КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС

Кваліфікація

магістр з менеджменту

(Туристичний бізнес)

 

Гарант освітньої програми:

Ольшанська Олександра Володимирівна, д.е.н., професор,

професор кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)

Члени проектної групи:

Мельник Альона Олексіївна, д.е.н., доцент,

професор кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент

Шацька Зорина Ярославівна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Левчук Яна Василівна, студент

факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент

Завідувач випускової кафедри бізнес-економіки 

Мельник Альона Олексіївна, д.е.н., доцент