1988-1996рр. кафедра мала назву - кафедра технології швейних виробів, а її завідувачем був к.т.н. проф. І.І. Мігальцо.

Із 1996 року на базі кафедр технології швейних виробів та проектування одягу створено кафедру. З того часу кафедрою завідував  М.П. Березненко, заслужений діяч науки та техніки України, доктор технічних наук, професор, академік двох громадських Академій. Із 2003 року завідує кафедрою Сергій Миколайович Березненко доктор технічних наук, професор. У 2023 році назву змінено на кафедру моди та одягу.

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, у якому працює 2 професори, 7 доцентів та  3 асистенти. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється на кафедрі на основі власного кадрового складу через відділ аспірантури та докторантури КНУТД.

Кожна зі спеціальних дисциплін закріплена за викладачем-лектором — професором та доцентом, які мають великий досвід викладацької роботи.

Кадрова політика кафедри спрямована на збільшення частки викладачів з науковим ступенем доктор технічних наук для формування групи забезпечення спеціальності 182 – Технології легкої промисловості з числа НПП факультету мистецтв і моди. Поповнення молодими викладацькими кадрами планується через залучення випускників магістратури КНУТД шляхом їх направлення на навчання у цільову аспірантуру. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється на кафедрі на основі власного кадрового складу через відділ аспірантури та докторантури КНУТД за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості.

Рівень науково-професійної підготовки викладачі кафедри підвищують у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти УМО ДВНЗ НАПН України та на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Сергій Миколайович БЕРЕЗНЕНКО, завідувач кафедри моди та одягу, доктор технічних наук, професор, академік АІН України

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1981 р. Отримав спеціальність — інженер по автоматизації хіміко-технологічних процесів. Працює в КНУТД з 1993 р. Тема докторської дисертації: «Основы теории ресурсосберегающих технологических процессов формования и формозакрепления деталей одежды с учётом анизотропии текстильных материалов». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру. Під його керівництвом захищені 5 кандидатських дисертацій. Є науковим керівником держбюджетної теми.

Викладає дисципліни: «Інноваційні технології швейного виробництва», «Технології швейних виробів», «Сучасні методи досліджень матеріалів та виробів легкої промисловості», «Стратегія розвитку виробництв та технологій легкої промисловості».

Нагороджений почесною грамотою МОН України «Відмінник освіти МОН України» та подякою Київського міського голови. Член експертної комісії МОН України і член експертної ради ВАК України з технології харчової та легкої промисловості.

   

Людмила Іванівна ЗУБКОВА, кандидат технічних наук, професор університету, декан факультету мистецтв і моди

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1980 р. Отримала спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Захистила кандидатську дисертацію в 1997 р. Тема дисертації: «Розвиток принципів підвищення технологічності конструкцій одягу промислового виробництва».

Викладає дисципліни: «Антропометрія та основи біомеханіки», «Особливості проєктування товарів різного призначення», «Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва», «Технічне забезпечення професійної діяльності».

Член експертних комісій МОН України з проведення акредитаційної експертизи навчальних закладів освіти. Заступник головного редактора науково-виробничого журналу «Індустрія моди. Fashion Industry».

  

Арсеній Торелевич АРАБУЛІ, кандидат технічних наук, доцент кафедри моди та одягу

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну в 2002 р. Отримав спеціальність: «Швейні вироби». Працює в КНУТД з 2005 р. Захистив дисертацію в 2006 р. Тема дисертації: «Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів».

Викладає дисципліни: «Квалітологія швейного виробництва», «Сучасна техніка та технології сервісу та моди»., «Конкурентоспроможність швейних виробів», «Підтвердження відповідності у швейній галузі», «Товарознавство та експертиза якості швейних виробів», «Сучасна техніка та технології сервісу та моди».

Стипендіат Кабінету міністрів України 2009–2011р.р. З 2014р. голова профкому КНУТД.

  

Лариса Борисівна БІЛОЦЬКА, кандидат технічних наук, доцент кафедри моди та одягу

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1990 р. Отримала спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 1990 р. Стаж науково-педагогічної роботи — з грудня 1998 р. Захистила кандидатську дисертацію в 1998 р. Тема дисертації: «Забезпечення високої якості швейних виробів з натурального хутра на основі системного підходу та принципів оптимізації». 

Викладає дисципліни: «Основи виготовлення швейних виробів», «Технології швейних виробів», «Креативні технології в швейній галузі», «Особливості технології виготовлення виробів із різних матеріалів», «Спеціальні технології виготовлення швейних виробів із новітніх матеріалів».

