КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут інженерії та інформаційних технологій 

Кафедра енергоменеджменту та прикладної електроніки

ШВАЙЧЕНКО Володимир Борисович

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. №1-0114, 1-0116, 1-0118, 1-0121, 1-0122, 1-0124, 1-0126, 1-0128а, б, 1-0131

Телефони для довідок: +38044-256-29-65

e-mail

Про кафедру
Історія розвитку кафедри

У листопаді 1931 року в Київському політехнічному інституті шкіряної промисловості /КПІШП/ була створена кафедра енергетики, на якій читали лекції теплоенергетичного та електротехнічного напрямку. Завідуючим кафедрою був призначений доцент Душський Павло Овсійович.

У 1934 році кафедру енергетики розділили на дві: теплотехніки та електротехніки. Завідуючим кафедрою став професор Городецький Григорій Мойсеєвич, який очолював кафедру до 1948 року. Професор Городецький Г.М. за сумісництвом працював на кафедрі електричних мереж у КПІ.

В той час в інституті готували інженерів-енергетиків для підприємств легкої промисловості. Кафедра входила до складу механіко-енергетичного факультету. Підготовку спеціалістів вели: професор Холмський В.Г., д.т.н. Квачев Г.С., викладачі Кашпировський, Шпилько В.Ф. та інші.

У 1948 році кафедру очолив доцент Репетін Олександр Петрович, який почав роботу в інституті з 1947 р. Він мав великий практичний досвід роботи в промисловості — працював головним інженером Донбасенерго. З 1952 по 1969 р.р. його обирали деканом механічного факультету. Завідуючим кафедрою електротехніки та електрообладнання доцент Репетін О.П. працював до 1972 року. За цей період кафедра значно зміцнила матеріально — технічну базу. Збільшились площі лабораторій. В 1965 р. був відкритий філіал кафедри з лабораторною базою при Дарницькому шовковому комбінаті. У 1967-72 р.р. працювала лабораторія з електротехніки при Київському радіозаводі. В цей час на кафедрі читаються лекції з курсів: електротехніки, електричних машин, електроприводу, теоретичних основ електротехніки. Кафедра веде підготовку спеціалістів загально-інженерного напрямку всіх спеціальностей інституту.

За період з 1948-1972 р.р. кафедра виконала 12 госпдоговірних науково-дослідних робіт з підприємствами легкої промисловості. Ці роботи виконувались для взуттєвої фабрики «Київ», для Херсонського та Тернопільського бавовняних комбінатів. Кафедра працювала з Київським ГПІ-5. За цей час було захищено 4 дисертації. В 1970 р. видавництво «Легка індустрія» видала учбовий посібник, в якому співавтором був доцент Репетін О.П.

З 1972 р. кафедру очолює професор Скрипник Юрій Олексійович, який був запрошений на роботу з інституту електродинаміки Академії Наук України. Він працював на кафедрі один рік і був переведений для подальшої роботи на кафедру автоматизації та механізації хіміко-технологічних процесів.

З 1973 по 1974 р. кафедру тимчасово очолює Репетін О.П., а з 1974 р. завідуючим кафедрою стає доцент Толстоухов Олександр Сергійович. Кафедра поповнюється молодими, здібними спеціалістами. На кафедру прийшли працювати: Кучеренко М.Є., Кулєшов Ю.Є., Сороколєтов О.Н., Усіков В.О., Садиков В.Х., та інші. Почався новий розвиток кафедри як в навчально-методичній, так і в науково-дослідній роботі. Кафедра починає викладати дисципліни з електронної техніки. Створені нові курси лекцій з «Промислової електроніки», «Електротехніки та електроніки». Розширюється матеріально-технічна база. Створюються лабораторії з електроніки. При кафедрі створюється науково-дослідний сектор, який виконує наукові роботи для Воронезького електромеханічного інституту /НВО «Енергія»/. Основний науковий напрямок — дослідження та розробка напівпровідникових перетворювачів електроенергії.

У 1984 р. колектив кафедри нагороджений Дипломом ім. льотчика-космонавта СРСР Ю.О.Гагаріна за підготовку висококваліфікованих спеціалістів та вагомий внесок у виконання космічних досліджень СРСР.

У 1990 році кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Кулєшов Юрій Євгенович, який сміливо та енергійно перевів роботу кафедри на більш високий та відповідальний рівень.

В 1991 р. кафедра отримує дозвіл на підготовку спеціалістів з електроніки. Кафедра стає випускаючою і одержує теперішню назву — електроніки та електротехніки. З 1991 навчального року почався набір студентів за новою спеціальністю «Електронні системи».

З 1999 р. кафедра перейшла на підготовку спеціалістів за трирівневим ступенем: бакалавр з «Електроніки», спеціаліст з «Електронних систем», магістр з «Електронних систем». Дозвіл на випуск магістрів був отриманий після завершення акредитації кафедри у 2000-2001 р.р.

