КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 Каталог

дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки

здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)

Шифр блоку дисциплін

(семестр, кількість кредитів)

№ з/п

Назва дисципліни

Шифр кафедри, яка викладає дисципліну

1

2

3

4

ДВСПП 1

2 сем.

(4 кр. )

ВК Б.1

Облік та оподаткування валютно-кредитних операцій

ОА

ВК Б.2

Міжнародний облік та оподаткування

ОА

ВК Б.3

Реінжиніринг бізнес процесів

ЕКМр

ВК Б.4

Моделювання системних характеристик в економіці

ЕКМр

ВК Б.5

Маркетинговий менеджмент

ЕКМр

ВК Б.6

Маркетинговий аналіз

ЕКМр

ВК Б.7

Бізнес-консалтинг

БЕТ

ВК Б.8

Управління конкурентними перевагами

Мн

ВК Б.9

Інвестиційна політика

ФФЕБ

ВК Б.10

Фінансова санація підприємств

ФФЕБ

ВК Б.11

Організація діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки

ФФЕБ

ВК Б.12

Макрофінансовий аналіз

ФФЕБ

ВК Б.13

Ритейл і дистрибуція (e-comerc, buying)

БЕТ

ВК Б.14

Міжнародний менеджмент

Мн

ВК Б.15

Управління туристичною фірмою

Мн

ДВСПП 2

2 сем.

(4 кр. )

ВК Б.16

Аудит транснаціональних корпорацій

ОА

ВК Б.17

Облік та оподаткування валютно-кредитних операцій

ОА

ВК Б.18

Аналіз неструктурованих бізнес даних

ЕКМр

ВК Б.19

Когнітивний аналіз даних

ЕКМр

ВК Б.20

Комерційна діяльність посередницьких організацій

ЕКМр

ВК Б.21

Комерціалізація

ЕКМр

ВК Б.22

Управління інноваціями та трансфер технологій

Мн

ВК Б.23

Управління венчурною діяльністю

Мн

ВК Б.24

Антикризовий та ризик-менеджмент

Мн

ВК Б.25

Управління ризиками

Мн

ВК Б.26

Страховий менеджмент

ФФЕБ

ВК Б.27

Страхування бізнесу та діяльність міжнародних страхових компаній

ФФЕБ

ВК Б.28

Основи національної безпеки України

ФФЕБ

ВК Б.29

Безпека банківської діяльності

ФФЕБ

ВК Б.30

Економіка креативного бізнесу

БЕТ

ВК Б.31

Зовнішньоекономічна політика

БЕТ

ДВСПП 3

2 сем.

(4 кр. )

ВК Б.32

Обліково-аналітичне забезпечення трансфертного ціноутворення

ОА

ВК Б.33

Міжнародне оподаткування

ОА

ВК Б.34

Моніторинг трансформаційних і глобалізаційних процесів в економіці

ЕКМр

ВК Б.35

Аналітика соціально-економічних процесів в кризових умовах

ЕКМр

ВК Б.36

Копірайтинг

ЕКМр

ВК Б.37

Рекламна справа

ЕКМр

ВК Б.38

Креативний менеджмент

Мн

ВК Б.39

Event менеджмент

Мн

ВК Б.40

Менеджмент бізнес-процесів

Мн

ВК Б.41

Управління виробничою діяльністю

Мн

ВК Б.42

Фінансова оцінка

ФФЕБ

ВК Б.43

Методи аналізу сфери фінансів, банківського бізнесу та страхування

ФФЕБ

ВК Б.44

Управління системами безпеки бізнесу

ФФЕБ

ВК Б.45

Аналітичний інструментарій фінансово-економічної безпеки

ФФЕБ

ВК Б.46

Бізнес-консалтинг

БЕТ

ВК Б.47

Мережевий бізнес у туризмі

БЕТ

ДВСПП 4

2 сем.

(4 кр. )

ВК Б.48

Облік міжнародних договорів

ОА

ВК Б.49

Міжнародний консалтинг

ОА

ВК Б.50

Креативні технології в економіці

ЕКМр

ВК Б.51

Теорія ігор в економіці

ЕКМр

ВК Б.52

Маркетинговий менеджмент

ЕКМр

ВК Б.53

Управління рекламною діяльністю

ЕКМр

ВК Б.54

Комунікаційний менеджмент та консалтинг в інноваційній діяльності

Мн

ВК Б.55

Інформаційно-комунікаційний менеджмент в інноваціях

Мн

ВК Б.56

Організаційне проектування

Мн

ВК Б.57

Управління організаційними змінами

Мн

ВК Б.58

Державне регулювання ринку фінансових послуг

ФФЕБ

ВК Б.59

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

ФФЕБ

ВК Б.60

Міжнародні стандарти та нормативне забезпечення фінансово-економічної безпеки

ФФЕБ

ВК Б.61

Безпека фінансово-кредитних установ

ФФЕБ

ВК Б.62

Технології партнерства у бізнесі

БЕТ

ДВСПП 5

2 сем.

(4 кр. )

ВК Б.63

Трансфертне ціноутворення в обліку

ОА

ВК Б.64

Стратегічний управлінський облік

ОА

ВК Б.65

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень

ЕКМр

ВК Б.66

Інструментальні засоби статистичного та інтелектуального аналізу даних

ЕКМр

ВК Б.67

Цифрові технології у маркетингу

ЕКМр

ВК Б.68

Рекламні технології

ЕКМр

ВК Б.69

Міжнародний менеджмент

Мн

ВК Б.70

Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Мн

ВК Б.71

Стратегічний фінансовий менеджмент

ФФЕБ

ВК Б.72

Макрофінансовий аналіз

ФФЕБ

ВК Б.73

Організація та управління інформаційною безпекою

ФФЕБ

ВК Б.74

Організація та управління майновою безпекою

ФФЕБ

ВК Б.75

Економічна діагностика та аналітика

БЕТ

ВК Б.76

Міжнародна комерційна діяльність

БЕТ

ВК Б.77

Бренд-менеджмент

ЕКМр

ВК Б.78

Курортний туроперейтинг

БЕТ

ДВСПП 6

2 сем.

(4 кр. )

ВК Б.80

Моделювання оптимізаційних процесів аудиту-консалтингу

ОА

ВК Б.81

Імітаційне моделювання аудиту-консалтингу

ОА

ВК Б.82

Математичні моделі синергетичної економіки

ЕКМр

ВК Б.83

Математичні моделі ринкової економіки

ЕКМр

ВК Б.84

Кризові комунікації

ЕКМр

ВК Б.85

Ділові переговори

ЕКМр

ВК Б.86

Управління діяльністю економічних суб'єктів

Мн

ВК Б.87

Менеджмент в секторах економіки

Мн

ВК Б.88

Податковий менеджмент

ФФЕБ

ВК Б.89

Державний фінансовий контроль

ФФЕБ

ВК Б.90

Страховий менеджмент

ФФЕБ

ВК Б.91

Фінансова безпека страхових компаній

ФФЕБ

ВК Б.92

Кон'юнктура світових ринків

БЕТ

ВК Б.93

Економіка іміджмейкінгу

БЕТ