   

Оксана Іванівна ВОДЗІНСЬКА, кандидат технічних наук, доцент кафедри моди та одягу

Закінчила Державну академію легкої промисловості України у 1995 р. Отримала спеціальність технологія та конструювання швейних виробів та кваліфікацію – інженер-технолог. Працює у КНУТД з 1998 р. Захистила дисертацію у 2012 р. Тема дисертації: «Вдосконалення технологічного процесу формоутворення деталей вузла «окат рукава-пройма» верхнього плечового одягу». 

Викладає дисципліни: «Технології швейних виробів»,  «Основи проєктування технологічних процесів масового виробництва одягу», «Сучасні технології на підприємствах індустрії моди», «Технології виробів легкої промисловості», «Проєктування технологічних процесів масового виробництва одягу». 

   

Людмила Михайлівна МЕЛЬНИК, кандидат технічних наук, доцент

У 1999 р закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу». Із 1999 по 2003 рр. працювала завідуючою лабораторією кафедри ТТВ. 2003 – 2006 р.р. – аспірантка кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД. З 2006 р. після закінчення аспірантури працювала асистентом кафедри ТТВ. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.19 – «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» захистила у 2008 р. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 50 публікацій. У 2015р. у співавторстві видано підручник з грифом МОН України  «Основи теорії в'язання». У 2022 р. в рамках академічної мобільності, за підтримки Ради з наукових і технологічних досліджень Туреччини TÜBİTAK, підвищувала науковий рівень в Еге університеті м. Ізмір (Туреччина). Брала участь у виконанні 2 наукових держбюджетних тем.

   

Тетяна Валентинівна ЦИМБАЛ, кандидат технічних наук, доцент кафедри моди та одягу

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1985 р. за спеціальністю «Конструювання швейних виробів». Отримала кваліфікацію інженер-конструктор-технолог. У КНУТД працює з 1985 р. У 2004 р. захистила дисертацію за темою: «Антропометричне забезпечення процесу проектування жіночого плечового одягу». Напрям навчальної роботи: «Конструювання виробів», керівництво та консультування дипломних проектів, магістрів, аспірантів. 

Викладає дисципліни: «Антропометрія та основи біомеханіки», «Наукові основи антропологічних досліджень для цілей проектування виробів різного призначення».

Одна з організаторів та членів журі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Конструювання і технології швейних виробів» з 1999 р. Автор більше 60 наукових праць та винаходів, серед яких: 1 монографія, 1 навчальний посібник з грифомМОН України, 28 статей, 15 патентів, 12 навчально-методичних розробок, конспекти лекцій з дисциплін, більше 30 тез виступів на конференціях. Має державні нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України та знак «Відмінник освіти України».

Марина Володимирівна ЯЦЕНКО, кандидат технічних наук, доцент кафедри моди та одягу

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2006 р. Отримала спеціальність: «Швейні вироби», інженер-дослідник. Працює в КНУТД з 2006 р. Захистила дисертацію в 2010р. Тема дисертації: «Удосконалення технологічних процесів виготовлення швейних виробів з натуральної шкіри».

Викладає дисципліни:  «Композиційні основи в одязі», «Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва», «Особливості проєктування товарів різного призначення», «Проєктування складових елементів костюма», «Цифрові технології проєктування одягу», «Комп’ютерні технології в швейній галузі». Виконує керівництво та консультацію науково-дослідних робіт магістрів. Основний напрямок наукової діяльності – «Комплексні дослідження технологічних процесів виготовлення швейних виробів із шкірматеріалів».

  

Світлана Юріївна ЛОЗОВЕНКО, асистент

У 2000 р. закінчила з відзнакою магістратуру Київського державного університету технологій та дизайну (нині КНУТД) за спеціальністю «Швейні вироби». У 2000–2005 роках працювала конструктором швейних виробів на підприємствах м. Києва та позаштатним інспектором „Бюро Верітас Україна”. Працює в КНУТД із 2005 р. Із 2010 до 2013 р. навчалась в аспірантурі КНУТД за спеціальністю 05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів. Науковий напрям – «Вдосконалення технологічних процесів виготовлення швейних виробів із натурального хутра».

Викладає дисципліни:  «Основи технології виробів», «Креативні технології в швейній галузі», «Особливості технології виготовлення виробів із різних матеріалів», «Технології швейних виробів», «Сучасна техніка та технології сервісу та моди», є керівником навчальної практики та курсових робіт студентів, консультантом конструкторських розділів дипломів магістрів.

