КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій
КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ, РЕСУРСООЩАДНОСТІ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
Про кафедру
ПАНАСЮК Ігор Васильович

д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук України та Української технологічної академії, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 4A (навчальний корпус 5)

Телефони для довідок: +38044-280-26-75, +38044-280-04-50

e-mail

Історія

Теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки створена шляхом перейменування кафедри Техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів рішенням Вченої ради КНУТД 30 серпня 2018р.

Кафедра техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів створена у відповідності до наказу ректора 30 серпня 2012 року шляхом об’єднання кафедри техногенної безпеки та кафедри тепломасообмінних процесів.  У зв’язку з цим історія кафедри об’єднала історії двох кафедр, які є правонаступницями кафедр Теоретичної та загальної теплотехніки та Охорони праці.

Кафедра теоретичної та загальної теплотехніки була заснована у 1931 році та за час існування декілька разів змінювала назву. Першим завідувачем  кафедри був доцент Душський Павло Мойсєєвич (1931 –1959 р.р.). З 1959 року по 1965 рік кафедрою завідував д.т.н, професор Павлович Микола Васильович, у 1965 – 1972 роках завідувачем кафедри був доцент Недужий Іван Опанасович, а в 1972 – 1988 роках – д.т.н, професор Цатурянц Амаяк Бахшієвич.

У січні 1966 року при кафедрі була створена проблемна науково-дослідна лабораторія інженерної теплофізики (ПНДЛ ІТФ), сьогодні – проблемна науково-дослідна лабораторія ресурсозбереження та раціонального природокористування (ПНДЛ РРП).

В різні роки на кафедрі та у ПНДЛ РРП працювали: професор С.М. Константинов – ректор КТІЛПу у 70 – 80 роках; професор, д.т.н. М.О. Дикий – проректор з наукової роботи  КТІЛПу  у 80-х роках;  академік НАН України,    д.т.н.,   професор   О.О. Кремньов;   д.ф.-м.н. Ю.Т. Борщевський, к.т.н.,  академік ТАУ  В.С. Каштан та інші видатні вчені.

Кафедра охорони праці створена у 1976 році, шляхом відокремлення від кафедри машин і апаратів швейно-трикотажного виробництва. Першим завідувачем кафедри був  доцент Щербаков Олексій Васильович з 1976 по 1979 рік. В подальшому кафедру було перейменовано на кафедру охорони праці та навколишнього середовища і її очолювали доктор техничних наук,  професор Кучерявий Федір Іванович  з 1979 по 1982 рік, потім доктор техничних ,професор Рильов Едуард Васильович з 1982 по 1988 рік. На кафедрі працювали доценти Гайдайчук І.П., В’юн В.І., Грабовський А.П., Лукашевич Г.І.

У 1988 році кафедру теплотехніки та кафедру охорони праці та навколишнього середовища будо об’єднано у едину кафедру теплотехніки,  охорони праці та навколишнього середовища. Кафедру очолив професор, д.т.н. Луцик Ростислав Володимирович – заслужений працівник народної освіти, академік АІН України, відомий фахівець в галузі матеріалознавства та тепломасообмінних процесів виробництв товарів широкого вжитку. Об’єднана кафедра існувала з 1988 року по 2005 рік. У 2005 році кафедру було розділено на дві – кафедру тепломасообмінних процесів та кафедру техногенної безпеки.

Кафедру тепломасообмінних процесів очолив професор, д.т.н. Луцик Ростислав Володимирович. Після його смерті у 2007 році завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколаєвич.

Кафедру техногенної безпеки з 2005 року очолив доктор технічних наук, професор,  академік Академії інженерних наук України  Панасюк Ігор Васильович.

30 серпня 2012 року кафедри знову було об’єднано у кафедру техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів під керівництвом доктора технічних наук, професора, академіка Академії інженерних наук України Панасюка Ігоря Васильовича – визнаного фахівця в галузі охорони праці і навколишнього середовища в легкій та споріднених галузях промисловості.

У серпні 2018 року з метою розвитку спеціальностей Теплоенергетика та оптимізації структури Університету, кафедру було включено до складу Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працює 8 викладачів та співробітників навчально-наукової лабораторії ресурсозбереження та раціонального природокористування.

Викладачі та співробітники кафедри ТРТБ

Перший ряд: доц. Романюк О.О., доц. Скідан В.В., доц. Бєляєв С.В., зав. кафедри, проф. Панасюк І.В., доц. Клапцов Ю.В., доц. Романюк Є.О., доц. Кузнецова О.О.
Другий ряд: доц. Глибін В.І., доц. Ошейко В.О., ст.лаб. Кравченко Л.В.,
зав. лаб. Лініченко С.В., зав. лаб. Фуркалов О.І., ст. викл. Микитенко Л.І.,
ст. викл. Федоренко О.О., м.в.н. Максимець К.П., доц. Ліпатов С.Ю., доц. Томільцева А.І.

 

Серед співробітників кафедри: 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, доцентів, 1 старший викладач.

ПАНАСЮК Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України та Української технологічної академії, завідувач кафедри Теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки.

