КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ІСПИТІВ ТА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

ДЛЯ ВСТУПУ ДО КНУТД У 2024 РОЦІ

 

1.    Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та програми творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі ПЗСО та НРК5

1.1. Українська мова і література (Українська мова)

1.2. Математика

1.3. Історія України

1.4. Іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова, Іспанська мова)

1.5. Хімія

1.6. Фізика

1.7. Біологія

1.8. Географія

1.9. Порядок оцінювання за результатами співбесіди (Українська мова і література (Українська мова), Математика, Історія України, Іноземна мова, Біологія, Фізика, Хімія)

1.10. Творчий конкурс 017 «Фізична культура і спорт»  (Фітнес та рекреація)

1.11. Творчий конкурс  022 «Дизайн» (Графічний дизайн)

1.12. Творчий конкурс  022 «Дизайн» (Мультимедійний дизайн)

1.13. Творчий конкурс  022 «Дизайн» (Дизайн одягу)

1.14. Творчий конкурс  022 «Дизайн» (Дизайн середовища)

1.15. Творчий конкурс 023  «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (Цифрове мистецтво)

1.16. Творчий конкурс 026 «Сценічне мистецтво»  (Акторська майстерність та продюсування)

 

2.    Програми фахових іспитів для здобуття освітнього ступеня «магістр» на основі НРК6 та НРК7

2.1. Програма тесту загальної навчальної компетентності

2.2. Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови

2.3. Програми Єдиних фахових вступних випробувань (фахових іспитів)

2.3.1. Спеціальність 015.36 «Професійна освіта» (Технологія виробів легкої промисловості)

2.3.2. Спеціальність 022 «Дизайн»

2.3.2.1. Дизайн (за видами)

2.3.2.2. Дизайн одягу

2.3.2.3. Дизайн середовища

2.3.3. Спеціальність 051 «Економіка» (Корпоративна економіка та  міжнародний бізнес)

2.3.4. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (Фінансові технології, облік та бізнес-консалтинг)

2.3.5. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування)

2.3.6. Спеціальність 075 «Маркетинг» (Комунікаційний маркетинг)

2.3.7. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» (Інноваційне підприємництво та управління Startup проєктами)

2.3.8. Спеціальність 081 «Право»  (Господарсько-правова діяльність)

2.3.9. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки)

2.3.10. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерна інженерія)

2.3.11. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Мехатроніка та робототехніка)

2.3.12. Спеціальність 132 «Матеріалознавство» (Технології 3D друку)

2.3.13. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (Індустріальна інженерія)

2.3.14. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електропобутова техніка)

2.3.15. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів)

2.3.16. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Європейська космецевтика)

2.3.17. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів)

2.3.18. Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнологія високомолекулярних сполук)

2.3.19. Спеціальність 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва)

2.3.20. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

2.3.21. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

2.3.22. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

2.3.23. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (Промислова фармація)

2.3.24. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (Готельно-ресторанний бізнес) (один з тестів на вибір вступника)