Автор 77 друкованих праць наукового та навчально-методичного, серед яких  10 статей у фахових наукових журналах, 4 статті у збірниках наукових праць міжнародних конференцій (дві із них опубліковані за кордоном), 2 довідкові посібники, 22 методичні рекомендації. Брала участь у розробці 6 електронних освітніх ресурсів, розміщених у модульному середовищі освітнього процесу КНУТД.

  

Наталія Анатоліївна ЦИМБАЛ, асистент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2005 р. Отримала спеціальність «Швейні вироби», інженер-технолог-конструктор. Працює в КНУТД з 2005р. Стаж науково-педагогічної роботи – з 2005р.

Викладає дисципліни:  «Комп’ютерні технології в швейній галузі», «Основи проєктування технологічних процесів масового виробництва одягу», «Цифрові технології проєктування одягу», «АСКВ та автоматизовані технологічні процеси виготовлення одягу», «Сучасна автоматизація в дизайні костюму».

  

Навчальні і лабораторні приміщення

До аудиторного складу кафедри входять 4 навчальні аудиторії, 1 навчально-наукова лабораторія, 4 навчальні лабораторії та комп’ютерний клас:

 1. Навчальна лабораторія креативного проєктування та інноваційних технологій виготовлення швейних виробів ( ауд. 1-0133);
 2. Навчальна лабораторія «Проектування теплозахисного одягу» ( ауд. 1-0272);
 3. Навчальна лабораторія технологій та дизайну хутряних виробів ( ауд. 1-0275);
 4. Навчальна лабораторія ниткових з’єднань ( ауд. 1-0280);
 5. Навчально-наукова лабораторія «Експертизи якості та оцінювання відповідності швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення ( ауд. 1-0274)».
Наукова діяльність

Науково-дослідницька робота провадиться як у проблемній лабораторії, так і на сучасному обладнанні підприємств при виконанні бюджетної та госпдоговірної тематики та у другій половині робочого дня  науково-педагогічних працівників.

Основний науковий напрям науково-дослідницької роботи кафедри: «Композиційні, монокристалічні, волокнисті і плівкові матеріали різного функціонального призначення» (науковий керівник: д.т.н., проф. Березненко С.М.) складається з таких розділів:

 • Дослідження процесів поверхневої модифікації волокнистих матеріалів із натуральної сировини з довготривалими біоцидними властивостями (д.т.н., проф. БЕРЕЗНЕНКО С.М., к.т.н., доц. БІЛОЦЬКА Л.Б., к.т.н., доц. АРАБУЛІ А.Т., к.т.н., доц. ВОДЗІНСЬКА О.І., к.т.н., доц. МЕЛЬНИК Л.М., к.т.н., доц. БОБРОВА С.Ю., асист. ЛОЗОВЕНКО С.Ю.);
 • Проектування ергономічного одягу різного призначення (к.т.н., доц. ЦИМБАЛ Т.В., к.т.н., доц. ЯЦЕНКО М.В., к.т.н., проф. ЗУБКОВА Л.І., асист. ЦИМБАЛ Н.А.)

 

Наукові розробки кафедри МО на всеукраїнських та міжнародних виставках

 

Діяльність навчальних та навчально-наукових лабораторій кафедри МО:

 1. Навчальна лабораторія креативного проєктування та інноваційних технологій виготовлення швейних виробів ( ауд. 1-0133);
 2. Навчальна лабораторія «Проектування теплозахисного одягу» ( ауд. 1-0272);
 3. Навчальна лабораторія технологій та дизайну хутряних виробів ( ауд. 1-0275);
 4. Навчальна лабораторія ниткових з’єднань ( ауд. 1-0280);
 5. Навчально-наукова лабораторія «Експертизи якості та оцінювання відповідності швейних виробів та матеріалів для  їх виготовлення ( ауд. 1-0274)».

Завдяки плідній співпраці Асоціації хутровиків України з університетом  та особистого сприяння ректора І.М. Грищенка на кафедрі МО створено та обладнано лабораторію з виготовлення хутряних виробів.

 

 

 

Відкриття науково-дослідної лабораторії «Дизайн-технології хутряних виробів», 2018 р.

 

На кафедрі щорічно виконуються науково-дослідні роботи, що фінансуються за кошти держбюджету. Виконуються також договори про наукову співпрацю: в сфері розробки та застосування нанотехнологій у легкій промисловості, у галузі мікробіологічних досліджень текстильних матеріалів.

