КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК

Номер

науко-вого напря-му

Назва наукового напряму та науковий керівник

Назва НДР, 

категорія роботи (фундаментальна, прикладна, госпдоговірна, ініціативна) та науковий керівник

Структурний підрозділ, де виконується НДР

Факультет індустрії моди

1

Композиційні, монокристалічні, волокнисті і плівкові матеріали різного функціонального призначення

проф., д-р техн. наук Березненко С.М.

Розробка біометричних пакетів текстильних матеріалів та виробів для комплексного оцінювання тактико-технічних і фізичних властивостей речового майна військовослужбовців (науково-технічна (експериментальна) розробка)

доц., канд. техн. наук Курганський А.В.

Навчально-наукова лабораторія комплексної оцінки в’язкопружних властивостей матеріалів, процесів ВТО, клейових методів з’єднання

Інноваційний комплекс з оцінювання спеціального одягу на основі зонально-диференційованого розміщення біометричних пакетів та прогнозування деградації тактико-технічних характеристик (ініціативна)

доц., канд. техн. наук Курганський А.В.

2

Наукові основи розробки внутрішньої форми, конструкцій і технологій виготовлення взуття, спеціальних та профілактичних виробів з природних і штучних матеріалів

проф., д-р техн. наук Гаркавенко С.С.

Розробка дизайну, конструкцій та технології виготовлення декоративно-ужиткових виробів з використанням матеріалів біогенного походження (прикладна)

проф., д-р техн. наук Гаркавенко С.С.

Навчально-наукова лабораторія «Проектування та розробка взуття в Delcam Crispin»

Розробка модельного ряду складних конструкцій виробів зі шкіри та текстильних матеріалів (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Гаркавенко С.С.

Розробка для чоловіків  виробів полегшених конструкцій і матеріалів для косметичних салонів з розкроєм на деталі дослідних партій (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Гаркавенко С.С.

3

Розробка трикотажних полотен і виробів з прогнозованими споживними властивостями

проф., д-р техн. наук Галавська Л.Є.

Розробка технологічної карти на снування поліамідних монониток (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Галавська Л.Є.

 

Розробка технології виготовлення еластичного трикотажу трубчатої форми (госпдоговірна)

доц., канд. техн. наук Мельник Л.М.

4

Текстильні матеріали та їх конфекціювання на вироби для важкохворих та інвалідів

проф., д-р техн. наук Супрун Н.П.

Розробка нового асортименту одягу для поранених та шпитального одягу з гнучкою морфологічною структурою (прикладна)

проф., д-р техн. наук Супрун Н.П.

Навчально-наукова лабораторія «Експертизи текстильних матеріалів та виробів»

5

Методи та технології випробування текстильних і геотекстильних матеріалів

проф., д-р техн. наук Слізков А.М.

 

Навчально-наукова лабораторія «Експертизи текстильних матеріалів та виробів»  

6

Інноваційні технології та сучасні методи підготовки фахівців для професійної освіти

доц., д-р пед. наук Бабушко С.Р.

 

 

Факультет дизайну

7

Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну у контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини

проф., д-р техн. наук Колосніченко М.В.

Розробка раціональної структури асортименту ергономічного одягу військовослужбовців з прогнозованими властивостями із негорючих термостійких матеріалів (прикладна)

проф., д-р техн. наук Колосніченко М.В.

Навчально-наукова лабораторія з проблем створення засобів індивідуального захисту

40

Художньо-комунікативні аспекти формування візуального змісту у дизайні засобами інформаційних технологій

доц. д-р пед. наук Чирчик С.В.

Навчально-наукова лабораторія з проблем фотодизайну та сучасної фотографії

41

Актуальні проблеми та перспективи розвитку дизайну

проф., д-р арх. Абизов В.А.

Навчально-наукова лабораторія-майстерня дизайну середовища

42

Культурологічні і мистецтвознавчі аспекти в дизайні середовища

проф., д-р мист. Михайлова Р.Д.

43

Культурологія та естетика дизайну в проектуванні костюма у контексті полікультурної інтеграції

проф., д-р мист. Кротова Т.Ф.

Навчально-наукова лабораторія «Формоутворення костюма та декоративної пластики»

44

Дослідження тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій одягу

проф., канд. техн. наук Ніколаєва Т.В.

45

Дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та засобів індивідуального захисту

проф., д-р техн. наук Остапенко Н.В.

Навчально-наукова лабораторія з проблем створення засобів індивідуального захисту

46

Теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу

проф., д-р техн. наук Пашкевич К.Л.

Навчально-наукова лабораторія з проблем дизайн-проектування одягу із застосуванням комп’ютерних технологій

47

Формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв

доц., канд. мист. Чернявський К.В.,

проф., д-р філ. наук Колісник О.В.