В 1993 р. завідуючий кафедрою доц. Кулєшов Ю.Є. обирається дійсним членом Української академії наук національного прогресу. У 2001 р. йому присвоюється почесне звання — «Заслужений працівник освіти України».

З квітня 2011 р. кафедру очолює доктор технічних наук КАПЛУН Віктор Володимирович, який перейшов на кафедру з Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) України.

В 2013 р. кафедра отримує дозвіл на підготовку бакалаврів напряму «Електротехніка та електротехнології». З 2014 р. починається набір студентів за новим напрямом.

З січня 2016 р. кафедру очолює кандидат технічних наук ШВАЙЧЕНКО Володимир Борисович.

Науково-педагогічні працівники

Колектив кафедри енергоменеджменту та прикладної електроніки

 

У підготовці спеціалістів беруть участь фахівці високої кваліфікації: 6 професорів та 4 доценти.

ШВАЙЧЕНКО Володимир Борисович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри.

В 1979 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Звукотехніка” і отримав кваліфікацію “інженер-електрик”.

Кандидат технічних наук з 1989 р. Дисертацію захистив у спец. вченій раді  К 068.14.05 при Київському політехнічному інституті за спеціальністю 05.09.08 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії». Тема роботи «Напівпровідникові перетворювачі на основі транзисторного резонансного інвертора». Вчене звання доцента по кафедрі "Звукотехніка та реєстрація інформації" присвоєно в 1994 році.

Працював на посадах старшого викладача, доцента кафедри, заступника декана з наукової роботи, завідувача кафедри (за сумісництвом).

Стаж педагогічної роботи в вищих навчальних закладах IV рівня акредитації 29 років. На кафедрі електроніки та електротехніки КНУТД працює з 2015 р.

Викладає дисципліни: «Електронні промислові пристрої», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Електронні системи» та інш.

Напрям наукової діяльності: електромагнітна сумісність засобів силової (енергетичної) електроніки, цифрові енергетично-інформаційні системи.

Кількість публікацій: понад 200 наукових публікацій, в т.ч. 8 А.С. СРСР, 7 патентів України, 1 свідоцтво на інтелектуальну власність, також понад 20 навчально-методичних робіт, серед них 3 навчальні посібники та 1 електронний підручник з грифом МОН України.

Напрями магістерських робіт:

Розробка, дослідження, моделювання засобів забезпечення електромагнітної сумісності електронних систем.

Джерела вторинного електроживлення з безтрансформаторним  входом середньої потужності.

Інтелектуальні протизавадові фільтри електронних комплексів

Енергетично-інформаційні перетворювачі низькочастотного діапазону.

  

ШАВЬОЛКІН Олександр Олексійович, д.т.н., професор.

В 1978 р. закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю “Електропривод і автоматизація промислових установок” і отримав кваліфікацію “інженер -електрик”.

Кандидат технічних наук з 1988 р. Дисертацію захистив у спец. вченій раді К- 068.19.04 при Одеському політехнічному інституті за спеціальністю 05.09.03 «Електрообладнання» (промисловість). Тема роботи «Тиристорний пускорегулювальний пристрій для гірничих машин». Вчене звання доцента по кафедрі "Загальна електротехніка" присвоєно в 1990 році.

Доктор технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистив 13.11.2011 р. в спец. вченій раді Д 64.050.04 при Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за спеціальністю 05.09.12 “напівпровідникові перетворювачі енергії”. Тема роботи «Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними енергетичними характеристиками». Вчене звання професора по кафедрі «Електротехніка» присвоєно 31.05.2013 р. Стаж педагогічної роботи в вищих навчальних закладах IV рівня акредитації 29 років. На кафедрі електроніки та електротехніки КНУТД працює з 2015 р.

Викладає дисципліни: «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», «Електроніка і мікросхемотехніка» «Енергетична електроніка», «Електропривод з напівпровідниковими перетворювачами енергії» та інш.

Напрям наукової діяльності: силова (енергетична) електроніка, регульований електропривод з напівпровідниковими перетворювачами енергії.

Кількість публікацій: понад 180 наукових публікацій, в т.ч. 9 А.С. СРСР, 17 патентів України, а також 30 навчально-методичних робіт.

Напрями магістерських робіт:

Розробка, дослідження, моделювання інверторів напруги і струму для електроприводу і енергетики.
Перетворювачі частоти низької і середньої напруги.
Активні випрямлячі напруги і струму.
Силові активні фільтри і фільтро-компенсуючі пристрої.
Силові перетворювачі для електротранспорту.

  

ШВЕДЧИКОВА Ірина Олексіївна, д.т.н., професор. 

