КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Лілія Леонідівна ОВЕЧКІНА

Керівник відділу

Адреса: 01011 Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 3, оф. 227

Контактний телефон +38044-280-33-68

e-mail

Видавничий відділ навчально-наукових матеріалів (ВВННМ) – це сучасний видавничо-поліграфічний комплекс, основними завданнями якого є підготовка до друку і тиражування навчально-наукових матеріалів для забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної діяльності університету.

ВВННМ, здійснює передвидавничу підготовку, редагування, макетування та друк наукових журналів, а також збірників наукових праць, матеріалів конференцій і круглих столів, монографій, авторефератів та дисертацій тощо.

 

Також ВВННМ надає такі види поліграфічних послуг:

  • підготовку, коректуру тексту оригінал-макета з урахуванням особливостей способу друку;
  • друк і ксерокопіювання з чорно-білим та кольоровим зображенням (формат до А-3 включно);
  • ламінування одностороннє (глянцеве та матоване покриття);
  • ламінування двостороннє (формат до А-4);
  • сканування з чорно-білим та кольоровим зображенням, зокрема і з розпізнаванням (формат до А-3);
  • брошурування поліграфічної продукції металевими та пластиковими пружинами;
  • скріплення поліграфічної продукції металевими скобами (формат до А-3);
  • склеювання книжкових блоків (формат до А-3);
  • канальне брошурування дипломних робіт у тверду обкладинку (до 300 листів А-4) тощо.

Відділ має свій ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN.

Характерною особливістю діяльності ВВННМ є відповідальне ставлення та індивідуальний підхід до кожного замовника, а також відкритість та якість наших видань.

Київський національний університет технологій та дизайну внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (Свідоцтво ДК № 993 від 24.07.2002 р.)