КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО КНУТД У 2023 РОЦІ

1. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та програми творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі ПЗСО та НРК5

1.1. Творчий конкурс 017 «Фізична культура і спорт»  (Фітнес та рекреація)

1.2. Творчий конкурс  022 «Дизайн» (Дизайн одягу; Графічний дизайн; Дизайн середовища; Мультимедійний дизайн)

1.3. Творчий конкурс 023  «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (Цифрове мистецтво)

1.4. Творчий конкурс 026 «Сценічне мистецтво»  (Акторська майстерність та продюсування)

1.5. Порядок оцінювання за результатами співбесіди (Українська мова, Математика, Історія України, Іноземна мова, Біологія, Фізика, Хімія, Географія)

 

2. Програми фахових іспитів для здобуття освітнього ступеня «магістр» на основі НРК6 та НРК7

2.1. Програма тесту загальної навчальної компетентності

2.2. Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови

2.3. Програми Єдиних фахових вступних випробувань (фахових іспитів)

2.3.1. Спеціальність 015. «Професійна освіта» (Технологія виробів легкої промисловості)

2.3.2. Спеціальність 022 «Дизайн»

2.3.2.1. Дизайн (за видами)

2.3.2.2. Дизайн одягу

2.3.2.3. Дизайн середовища

2.3.3. Спеціальність 051 «Економіка» (Корпоративна економіка та  міжнародний бізнес)

2.3.4. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Міжнародний облік та бізнес-консалтинг)

2.3.5. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг)

2.3.6. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування)

2.3.7. Спеціальність 075 «Маркетинг» (Комунікаційний маркетинг)

2.3.8. Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля» (Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами)

2.3.9. Спеціальність 081 «Право»  (Господарсько-правова діяльність)

2.3.10. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки)

2.3.11. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерна інженерія)

2.3.12. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Мехатроніка та робототехніка)

2.3.13. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (Індустріальна інженерія)

2.3.14. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електропобутова техніка)

2.3.15. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів)

2.3.16. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика)

2.3.17. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів)

2.3.18. Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнологія високомолекулярних сполук)

2.3.19. Спеціальність 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва)

2.3.20. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

2.3.21. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

2.3.22. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

2.3.23. Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (Промислова фармація)

2.3.24. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (Готельно-ресторанний бізнес)

2.3.25. Спеціальність 242 «Туризм та рекреація» (Туристичний бізнес)