У 1983 році закінчила електротехнічний факультет Луганського машинобудівного інституту (в теперішний час – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля) за спеціальністю «Електричні машини та апарати» та отримала кваліфікацію інженера-електромеханіка.

Кандидат технічних наук з 1990 року. Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К.068.39.04 при Харківському політехнічному інституті за спеціальністю 05.09.06 – Електричні апарати. Тема роботи «Дослідження і розробка електромагнітних касетних сепараторів». Вчене звання доцента кафедри загальної та теоретичної електротехніки отримала у 1994 році.

Доктор технічних наук з 2012 року. Докторську дисертацію на тему «Наукові основи системного проектування магнітних сепараторів» захистила у спеціалізованій вченій раді Д.45.052.01 при Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за спеціальністю 05.09.01 – Електричні машини й апарати. Вчене звання професора кафедри приладів присвоєно у 2013 році.

Стаж педагогічної роботи в вищих навчальних закладах IV рівня акредитації 25 років. На кафедрі електроніки та електротехніки Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) працює з 2017 р. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України.

Викладає дисципліни: «Основи енергозбереження», «Основи електропостачання», «Основи енергоменеджмента».

Напрями наукової діяльності: структурно-системні дослідження електромеханічних перетворювачів енергії; чисельні розрахунки електромагнітних полів в електричних машинах та апаратах.

Кількість публікацій: понад 170 статей в фахових та міжнародних виданнях, тез доповідей на конференціях та симпозіумах, 18 патентів України, 4 авторських свідоцтва СРСР, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 2 монографії, 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 27 навчально-методичних розробок.

Напрями магістерських робіт:

Універсальний знижувально-підвищувальний перетворювач постійної напруги з аналізатором кількості та якості електроенергії.
Активний трифазний випрямляч з двобічною провідністю.

  

КРАВЧЕНКО Ольга Петрівна, к.т.н., доцент.

У 1991 році закінчила факультет електроенерготехніки і автоматики Київського політехнічного інституту і здобула кваліфікацію інженер-електрик. З 1992 року працювала в Інституті електродинаміки НАН України. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію  на тему «Аналіз нелінійних електричних кіл з фотоелектричними та електрохімічними джерелами живлення». Тема наукових досліджень в інституті була присвячена аналізу нелінійних електричних кіл за допомогою аналітичних методів.

З 2012 по 2013 рік працювала в Національному технічному університеті України  «Київський політехнічний інститут» на посаді асистента кафедри електричних мереж і систем, викладала дисципліни:  «Електричні системи та мережі»,    «Методи оптимізації режимів енергосистем»,   «Основи наукових досліджень». Також викладацький досвід здобула працюючи на посаді доцента у 2010 – 2011 роках в Державній Академії житлово - комунального господарства, де викладала дисципліну « Електропостачання комунальних об’єктів і промислових  підприємств».

Викладає дисципліни: «Теоретична електротехніка», «Електротехніка та основи промислової електроніки», «Електромагнітна техніка», «Теорія електричних сигналів і кіл».

Напрям наукової діяльності: моделювання електроенергетичних процесів та оптимізація функціонування комплексних енергоефективних систем на основі джерел розподіленої генерації.

Кількість публікацій: 40 наукових публікацій.

  

СМОЛЯНІНОВ Валерій Георгійович, к.т.н. доцент. 

У 1979 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислова електроніка» і отримав кваліфікацію інженера електронної техніки.

Кандидат технічних наук з 1989 року. Дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді при Інституті електродинаміки за спеціальністю 05.09.12 – Електричні і напівпровідникові перетворювачі енергії. Тема роботи «Напівпровідникові перетворювачі для управління лінійними електромагнітними пристроями в режимі автокомутації». Вчене звання доцента по кафедрі «Конструювання і виробництво радіоелектронної апаратури» присвоєно в 2011 р.

Працював на посадах начальника відділу, керівника науково-виробничого підприємства. Стаж педагогічної роботи в ВНЗ 4-го рівня акредитації 15 років. На кафедрі електроніки та електротехніки Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) працює з вересня 2017 р.

Викладає дисципліни: «Аналогова та цифрова схемотехніка», «Аналіз і моделювання електронних пристроїв», «Автоматизація схемотехнічного проектування» тощо.

Напрям наукової діяльності: розробка напівпровідникових перетворювачів для автоматизації технологічних процесів і робототехніки з використанням електромагнітних виконавчих пристроїв лінійного переміщення.

Кількість публікацій: понад 50 наукових публікацій, в т.ч. 16 авторських свідоцтв СРСР. Нагороджений нагрудним знаком «Винахідник СРСР».

  

БЄЛЄНІКІН Валерій Валентинович, доцент.

У 1976 р. закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП) здобувши кваліфікацію інженера зі спеціальності «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів».

