КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародна академічна мобільність

Академічна мобільність – це інтеграційний процес у сфері освіти, що надає можливість студентам, аспірантам, викладачам приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах. Основними цілями таких програм є підвищення якості освіти, розвиток міжкультурного обміну, підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів. Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Київському національному університеті технологій та дизайну організована впровадженням механізму студентського обміну та участю студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів.

Розвиваючи мобільність студентів, КНУТД приймає участь в процесах інтернаціоналізації та глобалізації, розвиває процес підготовки професіоналів, висококваліфікованих спеціалістів; підтримує соціальні, економічні, культурні, політичні взаємовідносини та зв’язки з іншими країнами.

Мобільність студентів КНУТД організується на підставі партнерської угоди про співробітництво із зарубіжними університетами.

Співпраця здійснюється на основі партнерських відносин КНУТД з іноземними університетами, завдяки чому наші студенти мають можливість брати участь у міжнародних освітніх програмах і:

  • одержати додаткові знання у суміжних галузях науки; користуватися сучасним технічним оснащенням у зарубіжних учбових лабораторіях і наукових центрах для вирішення поставлених завдань;
  • одержати диплом зарубіжного університету;
  • удосконалювати рівень володіння іноземною мовою;
  • ознайомитися із зарубіжною культурою, історією, вивчити звичаї країни і навчитися розуміти стратегію ведення переговорів;
  • одержати диплом зарубіжного університету та диплом КНУТД.