КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО РОЗМІЩУЄТЬСЯ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ КНУТД
Основні вимоги
 1. Будь-яка інформація, що подається для розміщення на офіційному сайті КНУТД, обов'язково надсилається на електронну адресу проректора, відповідального за розміщення інформації (Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Чабан Віталій Васильович chaban.v@knutd.edu.ua).
 2. В листі обов’язково вказати тему, а в тілі листа - що це за інформація і де повинна бути розміщена (посилання на сторінку). Зразок
 3. Вся інформація повинна подаватися трьома мовами - українською, російською та англійською. Сторінки факультетів та кафедр в англійській версії сайта повинні мати структуру відповідно Розпорядження 68 від 13.05.16. Сторінки розділу «Обрати професію» в англійській версії сайта (Bachelor's Degree Programs (Бакалаврські освітні програми) та Master's Degree Programs (Магістерські освітні програми) ) повинні мати структуру відповідно Розпорядження 44 від 05.04.16.
 4. Текстова частина інформації подається одним файлом у вигляді документу MO Word та має просте оформлення (не містить елементів анімації, WordArt і т.п.). Файл зі змінами повинен містити скопійований текст зі сторінки підрозділу на сайті університету на момент подання оновлення. Безпосередньо в скопійованому тексті за допомогою закреслення виділяється інформація, яку необхідно видалити, а новий матеріал виділяється кольором. Зразок (Word docx)
 5. Всі фотографії, малюнки, схеми, емблеми і т. п. для розміщення на сайті університету повинні подаватися окремими файлами в JPG-форматі. В текстовому файлі слід вказати місце розміщення графічних зображень.
 6. Для розміщення на сторінці сайта файла для завантаження необхідно вказати місце та назву посилання, яке буде вести до потрібного файла. Файл для завантаження повинен бути названий латиницею. Для заміни файлів для завантаження, розміщених на сайті, останні подаються в готовому вигляді, так як редагування таких файлів на сайті технічно не можливе.
 7. Якщо загальний об’єм інформації перевищує 25 МБ (максимально допустимий об’єм для одного електронного листа), дані необхідно заархівувати в один з доступних форматів (rar, zip, 7zip) та передати за допомогою сервісу Google Disk (який є доступним для кожного облікового запису корпоративної пошти).
 8. Всі файли з інформацією повинні бути названі виключно латиницею (для коректного відображення в різних операційних системах).
 9. У випадку невідповідності поданої інформації цим Вимогам, вона повертається автору з відповідними зауваженнями. Виправлену інформацію слід надсилати в повному обсязі (заголовки, тексти, малюнки і т.д.), щоб уникнути втрати даних і плутанини з версіями оновлення.
Структура представлення інформації про факультети університету на офіційному сайті КНУТД
 1. Назва факультету
 2. Керівник (вказувати вчене звання)
 3. Адреса
 4. Телефон для довідок
 5. Логотип
 6. Коротка загальна відомість про факультет (реклама)
 7. Перелік кафедр
 8. Історія
 9. Деканат (фото співробітників окремими файлами в JPG-форматі)
 10. Спеціальності (чітко вказати для бакалаврів та магістрів)
 11. Студенти (кількість; студентські клуби і т. д.)
 12. Перспективи для студентів (чому навчаться, де зможуть застосувати набуті знання, вміння й навички; можливість участі в конкурсах, конференціях, олімпіадах і т. д.)
 13. Випускники (персоналії)
 14. Зарубіжне партнерство (навчальні, наукові заклади, підприємства та ін.; іноземні студенти)

Всі фотографії, малюнки, схеми, емблеми і т. п. для розміщення на сайті університету повинні подаватися окремими файлами в JPG-форматі.

Структура представлення інформації про кафедри університету на офіційному сайті КНУТД
 1.  Назва кафедри.
 2.  Керівник (посада, науковий ступінь, вчене звання).
 3.  Адреса, телефон для довідок, email.
 4. Логотип
 5. Коротка загальна відомість про кафедру (реклама)
 6.  Історія розвитку кафедри.
 7.  Науково-педагогічні працівники (кількісний і якісний склад; резюме, фото окремими файлами в JPG-форматі).
 8.  Навчальні і лабораторні приміщення (перелік, оснащення).
 9.  Наукова діяльність (напрями, наукові школи, проблеми, що вирішуються).
 10.  Навчально-методичне забезпечення (підручники, посібники, методичні вказівки, розроблені викладачами кафедри).
 11.  Напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації із посиланнями на сторінки розділу «Обрати професію».
 12.  Студенти (творча діяльність, досягнення, найкращі дипломні роботи, тощо).
 13.  Перспективи для студентів (майбутня професія, вміння й навички, можливість здобути другу вищу освіту, військову освіту, пройти навчання в магістратурі та аспірантурі).
 14.  Гуртки.
 15.  Випускники (інформація про відомих випускників кафедри).
 16.  Зарубіжне партнерство (навчальні, наукові заклади, підприємства та ін.; іноземні студенти).

Всі фотографії, малюнки, схеми, емблеми і т.п. для розміщення на сайті університету повинні подаватися окремими файлами в JPG-форматі.

В якому вигляді подавати інформацію для банера на головну сторінку
1. Назва події. (має складатися з двох рядків - дивитися приклад на будь-якому банері на головній сторінці).
2. Якісну картинку розміром (780 на 348 пікселів) без надписів. У випадку, коли зображення містить текст, необхідно витримувати відступ від лівого краю зображення, бажано, не меньше 40 пікселів або, приблизно, в 1см, щоб надпис не перекривався червоним прямокутником, що знаходиться в лівій частині банеру.
3. Текст та фотографії, які описують подію, українською, російською та англійською мовами.
В якому вигляді подавати інформацію для новини
1. Назва новини (в одному файлі з текстом).
2.Текст та фотографії, які описують подію, українською, російською та англійською мовами. (фото не більше 5 шт)
3. Всі фотографії, малюнки, схеми, емблеми і т.п. повинні подаватися окремими файлами в JPG-форматі.
4. В тексті вказати розміщення фото.
В якому вигляді подавати інформацію для показу на телевізорах в університеті
1. Інформація має бути оформлена в  програмі PowerPoint.
2. Має містити щонайменше 2 слайди, що автоматично змінюють один одного з інтервалом мінімум в (10 сек), в режимі "перегляду презентації", та мають відрізнятися за дизайном та вмістом інформації.