З 1975 р. по 1982 р. працював в Інституті фізіології  ім. О. О. Богомольця НАН України на посаді старшого інженера. Займався розробкою електронної апаратури для досліджень фізіологічних параметрів морських ссавців. В 1982 р. перейшов на роботу в КТІЛП (згодом – КНУТД) на посаду старшого наукового співробітника НДС. З 1989 р. – асистент, а потім старший викладач  кафедри  електроніки та електротехніки.

Викладає дисципліни: «Основи електроніки», «Електротехніка та основи електроніки»,  «Ергодизайн РЕА», «Засоби відображення та реєстрації інформації»

Напрям наукової діяльності: побудова пристроїв вторинного електроживлення та їх систем керування; удосконалення існуючих пристроїв керування електронних систем.

Кількість публікацій: 14 наукових публікацій і 3 патенти на винахід

Тематика дипломних робіт:

Пристрої керування систем вторинного електроживлення.
Електронні пристрої керування і автоматизації технологічними процесами.
Мікропроцесорні системи керування. 

ЛИПЧАК Наталія Станіславівна, зав. лабораторіями

Працює на кафедрі електроніки та електротехніки з 1984 р. на посадах ст. лаборант, асистент. У 1990 р. закінчила Київсь кий технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП) здобувши кваліфікацію інженера зі спеціальності «Машини та апарати легкої промисловості». З 2011 р. перейшла на посаду зав. лабораторіями кафедри.

ЄРЬОМЕНКО Антоніда Петрівна, технік

Працює на кафедрі електроніки та електротехніки з 1974 р. Відповідальна за роботу методичного кабінету кафедри.

РЕЗНІК Ганна Миколаївна, технік

Працює на кафедрі електроніки та електротехніки з 2001 р. Відповідальна за роботу комп’ютерного класу.

Навчальні і лабораторні приміщення

В останні роки створено 7 спеціалізованих аудиторій:

 • лабораторія мікропроцесорної техніки,
 • лабораторія мікроелектроніки,
 • лабораторія електричних машин та електроприводу,
 • лабораторія електронних приладів та пристроїв,
 • кафедральний комп'ютерний клас, який забезпечує виконання лабораторних, курсових та дипломних робіт на сучасному рівні,
 • спеціалізована навчально-наукова лабораторія;
 • мультимедійна лекційна аудиторія.
Наукова діяльність

Головними напрямами розвитку кафедри є покращення професійно-орієнтаційної, кадрової та учбово-методичної роботи. Базою для розвитку цих напрямів слугує науково-дослідницька робота. Завдання науково-дослідницької роботи кафедри полягають:

 • у залученні студентів до цієї діяльності, що сприяє їх зацікавленості у набутті професійних знань;
 • підвищенні професійного рівня викладачів шляхом підготовки та захисту дисертаційних робіт;
 • оновленні програми підготовки фахівців та дисциплін, що викладаються, за рахунок використання нових наукових досягнень;
 • розвитку матеріально-технічної бази кафедри за рахунок науково-дослідної тематики та господарських договорів.

Науково-дослідницькі роботи проводяться за напрямом: Енергоефективність та енергозбереження.

Електрична енергія виробляється на теплових, атомних і гідроелектростанціях, транспортується по електричній мережі і використовується споживачами. Електроенергія є товаром, який має ціну і, як і будь-який товар, характеризується безліччю показників якості. Від якості електроенергії залежить ефективна робота промислових споживачів – електротранспорту, підприємств і організацій, систем освітлення, зв'язку та побутових споживачів – телевізорів, холодильників, комп'ютерів. Підвищення показників якості електроенергії – стабільності, безперебійності, відсутності перешкод і спотворень досягається використанням різноманітних технічних засобів – обмежувачів, фільтрів, регуляторів, стабілізаторів, джерел реактивної потужності, коректорів форми струму і напруги, симетро-компенсуючих пристроїв. Підвищення ефективності існуюючих і створення нових пристроїв – важливе завдання енергетичної електроніки. Вдосконалення засобів підвищення якості електроенергії для розподільних мереж низької напруги – один напрям наукової роботи кафедри.

Основна частка електроенергії, що виробляється, служить для виконання механічної роботи. Трамваї, тролейбуси, метро, верстати, електроінструменти, системи вентиляції і кондиціонування, насоси і багато що інше працюють завдяки використанню електродвигунів. Ефективне використання всієї цієї техніки вимагає регулювання швидкості обертання, що забезпечується застосуванням електронних пристроїв. Особливо складним виявилося завдання ефективного управління асинхронними двигунами з короткозамкнутим ротором, що вимагають застосування перетворювачів частоти, мікроконтролерів, датчиків електричних і фізичних величин. У всьому світі створено і випускаються безліч систем управління електроприводом, проте ця проблема до кінця не вирішена. Вдосконалення одного з напрямів розвитку електроприводу – частотно-струмового управління асинхронними двигунами – інший напрям наукової роботи кафедри.