Автор понад 200 наукових та методичних робіт.

  

КЛАПЦОВ Юрій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

Захистив кандидатську дисертацію, що пов'язана з розробкою нових ресурсозберігаючих технологій обробки, має понад 50 друкованих праць серед них 7 свідоцтв на винаходи та патентів, нагороджений знаком «Винахідник СРСР».

  

БЄЛЯЄВ Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок  серед них 6 свідоцтв на винаходи, нагороджений знаком «Винахідник СРСР», почесний працівник КНУТД.

  

КУЗНЄЦОВА Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

Має більше 50 друкованих праць.

  

РОМАНЮК Оксана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач навчально-наукової лабораторії ресурсозбереження та раціонального природокористування.

Має більше 60 друкованих праць та є автором 9 патентів на винаход.

  

РОМАНЮК Євгенія Олександрівнакандидат технічних наук, доцент, заст.декана факультету індустрії моди, куратор наукового гуртка «Еко-клуб КНУТД», лауреат Премії київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України міста-героя Києва.

Є автором близько 50 друкованих праць.

  

СКІДАН Владислава Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник навчально-наукової лабораторії ресурсозбереження та раціонального природокористування, куратор наукового гуртка «Еко-клуб КНУТД».

Автор близько 40 наукових робіт.

  

ФЕДОРЕНКО Олександр Олексійович, старший викладач кафедри кафедри техногенної безпеки.

Випускник КТІЛП, наукова робота пов'язана з дослідженням  комплексу структурних та масообмінних характеристик вуглецево-волокнистих фільтраційних матеріалів, має 30 опублікованих методичних, наукових робіт та  авторських свідоцтв на винаходи.

  

ТОМІЛЬЦЕВА Аліна Іванівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник навчально-наукової лабораторії ресурсозбереження та раціонального природокористування.

Наукова робота присвячена питанням захисту екологічних систем України. Опублікувала понад 180 наукових, нормативно-правових та методичних робіт.

  

ЛІНІЧЕНКО Світлана Володимирівна, завідуюча лабораторією кафедри.

Опублікувала 15 методичних та наукових робіт.

ФУРКАЛОВ Олексій Іванович, завідувач лабораторіями кафедри.

МАКСИМЕЦЬ Катерина Пилипівна, майстер виробничого навчання кафедри, почесний працівник КНУТД.

КРАВЧЕНКО Людмила Володимирівна, старший лаборант кафедри.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра Теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки розташована в навчальному корпусі №5. В структуру кафедри входять лекційна аудиторія та навчальні спеціалізовані аудиторій (охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, теплотехніки, процесів та апаратів хімічних виробництв, гідравліки та аеродинаміки), а також «Навчально-наукова лабораторія ресурсозбереження та раціонального природокористування», кафедральна бібліотека, викладацька, лаборантська, кабінет завідуючого кафедрою. Кафедра має 135 приладів та стендів для проведення навчального процесу і наукових досліджень у тому числі, газовий хроматограф Kupol-55, атомно-абсорбційний спектрофотометр С-600, термогравікалориметрична установка для дослідження макро- мікро- та ультрамікропорової структури матеріалів.

Постійно відбувається модернізація та переоснащення лабораторій та лабораторних стендів.

Спеціалізована аудиторія гідравліки та аеродинаміки

 

Спеціалізована лабораторія теплотехніки

Наукова діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри Теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки здійснюють планові наукові дослідження у напрямах «Охорона навколишнього середовища та створення систем захисту людини» та «Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості та хімії» відповідно до напряму наукової діяльності університету «Охорона навколишнього середовища та створення систем захисту людини від шкідливих впливів на виробництві» та  «Ресурсозберігаючі технології та переробка відходів легкої промисловості України» ( науковий керівник проф. Панасюк І.В.).

Кафедра брала участь у виконанні космічної програми „Буран – Енергія", а нині активно працює над виконанням завдань Національної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води", виконувала грант від Розвитково-дослідного центру (Оттава, Канада) по впровадженню системи екологічного менеджменту на підприємствах України (науковий керівник проф. Луцик Р.В.).

У 2006-2007 роках на кафедрі виконувалась робота за темою «Сприяння сталому розвитку шляхом вдосконалення системи екоменеджменту на підприємствах легкої промисловості України» у рамках гранту Британської Ради в Україні та Europe Environment Division, Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) ( наукові керівники проф. Луцик Р.В. та проф. Панасюк І.В.).

На кафедрі постійно виконуються держбюджетні науково-дослідні теми. У 2010-2014 роках виконані наступні наукові теми «Дослідження ефективності берегоукріплювальних споруд на Каховському водосховищі», «Дослідження екологічного стану річок у Лісостеповій зоні України та розробка заходів з упорядкування їх водоохоронних зон» (науковий керівник проф. Панасюк І.В.), «Фізико-хімічні основи модифікації біополімерів під дією електрохімічно активованих водних систем у виробництві шкіри та хутра» (науковий керівник проф. Злотенко Б.М «Інноваційні технології використання біологічно-активних препаратів і активованої води у виробництві шкіри та хутра» (науковий керівник проф. Данилкович А.Г.).