Кафедра має договори про науково-технічну діяльність з різними організаціями України.

Кафедра МО є співорганізатором щорічної Міжнародної конференції текстильних та фешн технологій «KyivTex&Fashion», метою проведення якої є обмін науковими досягненнями в галузі текстильної та легкої промисловості та практичним досвідом застосування інноваційних розробок.

 

VIII - Науково-технічна конференція «Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах», 2018 р.

 

 

Міжнародна конференція KyivТex&Fashion

 

На кафедрі МО створено і облаштовано нову навчальну швейну майстерню для якісної практичної підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості. Майстерня промисловим швейним обладнанням, розкрійним столом та обладнанням волого-теплової обробки.

Ознайомлення здобувачів вищої освіти 1 курсу з новою навчальною лабораторією
креативного проєктування та інноваційних технологій виготовлення швейних виробів , 2021 р.

 

Наукова школа

І школа — наук. керівник д.т.н., проф., завідуючий кафедри МО Березненко С.М.

Тематичний напрямок: «Наукові засади створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів з прогнозованими властивостями».

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення дисциплін базується на основі освітньо-професійних програм та навчальних планів. Згідно з навчальними планами на кафедрі також розроблено програми практик, тематику курсових та дипломних робіт та методичні вказівки до їх виконання.

Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі забезпечені необхідною навчально-методичною документацією: робочою програмою, силабусом, конспектом лекцій, методичними вказівками до виконання лабораторних (практичних) робіт, методичними вказівками до самостійної роботи студентів, питаннями до тестового контролю знань та ін. Навчально-методичне забезпечення дисциплін переглядається та оновлюється щорічно. Відповідно до університетського плану викладачі кафедри готують до видання навчальні посібники та підручники.

Уперше в системі закладів вищої освіти,  що здійснюють підготовку кадрів за профілем спеціальності, видано підручник з грифом МОН України («Квалітологія швейного виробництва») та Енциклопедію швейного виробництва. Упродовж останніх років видано більше як 16 навчальних посібників та 30 найменувань методичних вказівок.

    

Виконання плану видання навчальних посібників згідно з університетською програмою «Підручник» 

Спеціальності, освітні програми та спеціалізації

Кафедра моди та одягу є однією з випускових кафедр Київського національного університету технологій і дизайну  Факультету мистецтв і моди.

Колектив кафедри моди та одягу забезпечує підготовку кадрів у галузі знань 18 – Виробництво та технології за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості за трьома рівнями вищої освіти:

Форми навчання: денна, заочна та заочно-дистанційна.

Студенти

Усі групи студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр закріплені за викладачами-кураторами, які ознайомлюють студентів із нормативно-методичними матеріалами, що регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою; здійснюють групові та індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних навчальних планів студентів; здійснюють контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів студентів; захищають навчальні інтереси студентів; допомагають молоді брати участь у культурному житті столиці. Здобувачі освіти мають можливість брати участь у культурно-масових заходах, регулярно відвідувати театри, виставки, музеї та галереї.  У КНУТД діють гуртки, де кожен зі студентів може реалізувати власні здібності та навички  в творчій діяльності, спортивних змаганнях та театральних гуртках.

Студенти ведуть активне громадське та наукове життя, відвідують спеціалізовані виставки, беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях різного рівня.

Понад 15 років кафедра МО є щорічним організатором Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» освітньої програми «Конструювання та технології швейних виробів» у якій беруть участь студенти із  багатьох закладів вищої освіти України, зокрема Хмельницького національного університету, Херсонського національного технічного університету, Мукачівського державного університету, Української інженерно-педагогічної академії, Луцького національного технічного університету тощо.

 

  

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості освітньої програми «Конструювання та технології швейних виробів», 2019 р.

 

Науково-викладацький колектив кафедри постійно працює над всебічним удосконаленням практичної складової підготовки фахівців. На базі затверджених навчальних планів підготовки розроблено наскрізні програми практики,  відповідно до якої студенти першого (бакалаврського) рівня проходять три види практик: навчальна (ознайомча), навчальна та виробнича; а студенти другого (магістерського) рівня – два або три види практик  залежно від типу освітньої програми (освітньо-наукова чи освітньо-професійна): науково-дослідна, науково-педагогічна та переддипломна. Кафедра має один філіал на швейному підприємстві ФОП Цимбал О. М., м. Київ, технічну базу якого використовує для проведення лабораторних робіт, виробничої та переддипломної практик.