Цими прикладами не обмежується науково-дослідна робота кафедри. Науково-дослідні завдання, що вирішуються викладачами, дозволяють безперервно оновлювати курси лекцій  дисциплін, які викладаються. До дослідницької роботи широко залучаються студенти. Деякі з них, що проявили схильність до дослідницької роботи, продовжують навчання в магістратурі і аспірантурі. Студенти беруть участь в роботі круглих столів по нових напрямах електроніки, в роботі студентських наукових конференцій, науково-дослідній роботі кафедри, стають співавторами наукових статей і винаходів.

Кафедра через аспірантуру готує фахівців за спеціальностю:

 • 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

У 2016 р. наукова діяльність кафедри відображена у 37 наукових працях, серед яких: 2 монографії, навчальний посібник, 12 статей у фахових виданнях, 18 тез доповідей на конференціях.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

На кафедрі читаються лекції та проводяться лабораторні заняття з 32 дисциплін.

 • Автоматизація схемотехнiчного проектування
 • Аналіз електронних схем
 • Аналогова та цифрова схемотехніка
 • Електpомагнiтна техніка
 • Електpонiка та мiкpосхемотехнiка
 • Електронні вимірювальні перетворювачі
 • Електpоннi пpомисловi пpистpої
 • Електpоннi системи
 • Електpотехнiка i електpонiка
 • Електpотехнiка i основи пpомелектpонiки
 • Енергетична електpонiка
 • Засоби відображення інформації
 • Iнстpументальнi засоби проектування електронних систем управління
 • Мiкpопpоцесоpна техніка 
 • Моделювання в електpонiцi
 • Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови
 • Обчислювальна математика
 • Пpогpамне забезпечення i технічна пiдтpимка комп’ютерних систем
 • Пpоектування електpонних систем
 • Системи кеpування електpопpиводами
 • Системи цифpового упpавлiння
 • Сучасні пристрої живлення електронних систем
 • Твеpдотiла електpонiка
 • Теоpiя електричних сигналів та кiл
 • Теоpiя електричних та електронних кiл
 • Теоpiя поля
 • Теоpетичнi основи електpотехнiки

   

   

Навчально-методичне забезпечення

Усі види навчального навантаження студентів повністю забезпечені навчально-методичною літературою. Розробляються та надходять до друку методичні вказівки для лабораторних робіт, курсових та дипломних проектів, магістерських робіт. На 100% навчальний процес на кафедрі забезпечений посібниками та підручниками.

Багато уваги приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів. Тільки за останні п'ять років на кафедрі були розроблені та видані:

