КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Київського національного університету технологій та дизайну

 1. Грищенко І.М. – голова НТР, ректор КНУТД, д.е.н., проф.
 2. Ганущак-Єфіменко Л.М. – заступник голови НТР, проректор КНУТД, д.е.н., проф.
 3. Ніфатова О.М. – секретар НТР, в.о. начальника науково-дослідної частини, начальник відділу інформаційного забезпечення та трансферу технологій, д.е.н., проф.
 4. Моргулець О.Б. – проректор, д.е.н., доц.
 5. Стаценко В.В. – проректор, д.т.н., доц.
 6. Арабулі С.І. – завідувач відділу докторантури і аспірантури, к.т.н., доц.
 7. Бондарчук Ю.А. – завідувач кафедри іноземних мов, к.ф.н., доц.
 8. Барсуков В.З. – завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії, д.х.н., проф.
 9. Баула О.П. – декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, к.х.н., проф.
 10. Березненко С.М. – завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, д.т.н., проф.
 11. Бессарабов В.І. – доцент кафедри промислової фармації, к.хім.н., доц.
 12. Власюк Т.М. – директор навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання, к.е.н., доц.
 13. Галавська Л.Є. – завідувач кафедри технологій та дизайну текстильних матеріалів, д.т.н., проф.
 14. Гараніна О.О. – завідувач кафедри конструювання і технології виробів із шкіри, д.т.н., доц.
 15. Гула Є.П. – завідувач кафедри рисунку та живопису, проф.
 16. Данилкович А.Г. – професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.
 17. Денисенко М.П. – професор кафедри економіки та сфери обслуговування, д.е.н., проф.
 18. Деркач Т.М. – завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну, д.п.н., проф.
 19. Дмитренко Л.А. – завідувач лабораторією АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ»
 20. Дудорова Л.Ю. – завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я, д.п.н., проф.
 21. Чупринка Н.В. – в.о. декана факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, к.т.н.
 22. Здоренко В.Г. – завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, д.т.н., проф.
 23. Злотенко Б.М. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, д.т.н., проф.
 24. Зубкова Л.І. – декан   факультету індустрії моди, к.т.н., проф.
 25. Касич А.О. – завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., проф.;
 26. Кизимчук О.П. – професор кафедри технологій та дизайну текстильних матеріалів, д.т.н., проф.
 27. Ковальчук О.В. – професор кафедри прикладної фізики та вищої математики, д.ф-м.н., проф.
 28. Колосніченко М.В. – декан факультету дизайну, д.т.н., проф.
 29. Колумбет О.М. – професор кафедри фізичного виховання та здоров’я, д.п.н., проф.
 30. Костинець Ю.В. – завідувач кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, к.е.н., доц.
 31. Мельник А.О. – завідувач кафедри економіки та сфери обслуговування, д.е.н., проф.
 32. Манойленко О.П. – завідувач кафедри прикладної механіки та машин, к.т.н., доц.
 33. Мокроусова О.Р. - завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.
 34. Хаустова Є.Б. – завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, д.е.н., доц.
 35. Нестеренко О.Б. – завідувач кафедри прикладної фізики та вищої математики, к.ф.-м.н., доц.
 36. Ніколаєва Т.В. – завідувач кафедри художнього моделювання костюму, к.т.н., проф.
 37. Овчарек В.Є. – завідувач кафедри дизайну, к.т.н., доц.
 38. Ольшанська О.В. -  декан факультету економіки та бізнесу, д.е.н., проф.
 39. Орловський Б.В. – професор кафедри прикладної механіки та машин, д.т.н., проф.
 40. Осипенко В.В. – професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, д.т.н., доц.
 41. Остапенко Н.В. – завідувач кафедри ергономіки і дизайну, д.т.н., проф.
 42. Гончаренко І.М. - начальник відділу з питань інтелектуальної власності, к.е.н., доц.
 43. Панасюк І.В. – директор навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, д.т.н., проф.
 44. Пашкевич К.Л. – професор кафедри ергономіки і дизайну, д.т.н., проф.
 45. Плаван В.П. – завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, д.т.н., проф.
 46. Редько Я.В. – доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, д.т.н., доц.
 47. Романюк О.О. – завідувач кафедри теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки, к.т.н., доц.
 48. Сакун А.В. – завідувач кафедри філософії, політології та українознавства, д.ф.н., проф.
 49. Сафронова О.О. – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів, к.т.н., доц.
 50. Скрипник М.І. – завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., проф.
 51. Слізков А.М. – професор кафедри технологій та дизайну текстильних матеріалів, д.т.н., проф.
 52. Супрун Н.П. – професор кафедри технологій та дизайну текстильних матеріалів, д.т.н., проф.
 53. Тарасенко І.О. – завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, д.е.н., проф.
 54. Телестакова А.А. – завідувач кафедри приватного та публічного права, к.ю.н., доц.
 55. Шевченко О.О. – директор навчально-наукового інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки, к.е.н.;
 56. Щербак В.Г. – професор кафедри підприємництва та бізнесу, д.е.н., проф.
 57. Щербань В.Ю. – завідувач кафедри комп’ютерних наук та технологій, д.т.н., проф.