КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Київського національного університету технологій та дизайну
 1. Грищенко І.М. – голова НТР, ректор КНУТД, д.е.н., проф.;
 2. Чабан В.В. – проректор, д.т.н., проф.;
 3. Гаркавенко С.С. - проректор, д.т.н., проф.;
 4. Пруднікова Н.Д. – секретар НТР, начальник науково-дослідної частини, к.т.н.;
 5. Арабулі С.І. – завідувач відділу докторантури і аспірантури, к.т.н., доц.;
 6. Бондарчук Ю.А. – завідувач кафедри іноземних мов, к.ф.н., доц.;
 7. Барсуков В.З. – завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії, д.х.н., проф.;
 8. Баула О.П. – декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, к.х.н., доц.;
 9. Березненко С.М. – завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, д.т.н., проф.;
 10. Бессарабов В.І. – доцент кафедри промислової фармації, к.хім.н., доц.;
 11. Власюк Т.М. – директор навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання, к.е.н., доц.;
 12. Галавська Л.Є. – завідувач кафедри технології трикотажного виробництва, д.т.н., проф.;
 13. Ганущак-Єфіменко Л.М. – декан факультету підприємництва та права, д.е.н., проф.;
 14. Гараніна О.О. – професор  кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів, д.т.н., доц.;
 15. Данилкович А.Г. – професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.;
 16. Денисенко М.П. – професор кафедри бізнес-економіки та туризму, д.е.н., проф.;
 17. Деркач Т.М. – завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну, д.п.н., доц.;
 18. Дмитренко Л.А. – завідувач лабораторією АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ»;
 19. Дудорова Л.Ю. – завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я, д.п.н., доц.;
 20. Ільїна А.А. – завідувач кафедри філософії, політології та українознавства, д.ф.н., доц.;
 21. Зенкін М.А. – декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, д.т.н., проф.;
 22. Здоренко В.Г. – завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, д.т.н., проф.;
 23. Злотенко Б.М. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, д.т.н., проф.;
 24. Зубкова Л.І. – декан   факультету індустрії моди, к.т.н., проф.;
 25. Касич А.О. – завідувач кафедри менеджменту, д.е.н., проф.;
 26. Кизимчук О.П. – професор кафедри технології трикотажного виробництва, заступник начальника науково-дослідної частини, д.т.н., доц.;
 27. Ковальчук О.В. – завідувач кафедри фізики, д.ф-м.н., проф.;
 28. Кожушко Р.Ю. – голова студентського профкому, к.т.н., доц.;
 29. Колосніченко М.В. – декан факультету дизайну, д.т.н., проф.;
 30. Колумбет О.М. – професор кафедри фізичного виховання та здоров’я, д.п.н., проф.;
 31. Мельник А.О. – завідувач кафедри бізнес-економіки та туризму, д.е.н., доц.; 
 32. Манойленко О.П. – завідувач кафедри прикладної механіки та машин, к.т.н., доц.;
 33. Мокроусова О.Р. - завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.;
 34. Ніколаєва Т.В. – завідувач кафедри художнього моделювання костюму, к.т.н., проф.;
 35. Овчарек В.Є. – завідувач кафедри дизайну, к.т.н., доц.;
 36. Ольшанська О.В. -  декан факультету економіки та бізнесу, д.е.н., проф.;
 37. Орловський Б.В. – професор кафедри прикладної механіки та машин, д.т.н., проф.;
 38. Осипенко В.В. – професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, д.т.н., доц.;
 39. Остапенко Н.В. – завідувач кафедри ергономіки та проектування одягу, д.т.н., доц.;
 40. Павленко Г.Ю. - начальник відділу з питань інтелектуальної власності;
 41. Панасюк І.В. – в.о. директора навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, завідувач кафедри теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки, д.т.н., проф.;
 42. Пашкевич К.Л. – професор кафедри ергономіки і проектування одягу, д.т.н., проф.;
 43. Плаван В.П. – завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, д.т.н., проф.;
 44. Редько Я.В. – доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, к.т.н.;
 45. Сафронова О.О. – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів, к.т.н., доц.;
 46. Скрипник М.І. – завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., доц.;
 47. Слізков А.М. – професор кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів, д.т.н., проф.;
 48. Супрун Н.П. – завідувач кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів, д.т.н., проф.;
 49. Тарасенко І.О. – завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, д.е.н., проф.;
 50. Чернявський К.В. – завідувач кафедри рисунку та живопису, к.мист-ва, доц.;
 51. Чубукова О.Ю. – завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу, д.е.н., проф.;
 52. Швайченко В.Б. – завідувач кафедри енергоменеджменту та прикладної електроніки, к.т.н., доц.;
 53. Шевченко О.О. –директор проектного офісу;
 54. Щербак В.Г. - завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, д.е.н., проф.;
 55. Щербань В.Ю. – завідувач кафедри комп’ютерних наук та технологій, д.т.н., проф.