 1. Моделювання в електроніці: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи для бакалаврів напряму 6.050802 «Електроніка» / Упор.:  Г.П.Росінська, О.В. Стаценко. – К.: КНУТД, 2012. – 19с.
 2. Персональні комп’ютери: Конспект лекцій для бакалаврів напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи» денної форми навчання. Семестр 1 /Упор.:О.І. Лядська, В.Б. Дроменко – К.: КНУТД, 2012. – 47с.
 3. Електротехніка та електроніка: Методичні вказівки для самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт для бакалаврів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.120201 «Фармація», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості». / Упор.:  Г.П.Росінська, В.В. Бєлєнікін. – К.: КНУТД, 2012. – 44с.
 4. Сучасні пристрої живлення електронних систем: Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електронні пристрої та системи» / Упор: О.О.Головко. - К.:  КНУТД – 2012. -  31с. 
 5. Електронні пристрої: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з предметів «Аналогова схемотехніка» та «Цифрова схемотехніка» для студентів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»/ Упор: О.О.Головко, Полонський В.А. - К.: КНУТД – 2013. - 72 с.
 6. Енергетична електроніка, Перетворювальна техніка: Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напрямку 6.050802 «Електронні пристрої та системи» та спеціальності 7(8).05070206 «Електропобутова техніка» /Упор: О.О.Головко, О.В. Стаценко - К.: КНУТД – 2013. - 23 с.
 7. Випрямлячі та автономні інвертори: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів Енергетична електроніка та Перетворювальна техніка , Ч 1, для студентів напрямку 6.050802 «Електронні пристрої та системи» та спеціальності 7(8).05070206 «Електропобутова техніка» /Упор: О.О.Головко- К.: КНУТД – 2013. - 35 с.
 8. Регулятори та перетворювачі постійної напруги: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів Енергетична електроніка та Перетворювальна техніка , Ч2, для студентів напрямку 6.050802 «Електронні пристрої та системи» та спеціальності 7(8).05070206 «Електропобутова техніка» /Упор: О.О.Головко- К.: КНУТД – 2013. - 27 с.
 9. Системи керування електроприводами: Методичні вказівки для лабораторних робіт для студентів спеціальності 7(8).05080202 «Електронні системи» /Упор: О.О.Головко- К.: КНУТД – 2013. - 23 с.
 10. Електронні промислові пристрої: Методичні вказівки для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів /Упор: В.А.Полонський- К.: КНУТД – 2013. - 15 с.
 11. Аналогова схемотехніка: Методичні вказівки для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів напрямку 6.050802 «Електронні пристрої та системи» / Упор: Г.П. Росінська – К.: КНУТД, 2013. – 52 с.
 12. Персональні комп’ютери: Методичні вказівки для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи». Частина I / Упор.: В.Б. Дроменко, О.І. Лядська. – К.: КНУТД, 2013. – 44 с.
 13. Аналогова та цифрова схемотехніка: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів  напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» / Упор.: Головко О.О., Полонський В.А. – К.:  КНУТД – 2014. -  48с.
 14. Мікропроцесорна техніка ч.1: Методичні вказівки для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи».  / Упор. О.В. Стаценко – К.: КНУТД, 2014.
 15. Електротехніка та основи електроніки:  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. / Упор.: О.В. Стаценко, Г.П. Росінська, В.Б. Дроменко – К.: КНУТД, 2014. – 64 с.
 16. Електротехніка та основи електроніки: Методичні вказівки для контрольних робіт студентів денної та заочної форм навчання. / Упор.: О.В. Стаценко, Г.П. Росінська, В.Б. Дроменко – К.: КНУТД, 2014. – 54 с.
 17. Обчислювальна математика: Методичні вказівки для самостійної підготовки та  виконання лабораторних робіт для бакалаврів напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи» ден. форми навч. / Упор. В.Б. Дроменко. – К.: КНУТД, 2014.– 59 с.
 18. Теоретичні основи електротехніки: методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» та 6.050722 «Електромеханіка». / Упор.: М.Ю. Артеменко, Г.П. Росінська – К.: КНУТД, 2014. – 24 с.
 19. Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» та 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Частина 1 / Упор.: В.Б. Дроменко. – К.: КНУТД, 2015. – 36с. - 2,09 у.др.а.
 20. Теоретичні основи електротехніки: методичні рекомендації та завдання до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». Частина 1/ Упор.:  Г.П. Росінська. – К.: КНУТД, 2015. – 36с. - 2,09 у.др.а.
 21. Теоретичні основи електротехніки: методичні рекомендації та завдання до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». Частина 2/ Упор.:  Г.П. Росінська. – К.: КНУТД, 2015. – 28с. - 1,63 у.др.а.
 22. Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» та 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Частина 2 / Упор.: В.Б. Дроменко. – К.: КНУТД, 2015. – 32с. - 1,86 у.др.а.
 23. Програмне забезпечення і технічна підтримка комп’ютерних систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» Частина 1 / Упор.: В.Б. Дроменко, О.В. Стаценко – К.: КНУТД, 2015. – 56с. - 3,25 у.др.а.
 24. Програмне забезпечення і технічна підтримка комп’ютерних систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» Частина 2 / Упор.: В.Б. Дроменко, О.В. Стаценко – К.: КНУТД, 2015. – 39с. - 2,32 у.др.а. 
 25. Автоматизація схемотехнічного проектування : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 6.050802 «Електроні системи» денної форми навчання. Частина І / упор. Г. П. Росінська. – К. : КНУТД, 2016. – 40 с.
 26. Інструментальні засоби проектування електронних систем : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 6.05080202 «Електроні системи» денної форми навчання. Частина І / упор. Г. П. Росінська. – К. : КНУТД, 2016. – 32 с.
 27. Теоретичні основи електротехніки : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 6.050802 «Електроні системи» та 6.050722 «Електромеханіка» денної та заочної форм навчання. Частина ІІ / упор.: М. Ю. Артеменко, Г. П. Росінська. – К. : КНУТД, 2016. – 30 с.
Спеціальності та спеціалізації

Кафедра є  випускаючою  (профілюючою) і проводить підготовку фахівців другого, третього і четвертого рівнів:

 • бакалаврів спеціальності 171 «Електроніка» за освітньою програмою «Електронні пристрої та системи» та спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електротехніка та електротехнології»;
 • магістрів спеціальності 171 «Електроніка» за освітньою програмою «Електронні системи».

Студенти навчаються як за державним замовленням, так і на контрактній основі. Після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр» студенти мають змогу продовжити навчання з метою отримання освітнього рівня «магістр». 

Термін навчання бакалаврів становить чотири  роки (або три роки за скороченою формою навчання, для випускників технікумів), магістрів  – півтора роки.

Прийом студентів до Київського національного університету технологій та дизайну здійснюється відповідно до розроблених Приймальною комісією КНУТД правил прийому відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.