Навчально-наукова лабораторія «Графічний дизайн»

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

8

Комбіновані системи енергоспоживання

проф., д-р техн. наук Каплун В.В.

Розроблення системи енергоефективного управління мікроенергетичними мережами локальних об'єктів з традиційними та поновлюваними джерелами (прикладна)

проф., д-р техн. наук Каплун В.В.

Навчально-наукова лабораторія програмно-технічних засобів керування енергоспоживанням

Перевірка і випробування заземлювальних пристроїв та електроустаткування, та оцінювання пропускної здатності електричної мережі (госпдоговірна)

головний енергетик Бобровник В.М.

Принципи створення енергоефективних перетворювальних агрегатів комбінованих систем електроживлення з поновлювальними джерелами (фундаментальна)

проф., д-р техн. наук Шавьолкін О.О.

Навчально-наукова лабораторія електротехнічних перетворювачів та електромеханічних систем

9

Інформаційні технології на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів

проф., д-р техн. наук Здоренко В.Г.

Створення ультразвукових методів та засобів контролю технологічних параметрів тканин (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Здоренко В.Г.

Навчально-наукова лабораторія ультразвукових приладів технологічного контролю

Застосування мікропроцесорів в автоматизованих системах моніторінгу вологості та температури об’єкта (ініціативна)

доц., канд. техн. наук Голубєв Л.П.

Акустичний контроль властивостей трикотажних матеріалів із застосуванням елементів обчислювальної техніки (ініціативна)

доц., канд. техн. наук Лісовець С.М.

10

Метрологія, стандартизація та сертифікація у системі забезпечення якості промислової продукції

проф., д-р техн. наук Зенкін А.С.

Оцінювання ризиків освітніх послуг відповідно до вимог стандартів і рекомендацій ЕSG та міжнародних стандартів  ІSО 9001:2015 (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Хімічева Г.І.

Навчально-наукова лабораторія з вимірювань показників якості пряжі та бавовняного волокна

Розробка структурної та функціональної реалізацій засобу контролю концентрації компонентів викидів продуктів згорання котельних установок (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Хімічева Г.І.

Дослідження механізмів та інструментів для сертифікації туристичних послуг (госдоговірна)

проф., д-р техн. наук Хімічева Г.І.

11

Ресурсозбереження у технологічних процесах електропобутової техніки

проф., д-р техн. наук Злотенко Б.М.

Дослідження технологічних процесів в приладах і машинах електропобутової техніки з метою їх удосконалення (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Злотенко Б.М.

Навчально-наукова лабораторія «Технології переробки полімерів»

Аналіз конструкцій бункерних пристроїв для змішувальних комплексів сипких матеріалів (ініціативна)

доц., к-т техн. наук Біла Т.Я.

12

Удосконалення технологічного обладнання та прикладних механіко-технологічних систем

проф., д-р техн. наук Чабан В.В.

Удосконалення машин легкої промисловості з метою зменшення динамічних навантажень (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Місяць В.П.

Навчально-наукова лабораторія «САМ-технологій»

14

Математичне та програмне забезпечення інформаційно-довідкових та експертних систем промисловості, сфери обслуговування та освіти

проф., д-р техн. наук Щербань В.Ю.

Математичні та програмні компоненти САПР спрямовувачів нитки машин легкої промисловості (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Щербань В.Ю.

Математичні та програмні компоненти САПР пристроїв для натягу нитки машин легкої промисловості (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Щербань В.Ю.

Удосконалення системи подачі ниток на круглов'язальних машинах (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Щербань В.Ю.

Удосконалення методу дослідження мікроклімату та тиску в режимі реального часу на базі носимих технологій для взуття різних типів (ініціативна)

доц., канд. техн. наук Астістова Т.І.

Розробка програмного забезпечення системи автоматизованого обліку руху господарської та фінансової діяльності ФОП (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Щербань В.Ю.

15

Математичне та програмне забезпечення САПР обладнання та технологічних процесів текстильної, швейної та взуттєвої промисловості

проф., д-р техн. наук Чупринка В.І.

Математичні та програмні компоненти САПР раціонального розкрою листових матеріалів на деталі низу взуття (ініціативна)

проф., д-р. техн. наук Чупринка В.І.

 

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

16

Комплексна переробка сировини, рекуперація і утилізація відходів біотехнологічних виробництв

проф., д-р техн. наук Данилкович А.Г.

Фізико-хімічні основи формування біополімерних матеріалів спеціального призначення (фундаментальна)

проф., д-р техн. наук Данилкович А.Г.

Навчально-наукова лабораторія «Ресурсозбереження та раціонального природокористування»

Оцінювання якості шкір для верху взуття виробництва ТОВ «ТД «Райсінг» (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Мокроусова О.Р.

Дослідження впливу якості води на ефективність технологічних процесів шкіряного виробництва (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Мокроусова О.Р.

17

Хімічні технології захисту навколишнього середовища: очистка стічних вод, переробка відходів підприємств легкої та хімічної промисловості, раціональне використання сировинних ресурсів

проф., д-р техн. наук Плаван В.П.

Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів

Навчально-наукова лабораторія переробки відходів легкої та хімічної промисловості

18

Конструкційні полімерні матеріали та композити

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Біодеградабельні пакувальні матеріали на основі  модифікованого термопластичного крохмалю (науково-технічна (експериментальна) розробка)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Навчально-наукова лабораторія перспективних полімерних матеріалів

Розробка технологій модифікації полімерних матеріалів з керованим терміном служби (ініціативна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Фізична та структурна модифікація термопластичних полімерів та їх сумішей (ініціативна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Розробка технологій великоформатного 3D друку методом пошарового нанесення розплаву (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Проведення аналізу змішаних відходів полімерів (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Розробка композицій на основі пластифікованого ПВХ для виготовлення покрівельних матеріалів (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

39

Створення волокнистих композиційних матеріалів на основі природних полімерів та дослідження їх властивостей

проф., д-р техн. наук Будаш Ю.О.

Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів

19

Нові матеріали для хімічних джерел струму

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

Наукові основи створення полімерних композитних покриттів і екранів для захисту людини і обладнання від електромагнітного випромінювання (фундаментальна)

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

Навчально-наукова лабораторія «Новітні матеріали і процеси в електрохімічній енергетиці»

Науково-дослідні роботи відповідно до окремих технічних завдань, які є обов’язковими додатками до даного договору – ТЗ №1 Дослідження хімічного складу зразків Заваллівського графіту методом удосконаленого рентгенофлуоресцентного аналізу (госпдоговірна)

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

20

Спеціальні композиційні матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

Наукові основи створення полімер-вуглецевих матеріалів з рекордними електроактивними та бар'єрними властивостями (фундаментальна)

доц., канд. техн. наук Хоменко В.Г.

Нанесення вуглець- полімерного покриття для захисту обладнання від електромагнітного випромінювання (госпдоговірна)

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

Нанесення покриття для захисту обладнання від електромагнітного випромінювання (госпдоговірна)

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

21

Фундаментальні технології активного довголіття

доц., канд. хім. наук Бессарабов В.І.

Моделювання наноструктурних екологічних систем деконтамінації фосфорорганічних токсичних речовин (фундаментальна)

доц., канд. хім. наук Бессарабов В.І.

Навчально-наукова лабораторія «Молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології»

Розроблення геріатричної фармацевтичної композиції для лікування нейродегенеративних захворювань (госпдоговірна)

доц., канд. хім. наук Бессарабов В.І.

Вища освіта, підвищення кваліфікації спеціалістів, освіта протягом життя (ініціативна)

доц., канд. хім. наук Бессарабов В.І.

Факультет економіки та бізнесу

22

Обґрунтування теоретичних та практичних засад функціонування професійної вищої освіти України та її економіки

проф., д-р екон. наук, академік НАПН України Грищенко І.М.

Дослідження сучасного стану ринку України, сировинної  бази технологій, обладнання та матеріалів хутряного виробництва в Україні (госпдоговірна)

проф., д-р екон. наук, академік НАПН України Грищенко І.М.

Науково-дослідний інститут економіки

23

Сталий розвиток соціально-економічних систем регіонів та механізми його забезпечення

проф., д-р екон. наук. Ольшанcька О.В.

 

Науково-дослідний інститут економіки

24

Економічний механізм адаптивного і превентивного управління підприємствами в умовах глобалізаційних процесів

проф., д-р екон. наук Мельник А.О.

 

Науково-дослідний інститут економіки

25

Основні напрями соціально-економічного розвитку суспільства в період трансформаційних змін

проф., д-р екон. наук Борецька Н.П.

 

Науково-дослідний інститут економіки

26

Розвиток людського капіталу на інноваційних засадах

проф., д-р екон. наук Денисенко М.П.

Науково-дослідний інститут економіки

27

Розвиток обліково-аналітичного та контрольного забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах ризик-орієнтованого управління

доц., д-р екон. наук Скрипник М.І.

Управління суб’єктами господарювання в умовах трансформації інформаційного середовища: обліково-контрольний підхід (прикладна)

доц., д-р екон. наук Скрипник М.І.

Науково-дослідний інститут економіки

Облік і контроль в управлінні суб’єктами господарювання в умовах сталого розвитку (ініціативна)

доц., д-р екон. наук Скрипник М.І.

Методологія моделювання національної системи бухгалтерського обліку в умовах трансформації системи економічної безпеки (ініціативна)

доц., д-р екон. наук Скрипник М.І.

28

Удосконалення організаційно-економічного забезпечення управлінських рішень господарюючих суб’єктів в умовах геополітичних викликів

проф., д-р екон. наук Касич А.О.

Економіко-екологічні засади рециклінгу полімерних відходів у контексті розвитку урбаністичної інфраструктури (прикладна)

проф., д-р техн. наук Злотенко Б.М.

Науково-дослідний інститут економіки

Економічна безпека вищих навчальних закладів: розробка заходів з мінімізації соціально-економічних втрат в умовах зовнішньої агресії (прикладна)

проф., д-р екон. наук Касич А.О.

Економічне обґрунтування ефективності переробки відходів шовкосировини на підприємстві (госпдоговірна)

проф., д-р екон. наук Гончаров Ю.В.

29

Стійкість фінансової системи як складова фінансово-економічної безпеки України в контексті євроінтеграції задля сталого розвитку

проф., д-р екон. наук Тарасенко І.О.

Стратегія економічної безпеки системи вищої освіти України в умовах глобалізації (фундаментальна)

проф., д-р екон. наук Тарасенко І.О.

Науково-дослідний інститут економіки

Соціальна відповідальність фінансової поведінки населення в Україні та Євросоюзі (ініціативна)

доц., к-т екон. наук Махнарилов Ю.В.

Стійкість фінансової системи як складова фінансово-економічної безпеки України в контексті євроінтеграції задля сталого розвитку (ініціативна)

проф., д-р екон. наук Тарасенко І.О.

Фінансові та економічні чинники розвитку закладів вищої освіти (ініціативна)

проф., д-р екон. наук Тарасенко І.О.

30

Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі

проф., д-р екон. наук Чубукова О. Ю.

Науково-дослідний інститут економіки

Факультет підприємництва та права

32

Інноваційний розвиток підприємництва

доц., д-р екон. наук Ганущак-Єфіменко Л.М.

*Інноваційна платформа бізнес–освіти на основі кластерного підприємництва для демобілізованих воїнів та переселенців із зони АТО (прикладна)

проф., д-р екон. наук, академік НАПН України Грищенко І.М.

Науково-дослідний інститут економіки

Надання маркетингової послуги: розробка  бренд-букс підприємства (госпдоговірна)

проф., д-р екон. наук Ганущак-Єфіменко Л.М.

33

Конституційні засади претензійно-договірної роботи

проф., канд. юр. наук Олійник А.Ю.

 

 

34

Формування здорового способу життя студентської молоді у процесі фізичного виховання

проф., д-р пед. наук Дудорова Л.Ю.

 

 

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

35

Стратегія розвитку вищих навчальних закладів: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти

проф., д-р екон. наук Натрошвілі С.Г.

 

 

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

13

Охорона навколишнього середовища, створення систем захисту людини, ресурсозберігаючі технології та обладнання для легкої промисловості

проф., д-р техн. наук Панасюк І.В.

Екологічні аспекти розвитку малої гідроенергетики в умовах глобальної зміни клімату (прикладна)

проф., д-р техн. наук Панасюк І. В.

Навчально-наукова лабораторія «Ресурсозбереження та раціонального природокористування»

Дослідження прогресивного досвіду та європейських стандартів у сфері виробничої безпеки та здоров'я (ініціативна)

доц., канд. техн. наук Клапцов Ю.В.

Дослідження шляхів підвищення енергоефективності житлових будинків (ініціативна)

доц., канд. техн. наук Кузнєцова О.О.

Дослідження сучасних методів уловлювання та визначення малих концентрацій вуглеводнів   фільтраційними матеріалами у вентиляційних викидах (ініціативна)

старш.викладач Федоренко О.О.

Розроблення правил експлуатації Білоцерківського верхнього водосховища (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Панасюк І. В.

31

Сучасні методи навчання іноземних мов як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів

доц., канд. філ. наук. Бондарчук Ю.А.

 

 

37

Фото-діелектричні властивості гетерогенних середовищ з наночастинками

проф., д-р фіз.-мат. наук Ковальчук О.В.

 

Навчально-наукова лабораторія властивостей матеріалів легкої промисловості.

Навчально-наукова лабораторія гетерогенних структур з наночастинками

38

Дослідження проблем гуманітарних наук

доц., д-р філ. наук Сакун А.В.