КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Конференції

29.03.2018

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного  підприємництва в Україні»

 

10.04.2018

IIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого  світу»

 

12.04.2018

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні»

 

18.04.2018

Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів ««Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії»

 

20.04.2018

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну

 

 

24.04.2018

Науково-практична конференція «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»

26-27.04.2018

ХVІI Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»

15.05.2018

II Міжвузівська конференція для іноземних студентів «Діалог культур у Європейському освітньому просторі»

29.05.2018

VIІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Розвиток вищої освіти України через призму викликів сьогодення»

15.06.2018

ІІ Міжнародна наукова конференція «Мехатронні системи:  інновації та інжиніринг»

05.10.2017

VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України»

25.10.2018

VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективний університет»

1-2.11.2018

ІІ Міжнародна конференція текстильних та фешн технологій «KyivTex&Fashion»

6.12.2018

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Освітньо–інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»»