КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Календар міжнародних, всеукраїнських наукових та освітніх заходів на 2023 рік

Дата проведення

Назва заходу

Організатор

30.03.2023

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях»

Факультет управління та бізнес-дизайну

11.04.2023

VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу»

Інститут права та сучасних технологій

14.04.2023

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій»

Факультет культурних і креативних індустрій

20.04.2023

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Електромеханічні, інформаційні системи та нанотехнології»

Інститут інженерії та інформаційних технологій

25.04.2023

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Імперативи економічного зростання в контексті реалізації Глобальних цілей сталого розвитку»

Факультет управління та бізнес-дизайну

27.04.2023

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну»

Факультет дизайну

10.05.2023

VIІІ Міжнародна конференція «Діалог культур у Європейському освітньому просторі»

Інститут права та сучасних технологій

Травень 2023

Всеукраїнський конкурс молодих талантів індустрії моди «МОДНИЙ СИЛУЕТ» («Fashion silhouette»)

Факультет мистецтв і моди

Травень 2023

 

XХІІI Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани»

Факультет дизайну,

Факультет мистецтв і моди

Травень 2023

Міжнародний студентський фотоконкурс «Гаряча Крига»

Факультет дизайну

Травень 2023

Всеукраїнський студентський конкурс вокального мистецтва «Зіркова пісня»

Факультет культурних і креативних індустрій

19.06.2023

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізаціями «Менеджмент персоналу» та «Менеджмент бізнес-структур»

Факультет управління та бізнес-дизайну

18.10.2023

Всеукраїнська конференція «Освіта для сталого майбутнього: екологічні, технологічні, економічні і соціокультурні питання»

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

06.10.2023

V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації»

Факультет управління та бізнес-дизайну

19.10.2023

VII Міжнародна науково-практична конференція текстильних та фешнтехнологій KyivTex&Fashion

Факультет мистецтв і моди

24 – 26.10.2023

Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «DIGITAL FASHION»

Факультет мистецтв і моди

26.10.2023

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективний університет»

Інститут інженерії та інформаційних технологій

Жовтень 2023

Всеукраїнський студентський конкурс молодих перекладачів «I SPEAK»

Інститут права та сучасних технологій

Жовтень 2023

Всеукраїнський конкурс STEM-інновацій «Мехатроніка та робототехніка»

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

16.11 –

18.11.2023

VI Міжнародна науково-практична конференція «KyivLvivPharma – 2023. Фармацевтична технологія та фармакологія в забезпеченні активного довголіття»

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій,

Інститут хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

17.11.2023

ІV Всеукраїнська конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості»

Відділ ІЗТТ

23.11.2023

VII Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» –

«MSIE – 2023»

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Листопад 2023

Всеукраїнський студентський конкурс з розроблення вебсторінок «Вебтехнолог»

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

09.11.2023

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми реалізації прав, свобод і законних інтересів суб'єктів права в Україні»

Інститут права та сучасних технологій

Грудень 2023

ХХI Міжвузівський конкурс молодих дизайнерів одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я «Каштан»

Факультет дизайну,

Факультет мистецтв і моди