Студенти

У 1996 р. відбувся перший випуск спеціалістів з спеціальності «Електронні системи», 2017 р. відбувся двадцять перший випуск спеціалістів. В поточному році на спеціальності «Електронні системи» на кафедрі навчається 75 студентів.

У 2014 р. відбувся перший набір студентів за напрямом «Електротехніка та електротехнології». В поточному році за цим напрямом навчається 35 студентів.

Для студентів діють спортивні секції (футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, теніс, бадмінтон), інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», театр-студія «Без гриму», клуб веселих та кмітливих, арт-гурт «Механушки», танцювальні колективи бального та естрадного танцю «БУМ», вокальний ансамбль «Smile».

Для відпочинку влітку у мальовничому куточку на Дніпрі під Києвом діє студентський спортивно-оздоровчий табір «Молодіжний».

Іногородні студенти поселяються в гуртожиток, який розташований в 15 хвилинах пішки від університету.

Щорічно серед випускників проводиться конкурс на кращі випускні кваліфікаційні роботи.

Найкращою магістерською дипломною роботою в 2016 році визнана робота студента Подвига Є.В. «Вхідний випрямляч-коректор джерела безперервного електроживлення».

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», випускники напряму «Електронні пристрої та системи» зможуть продовжити навчання за освітнім рівнем «магістр» з «Електронних систем». А випускники напряму «Електротехніка та електротехнології» зможуть продовжити навчання за спеціальністю «Енергетичний менеджмент».

По закінченню навчання спеціаліст з електронних систем буде вміти:

 • мати знання про структуру, конструкції та принципи дії електронного обладнання, володіти методами роботи з електронним обладнанням;
 • володіти основами проектування, експлуатації та технічного обслуговування електронних пристроїв та систем;
 • вміти взаємодіяти з користувачем засобів електроніки з метою дослідження його потреб та формування завдання на проектування;
 • вміти обирати та обгрунтовувати застосування засобів електроніки в цілому та їх компонентів (прилади, пристрої, матеріали, технології, складні електроні системи).

По закінченню навчання спеціаліст з енергетичного менеджменту буде вміти:

 • здійснювати енергетичний аудит об’єктів промислового, сільського та житлового господарства;
 • виконувати бізнес-планування для цих об’єктів та обирати для них енергоефективне обладнання;
 • проводити вимірювання енергетичних витрат об’єктів та розраховувати енергоефективні режими їх роботи;
 • розроблювати для різних об’єктів господарювання стратегії розвитку та реалізовувати ефективні системи енергетичного менеджменту;
 • керувати проектами з модернізації підприємств по впровадженню енергоефективних технологій.

Високий рівень професійної підготовки спеціаліста дозволить йому працювати на iнженерно-виробничих посадах, у галузях проектування, менеджменту, маркетингу, в промисловості, у сільському господарстві та сфері обслуговування.

Паралельно з базовою освітою є можливість отримати військове звання офіцера запасу.

Випусники магістратури зможуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностю: 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Перспективи працевлаштування для студентів.

Спеціаліст з «Електронних систем» може бути працевлаштований як:

 • Інженер у галузі виробництва та обслуговування електронного обладнання;
 • Інженер-проектувальник з електроніки;
 • Інженер-конструктор;
 • Спеціаліст у галузі електроніки та телекомунікацій;
 • Науковий співробітник.

Приклади вакансій для фахівців з «Електронних систем», розміщених в Internet:

Должность: Прикладной программист - электронщик
Регион вакансии: Киев
Зарплата: от
Образование: Высшее
Опыт работы: 2-5 лет
График работы: полный день
Требования:
 • Образование: высшее техническое
 • Опыт работы от 3-х лет
 • Опыт разработки цифровой аналоговой схемотехники
 • Знание P-Spice, P-CAD
 • Знание языков С/С++
 • Опыт разработки серийных аналогово-цифровых устройств реального времени
 • Опыт работы с контроллерами: AVR, ARM, Cortex и прочее
 • Опыт работы с BlackFin и ПЛИС приветствуется
 • Знание принципов цифровой фильтрации и практического использования ПИД – регуляторов
 • Знание MatLab приветствуется
 • Знание английского языка на уровне работы с технической документацией
Условия работы:
 • 5и-дневную рабочую неделю
 • Официальное трудоустройство
 • Соцпакет
 • Стабильную работу в динамично развивающейся компании
 • Высокий уровень дохода
 • Перспектива профессионального и карьерного роста