Постійними базами практики є підприємства: ТОВ «Дана-мода», м. Київ; ПрАТ «Луга», Волинська обл., м. Володимир-Волинський;  ПрАТ «Швейна фабрика «Зорянка», м. Кропивницький;  ПАТ «Володарка», м. Вінниця; ФОП Швейна фабрика, м. Корсунь-Шевченківський; ПП Швейна фабрика «Марічка», м. Житомир;  ТОВ «ІДОЛ ЛТД» м. Київ;  ФОП Агаян-Антоненко Д. К., (Дизайн-студія Діани Агаян) м. Київ; ТОВ «Тикаферлюкс», Івано-Франківська обл., м. Тисмениця;  ФОП Пархоменко І. Ю., (Дизайн-студія Ірини Пархоменко), м. Київ та ін.

Робота з підприємствами-партнерами кафедри

 

Широкий спектр розташування місць практик  дає змогу максимально наблизити проходження практик до постійного місця проживання студентів, особливо заочної форми навчання, зменшити витрати на придбання матеріалів та виготовлення виробів, узгодити тематику дипломних проєктів з асортиментом виробів підприємств.

У контексті бюджетної тематики, госпдоговірних робіт та ліцензійних угод ведеться тісна співпраця фахівців Університету із фахівцями галузі: провадяться наукові дослідження на замовлення виробників, упроваджуються наукові розробки у технологічні процеси підприємств.

Для розвитку творчого та наукового потенціалу студентської молоді та викладачів у рамках стратегічного партнерства із провідними фахівцями галузі на кафедрі МО  запроваджено науково-практичні семінари із залученням провідних зарубіжних фірм «Coats», «Hänsel Textil», «KUFNER» (Німеччина), «СamelaPL» (Польша), «NOVATEX UA» (Чехія), «LainieredePicardie» (Франція), «GERBER TECHNOLOGY» (США), НПО «Грація», компанією «САПРЛЕГПРОМ» тощо, а також майстер-класи із відомими фахівцями сфери моди, серед яких Даніїл Грачов, Jannet von Klingen та інші.

Щорічно співробітники кафедр МО,  студенти, представники Факультету мистецтв і моди і Української асоціації хутровиків беруть участь у Міжнародній спеціалізованій виставці взуття, хутра та шкіри LEATHER AND SHOES.

 

Міжнародна спеціалізована виставка взуття, хутра та шкіри LEATHER AND SHOES

 

Наші студенти на Kyiv Fashion

 

 

Творчі роботи студентів, виставка «Весна та Україна»

 

 

Виставка творчих робіт студентів та співробітників кафедри, присвячена Міжнародному форуму FUR Futures

 

 

IV Міжнародний форум FUR Futures Ukraine «Натуральне хутро – відповідальний вибір», 2019, КНУТД

 

Щороку студенти кафедри МО беруть участь у престижному Міжнародному конкурсі дизайнерів-модельєрів «Печерські каштани». Викладачі кафедри я підтримують і допомагають молоді, яка справді відчуває покликання дизайнера.

 

Колекція «Чорна вдова» розроблена студенткою для виконання дипломної роботи

 

Колекція "Ілюзія незрівнянного Чарлі"

Перспективи для студентів

Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах, в установах і організаціях легкої промисловості, обіймати посади керівника підприємства,  начальників виробничих відділів, модельєрів-конструкторів одягу, конструкторів швейних виробів, технологів швейного виробництва, експертів з якості швейних виробів, байєрами-стилістами в індустрії моди та байєрами одягу в мережевих магазинах модної продукції. У відмінників навчання є перспективи участі та стажування у науково-дослідницьких проєктах та програмах академічної мобільності за кордоном (Чехія, Польща, Німеччина тощо).

Окрім цього, студенти, які добре себе зарекомендували на науковій ниві, мають можливість продовження підготовки за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії), а після успішного захисту дисертацій — обіймати посади доцента та професора.

Студенти у КНУТД мають можливість здобути військову освіту.

