КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Історична довідка про кафедру Технології трикотажного виробництва

Для забезпечення інженерно-технічними кадрами шкіряної та взуттєвої промисловості в 1930 році на базі Київського політехнічного інституту було засновано Київський інститут шкіряної промисловості (КІШП).

В 1944 р. КІШП було перейменовано в Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП) і в тому ж році було зроблено перший набір студентів на спеціальність«Механічна технологія волокнистих матеріалів» спеціалізація — трикотажне виробництво.

Для забезпечення навчального процесу по спеціальним дисциплінам у 1945 році була створена кафедра технології трикотажного виробництва, яку очолив доцент А.І. Шакола. Це була друга кафедра в Радянському Союзі.

Першою була кафедра технології трикотажу Московського текстильного інституту (МТІ), в якому підготовка інженерів-технологів трикотажного виробництва розпочалась ще в 1925 році й перший випуск спеціалістів було здійснено в 1928 році, а за станом на 1 вересня 1977 року загальний випуск спеціалістів склав біля 2 тис.

Перший випуск інженерів-технологів трикотажного виробництва в КТІЛПі було здійснено в 1949 році в кількості 20 осіб, а на 1 вересня 1977 року загальний випуск склав більше 2 тис., в тому числі біля 600 чол. без відриву від виробництва. Отже, КТІЛП підготував інженерів-технологів трикотажного виробництва дещо більше за перші 33 роки, ніж МТІ за 52 роки.

За станом на 1 вересня 2004 р., тобто за 60 років існування спеціальності в нашому університеті, кафедра підготувала 4322 інженерів-технологів трикотажного виробництва, багато з яких успішно працювали майже у всіх союзних республіках бувшого Радянського Союзу. Починаючи з 1969 р. підготовлено 107 іноземних громадян з 21 країни Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

Вслід за КТІЛПом підготовка інженерів для трикотажної промисловості була розпочата в Ленінградському і Ташкентському текстильних інститутах, які були перейменовані в інститути текстильної та легкої промисловості. У 1980-х роках підготовка кадрів для трикотажного виробництва велась у 13 вищих навчальних закладах Радянського Союзу.

Основою навчально-виробничої бази кафедри стала трикотажна лабораторія створеного в КТІЛПі самостійного підрозділу«Навчально-виробничі лабораторії» (відомі під російською абревіатурою — УПЛ), куди входили механічні майстерні, взуттєва та трикотажна лабораторії.

В перші роки в трикотажній лабораторії були встановлені такі в'язальні машини: котонна 24-х полотенна для в'язання жіночих панчіх, круглов'язальні з крючковими голками: мальєзні та МТ, ручні плоскофангові, круглоластичні автомати малого діаметру, шпульно-мотальна машина (всі названі машини були в робочому стані), а також круглопанчішні автомати, основов'язальна рашель-машина, основов'язальна машина типу вертілка та деякі інші машини, які були в неробочому стані, але придатні для їх вивчення. В цій же лабораторії була створена дільниця для кроєння і шиття виробів із полотен, що виготовлялися на в'язальних машинах лабораторії.

Кафедра виконувала всі види навчальної роботи по таким дисциплінам навчального плану:

  • «Технологія трикотажного виробництва» (тепер розділена на ряд окремих дисциплін);
  • «Основи проектування трикотажних машин» (тепер «Проектування в'язальних машин»);
  • «Вчення про волокна та пряжу» (тепер «Текстильне матеріалознавство»);
  • «Механічна технологія текстильних матеріалів»;
  • «Оздоблення та фарбування» (тепер «Хімічна технологія текстильних матеріалів»).

Першими викладачами цих дисциплін були: курс «Технології трикотажного виробництва» вели зав. кафедрою доц. А.І. Шакола та асистент Є.Н. Солодарь; «Вчення про волокна та пряжу» та «Механічну технологію текстильних матеріалів» вів канд. техн. наук, доц. М.М. Пожидаєв, який був і деканом технологічного факультету; курс «Основи проектування трикотажних машин» вів Й.В. Бальсім, а «Оздоблення та фарбування» — І.П. Брискман (обидва за сумісництвом).

В 1948 р. після закінчення аспірантури Московського текстильного інституту (МТІ) і захисту дисертації на кафедрі стала працювати А.Б. Головушкіна, а після смерті А.І. Шаколи на посаду завідуючого кафедрою була призначена Л.П. Ігнатова, яка до того часу працювала доцентом кафедри технології трикотажу МТІ.

З січня 1949 р. на кафедрі почала працювати М.А. Алексєєва, яка в 1948 р. закінчила МТІ, і з вересня 1949 р. — випускниця першого випуску кафедри Л.Г. Баклаженко. Названі молоді спеціалісти деякий час працювали ст. лаборантами, а потім асистентами, ст. викладачами, а М.А. Алексєєва — доцентом.

В 1951 р. на кафедрі була відкрита підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Право на наукове керівництво аспірантами отримала зав. кафедрою доц. Л.П. Ігнатова, яка стала другим науковим керівником аспірантів у КТІЛПі. До того часу науковим керівником аспірантів багато років був лише проф. М.П. Котов — зав. кафедрою технології шкіри та хутра. В подальшому склад викладачів кафедри поповнювався та обновлювався переважно випускниками аспірантури кафедри.

В 1953 році на базі кафедри технології трикотажного виробництва була створена кафедра матеріалознавства, яку очолив доц. М.М. Пожидаєв, і куди перейшли дисципліни: «Текстильне матеріалознавство», «Механічна технологія текстильних матеріалів» та «Хімічна технологія текстильних матеріалів».