Информация о работодателе

Медицинское оборудование

Компании, которая работает в области медицинского приборостроения (разработка, серийное производство, сервисное обслуживание и продажа современной медицинской техники)
Должность: Инженер-конструктор (электронщик)
Регион вакансии: Киев
Зарплата: от
Образование: Высшее
Опыт работы: от 1 до 3 лет
График работы: полный день
Описание вакансии "Инженер-конструктор (электронщик)": Обязанности: разработка и компоновка блочных систем, из готовых узлов, датчиков и 
т. д. Разработка схем для бытовых и промышленных вентиляционных установок.
Требования: Опыт работы, разработка электронных схем, макетирование, моделирование электронных плат, разводка печатных плат. (Опыт работы с логическими схемами, микропроцессорами приветствуется). Умение работать на результат, последовательность, ответственность. Способность работать быстро, эффективно, быстро усваивать новую информацию. Высокая работоспособность, одновременное сопровождение нескольких проектов. Обязательно: Windows, Unix; AutoCAD, CADDS 5, Catia 4, Solid Works, PDM; или другие спец програмы. (большее из перечисленного)
Условия: питание в столовой, мед. страховка, развозка, з/п по результатам собеседования, дополнительная мотивация - по итогам деятельности.

Серед типових посад спеціаліста з енергетичного менеджменту слід виділити такі:

 • Інженер з енергозбереження на промислових підприємствах, в енергопостачальних компаніях, у енергогосподарствах міст, агропромислового комплексу та транспорту;
 • Інженер-електрик підприємств, пов'язаних з постачанням електроенергетичного обладнання;
 • Інженер-енергоменеджер в державних інспекціях з енергозбереження, управліннях або відділах з енергозбереження в обласних державних адміністраціях;

Інші інженерні посади, однією з основних функцій яких є управління енергоспоживанням.

Приклади вакансій для спеціалістів з «Енергетичного менеджменту», розміщених в Internet:

Должность:

 Энергоменеджер

Регион вакансии:

 Киев

Зарплата:

 от

Образование:

 Высшее

Опыт работы:

 от 2 лет

График работы:

 полный день

Описание вакансии

 Обязанности:  

 • Энергетический аудит систем энергообеспечения (промышленные предприятия, государственные учреждения, общественные здания).
 • Разработка мероприятий по энергосбережению.
 • Составление программы энергосбережения, технико-экономическое обоснование.
 • Бизнес-планирование: разработка документации для управления энергоэффективностью на предприятии.

 

Должность:

 Инженер-электрик

Регион вакансии:

 Киев

Зарплата:

 от

Образование:

 Высшее

Опыт работы:

 от 2 лет

График работы:

 полный день

Описание вакансии

 Обязанности:

 • организация, координация и управление процессом монтажа и подключения промышленного оборудования
 • руководство над работами электромехаников
 • расчет затрат и контролирование стоимости выполнения работ
 • чтение технической документации (чертежи, электрические схемы)
 • ведение технической и проектной документации
 • контролирование выполнения проектных и расчетных работ
 • проведение пуско-наладочных работ производственного оборудования
 • сдача работ и подписание актов выполненных работ
Студентські гуртки

Студенти залучаються до науково-дослідних робіт кафедри з розробкою і виготовленням дослідних зразків. Для студентів на кафедрі діють студентські гуртки:

 • Радіоелектроніки;
 • Сучасні підходи до програмування мікроконтролерних систем;
 • Сучасні WEB технології.
Наші випускники

Випускники кафедри працюють на електронних та приладобудівних підприємств України, Києва та області, які виготовляють електронну техніку і спеціалізуються на створенні нових пристроїв електронної техніки, розробці програмного забезпечення для електронних систем, розробці, експлуатації та ремонті електронних пристроїв, мікропроцесорної техніки та комп'ютерних мереж.

ЯКОВЕНКО В’ячеслав Вікторович (випускник 1997 р.).

Software Engineering Team Leader company «Epam Systems»

З 2006 року сертифікований за програмою Java Sun Certified Programmer (сертифікований програміст на мові Java,  сертифікат признається у всьому світі).

РОСІНСЬКА Галина Павлівна (випускниця 1999 р.).

Кандидат технічних наук, доцент.

БЄЛОУС ЄВГЕНІЯ (випускниця 2000 р.).

Керуючий магазином ГК «Фокстрот», стаж на цій фірмі - з 2000 року.

СТАЦЕНКО Володимир Володимирович (випускник 2002 р.).

Директор навчально-наукового центру інформаційних технологій КНУТД.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електромеханічних систем КНУТД.

ГАВРИЛЮК Вадим Володимирович (випускник 2003 р.).

Провідний інженер-програміст Управління технологій споживчого кредитування ПАО Укрсиббанк BNP Paribas Group.

СТАЦЕНКО Олексій Володимирович, (випускник 2003 р.).

Кандидат технічних наук, доцент.

Захистив дисертаційну роботу зі спеціальності «Електротехнічні комплекси та системи».

Зарубіжне партнерство

Кафедра готує спеціалістів для Китайської народної республіки, Російської федерації, Молдови, Туркменії та інших республік СНГ.