У 2015-2016 роках, на базі «Навчально-наукової лабораторії ресурсозбереження та раціонального природокористування» із залученням викладачів та студентів кафедри, виконуються 3 наукові теми:

16.04.47.ДБ «Оцінка сучасного екологічного стану та характеру господарювання в межах водоохоронних зон м. Києва», науковий керівник проф. І.В.Панасюк;

16.02.39 ДБ Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів, науковий керівник проф.  А.Г. Данилкович;

16.02.43 ДБ  Фізико-хімічні основи комплексної переробки колагенмістких відходів з використанням електроактивованих розчинів для отримання біоматеріалів з прогнозованими властивостями, науковий керівник проф. В.П. Плаван

На базі кафедри діє студентський «Еко-клуб КНУТД», це екологічна організація студентів, викладачів та працівників КНУТД, діяльність яких направлена на впровадження принципів «зеленого офісу» в стінах університету, сприяння збереженню навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та практичних заходів.

Результати науково-дослідних робіт кафедри апробовано та впроваджено: на підприємствах Росії (Осташківський, Таганрогський, Барнаульський шкірзаводи), України (взуттєві фабрики, індпошиву взуття); Черкаському шовковому комбінаті; при розробці захисту органів дихання в кліматичних умовах Арктики та Антарктики; при розробці нових ентеросорбентів, які виводять радіонукліди з організму людини; миючих засобів для вертольотів та захисного одягу для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС; при розробці систем захисту людини від високих температур повітря, інтенсивного інфрачервоного випромінювання, токсичних аерозолів; при виготовленні нових теплоізоляційних матеріалів для теплопроводів та літальних апаратів в системі «Енергія-Буран»; при виготовленні нових пожежобезпечних матеріалів для літаків; при розробці нових фільтрів теплообмінників з нерегулярною спіральною насадкою та нових схем паливних систем газотурбінних установок та ДВЗ; при реалізації національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра від шкідливих викидів підприємств легкої промисловості; при розробці нових енергоресурсозберігаючих екологічно чистих технологій в легкій та суміжних галузях промисловості України.

Кафедра має багаторічні та плідні контакти з виробничими підприємствами та науковими інститутами в сфері захисту навколишнього середовища, охорони праці на виробництві: Інститутом еволюційної екології НАН України, Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці Держгірпромнагляду  України та  НАН України, Інститутом теплофізики НАНУ, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ, інститутами Хімії води, Біоколоїдної хімії НАН України, Українським науково-дослідним інститутом шкіряної промисловості, Українським науково-дослідним інститутом водогосподарсько-екологічних проблем, Закритим акціонерним товариством (ЗАТ) «Чинбар» та іншими. Така співпраця надає можливість знайомити студентів в навчальному процесі з останніми  ефективними науковими розробками.

Студенти також беруть активну участь у співпраці кафедри з низкою наукових закладів та установ зарубіжжя. У рамках співпраці виконуються спільні науково-дослідні проекти, проводяться спільні наукові семінари та конференції, молоді науковці публікують спільні наукові праці. 

 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
  1. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
  2. Енергоефективність будівель та інженерних мереж
  3. Енергозбереження та енергетичний менеджмент
  4. Ресурсоефективні та екологічно-чисті виробництва (ДВРЗК 3)
  5. Основи охорони праці
  6. Основи теплотехніки та тепломасопереносу
  7. Охорона праці в галузі та цивільний захист
  8. Процеси та апарати біотехнологічних виробництв
  9. Процеси та апарати хімічних виробництв
  10. Теоретичні основи теплотехніки, гідравліка та приводи мехатронних систем

На кафедрі, проходять підготовку з перелічених дисциплін студенти усіх спеціальностей КНУТД. 

Навчально-методичне забезпечення

Навчальний процес повністю забезпечено підручниками, конспектами лекцій, методичними посібниками та вказівками, завданнями до контрольних, розрахунково-графічних та практичних робіт, тестами для оцінки знань студентів, як в друкованому так і в електронному вигляді.

У електронному вигляді методичне забезпечення доступне для студентів у «Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД», а також у електронній бібліотеці кафедри.

Спеціальності

Кафедра загальноінженерна і не є випусковою. Кафедра забезпечує навчання студентів усіх факультетів, усіх напрямів підготовки та спеціальностей.

Зарубіжне партнерство

8 серпня 2006 року, укладено угоду між Британською Радою в Україні, що уповноважена Міністерством з питань довкілля, харчових продуктів та сільського господарства (DEFRA) Великобританії, та Київським національним університетом технологій та дизайну  в рамках Програми малих екологічних проектів (SEPS II). В рамках цієї угоди кафедра від імені Київського національного університету технологій та дизайну здійснювала роботи в напрямку «Сприяння сталому розвитку шляхом вдосконалення системи екоменеджменту на підприємствах легкої промисловості України» разом з закритим акціонерним товариством (ЗАТ) «Чинбар», Київ, та Брайтонським університетом, Великобританія.

Кафедра також плідно співпрацює з Гомельським державним університетом Білорусії.