КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ

Київського національного університету технологій та дизайну
 1. Грищенко І.М. – голова НТР, ректор КНУТД, д.е.н., проф.;
 2. Ганущак-Єфіменко Л.М. – заступник голови НТР, проректор, д.е.н., проф.;
 3. Гаркавенко С.С. - проректор, д.т.н., проф.;
 4. Пруднікова Н.Д. – секретар НТР, начальник науково-дослідної частини, к.т.н.;
 5. Арабулі С.І. – завідувач відділу докторантури і аспірантури, к.т.н., доц.;
 6. Бондарчук Ю.А. – завідувач кафедри іноземних мов, к.ф.н., доц.;
 7. Барсуков В.З. – завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії, д.х.н., проф.;
 8. Баула О.П. – декан факультету хімічних та біофармацевтичних технологій, к.х.н., доц.;
 9. Березненко С.М. – завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів, д.т.н., проф.;
 10. Бессарабов В.І. – доцент кафедри промислової фармації, к.хім.н., доц.;
 11. Власюк Т.М. – директор навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання, к.е.н., доц.;
 12. Галавська Л.Є. – завідувач кафедри технологій та дизайну текстильних матеріалів, д.т.н., проф.;
 13. Гараніна О.О. – професор  кафедри технологій та дизайну текстильних матеріалів, д.т.н., доц.;
 14. Гула Є.П. – в.о. завідувача кафедри рисунку та живопису, проф.;
 15. Данилкович А.Г. – професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.;
 16. Денисенко М.П. – професор кафедри бізнес-економіки та туризму, д.е.н., проф.;
 17. Деркач Т.М. – завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну, д.п.н., проф.;
 18. Дмитренко Л.А. – завідувач лабораторією АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ»;
 19. Дудорова Л.Ю. – завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я, д.п.н., проф.;
 20. Зенкін М.А. – декан факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, д.т.н., проф.;
 21. Здоренко В.Г. – завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки, д.т.н., проф.;
 22. Злотенко Б.М. – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, д.т.н., проф.;
 23. Зубкова Л.І. – декан   факультету індустрії моди, к.т.н., проф.;
 24. Касич А.О. – завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., проф.;
 25. Кизимчук О.П. – професор кафедри технологій та дизайну текстильних матеріалів, д.т.н., проф.;
 26. Ковальчук О.В. – завідувач кафедри фізики, д.ф-м.н., проф.;
 27. Кожушко Р.Ю. – декан факультету підприємництва та права, к.т.н., доц.;
 28. Колосніченко М.В. – декан факультету дизайну, д.т.н., проф.;
 29. Колумбет О.М. – професор кафедри фізичного виховання та здоров’я, д.п.н., проф.;
 30. Мельник А.О. – завідувач кафедри бізнес-економіки та туризму, д.е.н., проф.; 
 31. Манойленко О.П. – завідувач кафедри прикладної механіки та машин, к.т.н., доц.;
 32. Мокроусова О.Р. - завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф.;
 33. Мягких І.М. – завідувач кафедри підприємництва та бізнесу, д.е.н., проф.;
 34. Нестеренко О.Б. – завідувач кафедри вищої математики, к.ф.-м.н., доц.
 35. Ніколаєва Т.В. – завідувач кафедри художнього моделювання костюму, к.т.н., проф.;
 36. Ніфатова О.М. – заступник начальника науково-дослідної частини, д.е.н.. доц.;
 37. Овчарек В.Є. – завідувач кафедри дизайну, к.т.н., доц.;
 38. Ольшанська О.В. -  декан факультету економіки та бізнесу, д.е.н., проф.;
 39. Орловський Б.В. – професор кафедри прикладної механіки та машин, д.т.н., проф.;
 40. Осипенко В.В. – професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, д.т.н., доц.;
 41. Остапенко Н.В. – завідувач кафедри ергономіки та проектування одягу, д.т.н., проф.;
 42. Павленко Г.Ю. - начальник відділу з питань інтелектуальної власності;
 43. Панасюк І.В. – директор навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, д.т.н., проф.;
 44. Пашкевич К.Л. – професор кафедри ергономіки і проектування одягу, д.т.н., проф.;
 45. Плаван В.П. – завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, д.т.н., проф.;
 46. Редько Я.В. – доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, д.т.н., доц.;
 47. Романюк О.О. – завідувач кафедри теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки, к.т.н., доц.;
 48. Сакун А.В. – завідувач кафедри філософії, політології та українознавства, д.ф.н., проф.;
 49. Сафронова О.О. – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів, к.т.н., доц.;
 50. Скрипник М.І. – завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., проф.;
 51. Слізков А.М. – професор кафедри технологій та дизайну текстильних матеріалів, д.т.н., проф.;
 52. Супрун Н.П. – професор кафедри технологій та дизайну текстильних матеріалів, д.т.н., проф.;
 53. Тарасенко І.О. – завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, д.е.н., проф.;
 54. Телестакова А.А. – завідувач кафедри приватного та публічного права, к.ю.н., доц.;
 55. Чубукова О.Ю. – завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу, д.е.н., проф.;
 56. Швайченко В.Б. – завідувач кафедри енергоменеджменту та прикладної електроніки, к.т.н., доц.;
 57. Шевченко О.О. – директор навчально-наукового інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки, к.е.н.;
 58. Щербак В.Г. - професор кафедри підприємництва та бізнесу, д.е.н., проф.;
 59. Щербань В.Ю. – завідувач кафедри комп’ютерних наук та технологій, д.т.н., проф.