КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут інтернаціоналізації вищої освіти та науки

ШЕВЧЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

к.е.н. директор Інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0328 –  Навчально-науковий інститут інтернаціоналізації вищої освіти та науки

Телефон для довідок: +38044-2568436

e-mail:  [email protected]

Заступник директора ННІІВОН

к.т.н. Михалко Анастасія Олегівна

тел.: +38044-256-29-55

 

Корпус 1 ауд. 1-0328

e-mail: [email protected]

 

Про інститут

Навчально-науковий інститут інтернаціоналізації вищої освіти та науки (далі – ННІІВОН), створений у відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 02.06.2017 №1/9-312 на виконання «Програми інтернаціоналізації КНУТД на 2019-2023 рр.» на підставі наказу Ректора Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) від 28 листопада 2019 року № 269.

Мета діяльності

поглиблення інтернаціоналізації у сфері освітньої й науково-дослідної діяльності та формування ефективної системи міжнародних взаємозв’язків, здатних сприяти виконанню стратегічних завдань Університету та активно впроваджувати міжнародний вимір у всі базові сфери діяльності КНУТД.

Місія інституту:

керуючись принципами Міжнародної Великої Хартії Університетів підвищувати конкурентоспроможність та міжнародний рейтинг Київського національного університету технологій та дизайну на світовому ринку освітніх послуг, забезпечуючи, за рахунок інтернаціоналізації наукових досліджень, освіти і проектної діяльності та на основі створення сприятливого англомовного середовища, підготовку вітчизняної та іноземної професійної молодіжної еліти.

Напрями діяльності інституту:
  • Освітня діяльність: підготовка іноземних студентів в університеті  на факультетах, в інститутах та центрах; за кордоном у спільних з закладами вищої освіти іноземних держав; на підготовчому відділенні для іноземців; навчання студентів в англомовних групах.
  • Створення оптимальних умов академічної мобільності для викладачів і студентів університету, забезпечення освітнього процесу висококваліфікованими кадрами, що володіють міжнародним досвідом організації навчальної роботи.
  • Формування та розвиток інтернаціоналізації КНУТД у сфері освітньої та науково-дослідної діяльності.
  • Планування, реалізація та координація заходів щодо просування і зміцнення іміджу  Університету  серед міжнародних  наукових, освітніх, експертних і бізнес аудиторій та покращення статусу КНУТД в міжнародних рейтингах QS Quacquarelli Symonds World University Rankings, Scopus, Academic Ranking of World Universities (ARWU), ТОП-200 в Україні та інших.
  • Координація та сприяння структурним підрозділам у виконанні стратегічних планів і тактичних заходів в рамках програми інтернаціоналізації Університету.
  • Створення в університеті середовища, сприятливого для інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності, суспільних зв’язків на базі розвитку англомовного середовища та комплексної підтримки міжнародних заходів, в яких Університет виступає як організатор або учасник.
  • Збільшення контингенту іноземних студентів. Налагодження дружніх відносин між студентами з різних країн та України, поглиблений розвиток міжкультурних відносин в умовах багатонаціонального контингенту.
  • Впровадження спільних культурно-освітніх програм та проектів, створення комфортних умов для розвитку особистості, підвищення культурного рівня студентської молоді, співробітників та викладачів університету в сфері міжнародних відносин.
  • Оформлення документів для вступу іноземних  громадян в університет.
Підрозділи інституту
Корисні посилання