Студентські гуртки

На кафедрі функціонують такі гуртки:

 1. Креативне проєктування та iнновацiйнi технології виготовлення швейних виробів (Березненко С.М., зав.кафедри, Білоцька Л.Б., доцент; Лозовенко С.Ю., асистент).
 2. Fashion & Technology (Яценко М.В., доцент).
Випускники

Випускниками кафедри є відомі українські модельєри: Михаїл Воронін, Андре Тан, О. Гапчук, Лілія Пустовіт, Крістіна Бобкова, Айна Гассе, Діана Дорожкіна, Альона Сереброва, директори підприємств ЗАТ «Вікторія» Матуляк О.С., ВАТ «Елегант» Вільшанська Н.І., генеральний директор Черкаського виробничого швейного об'єднання Бойко К.В., голова правління Чернівецького АТВТ «Трембіта» Станкевич С.О., голова АТ «Смірнова-Ласточкіна» Чуренова Е.П., директор будинку моделей Корсуненко Г.І., заступник голови Київської міської державної адміністрації та Радник Прем'єр-міністра України Денисюк Л.В., головний технолог ВАТ «Каштан» Константиненко Т. І., конструктори-технологи швейних виробів, технологи багатьох українських підприємств легкої промисловості.

А також випускники останніх років:

 

Каріна Костенко випускниця кафедри МО 2016р, провідний менеджер фірми ARGO.
Працювала Гранд-Текстиль, Welfare, м. Київ

  

Анастасія Красуліна, автор та власник бренду Founder у «Krasulina design». Випускниця 2017 р.

Тетяна Туз власниця бренду Design studio “TUZ”
    авторський одяг м.Львів

 

Олена Дидирко приватний підприємець, власниця бренду «ELN», дизайнер трикотажного одягу та одягу для танцювальних і спортивних колективів.
Випускниця 2018 р. освітньої програми «Конструювання та технології швейних виробів»

 

Анна Костюк знайшла себе у професії конструктора, працює над створенням нових моделей одягу разом з дизайнером Ольгою Трищанович. Випускниця 2017 року

 

Юлія Різик, технолог-контролер якості у відділі технологічного контролю продукції торгової марки JASMINE LINGERIE. Випускниця 2018 року

Зарубіжне партнерство

Уперше в практиці роботи університету кафедра започаткувала проведення науково-практичних семінарів  з нових матеріалів та технологій виготовлення одягу для працівників промисловості, науково-педагогічних працівників та студентів за участю провідних зарубіжних фірм «Lainiere de Picardie» (Франція), «Freudenberg», «HANSEL Textil», «KUFNER» (Німеччина), «NOVATEX UA» (Чехія), «CAMELA» (Польща) та ін.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки  та здійснює підготовку студентів та аспірантів для  таких країн, як: Молдова, Грузія.

Науково-педагогічні працівники, аспіранти кафедри здійснюють наукові дослідження за сучасною актуальною тематикою, зокрема: розробку ресурсозберігаючих технологій переробки лубоволокнистих матеріалів, натуральної і штучної шкіри; створення поліфункціональних матеріалів та виробів, в тому числі для охорони здоров'я персоналу та довкілля. Започатковані дослідження в сфері застосування нанотехнологій  у виробництві виробів різного призначення.

Науково-педагогічні працівники, аспіранти беруть участь у міжрегіональних та міжнародних конференціях, науково-методичних семінарах, підтримують творчі зв'язки з Кишинівським державним університетом, Ясським технічним університетом, Політехнікою Радомською (Польща), Дрезденським текстильним університетом, Ліберецьким технічним університетом (Чехія), Ташкентським інститутом текстильної та легкої промисловості (Узбекистан), університетом Туреччини та іншими провідними закладами вищої освіти світу, активно співпрацює з коледжами та технікумами, що входять до науково-методичного комплексу університету.

Студенти кафедри успішно пройшли практику в рамках співробітництва між університетом та швейним підприємством «Flaxpol» (м. Ключборг, Польща) та угоди про направлення студентів університету денної форми навчання для проходження практики з повним їх забезпеченням щодо проживання, харчування та проїзду.

Працелюбність, наполегливість і компетентність, уміння і навички наших здобувачів освіти достоїно  оцінено керівництвом підприємства, про що свідчать пропозиції щодо подальшого їх працевлаштування.

 

Наукова співпраця в рамках виконання академічного наукового дослідження «Розробка екрануючого текстилю з високим ступенем захисту від електромагнітного випромінювання (ЕМВ)» 2022–2023рр. (на фото доцент, інж. Владімір Байзік (Технічний університет м. Ліберець) та доцент Арсеній Арабулі (КНУТД))

 

 

Кафедрою було проведено Міжнародний семінар «Світ докладних матеріалів на Vilene InSights», де було продемонстровано сучасні матеріали для виготовлення одягу високої якості.

 

Міжнародний семінар «Світ докладних матеріалів на Vilene InSights»