КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО КНУТД У 2021 РОЦІ

1. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та творчого конкурсу при вступі на І курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

1.1. Українська мова та література (Українська мова)

1.2. Математика

1.3. Історія України

1.4. Англійська мова

1.5. Німецька мова

1.6. Французька мова

1.7. Іспанська мова

1.8. Хімія

1.9. Фізика

1.10. Біологія

1.11. Географія

1.12. Творчий конкурс 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття); Графічний дизайн; Дизайн середовища; Промисловий дизайн)

1.13. Співбесіда 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття); Графічний дизайн; Дизайн середовища; Промисловий дизайн)

1.14. Творчий конкурс 017 «Фізична культура і спорт» (Фітнес та рекреація)

 

2. Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

при вступі на І (ІІ) курс зі скороченим терміном навчання

2.1. Спеціальність 015 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості; Дизайн)»

2.2. Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» (Фітнес та рекреація)

2.3. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття); Графічний дизайн; Дизайн середовища; Промисловий дизайн)

2.4. Спеціальність 051 «Економіка» (Економіка, Міжнародна економіка)

2.5. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Облік і оподаткування)

2.6. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Фінанси, банківська справа та страхування)

2.7. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Туристичний бізнес)

2.8. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Менеджмент)

2.9. Спеціальність 075 «Маркетинг» (Маркетинг)

2.10. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво та комерційна діяльність)

2.11. Спеціальність 081 «Право» (Господарсько-правова діяльність)

2.12. Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (Нано- та мікротехнології в дизайні)

2.13. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки)

2.14. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерна інженерія) ФРІІТ

2.15. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерні системи та мережі)

2.16. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Прикладна механіка)

2.17. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (Машинобудування; Інжиніринг 3D друку)

2.18. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електромеханіка )

2.19. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

2.20. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології та інженерія)

2.21. Спеціальність162 «Біотехнології та біоінженерія» (Біотехнологія)

2.22. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

2.23. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

2.24. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

2.25. Спеціальність182 «Технології легкої промисловості» (Технології та дизайн трикотажу)

2.26. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Проектування взуття та галантерейних виробів)

2.27. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (Промислова фармація)

2.28. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі)

2.29. Спеціальність 242 «Туризм» (Туризм)

2.30. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» (Публічне управління та адміністрування)

2.31. Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення)

2.32. Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології (Системи технології Інтернет речей)

 

3. Програми фахових вступних випробувань на здобуття освітнього ступеня «магістр»

3.1. Спеціальність 015. «Професійна освіта» (Технологія виробів легкої промисловості)

3.2. Спеціальність 022 «Дизайн» (за видами)

3.3. Спеціальність 051 «Економіка» (Міжнародна економіка)

3.4. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Міжнародний облік та аудит-консалтинг)

3.5. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

3.6. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Управління інноваційною діяльністю)

3.7. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Туристичний бізнес)

3.8. Спеціальність 075 «Маркетинг» (Комунікаційний маркетинг)

3.9. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво та сервісна діяльність)

3.10. Спеціальність 081 «Право» (Господарсько-правова діяльність)

3.10.1 Тестування із загальної навчальної правничої компетентності

3.10.2 Програма другого блоку Єдиного фахового вступного випробування

3.11. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки)

3.12. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерна інженерія) ФРІІТ

3.13. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Мехатроніка та робототехніка)

3.14. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування)

3.15. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електропобутова техніка)

3.16. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва)

3.17. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів)

3.18. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика)

3.19. Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнологія високомолекулярних сполук)

3.20. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

3.21. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

3.22. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

3.23. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (Промислова фармація)

3.24. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерна інженерія) КНУТД

3.25 Спеціальність 073 «Менеджмент» (Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання)

 

4. Програма з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр»