КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО КНУТД У 2019 РОЦІ

1. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та творчого конкурсу при вступі на І курс для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
2. Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» при вступі на І (ІІ) курс зі скороченим терміном навчання

2.1. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

2.2. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Дизайн»

2.3. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття); Графічний дизайн; Дизайн середовища; Промисловий дизайн)

2.4. Спеціальність 051 «Економіка» (Економіка; Міжнародна економіка)

2.5. Спеціальність 051 «Економіка» (Економічна кібернетика)

2.6. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Облік і оподаткування)

2.7. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Фінанси, банківська справа та страхування)

2.8. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Туристичний бізнес)

2.9. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Менеджмент)

2.10. Спеціальність 075 «Маркетинг» (Маркетинг)

2.11. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво та комерційна діяльність; ІТ-підприємництво; Підприємництво та митно-логістична діяльність; Міжнародні підприємницькі бізнес-проекти)

2.12. Спеціальність 081 «Право» (Господарсько-правова діяльність)

2.13. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки)

2.14. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерна інженерія)

2.15. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерні системи та мережі)

2.16. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Прикладна механіка)

2.17. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (Машинобудування)

2.18. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електромеханіка)

2.19 Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електроенергетичний менеджмент)

2.20. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електротехніка та електротехнології)

2.21. Спеціальність 144 «Теплоенергетика» (Теплоенергетика та енергоефективні технології)

2.22. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

2.23. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів)

2.24. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології та дизайн волокнистих систем)

2.25. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика)

2.26. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технологія та експертиза шкіри і хутра)

2.27. Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» (Біотехнологія)

2.28. Спеціальність 171 «Електроніка» (Електронні пристрої та системи)

2.29. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

2.30. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Технології та дизайн трикотажу)

2.31. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Експертиза текстильних матеріалів та виробів)

2.32. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Проектування взуття та галантерейних виробів)

2.33. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

2.34. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

2.35. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (Промислова фармація)

2.36. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі)

2.37. Спеціальність 242 «Туризм» (Туризм)

2.38. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» (Публічне управління та адміністрування)

3. Програми додаткових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю

3.1. Українська мова (Спеціальності: 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості», Спеціальність 015 «Професійна освіта. Дизайн», 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів; Технології та дизайн трикотажу; Експертиза текстильних матеріалів та виробів; Проектування взуття та галантерейних виробів; Індустрія моди)

3.2. Живопис (Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття); Графічний дизайн; Дизайн середовища; Промисловий дизайн)

3.3. Історія держави та права (Спеціальність 081 «Право»)

3.4. Основи економічної теорії (Спеціальності: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 242 «Туризм»,  281 «Публічне управління та адміністрування»)

3.5. Основи підприємництва (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа»)

3.6. Алгоритмізація та програмування (Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»)

3.7. Основи програмування (Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»)

3.8. Теорія автоматичного керування (Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»)

3.9. Технічна механіка (Спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електромеханіка))

3.10. Фізика (Спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерні системи та мережі), 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електротехніка та електротехнології);   144 «Теплоенергетика» (Теплоенергетика та енергоефективні технології), 171 «Електроніка»)

3.11. Хімія (Спеціальності: 161 «Хімічні технології та інженерія»; 162 «Біотехнології та біоінженерія»; 226 «Фармація, промислова фармація»)

3.12. Рисунок (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості))

4. Програми фахових вступних випробувань на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

4.1. Спеціальність 015.17 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (Технологія виробів легкої промисловості)

4.2. Спеціальність 015 «Професійна освіта. (Дизайн)

4.3. Спеціальність 022 «Дизайн» (Дизайн одягу (взуття); Графічний дизайн; Дизайн середовища; Промисловий дизайн)

4.4. Спеціальність 051 «Економіка» (Економіка; Міжнародна економіка)

4.5. Спеціальність 051 «Економіка» (Бізнес-аналітика)

4.6. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Міжнародний облік та аудит-консалтинг)

4.7. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

4.8. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання)

4.9. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Управління інноваційною діяльністю)

4.10. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Менеджмент)

4.11. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Туристичний бізнес)

4.12. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування)

4.13. Спеціальність 075 «Маркетинг» (Комунікаційний маркетинг)

4.14. Спеціальність 075 «Маркетинг» (Цифровий маркетинг та електронна комерція)

4.15. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво та сервісна діяльність)

4.16. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки)

4.17. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерна інженерія)

4.18. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Мехатроніка та робототехніка)

4.19. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування)

4.20. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електропобутова техніка)

4.21. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Енергоменеджмент)

4.22. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Автоматизоване управління технологічними процесами)

4.23. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва)

4.24. Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка» (Метрологія та вимірювальна техніка)

4.25. Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка» (Якість, стандартизація та сертифікація)

4.26. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів)

4.27. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології та дизайн волокнистих систем)

4.28. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика)

4.29. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технологія та експертиза шкіри і хутра)

4.30. Спеціальність 171 «Електроніка» (Електронні системи)

4.31. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

4.32. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Проектування взуття та галантерейних виробів)

4.33. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Технології та дизайн трикотажу)

4.34. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Експертиза текстильних матеріалів та виробів)

4.35. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

4.36.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

4.37. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (Промислова фармація)

4.38. Спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" (Біотехнологія високомолекулярних сполук)

5. Програми додаткових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на базі ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

5.1. Загальна педагогіка (Спеціальність 015 «Професійна освіта»)

5.2. Рисунок (Спеціальності: 022 «Дизайн»; 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості))

5.3. Економічна теорія (Спеціальності: 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»)

5.4. Математичні методи дослідження операцій (Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»)

5.5. Комп’ютерна схемотехніка (Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»)

5.6. Технологія та обладнання галузей легкої промисловості (Спеціальності: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування»)

5.7. Електричні машини (Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електропобутова техніка))

5.8. Електронні системи в енергетиці (Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Енергоменеджмент))

5.9. Автоматизоване управління (Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»)

5.10. Сучасні системи технічного регулювання (Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка»)

5.11. Загальна хімічна технологія (Спеціальності: 161 «Хімічні технології та інженерія», 226 «Фармація, промислова фармація»)

5.12. Енергетична електроніка (Спеціальність 171 «Електроніка»)

5.13. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

5.14. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Технології та дизайн трикотажу)

5.15. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Експертиза текстильних матеріалів та виробів)

5.16. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Проектування взуття та галантерейних виробів)

5.17. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

5.18. Теорія держави та права (Спеціальність 081 «Право»)

5.19. Основи управління підприємництвом (Спеціальності: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування)

5.20. Спеціальність 162 "Біотехнології та біоінженерія" (Біотехнологія високомолекулярних сполук)

6. Програма з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр»