КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Студентські наукові гуртки

Положення про студентські наукові гуртки

Наказ про введення в дію «Положення про студентські наукові гуртки Київського національного університету технологій та дизайну»

Наказ «Про затвердження переліку наукових гуртків Київського національного університету технологій та дизайну на 2023-2024 н.р.»

 

У Київському національному університеті технологій та дизайну діють такі студентські наукові гуртки:

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій

ІТ інновації: технології та продукти

Проєктування вбудованих систем та Інтернет речей

Сучасні інформаційні технології

Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи

Кафедра механічної інженерії

Індустріальний дизайн та інноваційні технології

Робототехніка

Цифрове виробництво

Кафедра комп’ютерних наук

Сучасний функціонал та нові програмні засоби в WEB-технологіях

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ І МОДИ

Кафедра технології моди

Текстиль в інтер’єрі та моді

Наукові розробки у проєктуванні та виготовленні виробів індустрії моди

Кафедра моди та стилю

Креативне проєктування та iнновацiйнi технології виготовлення швейних виробів

Дизайн одягу з використанням інформаційних технологій

Створення нових видів спеціального, виробничого, форменого одягу з прогнозованими характеристиками

Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну

Освіта для сталого розвитку

Пізнай себе

Позитивна психологія

Комунікація в професійній діяльності педагога

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження

Колорування полімерних та волокнистих матеріалів

Полімерні технології

Чисте довкілля – майбутнє країни

Хімічні технології виробництва лікарських засобів і медичних виробів

Електрохімія та екологія

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра

Дослідник

Біотехнолог

Кафедра промислової фармації

Фармтехнолог

Pharmacon

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Кафедра мистецтва та дизайну костюма

Дизайн костюма: тектоніка формоутворення

Реконструкція історичного костюма

Актуальні тенденції в дизайні костюма

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів

Перспективні напрями науково-практичної діяльності в сучасному дизайні середовища

Сучасні тенденції дизайн-проєктування громадських просторів

Використання сучасних технологій в інтер’єрі

Кафедра мультимедійного дизайну

Дизайнерська діяльність в графічному проєктуванні

Комп’ютерна графіка та фотографіка

Мультимедійний дизайн

Композиція в дизайн-проєктуванні: проблеми та перспективи

Кафедра графічного дизайну

Дизайнерські, естетичні та культурологічні аспекти графіки у сучасному урбанізованому просторі

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Кафедра управління та смарт-інновацій

Креативний менеджер

Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну

Студентський маркетинговий клуб «M-Team»

Кафедра смарт-економіки

Smart-ідеї в сфері міжнародного корпоративного бізнесу

Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу

Професійна студія з фінансів та обліку

Кафедра підприємництва та бізнесу

Розвиток інноваційного підприємництва в економіці знань

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Кафедра філософії та культурології

Патріот

Філософські проблеми сучасності

Калокагатія

Індиго

Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Туризм та індустрія гостинності

Кафедра цифрового мистецтва

Sketching Club

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра філології та перекладу

Design

Німецький досвід

Професійна освіта

Економіка та бізнес

Школа молодого лінгвіста

Бізнес-орієнтоване спілкування (англ.)

Лінгвістичні паралелі

Українська мова у професійній комунікації

Хімічні технології

Опановуємо українську: країни і люди

Кафедра приватного та публічного права

Актуальні проблеми публічного права

Актуальні питання приватного права

Discussion

Кафедра фізичного виховання та здоров’я

Фітнес та рекреація

Педагогічний пошук

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Перспективи альтернативної енергетики

Програмування мікроконтролерів

Кафедра прикладної фізики та вищої математики

Ілюзії та фізичний світ

Застосування аналітичних та статистичних методів при розвʼязанні економічних та фізичних задач

Теорiя вибору та прийняття рiшень

МІЖКАФЕДРАЛЬНІ СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки та Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій

Еко-клуб КНУТД